Firma Robobat Polska wprowadziła na rynek nowe wersje 4 kalkulatorów z rodziny BIMware MASTER.
Kalkulatory BIMware MASTER mają formę łatwych w użyciu aplikacji służących do szybkiego obliczania i wymiarowania
pojedynczych elementów konstrukcji. Wszystkie obliczenia są prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami EUROKOD.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą nowości i ulepszeń oraz do pobrania w pełni funkcjonalnych
30-dniowych wersji programów z Centrum Pobierania.  
Wszystkie opisane poniżej kalkulatory są kompatybilne z najnowszym systemem operacyjnym Microsoft Windows 8. 

  

 
   
  
 
LISTA WYBRANYCH NOWOŚCI:

BIMware MASTER EC2 Żelbet 2013
 • Reorganizacja okna wyboru rodzaju obliczeń i przekroju.
  Zmiana dotyczy pierwszego / głównego okna aplikacji, w którym wydzielone zostały trzy rodzaje obliczeń (analiza przekroju, analiza belki, analiza słupa). Dzięki temu nawigacja w programie jest łatwiejsza i bardziej czytelna.
 • Wykresy interakcji dla zginania ze ściskaniem w analizie nośności przekrojów bisymetrycznych (prostokątnych, wielokątnych i kołowych).
   
 • Obliczenia zarysowania przekrojów kołowych.
  Obliczenia stanu granicznego użytkowania dla przekroju kołowego dla zginania i zginania ze ściskaniem. Obliczenia można dokonywać
  w ramach analizy przekroju. Zmienione zostało podejście do tego typu obliczeń - analiza realizowana jest dla zbrojenia  rozmieszczonego dyskretnie w przekroju. Użytkownik definiuje średnice i liczbę użytych prętów.   
 • Uwzględnienie wpływu skurczu i pełzania betonu w obliczeniach Stanu Granicznego Użytkowalności.
  W obliczeniach SGU na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika wieku betonu, wieku betonu podczas pierwszego obciążenia oraz wilgotności dojrzewania betonu obliczane są efektywne charakterystyki betonu. Charakterystyki te wykorzystywane są w obliczeniach naprężeń fazy I i II pracy betonu i rozwarcia rys prostopadłych.
 • Obliczenia słupów stanowiące wyodrębniony segment programu pozwalający na zwymiarowanie zbrojenia słupa na podstawie wprowadzonych przypadków obciążeniowych.
  Wymiarowanie jest dokonywane automatycznie w przekrojach charakterystycznych jednak użytkownik ma dowolność w doborze liczby miejsc przekrojów, gdzie powinno być przeprowadzone wymiarowanie. Algorytm wymiarujący uwzględnia efekty drugiego rzędu na obydwu kierunkach zginania słupa. Efekty drugiego rzędu obliczane są metodą nominalnej krzywizny. Wymiarowanie jest zakończone przyjęciem zbrojenia i generacją bryły interakcji w trzech przekrojach. Bryła interakcji prezentowana jest w formie trzech wykresów interakcji: N – My, N-Mz, My-Mz.
 • Wyświetlanie pełnego zestawu wyników podczas analizy przekroju na zginanie z siłą osiową, w przypadku występowania rozciągania
  w przypadkach SGU.

   
 • Dodanie pełnej obsługi przekroju podwójnie zbrojonego podczas wymiarowanie i analizy nośności przekroju Teowego na zginanie z siłą osiową.
   
 • Uwzględnienie symetrii zbrojenia podczas analizy stanu granicznego użytkowalności przy aktywnej opcji zbrojenia symetrycznego podczas analizy przekroju.

BIMware MASTER EC3 Połączenia Stalowe 2013
 • Nowy wariant połączenia belki do środnika belki - połączenie „do żebra”.
 • Obliczenia sztywności obrotowej dla połączenia doczołowego belek oraz połączenia belka–słup.
 • Możliwość wyboru globalnego typu analizy konstrukcji: Sprężysta, Sprężysto-plastyczna, Sztywno-plastyczna.
 • Połączenie belka – słup - dodanie informacji w notce o wymaganym momencie dokręcenia śrub dla połączeń  klasy B i C.
 • Połączenie belka – słup -dodane sprawdzenie środnika słupa na  ściskanie (punkt 6.9 PN-EN 1993-1-8).
 • Połączenie belka – do środnika belki - weryfikacja rozerwania blokowego dla belki głównej.
 • Połączenie doczołowe dla rur okrągłych - weryfikacja minimalnej grubości blachy.
 • Połączenie doczołowe dla rur okrągłych - weryfikacja całkowitego uplastycznienia blachy .
 • Połączenie doczołowe dla rur okrągłych oraz stopa słupa dla rur okrągłych - zmiana domyślnych wartości h1, l1 dla żeber.
 • Połączenie doczołowe dla rur okrągłych oraz stopa słupa dla rur okrągłych - synchronizacja liczby żeber z liczbą śrub.

BIMware MASTER EC4 Stropy Zespolone 2014
 • Nowy tryb obliczeń - Szalunek tracony.
  W najnowszej wersji został dodany całkowicie nowy tryb obliczeń służący do wymiarowania płyty żelbetowej na szalunku traconym,
  czyli blachach profilowanych które nie współpracują w fazie użytkowej a jedynie stanowią szalunek dla wylewanego betonu i są wykorzystywane jako element nośny tylko w fazie montażowej.
  W trybie obliczeń Szalunek tracony dostępne są blachy producentów: ArcelorMittal Construction, Blachy Pruszyński i BudMat.
 • Ulepszenie interfejsu użytkownika.
 • Graficzna prezentacja ugięcia dopuszczalnego.
 • Możliwość niezależnego ustawiania i zapisywania parametrów obliczeniowych dla obu trybów : Belki współpracujące i Szalunki tracone.
 • Pomoc do programu wyświetlana jest w formie pomocy online.

BIMware MASTER EC7 Fundamenty 2013
 • Dla wybranego polskiego aneksu krajowego - dodano wybór metody określania parametrów gruntowych  A i B.
  Metoda A wykorzystuje wpisane przez projektanta parametry gruntu z badań empirycznych, natomiast metoda B umożliwia automatycznie wyznaczenie parametrów gruntu w przypadku znajomości tylko podstawowych danych.
 • Dodanie nowego okna z parametrami zbrojenia fundamentów.
  Dane o zbrojeniu zostały rozbudowane i przeniesione do nowego okna, co pozwoliło zwiększyć kontrolę i łatwość określania tych danych (średnica zbrojenia, rozstawy prętów, klasa stali, otulina itp.).
 • Automatyczny dobór minimalnej grubości otuliny.
  Na podstawie parametrów normowych (klasa konstrukcji, precyzja wykonania, klasa ekspozycji konstrukcji na warunki środowiskowe) program w sposób automatyczny dobiera minimalną grubość otuliny zbrojenia.
 • Możliwość definicji słupa okrągłego dla stóp okrągłych.
  Obok definicji słupa o przekroju w kształcie prostokątnym została dodana możliwość definicji słupa o przekroju w kształcie kołowym.
 • Uszczegółowienie notki obliczeniowej dla przebicia.
  Zostały dodane do notki wyniki pośrednie ułatwiające kontrolę i poprawiające wiarygodność wyniku.
 • Reorganizacja okna wyboru rodzaju fundamentów.
  W oknie wyboru rodzaju fundamentu zostały wydzielone dwie grupy rodzaje fundamentów (stopy i ławy), dzięki czemu zwiększono intuicyjność obsługi programu.
Rodzinę BIMware MASTER uzupełniają kalkulatory:


Osoby zainteresowane ofertą kalkulatorów BIMware MASTER zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym
Zachęcamy również do zapoznania się z promocją dotyczącą kalkulatorów BIMware MASTER >> kliknij tutaj

Jeśli mają Państwo sugestie, dotyczące kierunku rozwoju naszego oprogramowania, prosimy o kontakt:
serwis@robobatpolska.pl


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.