Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Vault to rodzina produktów do szeroko pojętego zarządzania dokumentacją techniczną.


 
 • Autodesk Vault
 • Icon 01


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • NOWOŚCI W WERSJI 2016
  Stworzony z myślą o użytkownikach

  Autodesk Vault 2016 zawiera nowe funkcjonalności, które pomogą w Twojej pracy, między innymi ulepszenia narzędzia Copy Design, w tym nowe funkcjonalności pliku, elementu i zestawienia komponentów, rozbudowany dostęp dla osób bez CAD oraz wiele więcej.
  Łatwiejsze kopiowanie
  Wprowadzono nowe sposoby kopiowania projektów. W najnowszej wersji programu można kopiować więcej plików w krótszym czasie, korzystać z automatycznego numerowania plików, a nowy interfejs narzędzia Copy Design sprawia, że zarządzanie plikami jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

  Obsługa AnyCAD
  Wstawione pliki z innych systemów CAD do modeli Autodesk® Inventor®, można wpisywać i wypisywać z Vault z zachowaniem referencji.

  Pracuj z elementami tak samo jak z plikami
  Zwiększone bezpieczeństwo plików i zabezpieczona dokumentacja elementów według stanu. Dodatkowo można ujednolicić kontrolę nad cyklami życia i dodać elastyczne cykle życia do elementów.

  Więcej szczegółów
  Poprawiony interfejs zestawień materiałowych (BOM) umożliwia raportowanie bezpośrednio z widoku zestawienia tak, aby bardziej elastycznie zarządzać zestawieniami elementów.

  Lepsza współpraca w rozbudowanych zespołach
  Vault Office zawiera teraz dodatkowe możliwości wydawania dokumentów i zleceń zmian dla osób niezajmujących się projektowaniem, co ułatwia wszystkim pracę.  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Udoskonalenia integracji z programem Revit

  Ulepszono kilka istotnych funkcji integracji z programem Autodesk Revit®, aby umożliwić jego szersze przyjęcie w środowisku programu Vault i zwiększyć wydajność użytkownika.
  • import z programu Vault
  • wczytywanie grupowe z programu Vault
  • wczytywanie rodziny
  • zarządzanie modelem programu Revit
  Udoskonalenia integracji z programem  Inventor
  W ramach długofalowych działań mających na celu poprawę interakcji użytkownika i zrozumienie stanów plików w aplikacji CAD nowa przeglądarka repozytorium programu Inventor zapewnia użytkownikom bardziej przejrzyste informacje o stanie plików i lepsze opcje dotyczące pracy z niezapisanymi plikami.

  Żółta, informacyjna ikona stanu pojawia się teraz wyłącznie w przypadku zdarzeń typu „nieoczekiwana wersja”, a nowy znak plus z prawej strony pliku oznacza, że dokument był edytowany lokalnie, umożliwiając użytkownikowi zobaczenie ostatniego stanu w repozytorium — użytkownik może się więc dowiedzieć, że plik musi zostać wypisany bądź że nie może być wypisany, albo zobaczyć, czy ma jego poprawną wersję na dysku.
  Teraz program Vault udostępnia użytkownikowi tylko prawidłowe polecenia, zależne od stanu pliku, w tym możliwość wymuszenia pobrania pliku lub przywrócenia najnowszej wersji, co zmniejsza liczbę pomyłek użytkownika końcowego.


  Nowy klient Thin Client
  Nowy klient Thin Client został całkowicie przeprojektowany, aby zapewniać najlepsze możliwości pracy podczas korzystania z programu Vault przy użyciu przeglądarki internetowej. Zmiany obejmują rozszerzenia interfejsu użytkownika, możliwości dostosowywania widoku, nowy interfejs zestawienia komponentów i ulepszone drukowanie raportów.


  Nowy program Autodesk Vault File Server
  W celu poprawy wydajności replikacji firma Autodesk wprowadza serwer Autodesk Vault File Server (AVFS) — nowy typ konsoli, która umożliwia korzystanie z lokalnego magazynu plików, pozwalając użytkownikom przekierowywać wywołania SQL do zdalnego serwera ADMS.
  Usunięcie wymogu kierowania wywołań sieci WWW przez lokalny serwer ADMS do zdalnego serwera ADMS znacznie zwiększa wydajność działania. Dzięki temu ten jednolity model SQL jest bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem do łączenia grup roboczych, w przypadku których wcześniej należało korzystać z pełnej replikacji lub wolniejszej replikacji magazynu plików.

  Standard danych programu Vault
  Autodesk Data Standard dla programu Vault 2015 zapewnia wsparcie dla programu Autodesk Vault Workgroup 2015 i Autodesk Vault Professional 2015. Ponadto Autodesk Data Standard dla programu Vault 2015 udostępnia nowy sposób obsługi szablonów programu Data Standard, ulepszone odwzorowanie właściwości plików DWG programu AutoCAD oraz wsparcie generowanych komponentów programu Inventor.

  Elastyczne zarządzanie zestawieniem komponentów
  Obecnie, zamiast usuwać wiersze zestawienia komponentów, można wyłączyć wiersze, aby były wymienione w zestawieniu komponentów, ale wykluczone z dotyczących go procesów.
  W poprzednich wersjach można było tylko modyfikować element nadrzędny w zestawieniu komponentów. Teraz można wprowadzać zagnieżdżone zmiany w elementach wymienionych w zestawieniu komponentów, a także dodawać i usuwać zagnieżdżone elementy.  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Integracja z Inventorem

  1. Alternatywne okno wyświetlania właściwość pliku do identyfikacji plików w przeglądarce Vault
  • Uproszczona identyfikacja komponentów
  • Spersonalizowane wyświetlanie szczegółów
  2. Dodawanie iFeature z Vault – istnieje możliwość dodawania części iFeature bezpośrednio z repozytorium Vault
  3. Zmiana stanu na plikach lokalnych – nowa wersja PDM Vault umożliwia zmianę stanu plików przechowywanych lokalnie, bez potrzeby odświeżania plików z repozytorium.


  Integracja z Revit
  Vault umożliwia bezpośrednią komunikację z programem Revit. Obsługuje także dodatkowe typy plików – w tym pliki Revit.
  Możliwe jest przeglądanie rodzin programu Revit oraz wyświetlanie tabeli rodzin oraz ich filtrowanie.

  Integracja z AutoCAD Plant 3D
  Od wersji 2014 możliwa jest współpraca z AutoCAD Plant 3D. Użytkownik może wpisywać i wypisywać pliki, tworzyć projekty i zarządzać zewnętrznymi odnośnikami.

  Tabela rewizyjna
  1. Rozszerzenie funkcjonalności tabeli rewizji:
  • Zmiana szczegółów rewizji i wersji
  • Filtrowanie rewizji
  • Filtrowanie początkowej rewizji
  • Mapowanie (przypisywanie) właściwości
  • Odsłonięcie nowych funkcji API
  • Resetowanie schematu rewizji
  2. Aktualizacja tabeli rewizji:
  • Szybki proces zmian (korekt)
  • Dodawanie właściwości podczas zwalniania pliku do produkcji
  • Dodawanie automatycznych adnotacji przez recenzenta (realizowane przez Job Processor)
  3. Definiowanie, która rewizja (pierwsza, druga, trzecia) powinny być zsynchronizowane (użytkownicy mogą pominąć „wewnętrzne” wersje)
  4. Użytkownik może również zdecydować się na usunięcie początkowej rewizji z tabeli zmian
  5. Istnieje możliwość zmiany schematu wewnętrznej numeracji kolejnych rewizji na taki, który odpowiada klientowi końcowemu (np. ze schematu numerycznego A, B, C, D na numeryczny 01, 02, 03 itd.).
  6. Zmiany ręczne - można aktualizować tabelę rewizji ręcznie.

  Wydajność
  1. Okno dialogowe wpisania i wypisania plików zostało przebudowane, aby dawało szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji.
  2. 64-bitowy klient Vault umożliwia dwukrotnie szybsze pobieranie plików z repozytorium dzięki obsłudze wielowątkowości i zmniejsza zużycie pamięci podczas pracy.
  3. Wprowadzenie przeglądania podglądu plików w formie „karuzeli”. Pozwala ona na szybszy dostęp do plików, dzięki możliwości podglądu miniaturek plików i dokumentów.

  Stabilność
  Współpraca Vault z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi:
  • Windows 8
  • Internet Explorer 10
  •  Microsoft Server 2012
  • Microsoft SQL Server 2012

  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Integracja z Microsoft SharePoint

  W najnowszej wersji Autodek Vault posiada możliwość integracji z Microsoft SharePoint 2010.

  Ułatwienia we współpracy między Autodesk Inventor i AutoCAD

  Ułatwienia przy pracy nad modelem z Autodesk Inventor prowadzonymi bezpośrednio w AutoCAD poprzez kontrolę nad zależnościami w modelu.

  Cykl życia projektu

  Możliwość tworzenia schematów cyklu życia projektów z kontrolą bezpieczeństwa folderów projektu.

  Otwieranie z Autodesk Vault

  Zmiany w interfejsie w części służącej do otwierania dokumentów ułatwiające wyszukiwanie i dostęp.

  Ulepszenia w zakresie wpisywania plików (check-in)

  Wprowadzono możliwość wpisywania plików powiązanych z otwartym modelem.

  Ułatwione kategoryzowanie dokumentów

  Autodesk Vault daje możliwość łatwego ustawiania kategorii dokumentu bezpośrednio w programie Autodesk Inventor.

  Zwiększenie wydajności

  Jedną z nowości zwiększającą wydajność programu Autodesk Vault jest obsługa 64-bitowej wersji systemu Windows Server.

 • Autodesk Vault jest aplikacją do zarządzania danymi, zintegrowaną z oprogramowaniem Autodesk. Autodesk Vault pomaga zespołom projektowym uporządkować projekty i ponownie je wykorzystać, gromadząc dane o produktach i ograniczając tworzenie projektów od samego początku. Użytkownicy mogą przechowywać i przeszukiwać dane CAD (np. pliki Autodesk Inventor, DWG
  i Autodesk DWF) oraz dane spoza systemu CAD (np. pliki Microsoft Word i Excel).

  Zastosowania:

  • Szybkie wyszukiwanie dokumentów
  • Zapewnienie bezpieczeństwa danych  
  • Zwiększenie wydajności pracy i wprowadzenie automatyzacji  
  • Zarządzanie wersjami dokumentów
  • Zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji
  • Zarządzanie wydaniami i zmianami
  • Tworzenie i przenoszenie zestawień komponentów (BOM) do systemu ERP
  Kluczowe cechy:

  Integracja z narzędziami projektowymi CAD

  • Dzięki Autodesk Vault można zarządzać danymi powiązanymi z modelem cyfrowym przez cały cykl rozwojowy projektu.
  Projektowanie współbieżne
  • Wielu użytkowników może pracować nad tym samym projektem bez wzajemnego nadpisywania danych.
  Ponowne wykorzystanie danych
  • Dzięki ułatwionemu wyszukiwaniu, organizowaniu, kopiowaniu i ponownemu wykorzystywaniu danych, można przeznaczyć więcej czasu na tworzenie jeszcze bardziej nowatorskich produktów.
  Zarządzanie rewizjami
  • Autodesk Vault pozwala na udostępnianie i śledzenie pliki w bezpieczny sposób w czasie całego projektu, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia błędów.
  Skalowane rozwiązanie do wielu lokalizacji
  • Dzięki funkcjom obsługującym wiele lokalizacji, można  synchronizować dane projektowe w rozproszonych grupach roboczych.

  Program Autodesk Vault dostępny jest w trzech wersjach:
  • Vault Basic
  • Vault Workgroup
  • Vault Professional

  Autodesk Vault Basic

  Autodesk Vault Basic jest podstawą rozwiązania dla zarządzania danych. Dostarcza jedną, bezpieczną składnicę dla danych projektowych. Autodesk Vault jest ściśle powiązany ze wszystkimi produktami firmy Autodesk do projektowania branżowego. Przechowując projekty w jednym miejscu, inżynierowie mogą w prosty sposób znaleźć odpowiednie dane projektowe, odwołać się do nich i ponownie z nich skorzystać.

  Wybrane funkcje

  • Narzędzia do zarządzania plikami
  • Wsparcie dla ponownego użycia danych
  • Wyszukiwanie dokumentów
  • Integracja z narzędziami CAD

  Autodesk Vault Workgroup

  Autodesk Vault Workgroup posiada wszystkie funkcje zawarte w Autodesk Vault oraz oferuje łatwe tworzenie i udostępnianie informacji cyfrowych prototypów poprzez bezpieczną organizację, zarządzania i śledzenia danych z centralnej lokalizacji. Dane projektowe posiadają funkcję zarządzania i kontroli dostępu, dzięki czemu unikamy dostępu niepowołanych osób do zasobów projektowych oraz mamy do dyspozycji funkcje, dzięki którym można szybko znaleźć i śledzić, kiedy, dlaczego i kto dokonał zmian
  w projekcie.

  Wybrane funkcje

  • Funkcje wyszukiwania i filtrowania dokumentów
  • Organizowanie i klasyfikowanie danych
  • Zarządzanie prawami dostępu i prawami do modyfikacji
  • Zarządzanie wersjami plików, w tym łatwy dostęp do wcześniejszych wersji
  • Porównywanie wersji i wyświetlanie różnic między nimi

  Autodesk Vault Professional

  Autodesk Vault Professional, bezpiecznie przechowuje i zarządza informacjami technicznymi, danymi projektowymi i dokumentami. Wersja Professional posiada dodatkowo narzędzia potrzebne do śledzenia zleceń zmian inżynierskich, zarządzania listą materiałów (BOM) i współpracy poprzez integrację z systemami ERP.

  Wybrane funkcje

  • Tworzenie i zarządzanie listami części pochodzącymi z plików inżynierskich
  • Eksport zestawień komponentów do systemu ERP
  • Śledzeniem historii zmian  
  • Powiadamianie e-mail o zmianach i zatwierdzeniach.
  • Zarządzanie procesami wydawania i zmianami przez statusy

   

 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Wymagania dotyczące serwera Autodesk Vault

  Obsługiwane systemy operacyjne

  System 32-bitowe 64-bitowe
  Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter  
  Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter  
  Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1) (tylko Vault Basic)  
  Microsoft Windows 8. 1 Professional, Enterprise (tylko Vault Basic)  
  Microsoft Windows 10 Professional, Enterprise (tylko Vault Basic)  

  Obsługiwane bazy danych

  pojedynczy wymagania lokalizacji
  System 32-bitowe 64-bitowe
  Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard, Enterprise (SP2)  
  Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard, Enterprise (SP1)   Wymagania dotyczące ✓ pełnej replikacji

  System 32-bitowe 64-bitowe
  Microsoft SQL Server 2012 Standard, Enterprise (SP2)  
  Microsoft SQL Server 2014 Standard, Enterprise (SP1)  

  Typ Procesora

  Wymagania dotyczące serwera Vault (pojedyncza witryna)

  • Procesor Intel ® i5 lub równoważny procesor AMD ®, 2 GHz lub szybszy (Minimum)
  • Równoważny procesor Intel Xeon® E7 lub AMD, 3 GHz lub szybszy (zalecany)
  wymagania dotyczące serwera Vault (Pełna replikacja wymagania)
  • Równoważny procesor Intel Xeon E5 lub AMD, 2 GHz lub szybszy (Minimum)
  • Równoważny procesor Intel Xeon E7 lub AMD, 3 GHz lub szybszy (zalecany)

  Pamięć

  wymagania dotyczące serwera Vault
  • 4 GB RAM (minimalnie)
  • 8 GB RAM (zalecane)
  Vault Server (Pełna replikacja – instalacja ADMS i SQL)
  • 16 GB RAM (minimalnie)
  • 32 GB RAM (zalecane)

  Dysk twardy

  wymagania dotyczące serwera Vault
  • 100 GB miejsca na dysku (Minimum)
  • 200 GB miejsca na dysku (zalecane)
  serwera Vault (Pełna replikacja – instalacja ADMS i SQL)
  • 300 GB miejsca na dysku (Minimum)
  • 500 GB miejsca na dysku (zalecane)

  Wymagania dotyczące klienta programu Autodesk Vault 2017

  Systemy operacyjne

  System 32-bitowe 64-bitowe
  Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1)
  Microsoft Windows 8. 1 Professional, Enterprise
  Microsoft Windows 10 Professional, Enterprise  

  Typ Procesora

  • Procesor Intel i3 lub równoważny procesor AMD, 1. 6 GHz lub szybszy (Minimum)
  • Procesor Intel i7 lub równoważny procesor AMD, 3 GHz lub szybszy (zalecany)

  Pamięć

  • 2 GB RAM (minimalnie)
  • 4 GB RAM (zalecane)

  Dysk twardy

  • 6 GB miejsca na dysku (Minimum)
  • 10 GB miejsca na dysku (zalecane)

  Przegl

  • Internet Explorer® 11  Wymagania sprzętowe wersji 2016

  Wymagania dla wersji klienckiej - 32/64 bity

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny
  • Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1)
  • Microsoft Windows 8 Professional, Enterprise
  • Microsoft Windows 8.1 Professional, Enterprise
  Procesor
  • Procesor Intel i3 lub równoważny procesor AMD, 1,6 GHz lub szybszy (Minimum)
  • Procesor Intel i7 lub równoważny procesor AMD, 3 GHz lub szybszy (zalecany)
  Pamięć operacyjna
  • 2 GB RAM (minimalnie)
  • 4 GB RAM (zalecane)
  Monitor

  1024 x 768 (zalecana 1600 x 1050 lub wyższa) z kolorami True Color

  Przestrzeń dyskowa
  • 6 GB miejsca na dysku (Minimum)
  • 10 GB miejsca na dysku (zalecane)
  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia zgodne z MS-Mouse.

  Nośnik

  Pobranie oraz instalacja z DVD.

  Przeglądarka internetowa
  • Internet Explorer 10, 11
  • Mozilla Firefox 25
  • Google Chrome 38
  Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
  • Office 2010 (SP2) (32-bitowy lub 64-bitowy)
  • Office 2013 (SP1) (32-bitowy lub 64-bitowy)

   

  Wymagania sprzętowe wersji 2014

  Wymagania dla wersji klienckiej

  System:

  • Microsoft® Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise, Business, Home Edition  (SP1);  32-bit lub 64-bit
  • Microsoft® Windows® XP Professional  lub Home Edition (SP3); 32-bit
  • Microsoft® Windows® XP Professional  x64 (SP3); 64-bit

  Procesor:

  • Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon™ min 1.6 GHz (zalecane 2 GHz lub szybszy)

  Pamięć:

  • 1 GB RAM (zalecane 2 GB)

  Dysk:

  • 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym  (zalecane 4 GB)

  Oprogramowanie:

  • MS Office 2003 (SP3) lub 2007 (SP2) lub 2010 (SP1)
  • MS Outlook 2007 (SP2) lub 2010 (SP1)

  Przeglądarka internetowa:

  • Internet Explorer® 8, 9
  • Mozilla Firefox® 6
  • Apple® Safari 4, 5
  • Google® Chrome™ 13


  Wymagania dla wersji na serwerze

  System:

  • Microsoft® Windows® 2003 Server , Windows® 2003 Small Business Server, Windows® 2008 Server, Windows® 2008 Small Business Server, Windows® 2011 Small Business Server, Windows® XP Professional , Windows® 7.

  Procesor:

  • Single Site: Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon™ min 2 GHz (zalecane procesory wielordzeniowe  64-bit  3 GHz lub szybsze)
  • Replication Requirements: Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon™ min 2 GHz (zalecane procesory wielordzeniowe 64-bit  3 GHz lub szybsze)

  Pamięć:

  • Vault Server Requirements
   • 1 GB RAM (Minimum)
   • 4 GB RAM (Zalecane)
  • Vault Server (Remote Site for Multi-site Replication – ADMS Installation)
   • 2 GB RAM (Minimum)
   • 3 GB RAM (Zalecane)
  • Vault Server (Full Replication – ADMS and SQL Installation)
   • 4 GB RAM (Minimum)
   • 8 GB RAM (Zalecane)

  Dysk:

  • Vault Server Requirements
   • 100 GB wolnego miejsca na dysku (Minimum)
   • 200 GB wolnego miejsca na dysku (Zalecane)
  • Vault Server (Remote Site for Multi-site Replication – ADMS Installation)
   • 150 GB wolnego miejsca na dysku (Minimum)
   • 300 GB wolnego miejsca na dysku (Zalecane)
  • Vault Server (Full Replication – ADMS and SQL Installation)
   • 300 GB wolnego miejsca na dysku (Minimum)
   • 500 GB wolnego miejsca na dysku (Zalecane)

  Obsługiwane bazy danych:

  • Single Site Requirements

  Microsoft SQL Server® 2008 Express Edition (SP2 or SP3) (32-bit lub 64-bit)
  Microsoft SQL Server 2008 Workgroup Edition (SP3) (32-bit lub 64-bit)
  Microsoft SQL Server 2008 Standard & Enterprise Edition (SP3) (32-bit lub 64-bit)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition (SP1) (32-bit lub 64-bit)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard & Enterprise Edition (SP1) (32-bit lub 64-bit)

  • Replication Requirements

  Microsoft SQL Server 2008 Standard & Enterprise Edition (SP3) (32-bit lub 64-bit)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard & Enterprise Edition (SP1) (32-bit lub 64-bit)

  • Współpraca z Microsoft SharePoint

  Microsoft SharePoint 2010 Standard lub nowszy

   


Tagi: Autodesk Vault 2013, Autodesk Vault 2014,

Autodesk Vault 2015, Vault 2013, Vault 2014,

Vault 2015, Autodesk Vault, Vault

 


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.