Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Navisworks 2017 to program umożliwiający zebranie danych projektowych, zawartych w różnorodnych formatach plików, utworzonych w aplikacjach firmy Autodesk (AutoCAD, Revit, Plant 3D, Inventor) oraz pozostałych producentów oprogramowania (m.in. Bentley, Dassault, Graphisoft) w jednym środowisku 3D i nadzorowanie ich wzajemnych interakcji. Wynikiem jest całościowy podgląd projektu umożliwiający weryfikację, koordynację i wizualizację. Navisworks ma za zadanie pomóc w koordynacji wielobranżowej modeli BIM, ale także może służyć jako narzędzie do zarządzania harmonogramem budowy, przedmiarów i kosztorysowania. Przedmiary i kosztorysowanie może być tworzone w oparciu o dane z modelu 3D oraz dokumentacji 2D zapisanej w formacie pdf.

 • Icon 01

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • NOWOŚCI W WERSJI 2016
  Integracja z programami:
  • Autodesk Vault 2016
  • Autodesk Recap 2016
  Odczytywanie natywnych plików z programów:
  • AutoCAD 2016
  • Autodesk Revit 2016
  • Autodesk Inventor 2016
  • Autodesk 3dsMax 2016
  • Autodesk Civil 3D 2016
  • Graphisoft ArchiCAD 17&18
  • Rhino3D – powyżej wersji 5
  • Adobe PDF
   
  Integracja z BIM Glue 360
  Integracja pomiędzy platformą BIM 360 Glue, została ulepszona i zapewnia teraz ściślejszą współpracę z Navisworks 2016. Modele z BIM 360 Glue można teraz otwierać bezpośrednio w Navisworks oraz dołączać (append) do istniejących modeli wielobranżowych. Modele z Navisworksa mogą być teraz bezpośrednio zapisane w BIM 360 Glue.


   

  Koordynacja modeli BIM w środowisku AutoCAD
  Zbiorcze modele zapisane w środowisku Navisworks, można teraz dołączać do projektów tworzonych w AutoCADzie jako odnośniki. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa efektywność przy tworzeniu dokumentacji w AutoCADzie oraz ułatwia koordynację w oparciu o modele BIM.


   

  Udoskonalona praca z przedmiarami na plikach pdf
  Navisworks umożliwia podczytanie dokumentacji zapisanej w formacie pdf i na jej podstawie przygotowanie przedmiaru. Teraz można także takie przedmiary ( z opisami) drukować bezpośrednio z programu Navisworks 2016. Nowością jest także możliwość edycji grubości linii przedmiarowych, którą możemy sterować z poziomu „Item Catalog”.


   

  Udoskonalone rewizje
  W wersji 2016 w momencie utworzenia tzw. Redlines, Navisworks automatycznie zapisuje to jako rewizje w „Saved Viewpoints”. Znacznie przyspiesza to proces zarządzania obiektem BIM i tworzeniem kolejnych rewizji i wytycznych do projektu.
     Udoskonalenia w widoczności linków
  W momencie ukrycia obiektu (funkcja „Hide”), ukrywane są także symbole linków. W momencie wprowadzenia przekrojów 3D, linki także są ukrywane jeśli te znajdą się poza płaszczyzną przekroju.

  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Poprawa współdziałania z Autodesk Revit
  • Możliwość wczytywania plików .RVT
  • Prezentacja komponentów modelu przy użyciu reprezentacji hierarchicznej z Autodesk Revit.
  • Import osi i poziomów z Autodesk Revi
  Obsługa poziomów i osi

  Możliwość użycia poziomów i osi z modeli
  z programów projektowych w celu lepszego wizualizowania, symulacji i weryfikacji projektu.

  • Import poziomów i zestawów osi z Autodesk Revit i obsługa wyboru zestawu osi wykorzystywanych do przeglądania.
  • Możliwość użycia poziomów i osi do nawigacji
   i orientacji podczas chodzenia w czasie rzeczywistym po modelu.
  • Sortowanie i zestawianie kolizji przy użyciu poziomów i osi
  Ulepszenia w narzędziu do harmonogramowania

  Lepsza kontrola i elastyczność przy tworzeniu symulacji 5D.

  • Dodanie informacji o cenach do harmonogramów, do symulacji, analizy i lepszego zrozumienia łącznych kosztów projektu.
  • Dodana obsługa funkcji przeciągania i opuszczania, która znacznie ułatwia proces tworzenia harmonogramów.
  • Możliwość dodawania zagnieżdżonych zadań.
  • Dodany został eksport do ProjectXML, zwiększając możliwość współpracy z systemami takimi jak Primavera i Microsoft Project.
  Ulepszenia w wykrywaniu kolizji

  Ulepszenia w wykrywaniu kolizji skutkują lepszą ich dokładnością oraz ulepszają zarządzanie nimi.

  • Grupowanie i filtrowanie kolizji z wykorzystaniem poziomów i osi.
  • Ulepszenia w sortowaniu i filtrowaniu kolizji.
  • Możliwość rozbudowy i dostosowywania narzędzi do kolizji dzięki dostępowi do interfejsu programistycznego (API).
  • Nowy interfejs użytkownika ułatwiający dostęp i wykorzystanie funkcji związanych z obsługa kolizji.

  Rozbudowa narzędzi do przeglądania projektu

  • Nowy inspektor selekcji do szybkiego wyświetlania, zestawiania i eksportowania wybranych obiektów i ich właściwości.
  • Zwiększenie funkcjonalności integracji z Autodesk Vault.
  • Dodatkowe funkcje w Navisworks Freedom, w tym do tworzenia cięć.

  Większa liczba obsługiwanych typów plików

  Autodesk Navisworks 2013 może obsłużyć nowe formaty plików pochodzących z innych aplikacji Autodesk® 2013 oraz programów innych firm:

  • Siemens NX
  • Dassault Systèmes CATIA®
  • Dassault Systemes Solidworks®
  • Graphisoft® ArchiCAD® 14, 15
  • Faro® 4.8
  • Oracle® Primavera P6 v8
  • Asta Powerproject 12
  • Microsoft Project 2010
 • Autodesk Navisworks to program, dzięki któremu modele projektu, pochodzące z różnych źródeł, mogą zostać połączone w jedną całość w celu weryfikacji przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Autodesk Navisworks łączy w jeden całościowy model 3D dane stworzone w programach z rodzin AutoCAD i Autodesk Revit z geometrią i informacjami, pochodzącymi z innych narzędzi projektowych, niezależnie od formatu czy wielkości plików.

  Program Autodesk Navisworks oferuje wszechstronną  analizę projektów 3D  przy pomocy skoordynowanej wizualizacji różnych części składowych projektu (np. branż), weryfikację modelu (np. kontrolę kolizji) i symulację (np. planowanie etapów montażu
  w czasie rzeczywistym).

  Głównym zadaniem programu jest zmniejszenie strat czasu i ryzyka wewnętrznych niezgodności w projekcie, zwiększenie efektywności oraz kontroli nad zmianami i ich ewidencją.

  Zastosowania:

  • Współpraca przy tworzeniu trójwymiarowych projektów budynków, konstrukcji przemysłowych lub innych obiektów wymagających procesu dokładnej koordynacji poszczególnych branż (instalacje elektryczne, sieci, wentylacja).
  • Łączenie danych projektów w pojedynczy model 3D bez względu na wielkość i format pliku, w celu całościowej weryfikacji projektów.
  • Wyszukiwanie kolizji jeszcze na etapie projektowania
  • Usprawnienie rewizji rysunków.
  • Łączenie danych modelu i harmonogramów w celu planowania przebiegu projektu
  • Tworzenie realistycznych wizualizacji i animacji
  • Publikowanie projektu w łatwych do dystrybucji plikach skompresowanych

   

  Kluczowe cechy

  Przeglądanie projektów

  Agregacja plików i modelu

  • Program oferuje możliwość połączenia danych projektowych i budowlanych oraz innych informacji z niemal wszystkich formatów 3D i skaningów laserowych w pojedynczy, zintegrowany, całościowy model projektu.
  Zestaw narzędzi ułatwiających współpracę
  • Korzystając z narzędzi programu, możemy podczas „wędrówki” po modelu zaznaczać dowolne obiekty, będące składową projektu jak ściany, kolumny, biurka, drzwi, elementy budowlane lub wyposażenia itp. Program umożliwia również dodawanie zaznaczonym obiektom nowych właściwości jak cena, materiał, przypisanie właściciela itp.
  Zestaw narzędzi do weryfikacji
  • Program umożliwia mierzenie odległości, powierzchni i kątów. Można tworzyć dowolnego rodzaju widoki i przekroje. Widoki
   z kamery można porządkować, udostępniać oraz eksportować do obrazów lub raportów, a dodawanie przekrojów i rzutów ułatwia sprawdzanie detali.
  Symulacja i analiza

  Fotorealistyczna wizualizacja

  • Oprogramowanie, dzięki bogatym opcjom ustawień renderingu, pozwala tworzyć bardzo realistyczne obrazy i animacje 3D na potrzeby prezentacji.
  Animacja obiektów
  • Użytkownicy mogą tworzyć interaktywne animacje pokazujące ruch, działanie i budowę obiektów. Animacje można łączyć
   z konkretnymi wydarzeniami, procesami, kluczowymi poleceniami lub zadaniami w harmonogramach 4D, a także wykorzystać
   w procesie wykrywania kolizji.
  Harmonogramy 5D
  • Symulacje harmonogramów budowlanych i logistyki wykonywane są w 5D pozwalając wizualizować i przeanalizować wszystkie fazy projektu oraz ograniczać opóźnienia i problemy związane z kolejnością działań.
  Koordynowanie

  Wykrywanie kolizji

  • Oprogramowanie umożliwia wykrywanie kolizji i zarządzanie nimi od momentu identyfikacji do chwili skorygowania błędów. Zaawansowany mechanizm wykrywania kolizji pozwala nie tylko badać kolizje bezpośrednie obiektów, ale także określać listy obiektów, które leżą zbyt blisko siebie.

  Rodzina Autodesk Navisworks składa się z następujących produktów:
  • Autodesk Navisworks Freedom Software
  • Autodesk Navisworks Simulate
  • Autodesk Navisworks Manage

  Autodesk Navisworks Freedom Software

  Wersja Freedom to darmowy program do przeglądania projektów. Umożliwia on wyświetlanie modeli opracowanych w NavisWorks (pliki .nwd) oraz formacie DWF. Pozwala na dostęp do właściwości obiektów, komentarzy, symulacji, animacji itp. Oferuje pełen zestaw narzędzi do nawigacji oraz umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym wszelkich typów materiałów, tekstur itp.

  Autodesk Navisworks Simulate

  Wersja Simulate służy do przeglądania projektów i jest wyposażona w zaawansowane narzędzia do rewizji, analizowania, symulowania i koordynowania informacji projektowych. Zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do oznaczania, przeglądu i komentowania, wspierając współpracę pomiędzy wszystkimi branżami projektowymi. Wszechstronne symulacje 4D łączące geometrię modelu
  z datami i godzinami, umożliwiają odtworzenie sekwencji instalacji bądź wyburzania. Natomiast fotorealistyczne animacje umożliwiają prezentację zamierzeń projektowych i symulację budowy.

  Autodesk Navisworks Manage

  Autodesk Navisworks Manage to najbardziej rozbudowana wersja programu. Służy do weryfikacji projektów, umożliwiając przeprowadzanie analiz i symulacji oraz koordynowanie informacji. Integruje w pojedynczym projekcie, zarówno duże jak i małe zestawy danych z najważniejszych formatów używanych do modelowania i skanowania 3D, celem wykrywania i zarządzania kolizjami. Oferuje potężne narzędzia wyszukiwania, nawigacji i wyświetlania, wspierające wykrywanie bezpośrednich i pośrednich kolizji. Wersja ta zapewnia kompleksowy monitoring i narzędzia do pracy, dzięki którym można zgłaszać i śledzić zidentyfikowane problemy aż do rozwiązania.

 •   Autodesk Navisworks Manage 2016


   
  Autodesk Navisworks Simulate 2016


   
  Dostępność w ramach Desktop Subscription:
  • aktualna wersja oprogramowania
  • wsparcie techniczne online
  • skalowalność licencji
  x x
  Przegląd projektu
  • nawigacja w czasie rzeczywistym
  • możliwość weryfikacji projektu przez wszystkich uczestników
  x x
  Rewizja modelu
  • łączenie ze sobą danych oraz plików z różnych źródeł
  • narzędzia rewizyjne
  • publikowanie modelu do plików: NWD i DWF
  • narzędzia do współpracy
  x x
  Symulacje i analizy
  • harmonogramy 5D
  • fotorealistyczne wizualizacje
  • animacje obiektu
  x x
  Koordynacja - BIM
  • Koordynacja modeli BIM w środowisku AutoCAD
  • Integracja z BIM Glue 360
  x x
  Koordynacja - kolizje
  • wykrywanie kolizji
  • zarządzanie kolizjami
  x  
  Przedmiarowanie
  • przedmiarowanie w oparciu o model 3D
  • przedmiarowanie w oparciu o dokumentację 2D
  x x
 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Uwaga: Użytkownicy Windows 8. Należy zastosować aktualizacji KB2919355 przed zainstalowaniem programu Autodesk Navisworks 2017.

  Wymagania dotyczące pojedynczej instalacji
  System operacyjny Microsoft® Windows® 10 i Microsoft Windows 8. 1, w systemie Microsoft Windows 8 (64-bitowy) lub Microsoft Windows 7 (64-bitowy) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise lub Ultimate (zalecane)
  Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon™ 3. 0 GHz (lub nowsza) z obsługą technologii SSE2
  Pamięć RAM 2 GB RAM (minimalnie)
  Miejsce na dysku 15 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji
  Grafika Karta graficzna z obsługą Direct3D 9® i OpenGL® z technologią Shader Model 2 (minimum)
  Wyświetl wyświetlić VGA o rozdzielczości 1280 x 800 z kolorami true color (1920 x 1080 i karta graficzna 32-bitowych o zalecane)
  Urządzenie wskazujące Mysz-zgodne ze standardem Microsoft urządzenia wskazującego
  Przeglądarka Microsoft Internet Explorer® 8. 0 lub nowszy


  Wymagania dotyczące stanowiska
  Wymagania sprzętowe i programowe dla położenia obrazu administracyjnego
  Miejsce na dysku 10 GB dysk twardy
  Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla urządzeń klienckich
  System operacyjny Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8. 1, w systemie Microsoft Windows 8 (64-bitowy) lub Microsoft Windows 7 (64-bitowy) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise lub Ultimate (zalecane)
  Procesor Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 3. 0 GHz (lub nowsza) z obsługą technologii SSE2
  Pamięć RAM 2 GB RAM (minimalnie)
  Miejsce na dysku 15 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji
  Grafika Karta graficzna z obsługą OpenGL i Direct3D 9 z technologią Shader Model 2 (minimum)
  Wyświetl wyświetlić VGA o rozdzielczości 1280 x 800 z kolorami true color (1920 x 1080 i karta graficzna 32-bitowych o zalecane)
  Urządzenie wskazujące Mysz-zgodne ze standardem Microsoft urządzenia wskazującego
  Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8. 0 lub nowszy
  Wymagania sprzętowe i programowe dla serwera licencji sieciowych (system Windows)
  System operacyjny Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8. 1, system Microsoft Windows 8 lub Microsoft Windows 7 (Service Pack 1)
  Procesor Procesor Intel Pentium 3 lub nowszy, 450 Mhz (minimum)
  Sieć Karta interfejsu sieciowego zgodna z istniejącą infrastrukturą sieci Ethernet
  Uwaga: Network License Manager obsługuje tylko konfiguracje sieciowe Ethernet.

  Protokół komunikacyjny TCP/IP
  Uwaga: Menedżera licencji sieciowej używa pakietów typu TCP.

  FLEXnet 11. 12.0. 0 lub nowszy  Wymagania sprzętowe wersji 2016

  Wymagania dotyczące pojedynczej instalacji

  • Microsoft  Windows  8.1, Microsoft  Windows  8 (64-bitowy) lub Microsoft Windows 7 (64-bitowy) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise lub Ultimate (zalecane)
  • Procesor Intel  Pentium 4 lub AMD Athlon 3 GHz (lub nowsza) z obsługą technologii SSE2
  • 2 GB RAM (minimalnie)
  • 15 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji
  • Karta graficzna z obsługą technologii Direct3D i OpenGL z technologią Shader Model 2 (minimum)
  • Wyświetlacz VGA o rozdzielczości 1280 x 800 z kolorami true color (1920 x 1080 i karta graficzna 32-bitowych o zalecane)
  • Mysz-zgodne ze standardem Microsoft urządzenia wskazującego
  • Microsoft Internet Explorer ® 8.0 lub nowszy


  Wymagania dotyczące stanowiska
  Wymagania sprzętowe i programowe dla położenia obrazu administracyjnego

  • 10 GB miejsca na dysku twardym


  Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla urządzeń klienckich
  • Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8 (64-bitowy) lub Microsoft Windows 7 (64-bitowy) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise lub Ultimate (zalecane)
  • Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 3 GHz (lub nowsza) z obsługą technologii SSE2
  • 2 GB RAM (minimalnie)
  • 15 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji
  • Karta graficzna z obsługą technologii Direct3D i OpenGL z technologią Shader Model 2 (minimum)
  • Wyświetlacz VGA o rozdzielczości 1280 x 800 z kolorami true color (1920 x 1080 i karta graficzna 32-bitowych o zalecane)
  • Mysz-zgodne ze standardem Microsoft urządzenia wskazującego
  • Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej


  Wymagania sprzętowe i programowe dla serwera licencji sieciowych (Windows)
  • Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8 lub Microsoft Windows 7 (Service Pack 1)
  • Procesor Intel Pentium 3 lub nowszy, 450 Mhz (minimum)
  • Karta interfejsu sieciowego zgodna z istniejącą infrastrukturą sieci Ethernet


  Uwaga: Network License Manager obsługuje tylko konfiguracje sieciowe Ethernet.
  Protokół komunikacyjny TCP/IP

  Uwaga: Menedżera licencji sieciowej używa pakietów typu TCP.
  Narzędzia FLEXnet 11.12.0.0


  Wymagania sprzętowe wersji 2013

  System:
  • Microsoft® Windows® 8 (64-bit)
  • Microsoft® Windows® 7 (32 lub 64-bit) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate (SP1)
  Procesor:
  • Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon™ 3.0 GHz, z obsługą technologii  SSE2.
  Pamięć:
  • 512 MB RAM (zalecane 2 GB)
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 800 z obsługą trybu True Color (zalecany ekran 1920 x 1080 z obsługą trybu True Color)
  Dysk:
  • 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  Grafika:
  • Karta graficzna z obsługą Direct3D 9 i OpenGL i z obsługą Shader Model 2

Tagi: Autodesk Navisworks 2013, Autodesk Navisworks 2014, Navisworks 2013, Navisworks 2014, NavisworksZobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.