Kontakt handlowy Robobat

Oprogramowanie Autodesk Simulation Moldflow stanowi element rozwiązań firmy Autodesk
dla cyfrowego prototypowania, dostarcza łatwe w użyciu narzędzia, pomagające symulować
i optymalizować wypraski, formy i projekty narzędzi na długo, zanim rozpocznie się produkcja.

 • Icon 01

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Obie aplikacje: Moldflow Adviser oraz Moldflow Insight posiadają w wersji 2014 wbudowany translator wszystkich ważnych formatów CAD,
  nie ma więc potrzeby zakupu oddzielnego translatora.
  W obu programach została również zwiększona dokładność i szybkość obliczeń.

  Formowanie ciśnieniowe (compression molding)
  Umożliwia przeprowadzanie symulacji dużych, lekkich komponentów, których powierzchnia musi być wysokiej jakości, jak np. komponenty samochodowe.

  Symulacja chłodzenia konformalnego (conformal cooling)
  Nowe funkcje w zakresie projektowania kanałów chłodzących pozwalają skrócić czas cyklu formowania i poprawić  jakość produktu.
  Stworzony przez użytkownika układ chłodzenia o dowolnym kształcie i przekrojach jest dyskretyzowany w 3D. Generowanie siatki na takim modelu chłodzenia oraz rozwiązywanie zagadnienia przepływu są realizowane z zastosowaniem innego produktu symulacyjnego - Autodesk Simulation CFD (obliczeniowa dynamika płynów), co gwarantuje najwyższą dokładność obliczeń.

  Bi-injection molding
  Opcja umożliwia symulacje wtrysku dwóch różnych tworzyw do tego samego gniazda, z wykorzystaniem oddzielnych przewężeń.

  Injection-compression
  Udoskonalona symulacja wtrysku z dociskiem (również w 3D).

  Buckling
  Opcja daje możliwość przewidzenia wyboczenia (zmiany postaci kształtu) wypraski podczas analizy Warp (3D).
 • Autodesk Simulation Moldflow Adviser to podstawowy pakiet rodziny Simulation Moldflow umożliwiający optymalizację wyrobów z tworzyw sztucznych oraz form wtryskowych w zakresie przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. 
   
  W zakresie optymalizacji wyrobów z tworzyw sztucznych użytkownik jest w stanie określić sposób wypełniania gniazda formującego oraz zlokalizować wynikające z tego problemy typu linie łączenia, pułapki powietrzne, orientację włókien, wciągi czy deformacje. Konstruktor detalu ma możliwość sprawdzić jak kształt wyrobu – głównie grubości ścianek, otwory – będą determinowały jakość otrzymanej wypraski zarówno od strony wizualnej jak i funkcjonalnej. Używając Autodesk Simulation Moldflow Adviser, na etapie konstrukcji mamy możliwość określenia, jak kształt wyrobu będzie wpływał na finalne deformacje wypraski.
   
  Konstruktorzy form wtryskowych, oprócz weryfikacji samego detalu, zoptymalizują układ doprowadzenia tworzywa – średnice kanałów doprowadzających, kształt i wielkość przewężek. Projektując formę zweryfikują, czy układ chłodzenia jest prawidłowo położony i jaki będzie miał wpływ na czas cyklu i finalny kształt detali. Określając deformacje, jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę, równomierny sposób dopakowania detal, jakość chłodzenia oraz orientację włókien.
   
  Autodesk Simulation Moldflow Adviser, wspiera także technologów dając możliwość przetestowania różnych parametrów przetwórstwa  jeszcze na etapie budowy formy. Co pozwala zminimalizować koszty uruchomienia formy wtryskowej do seryjnej produkcji.


  Autodesk Simulation Moldflow Adviser Standard 2014
  Pakiet Autodesk Simulation Moldflow Adviser Standard 2014, jest głównie dedykowany konstruktorom detali z tworzyw sztucznych, dając możliwość wnikliwej analizy geometrii wypraski na etapie jej projektowania.
  Główne funkcjonalności to:
  • symulacja tworzyw termoplastycznych
  • analiza wypełniania gniazda formującego
  • analiza wciągów, linii łączenia, zamknięć powietrza
  • dobór punktu wtrysku – automatyczny zaproponowany przez system oraz zweryfikowany na podstawie miejsca położenia zdefiniowanego przez użytkownika
  • Molding Window – określenie okna przetwórczego dla danego tworzywa, geometrii wypraski oraz parametrów przetwórstwa
  • pomoc ze strony sytemu w zakresie interpretacji wyników, kosztów
  • wizualizacja błędów w pakiecie Showcase
  • Inventor Fusion 360, Vault oraz Simulation Moldflow Communicator

  Autodesk Simulation Moldflow Adviser Premium 2014
  Pakiet Autodesk Simulation Moldflow Adviser Premium jest dedykowany głównie konstruktorom form wtryskowych i technologom odpowiedzialnym za ustawienie procesu wtrysku.
  Oprócz funkcjonalności pakietu Standard, daje możliwość:
  • optymalizacji form wtryskowych wielogniazdowych
  • analizę form familijnych
  • analizę układu doprowadzenia tworzywa pod kątem zbalansowania wypełnienie poszczególnych gniazd formy, dobranych średnic kanałów oraz przewężek, spadku ciśnień na drodze płynięcia
  • określenie siły zamknięcia formy potrzebnej do poprawnej produkcji

  Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ulitmate 2014
  Pakiet Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ulitmate jest najbardziej zaawansowanym zestawem.
  Posiada pełną funkcjonalność pakietów Standard oraz Premium i daje możliwość określenia:
  • jakości oraz możliwości dopakowania gniazd formujących
  • jakości chłodzenia, wydajności układu termoregulacji formy wtryskowej
  • deformacji wynikających ze sposobu wypełnienia gniazda formującego, jakości chłodzenia oraz orientacji włókien

  Wyniki deformacji oraz struktura wewnętrzna detalu może zostać wyeksportowana do pakietów obliczeń mechanicznych, dzięki czemu dalsze obliczenia wytrzymałościowe lepiej oddają właściwości mechaniczne produkowanych wyrobów.
  Jest to pakiet, który całkowicie pozwala sprawdzić konstrukcję detalu, formy wtryskowej oraz zoptymalizować proces przetwórstwa zanim zostanie uruchomiony proces produkcji formy wtryskowej.
 • Autodesk Simulation Moldflow Insight 2014 umożliwia analizę złożonych zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych, dając użytkownikom narzędzia do symulacji takich procesów technologicznych jak:
  • wtrysk tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych, gumy i silikonu
  • wtrysk dwu komponentowy (2K)
  • obtrysk insertów
  • wtrysk z gazem
  • wtrysk z doprasowaniem
  • chłodzenie konformalne, zamienne chłodzenie i grzanie elementów formujących
  • MuCell
  • Birefringence
  Pakiet przeznaczony jest dla konstruktorów wyrobów z tworzyw sztucznych, konstruktorów form wtryskowych oraz  technologów. Umożliwia bardziej dokładne przeanalizowanie procesów technologicznych.

  Użytkownik ma możliwość samodzielnego wygenerowania i skorygowania siatki MES w 3 różnych technologiach – Midplane, DualDomain oraz 3D, dzięki czemu otrzymane wyniki są dokładniejsze i bardziej zbliżone do rzeczywistości. Obsługa bezpośredniego importu modeli CAD w formacie złożenia ułatwia tworzenie siatki MES dla analiz, gdzie konieczne jest zastosowanie 2 lub więcej modeli poddawanych analizie,
  np. wtrysk 2K lub obtrysk zaprasek metalowych w procesie formowania wtryskowego.

  W branży motoryzacyjnej, lub tam, gdzie wyrób gotowy będzie obciążany i testowany mechanicznie, Autodesk Simulation Moldflow Insight daje możliwość eksportu struktury wypraski po wtrysku, w celu przebadania jej wytrzymałości w innych programach do obliczeń mechanicznych. W przypadku wyrobów z tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wytrzymałość powstałej linii łączenia jest wystarczająca, aby przenieść zadane obciążenie mechaniczne. Analizując model teoretyczny, który jest idealny pod względem jednorodności materiału, wyniki obliczeń mechanicznych są przybliżone i nie oddają rzeczywistej sytuacji.


  Autodesk Simulation Moldflow Insight Standard 2014
  Autodesk Simulation Moldflow Standard 2014 jest podstawowym pakietem rodziny “Insight”, przeznaczonym dla działów rozwoju wyrobów
  z tworzyw sztucznych a także dla narzędziowni, budujących formy nie tylko w technologii wtrysku tworzyw termoplastycznych.

  Podstawowe funkcjonalności pakietu umożliwiają:
  • tworzenie i modyfikowanie siatki MES w 3 różnych technologiach – Midplane, DualDomain oraz 3D
  • import plików CAD w formatach części oraz złożeń
  • optymalizację fazy wypełnienia i dopakowania gniazda formującego
  • uwidocznienie linii łączenia, pułapek powietrznych, wciągów
  • dobór punktów wtrysku
  • przeprowadzanie eksperymentów procesowych (DOE)
  • weryfikację fazy krystalizacji struktury wypraski
  • optymalizację wypełnienia form wielogniazdowych
  • zaawansowane symulacje typu „Insert overmolding”, In-mold labeling, Two-shot sequential overmolding”

  Autodesk Simulation Moldflow Insight Premium 2014
  Autodesk Simulation Moldflow Insight Premium wzbogaca pakiet Standard o pełne możliwości symulacji formy wtryskowej uwzględniając chłodzenie oraz przewidywanie deformacji wypraski. Konstruktor formy wtryskowej otrzymuje kompletne narzędzie do weryfikacji konstrukcji formy wtryskowej oraz wizualizacji, określenia potencjalnych deformacji wypraski dla podstawowych procesów wtrysku.

  Ponadto, możliwa jest:
  • symulacja procesu chłodzenia konformalnego oraz procesu zamiennego grzania i chłodzenia formy wtryskowej
  • weryfikacja ugięcia rdzeni formujących podczas fazy wtrysku, a także przewidywanie odkształceń elementów elektronicznych zalewanych tworzywem termoutwardzalnym – Microchip encasulation oraz Underfill encapsulation

  Autodesk Simulation Moldflow Insight Ulitmate 2014
  Autodesk Simulation Moldflow Insight Ulitmate umożliwia, oprócz wszystkich funkcjonalności pakietów “Standard” oraz „Premium” symulację zaawansowanych procesów technologicznych takich jak:
  • wtrysk z gazem
  • wtrysk z doprasowaniem
  • wtrysk dwu komponentowy
  • wtrysk w technologii MuCell
  • analizę elementów optycznych typu Birefringence

 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Uwaga: Universal C Runtime (CRT) jest składnikiem systemu Windows, który jest aktualizowany za pomocą procesu aktualizacji systemu Windows. Ten komponent jest wymagany co pozwala na modyfikowanie wpisów okna dialogowego wyników w programie Moldflow.

  Obsługiwane platformy Windows

  System operacyjny Dodatek Service Pack
  10 Windows (wersja 64-bitowa)
  • Windows 10
  • Windows 10 Professional
  • Windows 10 Enterprise
   
  Windows 8. 1 (wersja 64-bitowa)
  • Windows 8. 1
  • Windows 8. 1 Professional
  • Windows 8. 1 Enterprise
   
  Windows 7 (wersja 64-bitowa)
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
  Dodatek SP1 lub nowszy
   

  Minimalne i zalecane specyfikacje oprogramowania i sprzętu, na platformie Windows 

  Komponent systemu Zalecane
  Szybkość Procesora 2 GHz lub szybszy
  Ilość głównej pamięci (RAM) 8 GB lub nowszy
  Pamięć wirtualna/wymiany 4 GB lub nowszy
  Miejsce na dysku twardym 12 GB lub wyższe dla wolnego miejsca na dysku (co najmniej 2 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji)
  Przeglądarki WWW Internet Explorer 9. 0 lub nowszy

  Uwaga: produkty Autodesk Moldflow 2017 są obsługiwane w systemach operacyjnych Windows 64-bitowych tylko.

  Współpraca programistyczna:

  System pomocy wymaga programu Microsoft Internet Explorer 9. 0 lub nowszy. Wszystkie przeglądarki WWW, w tym Google Chrome, Firefox, Safari, zaktualizowane i Opera są również obsługiwane.

  Raporty generowane przez Autodesk Moldflow, produkty są zoptymalizowane pod kątem za pomocą programu Internet Explorer 9. 0 i Office 2010 i nowsze wersje (tylko aplikacji PowerPoint i Word).
  Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2016 32/64-bity

  System operacyjny:
  • 32 bity: Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Windows® XP Professional (SP3)
  • 64 bity: Windows® 8, Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Windows XP Professional (SP2)
  Procesor:
  • 1 GHz lub szybszy
  Pamięć:
  • 2 GB RAMu lub więcej
  • 1 GB pamięci wirtualnej lub więcej
  Dysk:
  • 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji program
  Karta graficzna:
  • 512 MB RAM lub więcej, ze sprzętową obsługą OpenGL
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color
   Dodatkowe składniki system:
  • Internet Explorer® 7.0 lub wyższy
  • Adobe flash player 9 lub wyższy
  • Karta sieciowa
  • Napęd DVD
  • Mysz
  • Połączenie z internetem


  Autodesk Simulation Moldflow Insight 2016 32/64bity

  System operacyjny:
  • 32 bity: Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Windows® XP Professional (SP3)
  • 64 bity: Windows® 8, Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise, Windows XP Professional (SP2) lub Windows Server 2008 (SP1)
  Procesor:
  • 2 GHz lub szybszy
  Pamięć:
  • 2 GB RAMu lub więcej
  • 2 GB pamięci wirtualnej lub więcej
  Dysk:
  • 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji program
  Karta graficzna:
  • 512 MB RAM lub więcej, ze sprzętową obsługą OpenGL
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color
   Dodatkowe składniki system:
  • Internet Explorer® 7.0 lub wyższy
  • Adobe flash player 9 lub wyższy
  • Karta sieciowa
  • Napęd DVD
  • Mysz
  • Połączenie z internetem  Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 32/64-bity

  System operacyjny:
  • 32 bity: Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Windows® XP Professional (SP3)
  • 64 bity: Windows® 8, Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Windows XP Professional (SP2)
  Procesor:
  • 1 GHz lub szybszy
  Pamięć:
  • 2 GB RAMu lub więcej
  • 1 GB pamięci wirtualnej lub więcej
  Dysk:
  • 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji program
  Karta graficzna:
  • 512 MB RAM lub więcej, ze sprzętową obsługą OpenGL
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color
   Dodatkowe składniki system:
  • Internet Explorer® 7.0 lub wyższy
  • Adobe flash player 9 lub wyższy
  • Karta sieciowa
  • Napęd DVD
  • Mysz
  • Połączenie z internetem


  Autodesk Simulation Moldflow Insight 2014 32/64bity

  System operacyjny:
  • 32 bity: Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Windows® XP Professional (SP3)
  • 64 bity: Windows® 8, Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise, Windows XP Professional (SP2) lub Windows Server 2008 (SP1)
  Procesor:
  • 2 GHz lub szybszy
  Pamięć:
  • 2 GB RAMu lub więcej
  • 2 GB pamięci wirtualnej lub więcej
  Dysk:
  • 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji program
  Karta graficzna:
  • 512 MB RAM lub więcej, ze sprzętową obsługą OpenGL
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color
   Dodatkowe składniki system:
  • Internet Explorer® 7.0 lub wyższy
  • Adobe flash player 9 lub wyższy
  • Karta sieciowa
  • Napęd DVD
  • Mysz
  • Połączenie z internetemZobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Piotr Mędrek
tel.: 601 820 500
e-mail: pm@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.