Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Inventor 2019 to oprogramowanie do projektowania, wizualizowania i symulowania elementów mechanicznych w 3D.


 
 • Icon 01


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • NOWOŚCI W WERSJI 2017

  Szkic 3D
  • Nowy łatwiejszy w obsłudze system kontroli szkicu 3D
  • Nowe wiązania ułatwiające pracę w szkicu 3D
  • Funkcja rysowania szkicu na powierzchni
  Powierzchnie
  Dodatkowe operacje w powierzchniach
  Szyk
  System zaznaczania szkicu oknem i możliwość wybrania orientacji szkicu kołowego
  Tworzenie części
  • Możliwość używania szyku iFeature na podstawie szkicu
  • Szybki przegląd relacji pomiędzy parametrycznymi operacjami w drzewku
  • IFeature wspiera operacje wielobryłowe
  Historia powiązań pomiędzy operacjami
   
  Konstrukcje z blachy
  Dodano nowe makra do definiowania narożników z blachy oraz dodatkowe opcje wyświetlania rozłożonej blachy. Możliwość rozginania zapisanych elementów iFeature i wiele innych dodatkowych operacji.
  Rysunek
  • Możliwość otwierania części z listy BOM na rysunku
  • Możliwość dodania poszarpanej krawędzi dla przekroju
  • Dodatkowe możliwości formatowania tabeli i tła tekstu
  Moduł przewodów rurowych
  Moduł ten posiada przebudowane funkcję ułatwiające pracę
  Shape Generator
  Dodano nowe operacje dla Generatora kształtów
  Interfejs
  Inventor 2017 wspiera rozdzielczość 4K, dodano też nowe konfiguracje skrótów oraz wprowadzono korekty graficzne w celu lepszego wyświetlania.
  AnyCAD
  Ulepszono obsługę plików oraz szybkość ich aktualizacji. AnyCAD wspiera teraz format STEP
  Praca na formatach STL i OBJ
  Możliwość importowania modeli STL i OBJ do złożenia i zadawania wiązań. Dodano moduł pomagający zbudować część na podstawie obiektów STL i OBJ.
  Zapis do Formatu PDF 3D
  Zapisuj projekt do formatu PDF 3D ze wszystkimi jego właściwościami i opisami
  Prezentacja
  Przebudowany moduł prezentacji pozwala na lepsze uchwycenie złożoności projektu  NOWOŚCI W WERSJI 2016 R2

  Shape Generator
  Celem generatora jest uzyskanie optymalnego kształtu we wczesnych fazach projektowania. Technologia tworzenia zoptymalizowanej struktury pozwala na uzyskanie lekkich konstrukcji, opiera się na prostym obciążeniu siłą i zdefiniowaniu masy docelowej.


   


  ForceEffect
  Moduł pozwalający na budowę dwuwymiarowych struktur kinematycznych oraz sprawdzenia obciążenia statycznego  konstrukcji belkowych.


   


  Electro Mechanical
  Aktualizacja przyśpiesza importowanie komponentów, dodaje nową możliwość publikowania komponentów IDF i poprawia współpracę z komponentami PCB.


   


  NOWOŚCI W WERSJI 2016

  Spójne dane bez względu na ich pochodzenie

  Właśnie otrzymałeś plik z innego systemu CAD? To nie problem. Wystarczy wstawić plik do zespołu w Inventor i rozpocząć projektowanie. Żadnej translacji, poprawiania geometrii ani ponownego dowiązywania plików. Całość pozostaje spójna, więc jeśli wprowadzasz zmiany
  w “obcym” pliku, Inventor bez problemu zaktualizuje to nad czym pracujesz, aby odzwierciedlić zmiany.

  Modelowanie najbardziej złożonych części
  Oczywiście ciągle można edytować parametrycznie i bezpośrednio, ale w Inventorze 2016 została ulepszona również technologia T-Splines, aby stała się jeszcze bardziej intuicyjna i łatwa. W nowej wersji Inventora można tworzyć powierzchnie dowolnego kształtu, które będą gładkie (ciągłość G2), spójne i geometrycznie dokładne – a potem połączyć je z hybrydowymi procesami modelowania w Inventor.

  Usprawniony proces projektowania konstrukcji blachowych
  Inventor 2016 obsługuje teraz zerowy promień gięcia oraz wielobryłowe części, co umożliwia większą swobodę i wydajność podczas modelowania.

  Znacząca poprawa procesów elektromechanicznych
  Wybierz dowolny rysunek wykonany w AutoCAD Electrical, zaimportuj go w 3D do Inventora i połącz razem elektrykę i mechanikę.
  Otrzymasz pełną spójność – wprowadzane w AutoCAD Electrical zmiany będą widoczne również w Inventor. Jest to idealne rozwiązanie przy przebiegach i wiązkach kablowych.

  Całkiem nowy poziom dokumentacji projektowej
  Tworzenie rzutów jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zostały również poprawione odnośniki na rysunkach montażowych, dodano bardziej niezawodne funkcje adnotacji.

  Projektuj szybciej dzięki 32 poprawkom funkcjonalności
  W najnowszej wersji Inventora zostały wprowadzone 32 najlepsze pomysły pochodzące z IdeaStation, które zgłosili użytkownicy tacy jak Ty. Zmiany pojawiły się w zakresie nowych procesów projektowych pomocnych w wydajnym tworzeniu części oraz łatwiejszych sposobów pracy z modelami zespołów. Zmiany widać już od ekranu powitalnego MyHome, który upraszcza i przyspiesza pracę.

  Przygotuj się na przyszłość projektowania
  W tym roku została dołączona obsługa druku 3D bezpośrednio w programie Inventor a także dodany dostęp do Fusion 360 dla użytkowników Autodesk Product Design Suite, abyś mógł poznać kolejną generację procesów produkcyjnych. Najnowsze wersje oprogramowania i usługi są dostępne poprzez Autodesk Subscription.
  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Nowości w interfejsie

  Po uruchomieniu programu użytkownika nie wita już puste okno programu, lecz plansza z poziomu której można łatwo utworzyć nowe elementy, uzyskać dostęp do ostatnio używanych programów oraz zmienić aktywny plik projektu.
  Dostępne przyciski odpowiedzialne za tworzenie nowych plików to:
  • Nowy plik części
  • Nowy plik zespołu
  • Nowy plik rysunku płaskiego
  Poniżej znajduje się okno ostatnio używanych elementów, które można dostosowywać do swoich potrzeb. Najczęściej używane elementy można przypiąć u góry listy. W ten sposób najczęściej używane pliki znajdują się w jednym miejscu.
  Wyświetlane elementy mogą być filtrowane. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie tylko elementów określonego typu: np. tylko części, tylko złożeń czy rysunków. Filtry można łączyć ze sobą w taki sposób, aby wyświetlane były tylko odpowiednie elementy.
  U dołu aplikacji użytkownik może zobaczyć aktywny plik projektu. Należy pamiętać, że wybranie pliku spośród wyświetlanych, nie zmienia automatycznie aktywnego pliku projektu. Trzeba mieć to na uwadze i w razie potrzeby zmienić projekt ręcznie.

  Tryb zwolnienia
  W dotychczasowych wersjach Autodesk Inventor szkic, któremu użytkownik odebrał wszystkie stopnie swobody nie mógł być modyfikowany poprzez proste złapanie za jego element i przeciągniecie. Obecnie użytkownik ma możliwość włączenia „trybu zwolnienia”, który pozwala na modyfikację przy użyciu kursora nawet tego modelu, który jest w pełni zwymiarowany. Podczas zmiany utwierdzonego szkicu program wyświetla wiązania, których działanie zostało chwilowo wyłączone.

  Usprawnienie działania szyku prostokątnego
  W wersji 2015 usprawniono działanie szyku prostokątnego.  Niewielu użytkowników wie, że pomimo nazwy, szyk wykonany z pomocą polecenia szyku prostokątnego może przebiegać po dowolnej krzywej. W najnowszej wersji dodatkowo udoskonalono okno polecenia o nowe opcje pomagające utworzyć jeszcze bardziej skomplikowane szyki ułatwiające prace konstruktorom.

  Odsunięcie – nowe możliwości
  Obecna wersja pozwala tworzyć dowolne odsunięcie geometrii szyku. Do tej pory program był w stanie tworzyć odsunięcie tylko do momentu, kiedy pierwsze z zaokrągleń lub fazowań dochodziło do wartości zerowej. Dalsze działanie polecenia nie było możliwe. Obecnie wartość odsunięcia jest dowolna. Kolejne zaokrąglenia i fazowania za usuwane, a łączenie sąsiednich linii staje się bezpośrednie.

  Zmiany bezpośrednie
  Jedną z największych zmian w najnowszej wersji Autodesk Inventor jest dodanie możliwość dokonywania bezpośrednich zmian w modelu, bez względu na drzewo operacji. Dzięki temu nawet modele pochodzące z innych systemów CAD i nieposiadające drzewa historii można modyfikować. Program automatycznie rozpoznaje wskazane operacje i umożliwia ich zmianę.
  Od wersji 2015 użytkownik, który otrzymał plik w formacie STEP lub dowolnym innym może dokonywać w nim następujących zmian:
  • Modyfikacja wielkości zaokrąglenia
  • Przesuwanie ścian modelu
  • Usuwanie otworów
  • Tworzenie nowych otworów
  Swobodne modelowanie części
  Wersja 2015 zawiera narzędzia do tej pory znane z programów, w których praca była o wiele mniej parametryczna i dzięki temu dawała o wiele większe możliwości tworzenia kształtów o bardziej zaawansowanych geometrii.
  Obecnie używając polecenia Freeform użytkownik jest w stanie stworzyć prymityw (walec, sferę, prostopadłościan, torus) a następnie w dowolny sposób go modyfikować. W tym celu może w swobodny sposób zmieniać położenie wskazanych powierzchni, linii a nawet punktów. Dodatkowe polecenia znane z Inventor Fusion 360 pozwalają na tworzenie powierzchni i modeli, których wykonanie do tej pory było bardzo trudne i czasochłonne, a czasami niemożliwe.

  Wyciągniecie po ścieżce
  Do tej pory Autodesk Inventor nie dawał możliwości utworzenia wyciągnięcia po ścieżce z jednoczesnym obrotem wyciąganego szkicu wokół ścieżki. Obecnie jest to możliwe. Użytkownik ma możliwość wpisania wartości kąta, jaki zatoczy szkic wokół ścieżki, po której jest wyciągany.

  Powierzchnia środkowa
  W trakcie nadawania wiązań częściom w budowanym złożeniu użytkownik ma możliwość szybko utworzyć odniesienie do powierzchni środkowej pomiędzy dwoma wskazanymi powierzchniami. Dzięki temu nie jest on zmuszony za każdym razem tworzyć nowej geometrii konstrukcyjnej i oszczędza czas.

  Ponowne użycie profilu belki w generatorze ram
  W wersji 2015 użytkownik może wskazać raz użyty element, a następnie powielić go w innym miejscu modelu. Sprawia to, że grupa takich elementów pochodzących od jednego rodzica jest rozpoznawana razem przy wykonywaniu operacji generatora ram. Takie rozwiązanie przynosi dużą oszczędność czasu i eliminuje  proste błędy konstrukcyjne.

  Wycinanie w kierunku normalnym
  Otwory utworzone w konstrukcji blachowej nie zawsze są wycinane z kierunku normalnego w stosunku do powierzchni modelu. Sprawia to, że model po rozwinięciu jest niemożliwy do wykonania przez dział produkcji.
  Obecnie została dodana opcja pozwalająca wykonać otwory z kierunku normalnego. Tam gdzie jest to wymagane otwór zostaje odrobinę wydłużony, a wycięcie zawsze jest wykonywane z kierunku prostopadłego. Dzięki temu po rozwinięciu konstrukcji blachowej jego produkcja nie sprawia żadnych problemów.

  Narzędzie tłoczenia
  Wersja 2015 pozwala na wybranie dowolnego narzędzia a następnie przy jego pomocy wykonanie tłoczenia w konstrukcji blachowej. Najnowsza wersja oprogramowania radzi sobie również z tłoczeniem na modelu, który jest zagięty. Narzędzie zawija tłoczenie w taki sposób, aby zostało ono poprawnie naniesione na model.  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Kreator testów zderzeniowych
  Zautomatyzowany proces przeprowadzenia testów zderzeniowych. Kreator prowadzi użytkownika przez wszystkie potrzebne do zdefiniowania parametry i ustawienia, wyznaczając automatycznie takie parametry jak np. ilość kroków iteracyjnych i dogęszczenie ich w momencie upadku.

  Obliczenia parametryczne
  Dzięki wykorzystaniu parametrów części zdefiniowanych w programie Autodesk Inventor, możliwe jest zdefiniowanie wielu wariantów obliczeniowych (za pomocą zmiany wybranych parametrów).

  Program automatycznie dostosuje modele do zmienionych przypadków obliczeniowych i wykona obliczenia wszystkich wariantów jednocześnie.

  Zarządzanie materiałami
  Możliwość definiowania przez użytkownika własnych baz materiałowych, dowolna zmiana systemu jednostek oraz wyświetlenia wykresu zależności właściwości materiału od temperatury.

  Współdziałanie z programem Autodesk Simulation CFD
  Dzięki połączeniu możliwości obliczeniowych Autodesk Simulation Mechanical i Autodesk Simulation CFD można wykorzystać wyniki analizy przepływów i wymiany ciepła w programie Autodesk Simulation CFD(do obliczenia naprężeń i odkształceń powstałych na skutek odziaływań termicznych w programie Autodesk Simulation Mechanical).

  Nowe, szybsze solvery obliczeniowe
  Dodano dwa nowe Solvery AMG-MF (szczególnie dla liniowych i nieliniowych analiz oraz symulacji dynamicznych, przede wszystkim dla grubszych elementów) oraz Subspace-AMG (głownie dla dużych, liniowych i nieliniowych symulacji). Zwiększona została też prędkość wyświetlania wyników.

  Udoskonalone siatkowanie
  Powiązanie węzłowych warunków brzegowych i obciążeń z siatką ES dla elementów typu Joint (sworzeń), Bolt (śruba) oraz automatyczne domyślne definiowanie przez program typu Stell/plater dla elementów o geometrii, dla której taka zamiana jest możliwa. Możliwość usuwania siatki dla całości lub wybranych części.

  Rezultaty i raporty z obliczeń
  Możliwość sprawdzenia minimalnych i maksymalnych wartości dla każdej części. Granice plastyczności i wytrzymałości materiałów są dodawane do raportów domyślnie. Raporty HTML zawierają dodatkowe tabele z siłami odśrodkowymi, konfiguracje zdarzeń MES i definicje krzywych obciążeń.

  Udoskonalenie obsługi programu
  Wprowadzono podgląd ostatnio otwieranych plików symulacyjnych i modeli z Inventor’a oraz przekreślenie wyłączonych (niesiatkowanych) części. Dodano również możliwość zastosowania przez użytkownika własnych opisów przypadków obciążeń dla liniowej analizy statycznej.  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Wybrane nowości

  Synchronizacja między rysunkami z AutoCAD i Autodesk Inventor

  Synchronizacja jeden do jednego między rysunkami 2D z programu AutoCAD a 3D z programu Autodesk Inventor oznacza, że zmiany wprowadzone na rysunku w programie AutoCAD zostaną uwzględnione na modelu w Autodesk Inventor
  i na odwrót.

  Ulepszone tworzenie elementów
  i zespołów

  Użytkownicy Autodesk Inventor 2013 mogą korzystać z wielu ulepszeń dotyczących tworzenia części i podzespołów. Wprowadzonych zostało wiele ulepszeń proponowanych przez użytkowników programu.

  Poprawa wydajności

  W programie Autodesk Inventor 2013 wprowadzone zostały ulepszenia dotyczące tworzenia części i podzespołów, proponowane przez użytkowników. Program Autodesk Inventor 2013 zwiększa wydajność pracy dzięki nowym narzędziom do szkicowania, takim jak dynamiczne ucinanie/wydłużanie oraz opcjom, takim jak wymiarowanie długości łuku oraz wielu innym.

  Rozszerzenie zastosowania swoich projektów w programie Autodesk Inventor

  Użytkownicy programu Autodesk Inventor 2013 mogą przeglądać, pobierać i nabywać aplikacje. Dodatkowe aplikacje pozwalają projektantom odnajdywać i pobierać rozwiązania dotyczące najtrudniejszych wyzwań projektowych.

  Autodesk 360

  Dostęp do platformy Autodesk 360, oferującej różnorodne funkcje i usługi w chmurze, pozwala użytkownikom programu Autodesk Inventor połączyć tryb pracy aplikacji desktopowych z bezpiecznym i zawsze dostępnym przetwarzaniem w chmurze, co przyspiesza projektowanie, tworzenie wizualizacji i przeprowadzanie symulacji oraz umożliwia udostępnianie projektów w dowolnym miejscu
  i w dowolnym momencie.

  Autodesk 360 Optimization dla programu Autodesk Inventor

  Inventor Optimization pozwala usprawnić pracę z projektem przy zachowaniu wydajności produktu. Dzięki wykorzystaniu obliczania równoległego w chmurze w krótkim czasie można przeprowadzić symulację wielu różnych konfiguracji geometrycznych.

 • Autodesk Inventor oferuje uniwersalny zestaw narzędzi do trójwymiarowego projektowania elementów mechanicznych, tworzenia rysunków CAD, prezentacji projektowych, symulacji produktów, projektowania systemów trasowanych, przebiegów kabli i wiązek oraz form wtryskowych. Cyfrowe prototypowanie pozwala tworzyć dokładny trójwymiarowy model pomocny w projektowaniu, wizualizacji
  i przeprowadzaniu symulacji produktów przed ich wytworzeniem

  Zastosowania
  • Projektowanie trójwymiarowych elementów mechanicznych
  • Projektowanie dużych zespołów mechanicznych
  • Projektowanie części z tworzyw sztucznych
  • Projektowanie konstrukcji z blachy
  • Projektowanie elementów trasowanych
  • Projektowanie układów i systemów
  • Projektowanie narzędzi oraz form
  • Wizualizacja projektów i dokumentacja produkcyjna
  • Zintegrowana symulacja ruchu
  • Zintegrowana analiza metodą elementów skończonych (MES)
  • Symulacja wtrysku do formy


  Kluczowe cechy

  Cyfrowe prototypowanie

  Autodesk Inventor daje możliwość stworzenia i przeanalizowania kompletnego produktu, przed przystąpieniem do jego budowy. Dzięki pojedynczemu modelowi, stanowiącemu wirtualną reprezentację produktu końcowego, przedsiębiorstwa mogą lepiej projektować, wizualizować i przeprowadzać symulacje, bez konieczności częstego wykorzystywania kosztownych prototypów fizycznych.

  Łatwe projektowanie elementów mechanicznych 3D

  Oprogramowanie Autodesk Inventor oferuje szeroki wybór narzędzi ułatwiających przejście od projektowania 2D do modelowania 3D i pomaga użytkownikom od razu pracować wydajniej. Narzędzia te są łatwe w użyciu, a ich obsługi można się bardzo szybko nauczyć.

  Wykorzystanie danych projektowych

  Oprogramowanie Autodesk Inventor wyposażono w zestaw zaawansowanych narzędzi do translacji, pozwalających odczytywać
  i zapisywać pliki z innych aplikacji CAD. Autodesk Inventor pozwala użytkownikom łączyć rysunki AutoCAD i trójwymiarowe dane CAD w pojedynczą cyfrową reprezentację finalnego produktu.

  Wizualizacje

  Oprogramowanie pozwala szybko i łatwo tworzyć wysokiej jakości renderingi, animacje i prezentacje, które usprawniają komunikację z członkami zespołu projektowego i klientami. Autodesk Inventor zapewnia najlepsze w branży narzędzia do tworzenia wizualizacji, ilustracji i realistycznych animacji.

  Automatyzacja procesu projektowania

  Program umożliwia projektowanie w oparciu o reguły oraz zapewnia narzędzia do automatyzacji typowych zadań. Zastosowana
  w programie Autodesk Inventor technologia iLogic znacznie upraszcza projektowanie w oparciu o reguły. Nawet użytkownicy nieposiadający doświadczenia programistycznego, mogą z łatwością definiować złożone konfiguracje produktów.

  Rysunki i dokumentacja

  Autodesk Inventor ułatwia tworzenie rysunków produkcyjnych i udostępnianie ich zespołom odpowiedzialnym za produkcję oraz zewnętrznym dostawcom. Umożliwia generowanie dokumentacji technicznej i produkcyjnej z zatwierdzonego cyfrowego prototypu oraz dokonuje automatycznej aktualizacji rysunków i widoków w przypadku modyfikacji modelu. Program umożliwia tworzenie rysunków w formacie DWG w oparciu o projekty 2D i 3D pochodzące z dowolnego źródła CAD.

  Zintegrowane narzędzia symulacji

  Autodesk Inventor Professional  to kompleksowe środowisko symulacyjne, które umożliwia przeprowadzenie symulacji ruchu, a także wykonanie statycznej i modalnej analizy metodą elementów skończonych (MES) części, zespołów i ram nośnych. Autodesk Inventor Professional zawiera również zestaw narzędzi Autodesk Simulation Moldflow do symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych do formy.

   

 • Program Autodesk Inventor dostępny jest w dwóch wersjach:

  Autodesk Inventor

  Profesjonalne oprogramowanie CAD do projektowania elementów mechanicznych w trzech wymiarach
  Oprogramowanie CAD 3D Autodesk Inventor pozwala jeszcze dokładniej projektować, wizualizować i symulować cyfrową reprezentację końcowych produktów. Zawiera wszystkie podstawowe funkcje związane z projektowaniem elementów mechanicznych w 3D, projektowaniem CAD oraz prezentacją projektów. Zawiera również rozszerzone możliwości tworzenia narzędzi do wytwarzania części z tworzyw sztucznych, złożonych systemów trasowanych oraz cyfrowej optymalizacji i weryfikacji wydajności projektu.

  Autodesk Inventor LT

  Wdrażanie programu CAD do projektowania elementów mechanicznych w indywidualnym tempie
  Autodesk Inventor LT zapewnia możliwości projektowania trójwymiarowego, odpowiadającego możliwościom programu Autodesk Inventor 3D CAD. Autodesk Inventor LT to praktyczny i opłacalny sposób na wprowadzenie trójwymiarowego modelowania części do procedur kreślenia dwuwymiarowego.

   

   

 • Wymagania systemowe dla systemu Windows do programu Autodesk Inventor 2017

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny
  • 64-bit Microsoft® Windows® 10
  • 64-bit Microsoft Windows 8.1 z aktualizacją KB2919355
  • 64-bit Microsoft Windows 7 SP1
  Procesor
  • Intel ® Xeon ® E3 lub Core i7 albo odpowiednik, 3.0 GHz lub większej (zalecane)
  • 64-bitowy procesor Intel ® lub AMD, 2 GHz lub szybszy (minimalne)
  Pamięć operacyjna
  • co najmniej 20 GB RAM (zalecane)
  • 8 GB pamięci RAM dla mniej niż 500 zespoły części (minimalne)
  Przestrzeń dyskowa
  • Installer wraz z pełną instalacją: 40 GB
  Karta graficzna
  • Microsoft ® Direct3D 11 lub karta graficzna z obsługą lub wyższe (zalecane)
  • Karta graficzna z obsługą Microsoft ® Direct3D 10 ® lub wyższe (minimalne)
  Uwagi dodatkowe
  • NAPĘD DVD-ROM
  • 1280 x 1024 lub większa rozdzielczość ekranu
  • Połączenie internetowe dla funkcji programu Autodesk ® 360, pobrań z sieci WWW i dostęp do usługi Subscription Aware
  • Adobe ® Flash ® Player 15
  • Microsoft ® Internet Explorer ® 11
  • Zainstalować pełną lokalnego Microsoft ® Excel 2010, 2013 lub 2016 dla elementów Ifeature, części iPart, Iassembly, gwintu związane z polecenia, tworzenia Otwór gwintowany/luz globalnego zestawienia komponentów, listy części, tabelki zmian, sterowanych arkuszem kalkulacyjnym projektów i animację reprezentacji pozycyjnych w programie Studio. Excel Starter ®, ® Online Office 365 i OpenOffice ® nie są obsługiwane.
  • Eksportowanie Access 2007 wymaga 64-bitowy Microsoft Office, formaty dBase IV, tekst i CSV.
  • Microsoft .NET Framework 4.6 lub nowszy

  Wymagania systemowe dla systemu Windows do programu Autodesk Inventor 2016

  Inventor 2016 roku jest obsługiwana tylko w 64-bitowych systemach operacyjnych i nie można zainstalować w 32-bitowego.

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny
  • 64-bitowy Microsoft ® Windows ® 7 z Service Pack 1 lub Windows 8.1 (zalecane)
  • 64-bitowy Microsoft Windows 7 z Service Pack 1 (minimalne)
  Procesor
  • procesor Intel ® Xeon ® E3 lub Core i7 albo odpowiednik, 3.0 GHz lub większej (zalecane)
  • 64-bitowy procesor Intel ® lub AMD, 2 GHz lub szybszy (minimalne)
  Pamięć operacyjna
  • co najmniej 16 GB RAM (zalecane)
  • 8 GB pamięci RAM dla mniej niż 500 zespoły części (minimalne)
  Przestrzeń dyskowa
  • 250 GB wolnego miejsca na dysku lub więcej (zalecane)
  • 100 GB wolnego miejsca na dysku (minimalne)
  Karta graficzna
  • Microsoft ® Direct3D 11 lub karta graficzna z obsługą lub wyższe (zalecane)
  • Karta graficzna z obsługą Microsoft ® Direct3D 10 ® lub wyższe (minimalne)
  Uwagi dodatkowe
  • NAPĘD DVD-ROM
  • 1280 x 1024 lub większa rozdzielczość ekranu
  • Połączenie internetowe dla funkcji programu Autodesk ® 360, pobrań z sieci WWW i dostęp do usługi Subscription Aware
  • Adobe ® Flash ® Player 15
  • Microsoft ® Internet Explorer ® 8 lub nowszej
  • Zainstalować pełną lokalnego Microsoft ® Excel 2007, 2010 lub 2013 dla elementów Ifeature, części iPart, Iassembly, gwintu związane z polecenia, tworzenia Otwór gwintowany/luz globalnego zestawienia komponentów, listy części, tabelki zmian, sterowanych arkuszem kalkulacyjnym projektów i animację reprezentacji pozycyjnych w programie Studio. Excel Starter ®, ® Online Office 365 i OpenOffice ® nie są obsługiwane.
  • Eksportowanie Access 2007 wymaga 64-bitowy Microsoft Office, formaty dBase IV, tekst i CSV.
  • Microsoft .NET Framework 4.5


  Wymagania dla złożonych modeli oraz dużych zespołów (ponad 1000 części)

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny 64-bitowy Microsoft ® Windows ® 7 z Service Pack 1 lub Windows 8.1
  Procesor procesor Intel ® Xeon ® E3 lub Core i7 albo odpowiednik, 3.30 GHz lub większej
  Pamięć operacyjna 20 GB pamięci RAM lub więcej
  Dysk twardy 500 GB wolnego miejsca na dysku lub większa
  Karta graficzna Microsoft ® Direct3D 11 lub karta graficzna z obsługą lub wyższe
  Uwagi dodatkowe
  • 1280 x 1024 lub większa rozdzielczość ekranu
  • Połączenie internetowe dla funkcji programu Autodesk ® 360, pobrań z sieci WWW i dostęp do usługi Subscription Aware
  • Adobe ® Flash ® Player 15 ⁶
  • Microsoft ® Internet Explorer ® 8 lub nowszej
  • Zainstalować pełną lokalnego Microsoft ® Excel 2007, 2010 lub 2013 dla elementów Ifeature, części iPart, Iassembly, gwintu związane z polecenia, tworzenia Otwór gwintowany/luz globalnego zestawienia komponentów, listy części, tabelki zmian, sterowanych arkuszem kalkulacyjnym projektów i animację reprezentacji pozycyjnych w programie Studio. Excel Starter ®, ® Online Office 365 i OpenOffice ® nie są obsługiwane.
  • Eksportowanie Access 2007 wymaga 64-bitowy Microsoft Office, formaty dBase IV, tekst i CSV.
  • Microsoft .NET Framework 4.5


  Dotyczy użytkowników komputerów Macintosh 2016 roku Autodesk Inventor

  Boot Camp

  Oprogramowanie Autodesk ® Inventor ® Professional można zainstalować na komputerze Mac ® na partycji systemu Windows. System musi korzystać Apple Boot Camp ®, aby obsługiwać konfigurację Dwusystemową i spełnić minimalne wymagania systemowe:

  • Zalecane: Mac OS ® X 10.10.x
  • Minimalne: Mac OS ® X 10.9.x
  • Procesor Intel ® Core 2 Duo lub lepsza, 3,0 GHz lub szybszy
  • 64-bitowy Microsoft ® Windows ® 7 z Service Pack 1, Windows ® 8.1
  • RAM: 16 GB lub więcej zalecanych; Minimum 8 GB
  • Rozmiar partycji: 250 GB lub więcej zalecanych; Minimum 100 GB
  wirtualizacja Mac w narzędziu Parallels Desktop

  Autodesk Inventor Professional można na komputerach Mac poprzez aplikację Parallels Desktop dla komputerów Mac bez konieczności bezpośredniego inicjowania systemu Windows, aby ułatwić przełączać pomiędzy platformami. System musi spełniać następujące wymagania:

  • Zalecane: Mac OS ® X 10.10.x
  • Minimalne: Mac OS ® X 10.9.x
  • Parallels Desktop 10 lub nowszy
  • Procesor Intel ® Core 2 Duo lub lepsza, 3,0 GHz lub szybszy
  • 64-bitowy Microsoft ® Windows ® 7 z Service Pack 1 lub Windows ® 8.1
  • RAM: 16 GB lub więcej zalecanych; Minimum 8 GB
  • Wolnego miejsca na dysku: 250 GB lub większa zalecane; Minimum 100 GB

Tagi: Autodesk Inventor 2013, Autodesk Inventor 2014, Autodesk Inventor 2015, Autodesk Inventor, Inventor 2013, Inventor 2014, Inventor 2015, Inventor, Inventor 2014, Inventor 2016, Autodesk Inventor 2016, Autodesk Inventor 2017, Inventor 2017


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Piotr Mędrek
tel.: 601 820 500
e-mail: pm@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.