Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Advance Steel 2019- bądź częścią rewolucji BIM!
Usprawnij projektowanie używając oprogramowania BIM dla konstrukcji stalowych, które automatyzuje procesy modelowania, tworzenia dokumentacji rysunkowej i zestawień materiałów
oraz plików NC. Advance Steel znacząco zwiększa produktywność i jakość otrzymywanej dokumentacji przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka wystąpienia błędów. Autodesk Advance Steel działa na platformie AutoCAD.

 • Autodesk Advance Steel 2014/2015

 • Autodesk Advance Steel 2014/2015 - Promocja

Pomoc w doborze optymalnej oferty oraz wsparcie techniczne dla produktów Autodesk Advance Steel 2019 oraz Autodesk Advance Concrete 2019 świadczy firma GRAITEC.Pobierz "Przewodnik startowy" Pobierz "Podręcznik Użytkownika"

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • NOWOŚCI W AUTODESK ADVANCE STEEL 2017

  Dane produkcyjne elementów:
  • Stan zatwierdzenia określony przez użytkownika
  • Parametry dostępne w Menedżerze Zarządzania
  • Tworzenie własnego opisu stanu i dowolny dobór kolorów
  • Dostępne we właściwościach elementów, połączeń i dokumentów
  Etykiety z informacją o odsunięciu profilu
  • Wartość odsunięcia wyświetlana w etykiecie
  • Nowy token „Alignment” - wyrównanie
  • Wyświetlana tylko wartość osunięcia
  • Etykiety stężeń opisane jako „sloped” - nachylone
  Reprezentacja elementów konstrukcyjnych
  • Ulepszony wygląd linii systemowej z wyświetlonym symbolem elementu
  • Usytuowanie etykiety i symbolu odpowiada ułożeniu lewej strony element na rysunku złożeniowym
  Specjalne symbole przycięcia
  • Nowe symbole przycięcia w widokach szczegółów – na życzenie użytkowników!
  • Działa na wszystkich elementach nie reprezentowanych w całości na widoku.
  • Kontrolowane przez zmienną dostępną w Menedżerze zarządzania
  Punkty lokalizacji dla zakotwień
  • Możliwość wstawiania ręcznych wymiarów
  • Punkty lokalizacji dla kotew
  • Kotwy, podkładki i nakrętki mogą być zwymiarowane
  • Linie wymiarowe są inteligentnie dopasowywane gdy jest włączona opcja „Preferowane dla ręcznych wymiarów”
  Opcje wstawiania opisów osi
  • Przedłużenia osi siatki konstrukcji Grid line extension
  • Przerywanie linii
  • Punkty lokalizacji
  • Możliwość przeniesienia opisów osi w górną część widoku
  Formuły definiowane przez użytkownika w zewnętrznych zestawieniach materiałowych.
  • Szablony edytowalne w edytorze BOM
  • Nowy token “Formula” - formuła
  • Proste I złożone operacje
  • Wiele formuł w tym samym zestawieniu
  Rysunki Advance Steel widoczne w programie AutoCAD
  • Nowy Object Enabler
  • Można otwierać rysunki z programu Advance Steel w programach:
  • AutoCAD 2017 & AutoCAD LT 2017
  • BIM 360
  • A360
  • AutoCAD 360
  • Wszystkie obiekty  Advance Steel objects są widoczne
  • Punkty przyciągania działają dla obiektów AS
  • Właściwości elementów są widoczne w menedżerze
  Rozszerzony eksport danych do formatu IFC
  Między innymi:
  • Zmiany w strukturze pliku
  • Plik IFC może teraz zawierać:
  • Części specjalne
  • Przekroje użytkownika
  • Elementy zakrzywione
  • Elementy łamane
  Rozszerzenia oraz przesył danych do Revita 2017
  Między innymi:
  • Export I synchronizacja siatek konstrukcyjnych
  • Mapowanie profili
  • Okno dialogowe synchronizacji używa jednostek Revita, podświetla wybrane element, uwzględnia połączenia
  • Przesył danych na poziomie LOD350

  NOWOŚCI W AUTODESK ADVANCE STEEL 2016


  Zgodność z AutoCAD
  • Advance Steel 2016 jest kompatybilny tylko z AutoCAD 2016

  Modyfikacje interfejsu użytkownika
  • Advance Steel 2016 wprowadza nowy standard wyglądu wstążek i palet korespondujący do programów Autodesk. Zmiany mają na celu ułatwienie korzystania z interfejsu programu.
  • Wprowadzono nowe palety zawierające gotowe do użycia style i procesy rysunkowe, oraz szablony zestawień komponentów. Poszczególne palety można szybko rozwijać i zamykać podwójnym kliknięciem, oraz łączyć ze sobą wykorzystując ich "przyciąganie".

   
  Modelowanie
  • Advance Steel 2016 wprowadzona nową koncepcję obszaru roboczego, wspierającego pracę nad  złożonymi modelami konstrukcji. W zdefiniowanym przez użytkownika obszarze elementy modelu prezentowane są szczegółowo przy jednoczesnym uproszczonym przedstawieniu pozostałej konstrukcji. Użytkownik ma możliwość zmiany poziomu szczegółów uproszczonej prezentacji. Ta nowa funkcjonalność zwiększa szybkość wyświetlania przeglądanego modelu.
  • Dodane zostały nowe polecenie do wprowadzania belek w sposób ciągły. Początek nowej belki pokrywa się z końcem poprzedniej. Także polecenie "Słup" pozwala na wprowadzanie wielu elementów przy jednym wywołaniu komendy. W obu przypadkach  możliwa jest edycję właściwości grupy wprowadzonych kształtowników przed zakończeniem polecenia.
  • Wyniki sprawdzania konstrukcji i numeracji elementów w Advance Steel 2016 dostępne są teraz w jednym oknie dialogowym. Poszczególne dane są zapamiętywane przez program. Można je przeglądać w razie potrzeby eksportować do pliku tekstowego. W efekcie użytkownik uzyskuje lepszą kontrolę nad modelem i przyjaźniejszy interfejs.
  • Udoskonalone zostało narzędzie "Szukaj obiektów" poprzez listy umożliwiające zróżnicowany wybór określonego parametru, nadawanie kolorów w trakcie wyszukiwania i możliwość  przeszukiwania modelu z uwagi nowe właściwości (np. status, dane produkcyjne).
  • Właściwości elementów zawierają informację o wymaganiach dotyczących ocynkownia (galwanizacji).
  • Możliwa jest jednoczesna edycja właściwości w zakładce "Nazewnictwo" dla całej grupy zaznaczonych sworzni spawanych.
  • Użytkownik ma możliwość wskazania dowolnego położenia folderu zawierającego "Połączenia użytkownika".
  • W Advance Steel 2016 użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień otworów w wybranych typach aktywnych połączeń automatycznych.
  • Wprowadzona została możliwość ustawienia jednostki objętości i jej dokładności w "Danych projektowych" . Ustawienia te wykorzystywane są przy "Wykrywaniu kolizji".

   
  Połączenia
  • Dodano nowe opcje w "Połączeniu na momenty" dające możliwość przygotowania do spawania krawędzi blach wzmacniających środnik słupa.
  • W połączeniu "Blacha ścinana" dodano możliwość określenia głębokości podcięcia poprzez wskazanie odległości od dolnej krawędzi dołączanej belki.
  • W  "Połączeniu kątownikiem" dodano możliwość wprowadzenia 3. i 4. grupy śrub pionowych.
  • W "Połączeniu blachami na momenty" dodano możliwość wydłużenia blachy kołnierzowej do powierzchni słupa.

   
  Nowe narzędzia do zarządzania procesami projektowym i wykonawstwem
  • Advance Steel 2016 wprowadza możliwość nadawania elementom wysyłkowego i  automatycznym (inteligentnym) połączeniom informacji o statusie. Wizualizacja statusu odbywa się przez nadania określonego koloru. Zarządzanie statusami dla całej konstrukcji jest teraz możliwe poprzez polecenia "Szukaj obiektów".
  • Wprowadzono możliwość przypisywania elementom modelu informacji związanych z produkcją i transportem takich jak np. status zatwierdzenia, nazwa dostawcy, data wysyłki, nazwa wykonawcy, numerów zamówienia itp. Te wszystkie informacje dostępne są w właściwościach obiektu i jest możliwość korzystania z nich przy tworzeniu dokumentacji i wymianie danych.

   
  Numeracja elementów i danych w plikach NC
  • Numeracja elementów może być  przeprowadzona z wykorzystaniem elastycznego formatu mogącego zawierać różne cechy i właściwości modelu  (tzw. tokeny). Użytkownik zyskuje dużą swobodę w konfiguracji procesu numerowania modelu.
  •  Numeracja wstępna części pojedynczych może być użyta do opisywania i sporządzania plików DXF oraz NC.

   
  Zmiany w Menadżerze dokumentacji
  • Menadżer zyskał nową funkcjonalność polegającą na możliwości oznaczania statusu dostępnej dokumentacji. Użytkownik może oznaczać rysunki kolorami i komentarzami w zależności od statusu czy wprowadzanych zmian.
  • W Advance Steel 2016 użytkownik ma możliwość zmiany numeru istniejącego rysunku.

   
  Rysunki
  • Obiekty AutoCAD'a  (linie, powierzchnie) i ACIS mogą być wyświetlane za pomocą kamer Advance Steel
  • Spoiny - Zmienione zostało okno właściwości symbolu spoiny. Rozszerzone zostało ono o dodatkowe właściwości umożliwiające dokładniejszy opis spoiny . Linia odniesienia symbolu może być teraz załamana.
  • Użytkownik może konfigurować symbol spoiny w konfiguracyjnym pliku DWG zmieniając kolory, style linii i tekstu.
  • Wprowadzono możliwość ręcznego wstawiania oznaczeń kotew fundamentowych

   
  Wymiarowanie
  • Wymiary  liniowe poziomy i pionowy rysowane są jedna komendą analogicznie jak w AutoCAD.
  • Linie wymiarowe siatki modelu zyskały nowe funkcje konfiguracyjne dostępne w "Menadżerze styli wymiarowych". Wymiary mogą odnosić się np. tylko do pojedynczych osi i najbliższego elementu.

   
  Zestawienia na rysunkach
  • Zestawienia rysunkowe mogą być stosowane na rysunkach zestawieniowych, poprzez umieszczanie ich w prototypach lub wstawianie "ręcznie" przez użytkownika. Zawartość tabel zestawieniowych może być dowolnie filtrowana.

   
  Ustawienia dotyczące rysowania
  • Sposób generowania rysunków samodzielnych elementów może być konfigurowany niezależnie dla belek i blach (płyt).

   
  Eksport/Wymiana danych
  • Zmienione zostało rozszerzenie pliku wymiany danych z GTC/GTCX na SMLX (steel markup language). Pliki GTC/GTCX mogą być nadal importowane.
  • Nowy format  SMLX zawiera dane nt. statusu elementu, statusu dokumentacji, danych produkcyjnych. Dane te mogą być eksportowane i synchronizowane z programami Autodesk (Revit, Naviworks, Plant 3D).
  • Okno dialogowe synchronizacji zostało wzbogacone o możliwości zaawansowanej filtracji danych, dane dotyczące pozycji elementu i jego offsetu, oraz mechanizm zbliżenia na wybrany element poprzez podwójne kliknięcie.
  • Współpraca z programem Autodesk Revit 2016 została rozwinięta o dodatkowe opcje wymiany danych dotyczących słupów, przekrojów,  materiałów i blach.
  • Wymiana danych z programem Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016 wykorzystuje format plików SMLX. Przyspieszone zostało wyświetlanie obiektów na widokach aksonometrycznych. 

   
  Inne zmiany
  • Wprowadzono ustawienia regionalizacyjne dla Stanów Zjednoczonych,  Australii i Nowej  Zelandii
   


  NOWOŚCI W WERSJI 2015
  Zobacz wszystkie nowości 2015 >>kliknij tutaj

  System licencyjny

  • Autodesk® Advance Steel w najnowszej wersji korzysta z instalatora Autodesk
   Setup oraz posiada system licencyjny firmy Autodesk.
  • Lokalizacje plików, nazwy plików szablony oraz pliki prototypów zostały
   zweryfikowane i zaktualizowane.
  Zgodność z AutoCAD
  • Advance Steel 2015 jest kompatybilny z AutoCAD® w wersjach 2013-2015.
  Modyfikacje interfejsu użytkownika

  Advance Steel 2015 wprowadza nowe wstążki. Wprowadzono nową kartę “Narzędzia podstawowe”, natomiast pozostałe karty zostały zoptymalizowane tak, aby usprawnić detalowanie konstrukcji stalowych.
  • Wybrane opcje minimalizacji oraz autoukrywania palety narzędzi są zachowywane podczas ponownego uruchomienia programu.
  • Polecenia Advance Steel, które zostały dodane do paska narzędzi szybkiego dostępu AutoCAD są zachowywane podczas ponownego uruchomienia programu.
  Nowe narzędzia zarządzania
  • W Edytorze tablic można użyć poleceń Crtl + C oraz Ctrl + V, aby kopiować wiersze.
  • Konwerter baz danych uwzględnia zapisane profile złożone.
  • Edytor śrub pozwala na szybkie kopiowanie średnic wewnątrz danej klasy / lub wszystkich parametrów klasy do nowej klasy.
  Zestawienia materiałów
  • W zestawieniach materiałów na rysunkach, można użyć atrybutów %InsideCoating (powłoka wewnętrzna) oraz %OutsideCoating (powłoka zewnętrzna).
  • Można zmienić bitmapy przedstawiające rysunki podcięć końców profili.
  Rysunki
  • Polecenie "Rozbicie detalu" zachowuje zielone ramki wokół detali.
  • Ujemne wartości numerów dla elementów bez numeracji nie pojawiają się na rysunkach.

  Usprawnione linie pomocnicze
  Linie pomocnicze dla podcięć końców profili (podcięć kątowych) są generowane na rysunkach również dla:

  • Rur okrągłych
  • Prętów okrągłych
  • Płaskowników
  • Rur o przekroju kwadratowym

  Wymiary

  • Możliwość wymiarowania otworów na rozwinięciach profili zakrzywionych.
  • Wymiary o stałej wartości pomiędzy dwoma punktami przesuwanymi podczas aktualizacji detalu nie otrzymują chmurek rewizji na rysunkach poglądowych.

  Wymiary ręczne
  Punkty lokalizacji zalecane dla ręcznych wymiarów działają również dla:

  • punktów generowanych przez obróbkę skrócenia blach
  • punktów na krawędzi początku/końca obrysu profilu giętego
  • punktów końcowych osi systemowych belek z polilinii
  Eksport
  • Eksport do programu Autodesk Navisworks uwzględnia wszystkie obiekty Advance Steel wraz z ich atrybutami.
  Połączenia
  • Blachy podstawy: dodano opcję pozwalającą na zmianę stron profilu dla wstawianej blachy.
  • Proste połączenia: blachy wstawiane przez proste połączenia można tworzyć przy wybranym punkcie odniesienia.
  • Płatwie: nowa opcja zastrzału w połączeniach dla płatwi.
  • Belka stożkowa: można ustawić indywidualne grubości dla górnego oraz dolnego pasa.
  • Stężenie śrubami rzymskimi bezpośrednie na profilach: śruby mogą zostać wstawione dokładnie w punkcie wstawienia stężenia.
  Model
  • Wybrane położenie profilu jest domyślnie pamiętane podczas kolejnego wstawienia.
  • Symbol rzędnej wysokości wyświetla w modelu aktualną wysokość.
  • Relacje blach giętych znajdują się na tej samej warstwie co blachy.
  • Szybkie widoki pozwalają wybrać wszystkie kierunki widoku blach.
  Eksplorator projektu
  • Siatka budowli lub pojedyncza oś mogą zostać dodane do grupy.
  • Obiekty kamery są uwzględniane w zapisanych zestawach.
  Widoki modelu
  • Można jednocześnie aktywować wiele widoków modelu.
  • Została wprowadzona nowa opcja pozwalająca na automatycznie umieszczenie LUW w płaszczyźnie widoku.
  • Widoki modelu uwzględniają prezentację:
   • Elementów konstrukcyjnych połączeń,
   • Niebieskich ramek własnych połączeń,
   • Kamer Advance Steel
  NC / DStV
  • Nowa opcja dla trasowania przyłączonych profili pozwalająca na ustawienie minimalnej odległości od krawędzi.
  • Dostępne jest nowe ustawienie domyślne pozwalające na ignorowanie w plikach NC otworów od śrub “wierconych na budowie”.
 • Projektowanie konstrukcji stalowych 3D w technologii BIM
  Autodesk Advance Steel to oprogramowanie BIM do tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowych, które automatyzuje procesy modelowania, tworzenia dokumentacji rysunkowej, zestawień materiałowych oraz plików NC. Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to proces oparty na przepływach pracy, pozwalający na płynne, efektywne oraz terminowe realizowanie projektów zgodnie z zaplanowanym budżetem. Autodesk Advance Steel wspomaga pracę inżynierów budownictwa w zakresie projektowania konstrukcji stalowych w 3D zgodnie z technologią BIM.

  Modelowanie konstrukcji stalowych
  Autodesk Advance Steel posiada łatwe w użyciu narzędzia do modelowania, które znacznie automatyzują proces projektowania. Kompletne biblioteki obiektów, automatycznych i parametrycznych połączeń ułatwiają budowę modeli 3D. Dedykowane narzędzia pozwalają szybko utworzyć kompletne obiekty konstrukcyjne takie jak kratownice, stężenia, płatwie oraz ramy.

  Menadżer połączeń Autodesk Advance Steel zawiera kompletny zestaw inteligentnych połączeń, gotowych do użycia w modelu. Biblioteki zawierają rozwiązania połączeń podstawowych oraz zaawansowanych a zmiana geometrii w modelu powoduje natychmiastową aktualizację geometrii węzłów. Autodesk Advance Steel ma wbudowany zaawansowany silnik projektowy pozwalający łatwo i szybko sprawdzić nośność połączeń według norm EC3 oraz AISC. Dla sprawdzonych połączeń można przygotować kompletny raport obliczeń.

  Różnorodne konstrukcje
  Autodesk Advance Steel posiada rozbudowane narzędzia do modelowania i tworzenia dokumentacji wykonawczej dowolnych konstrukcji stalowych. Specjalne narzędzia pozwalają przyspieszyć projektowanie wybranych typoów konstrukcji. Program oferuje bogaty zbiór automatycznych makr do tworzenia schodów prostych, spiralnych, poręczy i drabin z koszem. Po utworzeniu tych obiektów można modyfikować parametry ich elementów automatycznie dostosowując geometrię do potrzeb projektu.

  Dodatkowo używając zaawansowanych poleceń można zaprojektować złożone kształty składające się z elementów giętych. Blachy oraz profile gięte mogą zostać automatycznie rozwinięte na generowanych rysunkach wraz z niezbędnymi informacjami w plikach CNC. Autodesk Advance Steel pozwala na import obiektów niestandardowych do modelu 3D a następnie na uwzględnienie tych obiektów w dokumentacji. Można importować obiekty mechaniczne, fragmenty instalacji a następnie sprawdzić kolizje tych obiektów z projektowaną konstrukcją.

  Dokumentacja tworzona automatycznie
  W oparciu o utworzony model 3D, przy użyciu odpowiednich szablonów automatycznie generowana jest kompletna dokumentacja rysunkowa. Oprogramowanie udostępnia również funkcje, które automatycznie generują dane CNC dla potrzeb produkcji.

  Szablony do generowania dokumentacji warsztatowej pozwalają utworzyć dokładne rysunki pozycji oraz elementów wysyłkowych. Wymiary oraz opisy zostają automatycznie umieszczone na rysunkach a ich modyfikacja jest możliwa dzięki intuicyjnym kreatorom. Szablony tworzenia dokumentacji można dostosować do wymogów projektu. W oparciu o model 3D można automatycznie wygenerować rysunki zestawcze na potrzeby placu budowy. Widoki 3D, przekroje, elewacje, plany zakotwień, rzuty, detale węzłów są generowane przy użyciu edytowalnych styli rysunkowych.

  Autodesk Advance Steel pozwala na szybkie utworzenie zestawień materiałów w dowolnej formie. Informacje o rodzaju, ilościach czy materiale elementów są pobierane bezpośrednio z modelu 3D, co praktycznie eliminuje jakiekolwiek błędy w zestawieniach. Informacje z modelu można eksportować do różnych formatów plików, w celu współpracy z innymi systemami.

  Autodesk Advance Steel automatycznie generuje kod numeryczny (CNC), który może zostać wykorzystany przez maszyny na warsztacie (łącznie z robotami spawającymi), co umożliwia przejście do produkcji bezpośrednio z modelu 3D.

   

 • Autodesk Advance Steel zapewnia dwukierunkowe połączenie z programami do projektowania, analizy oraz dostarcza narzędzia do koordynacji, które pozwalają na lepszą współpracę w środowisku BIM.

  Autodesk Advance Steel Revit plug‐in umożliwia importowanie modelu Revit do Autodesk Advance Steel.
  Po zakończeniu detalowania można eksportować model z powrotem do programu Revit i zapisać go jako plik natywny Revit. Dzięki temu można zapewnić większą płynność procesów roboczych BIM pomiędzy środowiskiem projektowania i produkcji.

  Autodesk Advance Steel pozwala na współpracę z Autodesk Robot Structural Analysis ‐ profesjonalnym oprogramowaniem do analizy konstrukcji.
  Aby zoptymalizować konstrukcje stalową zgodnie z obowiązującymi normami, jeszcze przed wysłaniem dokumentacji na warsztat, można wymieniać model między Autodesk Advance Steel oraz Autodesk Robot Structural Analysis w celu weryfikacji i optymalizacji konstrukcji stalowej.

  Finalnie, modele utworzone w Autodesk Advance Steel mogą zostać wyeksportowane do programu Autodesk Navisworks, który umożliwia zebranie danych projektowych, zawartych w różnorodnych formatach plików w jednym środowisku 3D i nadzorowanie ich wzajemnych interakcji. Efektem końcowym jest podgląd całego projektu umożliwiający koordynację, weryfikację oraz wizualizację.

  Obiekty Advance Steel mogą być umieszczone wraz z ich właściwościami w bazie danych Autodesk Knowledge Network i wykorzystywane w modelach AutoCAD Plant 3D.
  Pozwala na to nowy Advance Steel Enabler.

  Na rysunkach wykonywanych w systemie Plant 3D oprócz standardowych obiektów systemu, mogą być również prezentowane obiekty wykonane w programie Advance Steel.


  Autodesk Advance Steel współpracuje (bezpośrednia wymiana danych) z oprogramowaniem GRAITEC Advance Workshop - wszechstronnym i uniwersalnym rozwiązaniem do procesu wytwarzania elementów konstrukcji stalowych.
   
 • GRAITEC Advance PowerPack for Advance Steel stanowi rozszerzenie do Autodesk Advance Steel, a jego głównym zadaniem jest zwiększenie wydajności i efektywności pracy w Advance Steel.
  Pierwsza wersja GRAITEC Advance PowerPack wprowadza nowe narzędzia do szybszego modelowania, takie jak: powtórzenia belek i blachy gięte oraz nowe możliwości, takie jak belki ażurowe (o otworach okrągłych lub sześciokątnych).


  więcej>>

  Pakiet programów GRAITEC Advance BIM Designers może być wykorzystany w wielu dziedzinach konstrukcyjnych; wprowadza wysoki poziom modelowania konstrukcji i automatyzacji tworzenia dokumentacji w procesach konstrukcyjnych. Aplikacje GRAITEC Advance BIM Designers odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i mogą być uruchomione jako rozszerzenie do programów (np. Revit, Advance Design, Advance Steel) oraz – w niektórych przypadkach – jako samodzielna platforma, która umożliwia elastyczne i inteligentne przepływy w procesach BIM. .

  więcej>>

 • Wiadukt dla pieszych / rowerzystów

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Landau, Niemcy
  Biuro projektów: SST-Ingenieurbüro für Stahlbau, Cham
  Zamawiający: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau in der Pfalz
  Konstrukcja stalowa: Mühlbauer Stahl + Metallbau GmbH
  Biuro architektoniczne: Borapa Ingenieurgesellschaft mbH + AV1 Ingenieure
  Wykonawca: Harsch Bau GmbH Co. KG
  Opis projektu: Wiadukt położony jest nad torami kolejowymi. Konstrukcja stalowa składa się z 17 pól o stałej długości (3,5 metra każde pole). Oś mostu jest zakrzywiona, a wysokość i szerokość mostu jest zmienna na długości mostu. 
   


  Balkon z kutymi balustradami

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Dolna Austria
  Biuro projektów: Feiner GmbH - Design in Metall
  Opis projektu: Utworzenie balkonu na ścianie kamienicy. Wymiary balkonu: wysokość 1,8m, długość 4,2 metra, szerokość 1,6 metra. Konstrukcja balkonu ma dopasować się do starego stylu architektonicznego budynku.
   


  Cegielnia

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Bułgaria, Sofia
  Biuro projektów: AVV Engineering & Betaconsult-1 Ltd
   


  Pomost i świetlik w centrum handlowym

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Bułgaria, Sofia
  Biuro projektów: AVV Engineering
  Opis projektu: "Centrum handlowe Bulgaria" jest budynkiem biurowo-handlowym położonym w Sofii. Stolicę Bułgarii zamieszkuje około 1.5 miliona ludzi, włączając w to osoby dojeżdżające do pracy. Centrum handlowe Bulgaria jest położone na jednym z najważniejszych skrzyżowań w Sofii pomiędzy bulwarem Bułgaria i ulicą Todora Kableszkowa (1 kilometr od obwodnicy miasta).  
  Bulwar Bulgaria jest ulicą z sześcioma pasami ruchu (i dodatkowo torami tramwajowymi), łączącą centrum miasta z najbardziej prestiżowymi rejonami Sofii takimi jak "Strelbishte", "Belite Brezi", "Borovo", "Gotse Deltchev" i "Manastriski Livadi". Bulwar łączy również centrum miasta z najpopularniejszymi dzielnicami mieszkaniowymi takimi jak "Boyana", "Simeonovo" i "Dragalevtzi".
  "Centrum handlowe Bulgaria" jest jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc w mieście. W promieniu około 3 kilometrów mieszka 250 000 - 300 000 osób z najwyższym dochodem w mieście / kraju. 
   


  Wiadukt nad linią kolejową

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Winsen/Luhe, Niemcy
  Biuro projektów: Stahlbau Dessau GmbH & Co. KG
  Wykonawca: DB Projektbau GmbH
  Biuro architektoniczne: Meyer & Schubart - Partnerschaft Beratender Ingenieure VBI
  Opis projektu: W związku ze zbliżającą się rozbudową linii kolejowej istniejący obecnie, stary wiadukt musi zostać rozebrany, a na jego miejsce postawiony nowy wiadukt z kilkoma pasami ruchu (jeden pas jezdni, jeden pas dla pieszych i jeden pas awaryjny).
   


  Fasada o wyglądzie drewna

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Freising (Monachium), Niemcy
  Biuro konstrukcyjne: Will Stahlbau GmbH
  Zamawiający: Dr. Küblböck
  Biuro architektoniczne: HIW Straubing
  Opis projektu: Okładzina centrum handlowego wygląda jak drewno, choć jest wykonana z aluminium i trzech warstw przekrojów rurowych PVC. W przekrojach rurowych wywiercone zostały otwory owalne przy pomocy maszyn CNC (wykorzystane zostały pliki .NC wygenerowane z programu Advance Steel). Wstępny montaż był wykonywany wewnątrz centrum handlowego, natomiast końcowy montaż był wykonywany na placu budowy bezpośrednio z ciężarówki (montaż został wykonany bez żadnego błędu i straty czasu). 
   


  Schody

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Brompton Barracks, the Royal School of Military Engineering, Wielka Brytania
  Biuro projektów: Peter Marshall Steel Stairs Ltd
  Opis projektu: Złożona geometria schodów była łatwa do modelowania w programie Advance Steel.

  "Te schody były wyzwaniem projektowym: produkcja czterech dużych sekcji głównej ramy wsporczej (każda ważyła 2 tony). Sekcje zostały wstępnie zmontowane przed wysyłką na plac budowy, aby zapewnić dokładność po procesie produkcji i galwanizowania." - Marcus Barlow, Kierownik biura kreślarskiego w firmie Peter Marshall Steel Stairs Ltd
  • 18 ton schodów dwubiegowych i konstrukcji wsporczej
  • Wymiary: 6m x 10m x 13m
  • Duża, niezależna konstrukcja schodów
  • Zaokrąglone spoczniki i balustrady
  • Złożone układy kratek dla stopnic i spoczników


  Kolej linowa (lodowiec)

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Pitztal, Austria
  Biuro konstrukcyjne: Bitschnau Stahl & Anlagenbau GmbH, Bitschnau project gmbh
  Zamawiający: Pitztaler Gletscherbahn GmbH
  Biuro architektoniczne: Baumschlager Hutter ZT GmbH
  Opis projektu: Kolej linowa na lodowiec została wybudowana na wysokość 3429 m n.p.m. do najwyżej położonej stacji górskiej w Austrii. Konstrukcja jest bardzo skomplikowana i składa się z kilku tysięcy pojedynczych części. Każdy element konstrukcji ma złożony kształt i dlatego cała konstrukcja została zmontowana z pojedynczych części na szczycie góry.
   


  Kryta ujeżdżalnia

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel and Advance Concrete
  Położenie konstrukcji: Statenice, Praga, Czechy
  Biuro projektów: Ing. Adolf GODÍK
  Opis projektu: Projekt obejmuje konstrukcję krytej ujeżdżalni jako budynku ‘typu halowego’. Konstrukcja budynku to słupy żelbetowe zamocowane w fundamentach oraz obwodowe panele ścienne. Projekt zakładał rozbudowę istniejące stajni / ujeżdżalni oraz wykonanie dachu z drewnianych dźwigarów i krokwi opartych na słupach żelbetowych. Projekt wymagał rozwiązania CADowskiego, w którym uwzględnione mogły został różne materiały. Wykorzystując programy Advance Steel i Advance Concrete, można było połączyć żelbet, drewno i stal w jednym modelu.

  "Mimo iż obydwa programy, Advance Steel i Advance Concrete, mają inne metody tworzenia modelu i rysunków, ich połączenie podczas tworzenia projektu było bardzo korzystne." -Ing. Adolf GODÍK
   


  Zintegrowana jednostka do hydrokrakingu i hydrorafinacji

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Krasnodar, Rosja
  Biuro projektów: Heurtey Petrochem
   


  Schody w budynku Lincoln Court

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Maida Vale Londyn
  Biuro projektów: Cullins Limited
  Opis projektu: Stalowe schody ewakuacyjne dla budynku 5-cio kondygnacyjnego  

  Lee Goodman, Prezes firmy Cullins Limited : "Produkcja rysunków wykonawczych zaoszczędziła nam bardzo dużo czasu."
   


  Konstrukcja głównego budynku elektrowni (860 MW)

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Brazia, Rumunia
  Biuro projektów: ISPE
   


  Owalny dach – brama północna (Targi Frankfurt)

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Frankfurt, Niemcy
  Biuro projektów: SST-Ingenieurbüro für Stahlbau, Cham
  Klient: Messe Frankfurt
  Konstruktor: B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH, Frankfurt a. M.; Haumann + Fuchs Ingenieure AG
  Biuro architektoniczne: Ingo Schrader Architekt BDA
  Wykonawca: Prebeck GmbH Stahl-und Anlagenbau
  Opis projektu: Owalny dach bramy północnej na targach we Frankfurcie jest konstrukcją niesymetryczną. Składa się z niehierarchicznych stalowych elementów, które przecinają się ze sobą. Wysokość montażu zmienia się (zawiera się w przedziale od 150mm do 600mm). Dach oparty jest na czterech podporach (o kształcie ściętego ostrosłupa).
   


  Parkuj i jedź (Park&Ride)

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Pantelimon, Bukareszt, Rumunia
  Biuro projektów: Leviatan&Co S.R.L.
   


  Kładka dla pieszych na kampusie uniwersyteckim

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Brno, Czechy
  Biuro projektów: OKF s.r.o.
  Biuro architektoniczne: A PLUS BRNO a.s.
  Zamawiający: MU Brno + AIG/LINCOLN
  Opis projektu: Kładka dla pieszych łączy Uniwersytet Masaryka w Brnie, kampus uniwersytecki Bohunice i centrum handlowe BRNO CAMPUS SQUARE (BCS). Główna belka wsporcza składa się ortotropowych płyt stalowych zawierających zintegrowane rynny odpływowe. Cztery nachylone belki wykonane ze spawanych profili prostokątnych o zmiennym przekroju są zamocowane do żelbetowej głowicy każdego słupa. Okładzina kładki jest wykonana z giętych arkuszy kompozytowych (zwanych BOND) i włókna szklanego.  
   


  Pochylnia i zadaszanie dla sklepu NEXT

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Gateshead, Anglia
  Biuro projektów: AS Fabrications
  Opis projektu: Projekt składa się z pochylni wraz z balustradą oraz zadaszenia z systemem okładzin i rynien dla zaplecza sklepu Next w mieście Gateshead.

  "Program Advance Steel pozwolił mi na szybkie uzyskanie wyników mimo wykonania kilku wariantów konstrukcji. Automatyczne tworzenie dokładnych zestawień materiałów, gotowych do wysłania zamówienia, pozwoliło na kontrolowanie naszych wymagań produkcyjnych. Rozbudowana biblioteka profili i połączeń w programie Advance Steel pozwoliła mi z łatwością wykonać kilka wariantów konstrukcji i dostosować ją finalnie do moich potrzeb. " - Dan Coates, Inżynier projektu, AS Fabrications
   


  Rozbudowa budynku Rocklands

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Exmouth, Anglia
  Biuro projektów: Specialised Steelwork Ltd
  Opis projektu: Kładki wejściowe, zadaszenia wejść, 3 proste wewnętrzne klatki schodowe, 2 wewnętrzne schody spiralne, 5 balkonów na I piętrze, 1 balkon na parterze, 4 balkony na parterze ze spiralnymi schodami do powierzchni gruntu. Szklana balustrada na II piętrze ma zagięty kształt, dostosowany do kształtu budynku.

  Robert Merriman, Kreślarz w firmie Specialised Steelwork Ltd: "Wszystkie opcje służące do modelowania w programie Advance Steel pozwoliły nam na wykonanie detalowania (wymiarowania) 7 złożonych elementów architektonicznych znajdujących się w projekcie, wliczając w to zewnętrzne schody spiralne i zakrzywione balustrady na tarasie. Eksplorator projektu i funkcje fazowania umożliwiły rozbicie projektu na poszczególne składniki."
   


  Budynek Skyline Plaza FFM

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Frankfurt a.M., Niemcy
  Biuro projektów: MDF Stahl- und Metallbau Fischer
  Zamawiający: ECE
  Biuro architektoniczne: Jourdan & Müller
  Opis projektu: Budynek Skyline Plaza jest centrum handlowym o wymiarach: 290 metrów długości, 150 metrów szerokości oraz całkowitej powierzchni równej 38.000 metrów kwadratowych. Budynek składa się z kilku poziomów, na których znajduje się 170 sklepów i restauracji oraz ogólnodostępny taras na dachu budynku. Fasada budynku jest zakrzywiona i jest nocą podświetlana różnymi kolorami.  

  Mr. Mario Fischer, Dyrektor zarządzający i inżynier konstrukcji w firmie MDF Stahl- und Metallbau Fischer: "Autodesk Advance Steel był dla nas idealnym programem dla tego ambitnego projektu. Ja szczególnie doceniam łatwość modelowania 3D w tym programie. Używam programu Advance Steel już bardzo długo. Oceniam, że wykorzystanie tego oprogramowania zwiększyło moją wydajność o 60%-100%."
   


  Budynek wielofunkcyjny (usługowo-biurowy ze stacją dystrybucji paliw)

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel i Advance Design
  Położenie konstrukcji: Calea Aradului, DN 69, KM 3, Timişoara, Rumunia
  Biuro projektów: CON-SAM-PRO
   


  Schody spiralne dla salonu Burberry

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Mediolan, Włochy
  Biuro projektów: I.T.P Progetti
  Opis projektu:
  Projektant: I.T.P Progetti Venice
  Klient: Ex ProSteel expert user
  Konstrukcja: Schody spiralne dla salonu Burberry
  Ciężar: 14 ton
  Liczba elementów: 4009 (bez śrub)
   


  Rama stalowa domu mieszkalnego

  Położenie konstrukcji: La Wantzenau (Bas Rhin), Francja
  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Konstrukcja stalowa: Ets J-C FASSLER – 68 Ste Marie aux Mines
  Biuro architektoniczne: Joel Bruckmann (Molsheim)

  Olivier Rasquier, projektant w firmie Ets J-C FASSLER i użytkownik programu Autodesk Advance Steel: "Program Advance Steel znacznie pomógł mi w precyzyjnym narysowaniu tej konstrukcji; ogromna liczba predefiniowanych połączeń w bibliotece programu Advance Steel pozwoliła mi na łatwe i szybkie modelowanie 3D. Stąd też, mogliśmy łatwo zakończyć ten projekt. Dodatkowo, ze względu na połączenie powierzchni stropu z metalowymi łącznikami umożliwiające kształtowanie stropu zespolonego, listy materiałów dostępne w programie pozwoliły na łatwy podział projektu na poszczególne fazy. Jeśli chodzi o fazy wykonawcze, to poprzez automatycznie generowane pliki DSTV do cięcia blach czołowych, ograniczyliśmy typowe błędy występujące w tej fazie konstrukcji, gdyż nie musieliśmy już generować rysunków części. Informacja o ciężarze części wysyłkowych była bardzo użyteczna dla montażu na placu budowy, gdyż wiedzieliśmy, że musi być zamówiony dźwig do montażu belek (dostęp do placu budowy był bardzo utrudniony). Możliwość eksportowania różnych rysunków pozwoliła na efektywną komunikację pomiędzy zespołami pracującymi w tym projekcie. Program Advance Steel umożliwia użytkownikom łatwe modelowanie obiektów i ich późniejsze wykonanie."
   


  Most dla pieszych Wynyard

  Wykorzystane oprogramowanie: Autodesk Advance Steel
  Położenie konstrukcji: Auckland, Nowa Zelandia
  Biuro projektów: Hyder Consulting
   
 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Uwaga:
  • 64-bitowa wersja systemu operacyjnego jest wymagana, począwszy od wersji programu Advance Steel 2015.
  • Autodesk Advance Steel 2017 jest zgodna tylko z AutoCAD 2017.

  Wymagania systemowe dla programu Autodesk Advance Steel 2017
  System operacyjny
  • Microsoft® Windows® 10
  • Microsoft Windows 8. 1 z aktualizacją KB2919355
  • Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1
  Typ Procesora Procesor Multicore Xeon® lub i-Series lub odpowiednik AMD® z obsługą technologii SSE2 (najwyższy możliwa częstotliwość taktowania zalecane)
  Pamięć 4 GB pamięci RAM

  zwykle wystarczające dla typowych operacji edycyjnych na modelu o dowolnym rozmiarze.
  Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  Rozdzielczość wyświetlania Karta graficzna 1360 x 768 true color, pamięć 128 MB lub lepsza, Pixel Shader 3. Karta 0 lub większa, obsługą Microsoft Direct3D® graficzna klasy stacji roboczej jako zalecana przez firmę Autodesk.

  125% zalecana desktop Skalowanie (120 DPI) lub mniej.
  Miejsce na dysku
  • Autodesk Advance Steel 2017 wymaga 2. 5 GB wolnego miejsca na dysku
  • Autodesk AutoCAD 2017 z Advance Steel wymaga 8. 5 GB wolnego miejsca na dysku
  • Zaleca się 1 GB dodatkowego wolnego miejsca na dysku do pamięci podręcznej dysku
  Uwaga: systemowy folder plików tymczasowych podczas instalacji z pobieranego pliku wymaga 12 GB dodatkowego wolnego miejsca na dysku.
  Urządzenie wskazujące Zgodne z MS-Mouse lub urządzenie zgodne z ® firmy 3Dconnexion
  Nośnik
  • Instalacja Web
  • Pobierz
  • Instalowanie z płyty DVD
  • Instalacja z dysku USB (tylko dla programu Autodesk AutoCAD z Advance Steel)
  Przeglądarka Internet Explorer ® 9. 0 lub nowszy
  Dodatkowe wymagania Połączenie internetowe wymagane do zarejestrowania licencji  Wymagania sprzętowe wersji 2016

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny
  • Windows® 8.1 64-bit Enterprise
  • Windows 8.1 64-bit Professional
  • Windows 8 64-bit Enterprise
  • Windows 8 64-bit Professional
  • Windows 7 64-bit Enterprise
  • Windows 7 64-bit Professional
  • Windows 7 64-bit Ultimate
  • Windows 7 64-bit Home Premium
  Procesor Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, i-Series. AMD® ze wsparciem technologii SSE2.
  Zalecane najwyższe możliwe taktowanie procesora.
  Pamięć operacyjna

  8GB RAM

  Zazwyczaj wystarcza do dowolnego rozmiaru modelu i wygodnego korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Poszczególne modele różnią się w korzystaniu z zasobów komputerowych oraz cech wydajności. W przypadku większych modeli, zaleca się więcej pamięci RAM.

  Monitor

  Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1680 x 1050 true color display adapter wideo 256 MB lub większa, Pixel Shader 3.0 lub wyższy, Microsoft Direct3D®

  Karta graficzna

  Karta obsługująca 24-bitową przestrzeń barw. Zalecane wsparcie dla DirectX® 11 oraz Shader Model 3.

  Przestrzeń dyskowa
  • Advance Steel 2016 Autodesk wymaga 2,5 GB wolnego miejsca na dysku.
  • Autodesk AutoCAD 2016 wraz z Advance Steel wymaga 6 GB wolnego miejsca na dysku. Jest zalecane 1GB dodatkowego miejsca na dysku dla projektu.

  Uwaga: folder tymczasowy wymaga do 12 GB wolnego miejsca podczas instalacji.

  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia zgodne z MS-Mouse.

  Nośnik
  • Instalacja Internetowa
  • Pobranie plików
  • Instalacja z DVD
  • Instalacja z pamięci USB (only for Autodesk® AutoCAD® with Advance Steel)
  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 9.0 (lub nowsza).
  Połączenie internetowe Połączenie jest wymagane do rejestracji licencji.Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.