Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Advance Concrete 2017 - zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków!
Automatyczne tworzenie rysunków szalunkowych oraz rysunków zbrojenia w środowisku AutoCAD.Pomoc w doborze optymalnej oferty oraz wsparcie techniczne dla produktów Autodesk Advance Steel 2016 oraz Autodesk Advance Concrete 2016 świadczy firma Robobat Polska należąca do Grupy GRAITEC.Dowiedz się więcej >> kliknij tutaj
 • Autodesk Advance Concrete 2014/2015 - logo

 • Autodesk Advance Concrete 2014/2015 - PromocjaZobacz wybrane zrzuty z ekranu: • NOWOŚCI W WERSJI 2015

  System licencyjny
  Pobierz "Przewodnik startowy"
  • Autodesk® Advance Concrete w najnowszej wersji korzysta z instalatora Autodesk Setup oraz posiada system licencyjny firmy Autodesk.
  • Interfejs użytkownika został zmodyfikowany, aby zoptymalizować proces pracy.
  • Wszystkie pliki szablonów (zestawienia, tabele arkuszy oraz przykłady) zostały zweryfikowane i zaktualizowane.
  Zgodność z AutoCAD
  • Advance Steel 2015 jest kompatybilny z AutoCAD® w wersjach 2013-2015.
  Model
  • Nowe punkty lokalizacji
   • Dodano dodatkowe punkty lokalizacji dla narożników oraz środka pali.
   • Dodano punkty lokalizacji dla brył ACIS dołączonych do elementów konstrukcyjnych Advance Concrete.
  • Pale z obiektów ACIS
   • Bryły ACIS mogą być zamienione na pale Advance Concrete.
  Zbrojenie
  • Pręty
   • W sytuacji, gdy wszystkie pręty są odmrożone a wybrana zostanie funkcja "Wybierz zamrożone pręty" wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia.
  • Katalog kształtów
   • Dodano nowe pręty 3D do katalogu ISO prętów o kształcie kodowanym (charakterystyczne dla wsporników).
   • Ustawienia dla polecenia "Podziel pręt" (zakład) wprowadzone we właściwościach pręta są poprawnie stosowane dla pręta.
   • Poprawiono stabilność podczas sprawdzania kolizji.
   • Problem niestabilności związany ze zmianą średnicy pręta z zakładem został naprawiony.
  • Rozkłady
   • Wykazy z przekroju korzystają z domyślnego koloru a nie z koloru pręta definicji określonego w bibliotece i zależnego od średnicy (kolor wg średnicy tylko dla prętów i rozkładów).
   • Rozkłady w kolorze 9 były niewidoczne. Problem został rozwiązany i rozkłady są wyświetlane poprawnie.
   • Oznaczenie mb (metry bieżące) nie jest już wyświetlane dla siatek giętych w wykazie z przekroju.
  • Numeracja
   • Identyczne pręty proste utworzone za pomocą różnych pleceń (np. jako pręt wieloboczny lub pręt prosty) otrzymują ten sam numer pozycji.
   • Ostatni panel siatki giętej jest poprawnie rozpoznawany w procesie numeracji.
   • Zachowanie zamrożonych prętów w niektórych przypadkach zostało usprawnione (np. zastosowanie rozkładu ilościowego dla pręta w punkcie o zamrożonym numerze powoduje jego odmrożenie, ponieważ zmienia się jego geometria).
   • Kilka drobnych usprawnień związanych z numeracją siatek giętych oraz ich rozkładów (np. rozpoznawanie kształtu rzeczywistego oraz numeracja ostatniego panelu).
   • Funkcja zamrożenia / odmrożenia numeru pozycji jest dostępna tylko dla prętów definiujących a nie dla rozkładów.
  • Zbrojenie dynamiczne
   • Zbrojenie dynamiczne: podstawowe punkty szkicu są dostępne dla wszystkich elementów konstrukcyjnych (np. stopy fundamentowe lub belki teowe).
  • Symbole i etykiety
   • Symbole łączne są poprawnie wyświetlane po użyciu polecenia "Rozbij".
   • Rozkłady z mnożnikiem korzystają z właściwego symbolu określonego w ustawieniach projektu.
  • Wymiary
   • Polecenie "Uzgodnij właściwości" działa dla wymiaru rozkładu z uwzględnieniem wszystkich jego ustawień.
  • Zestawienia
   • Ilustracje kształtów są poprawnie wyświetlane na zestawieniach, podczas gdy opcja je włączająca zostanie zaznaczona podczas tworzenia zestawienia.
  Rysunki i arkusze
  • Rysunki
   • Przypisanie warstw jest poprawne w sytuacji, gdy przekrój zawiera pale.
   • Plany kondygnacji wymagają aktualizacji po zmianie nazw osi siatki budowli.
   • Skala ustawiona w Pilocie jest poprawnie stosowana do skopiowanych wymiarów.
  • Wymiar przekrojowy
   • Opcja "Wymiaruj tylko osie" działa poprawnie na rysunkach przekrojów.
   • Symbol płyty nie jest uwzględniany w wymiarze przekrojowym.
  • Wymiar rozkładu
   • Strzałki zakończeń były niewidoczne w niektórych przypadkach. Problem został naprawiony.
   • Do linii wymiaru rozkładu dodano nowe punkty lokalizacji.
  • Grupa wymiarowa
   • Opcja wymiarów małych otworów działa poprawnie na planach kondygnacji.
   • Opcja "Zawsze odnoś się do osi elementu" działa poprawnie.
  • Styl wymiarowania
   • Zmiana stylu wymiarowego dla zgrupowanego bloku wymiarowego działa poprawnie.
  • Rysunki zewnętrzne
   • Zmiany w stylu wymiarowym (kolor tła) są poprawnie przenoszone do rysunków zewnętrznych.
   • Zmiany domyślnych opisów zbrojenia są poprawnie przenoszone do rysunków zewnętrznych.
  • Arkusze
   • W niektórych przypadkach ramka rzutni była znacznie większa od zawartości rzutni. Problem został naprawiony i ramka rzutni odpowiada zawartości rzutni.
  Import/Eksport
  • Eksport do DWG
   • możliwość eksportowania bryły ACIS do DWG.
  • Import modelu z Revit
   • usprawniono import modelu z Revita
 • Autodesk Advance Concrete jest rozszerzeniem AutoCADa, przeznaczonym do modelowania konstrukcji żelbetowych i automatycznego generowania rysunków zbrojenia, widoków, rzutów, izometrii, przekrojów oraz rysunków szalunkowych.
  Proces projektowania w Autodesk Advance Concrete został podzielony na trzy etapy: modelowanie, generowanie płaskich rysunków oraz tworzenie ostatecznej dokumentacji w postaci arkuszy wydruku. W każdym z tych etapów użytkownik dysponuje narzędziami Advance, które umożliwiają przyspieszenie procesu projektowania poprzez lepszą automatyzację pracy.

  Modelowanie konstrukcji
  Ponieważ model konstrukcji jest podstawą do tworzenia rysunków zbrojenia, szalunku oraz zestawień materiałów, modelowanie musi być precyzyjne i wydajne.
  Aby ułatwić modelowanie, Autodesk Advance Concrete oferuje obszerne biblioteki obiektów (płyt, belek, słupów, ścian, fundamentów, schodów oraz otworów), które poza podstawowymi informacjami określającymi geometrię oraz rodzaj materiału, zawierają także szereg innych informacji charakteryzujących każdy element.
  Praca w programie Autodesk Advance Concrete jest intuicyjna dla osób, które znają środowisko pracy AutoCADa. Modelując konstrukcję w Autodesk Advance Concrete, można pracować na kilku rzutniach w taki
  sam sposób jak w programie AutoCAD.
  Program umożliwia też korzystanie z szeregu kreatorów wspomagających tworzenie fundamentów, schodów oraz funkcji ułatwiających powielanie kondygnacji, czy kopiowanie elementów. Funkcje kontrolne programu analizują model pod kątem występowania kolizji pomiędzy elementami konstrukcji.

  Rysunki szalunkowe
  Autodesk Advance Concrete umożliwia automatyczne tworzenie rysunków zawierających przekroje, rzuty, widoki elewacji i widoki izometryczne.
  Autodesk Advance Concrete oferuje też narzędzia do automatycznego wymiarowania i opisywania generowanych rysunków oraz funkcję automatycznej aktualizacji rysunków.
  Poza rysunkami, użytkownik może wygenerować zestawienie elementów konstrukcji zawierające m.in. informacje o objętości i powierzchni deskowania poszczególnych elementów.

  Zbrojenie parametryczne
  Metoda związana z wykorzystaniem automatycznych stylów zbrojenia, dla każdego elementu konstrukcji poprzez parametryzację rodzaju, liczby, średnicy, rozstawu i otuliny prętów. Na podstawie wprowadzonych danych, użytkownik może wygenerować rysunki zbrojenia wraz z wymiarami, zestawieniami stali oraz opisami. Zbrojenie automatyczne można zastosować między innymi dla ścian, płyt, belek, słupów oraz schodów.

  Rysunki zbrojenia
  Wbudowana biblioteka elementów zbrojenia, takich jak pręty, strzemiona, siatki, czy pręty wieloboczne daje możliwość nieograniczonego rysowania zbrojenia dla dowolnych elementów. Autodesk Advance Concrete ułatwia rysowanie rozkładów prętów oraz umożliwia automatyczne rozmieszczanie i optymalizację rozkładu siatek zbrojeniowych.

  Dzięki funkcji podglądu zbrojenia w 3D, użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności rysunku pod kątem występowania kolizji pomiędzy zbrojeniem w obrębie jednego lub kilku elementów konstrukcji. Autodesk Advance Concrete posiada również narzędzia pozwalające automatycznie aktualizować całe rysunki lub ich pojedyncze elementy, takie jak zestawienia stali czy wymiary.

  Usprawniony proces tworzenia dokumentacji
  Autodesk Advance Concrete pozwala zredukować do minimum czas potrzebny na złożenie pełnej dokumentacji zawierającej rysunki niezbędne dla projektu budowlanego i wykonawczego.
  Przygotowane rysunki można rozplanować w odpowiedniej skali na arkuszu wydruku przy pomocy funkcji „drag&drop”. Skala etykiet tekstowych, opisów oraz wymiarów bez względu, czy są to obiekty Autodesk Advance Concrete czy AutoCAD zostaje automatycznie dostosowana do przyjętej skali wydruku.
 • Autodesk Advance Concrete zapewnia sprawną wymianę informacji pomiędzy architektami, biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi.

  Autodesk Advance Concrete dzięki integracji z programem AutoCAD pozwala zoptymalizować sposób komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu:

  • Wymiana danych pomiędzy użytkownikami AutoCAD: możliwość szybkiej zamiany linii, polilinii na elementy strukturalne takie jak: belki, słupy, ściany, płyty, itp.
  • Wymiana danych z użytkownikami Autodesk  Architecture: Autodesk Advance Concrete rozpoznaje obiekty Autodesk Architecture bez potrzeby konwersji.
  • Wymiana danych z wykonawcami: pliki Autodesk Advance Concrete można zapisać w formacie DWG, a następnie otworzyć w programie w AutoCAD.
 • Kryta ujeżdżalnia

  Wykorzystane oprogramowanie: Advance Steel i Advance Concrete
  Położenie konstrukcji: Statenice, Praga, Czechy
  Biuro projektów: Ing. Adolf GODÍK
  Opis projektu: Projekt obejmuje konstrukcję krytej ujeżdżalni jako budynku ‘typu halowego’. Konstrukcja budynku to słupy żelbetowe zamocowane w fundamentach oraz obwodowe panele ścienne. Projekt zakładał rozbudowę istniejące stajni / ujeżdżalni oraz wykonanie dachu z drewnianych dźwigarów i krokwi opartych na słupach żelbetowych. Projekt wymagał rozwiązania CADowskiego, w którym uwzględnione mogły został różne materiały. Wykorzystując programy Advance Steel i Advance Concrete, można było połączyć żelbet, drewno i stal w jednym modelu.

  "Mimo iż obydwa programy, Advance Steel i Advance Concrete, mają inne metody tworzenia modelu i rysunków, ich połączenie podczas tworzenia projektu było bardzo korzystne." -Ing. Adolf GODÍK
   
 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Uwaga:
  • 64-bitowa wersja systemu operacyjnego jest wymagana, począwszy od wersji programu Advance Concrete 2015.
  • Autodesk Advance Concrete 2017 tylko jest zgodna z AutoCAD® 2017.

  Wymagania systemowe dla programu Autodesk Advance Concrete 2017
  System operacyjny
  • Microsoft® Windows® 10
  • Microsoft Windows 8. 1 z aktualizacją KB2919355
  • Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1
  Typ Procesora Procesor Multicore Xeon® lub i-Series lub odpowiednik AMD® z obsługą technologii SSE2 (najwyższy możliwa częstotliwość taktowania zalecane)
  Pamięć 4 GB pamięci RAM

  zwykle wystarczające dla typowych operacji edycyjnych na modelu o dowolnym rozmiarze.
  Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  Rozdzielczość wyświetlania Karta graficzna 1360 x 768 true color, pamięć 128 MB lub lepsza, Pixel Shader 3. Karta 0 lub większa, obsługą Microsoft Direct3D® graficzna klasy stacji roboczej jako zalecana przez firmę Autodesk.

  125% zalecana desktop Skalowanie (120 DPI) lub mniej.
  Miejsce na dysku
  • Autodesk Advance betonu 2017 wymaga 2. 5 GB wolnego miejsca na dysku
  • Zaleca się 1 GB dodatkowego wolnego miejsca na dysku do pamięci podręcznej dysku
  Uwaga: systemowy folder plików tymczasowych podczas instalacji z pobieranego pliku wymaga 5 GB dodatkowego wolnego miejsca na dysku.
  Urządzenie wskazujące Zgodne z MS-Mouse lub urządzenie zgodne z ® firmy 3Dconnexion
  Nośnik
  • Instalacja Web
  • Pobierz
  • Instalowanie z płyty DVD
  Przegldarka Internet Explorer ® 9. 0 lub nowszy
  Dodatkowe wymagania Połączenie internetowe wymagane do zarejestrowania licencji  Wymagania sprzętowe wersji 2016

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny
  • Windows® 8.1 64-bit Enterprise
  • Windows 8.1 64-bit Professional
  • Windows 8 64-bit Enterprise
  • Windows 8 64-bit Professional
  • Windows 7 64-bit Enterprise
  • Windows 7 64-bit Professional
  • Windows 7 64-bit Ultimate
  • Windows 7 64-bit Home Premium
  Procesor Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, i-Series. AMD® ze wsparciem technologii SSE2.
  Zalecane najwyższe możliwe taktowanie procesora.
  Pamięć operacyjna

  8GB RAM

  Zazwyczaj wystarcza do dowolnego rozmiaru modelu i wygodnego korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Poszczególne modele różnią się w korzystaniu z zasobów komputerowych oraz cech wydajności. W przypadku większych modeli, zaleca się więcej pamięci RAM.

  Monitor

  Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1680 x 1050 true color display adapter wideo 256 MB lub większa, Pixel Shader 3.0 lub wyższy, Microsoft Direct3D®

  Karta graficzna

  Karta obsługująca 24-bitową przestrzeń barw. Zalecane wsparcie dla DirectX® 11 oraz Shader Model 3.

  Przestrzeń dyskowa
  • Advance Concrete 2016 Autodesk wymaga 2,5 GB wolnego miejsca na dysku.
  • Jest zalecane 1GB dodatkowego miejsca na dysku dla projektu.

  Uwaga: folder tymczasowy wymaga do 5 GB wolnego miejsca podczas instalacji sieciowej.

  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia zgodne z MS-Mouse.

  Nośnik
  • Instalacja Internetowa
  • Pobranie plików
  • Instalacja z DVD
  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 9.0 (lub nowsza).
  Połączenie internetowe Połączenie jest wymagane do rejestracji licencji.  Wymagania systemowe wersji 2015

  System operacyjny     
  • Windows® 8.1 64-bit Enterprise
  • Windows® 8.1 64-bit Professional
  • Windows® 8 64-bit Enterprise
  • Windows® 8 64-bit Professional
  • Windows® 7 64-bit Enterprise
  • Windows® 7 64-bit Professional
  • Windows® 7 64-bit Ultimate
  • Windows® 7 64-bit Home Premium
  Windows 8.1 jest obsługiwany przez Advance Concrete tylko w przypadku korzystania z AutoCAD 2015.

  Procesory     
  • Wielordzeniowy Xeon, procesory z serii I lub odpowiednik AMD z technologią SSE2 (Rekomendowany procesor o jak najwyższej częstotliwości)

  Pamięć     
  • 8 GB pamięci RAM

  Rozdzielczość ekranu    
  • 1280 x 1024 z obsługą trybu true color z pamięcią 128 MB lub więcej, Pixel Shader 3.0 lub wyższy, z obsługą Microsoft® Direct3D®.

  Miejsce na dysku twardym     
  • 2.5 GB wolnego miejsca na dysku
  • Zalecany dodatkowo 1 GB wolnego miejsca na dysku na pamięć podręczną

  Dodatkowe składniki systemu     
  • Mysz
  • 3Dconnexion®
  • Internet Explorer 9 lub wyższy

  Połączenie internetowe     
  • Połączenie internetowe do zarejestrowania licencjiZobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.