Kontakt handlowy Robobat

Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing (dawna nazwa programów: RCAD Stal, RCAD Żelbet, RCAD Rysunki Szalunkowe) to wydajne rozwiązanie do szybkiego i automatycznego opisywania i tworzenia szczegółowych rysunków warsztatowych konstrukcji ze stali i żelbetu. Wpływa ono na przyspieszenie prac konstrukcyjno-inżynieryjnych od wczesnych etapów projektowania po rysunki warsztatowe, wykorzystując wydajne procesy BIM i łatwe w obsłudze aplikacje w środowisku AutoCAD.

 • Icon 01

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • Wybrane nowości

  Widoki szczegółowe i widoki przekroju

  Nowa zakładka „Układ” ułatwia dostęp do narzędzi umożliwiających tworzenie widoków przekroju i widoków szczegółowych importowanych modeli.

  Bardziej przyjazny interfejs

  Interfejs użytkownika wyposażono w subtelniejszy, a jednocześnie bardziej elastyczny wiersz poleceń oraz dodatkowe kontekstowe zakładki - wstążki i więcej wielofunkcyjnych uchwytów.

  Podgląd edycji właściwości

  Przed zastosowaniem zmian we właściwościach obiektu, możliwy jest ich natychmiastowy i dynamiczny podgląd.

  Przekreślony tekst

  Użytkownicy mają do dyspozycji nowy styl – przekreślenie, który zapewnia większą swobodę  reprezentowania tekstu w dokumentach.

  Autodesk Exchange

  Platforma Autodesk Exchange oferuje łatwe poszerzenie możliwości oprogramowania AutoCAD poprzez  dostęp do rozbudowanej listy dodatków utworzonych przez członków Sieci Autodesk Developer Network.

  Komunikacja dzięki Autodesk 360

  Ścisłe sprzężenie programu z chmurą Autodesk 360 umożliwia synchronizację plików. Komunikacja obejmuje synchronizowanie rysunków i folderów z kontem internetowym bezpośrednio z poziomu oprogramowania AutoCAD. Pliki można eksportować i załączać bezpośrednio do konta internetowego, a następnie udostępniać je innym użytkownikom.

   

 • AutoCAD Structural Detailing to wydajne rozwiązanie do szybkiego i automatycznego opisywania i tworzenia szczegółowych rysunków warsztatowych konstrukcji ze stali i żelbetu. Program oparty jest na platformie AutoCAD i składa się z trzech modułów: Stal, Żelbet i Rysunki Szalunkowe.

  Zastosowania

  Moduł Stal

  Projektant może stworzyć w 3D kompletny projekt konstrukcji stalowej od modelu ogólnego, poprzez połączenia spawane lub skręcane, pozycjonowanie i schematy montażowe, po dokumentację warsztatową.

  Moduł Żelbet

  Narzędzia dostępne w tym module umożliwiają stworzenie rysunków wykonawczych dowolnej konstrukcji żelbetowej.  Projektant, pracując w przestrzeni 2D, definiuje w uprzednio przygotowanym schemacie szalunkowym, parametryczne pręty zbrojeniowe,
  a następnie na tej podstawie zestawienia stali zbrojeniowej w sposób automatyczny.

  Moduł Rysunki Szalunkowe

  Służy do przestrzennego modelowania budynku żelbetowego i generowania rysunków szalunkowych. Rysunki szalunkowe mogą obejmować wybrane elementy, ich grupy, rzuty kondygnacji oraz przekroje pionowe budynku. Rysunki wygenerowane przez program, mogą zostać automatycznie wyeksportowane do modułu żelbetowego, stanowiąc podkład do wykonania rysunków zbrojenia konstrukcji.

  Kluczowe funkcje

  Moduł Stal:
  • Model 3D konstrukcji - Konstruktor, pracujący w programie, tworzy rzeczywisty trójwymiarowy model konstrukcji ze wszystkimi szczegółami, na podstawie którego generowana jest dokumentacja wykonawcza.
  • Połączenia parametryczne - W programie dostępnych jest około 60 typowych połączeń elementów konstrukcji stalowych, które znacznie przyspieszają pracę nad modelem i ułatwiają jego ewentualną późniejszą modyfikację.
  • Schematy montażowe - Schematy przedstawiające docelowe położenie poszczególnych elementów (pozycji) w konstrukcji stalowej.
  • Dokumentacja wykonawcza - Na podstawie modelu 3D konstrukcji, generowane są szczegółowe rysunki poszczególnych pozycji konstrukcji stalowej.  Jakakolwiek zmiana wprowadzona do modelu jest również odzwierciedlana w dokumentacji. Rysunki generowane są w oparciu o uprzednio zdefiniowany szablon rysunkowy uwzględniający m.in. odpowiednią normę rysunkową z właściwymi dla niej symbolami, stylami wypełnień itd.
  • Narzędzia do precyzyjnej obróbki elementów stalowych - Fazowanie, gięcie, docinanie, wydłużanie, otworowanie, spawanie czy też skręcanie to tylko niektóre z narzędzi, jakie można wykorzystać do modelowania nawet najbardziej nietypowych konstrukcji wykraczających poza ramy typowych połączeń czy konstrukcji parametrycznych. Dzięki nim, możliwości kształtowania geometrii są właściwie nieograniczone.
  • Normy projektowe - Program umożliwia projektowanie konstrukcji stalowych wg następujących norm projektowych:
   • Eurocode 3
   • polska norma PN-90/B-03200
   • francuska norma CM66
   • rosyjska norma SNiP II-23-81
  • Współpraca z Autodesk Revit Structure i Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Konstruktor może zaimportować model 3D konstrukcji z Revit Structure w celu uzupełnienia go o połączenia i wygenerować dokumentację warsztatową.  Stworzoną konstrukcję można wyeksportować do Autodesk Robot Structural Analysis w celu dokonania analizy statyczno-wytrzymałościowej, weryfikacji przyjętych profili stalowych i wymiarowania połączeń (spawanych i śrubowych). Konstrukcje po obliczeniach i dokonanych zmianach (w tym między innymi gotowymi modelami połączeń)  można automatycznie uaktualnić w AutoCAD Structural Detailing.
  Moduł Żelbet:
  • Automatyczne makra zbrojeniowe i szalunkowe - Użytkownik ma do dyspozycji szereg makr generujących zbrojenie wraz
   z szalunkiem w typowych elementach żelbetowych jak np. belki, słupy, schody itp., a także zestaw makr generujących deskowania typowych elementów żelbetowych.  Makra zbrojeniowe automatycznie tworzą dokumentację wykonawczą, przez co proces projektowy ulega znacznemu skróceniu. Rysunki wykonawcze tworzone są w oparciu o uprzednio zdefiniowany szablon projektowy uwzględniający odpowiednią, krajową normę rysunkową.
  • Parametryczne pręty i siatki zbrojeniowe - We wcześniej przygotowanym szalunku konstrukcji żelbetowej, projektant umieszcza parametryczne pręty zbrojeniowe lub siatki prętów.  Parametry definiowane podczas tworzenia i przypisane do prętów obejmują m.in. średnicę, otulinę, klasę stali itd. Ich wartości odzwierciedlone będą później w zestawieniach stali zbrojeniowej oraz opisach zbrojenia.
  • Automatyczne opisy i zestawienia - Opisy prętów/siatek, a także ich zestawienia, wczytują wartości odpowiednich parametrów prętów zbrojeniowych/siatek. W zależności od preferencji projektanta, konwencji przyjętej w biurze, parametr może być lub nie być uwzględniony w zestawieniu czy opisie. Jakakolwiek modyfikacja parametrów pręta/siatki będzie miała swoje odzwierciedlenie zarówno w opisach jak i zestawieniach.  Składnia etykiet jak i budowa tabeli mogą być dowolnie modyfikowane pod względem zawartości, czy wyglądu graficznego.
  • Szablony użytkownika - Każda pracownia konstrukcyjna ma swój własny styl tworzenia dokumentacji uwzględniający szereg różnych składników takich jak: style opisów, style wymiarowania, sposób graficznej reprezentacji obiektów, style tabel itd.  Program daje możliwość dopasowania wszystkich tych elementów wg własnego uznania i  zapisania ich w formie szablonu, który będzie mógł być wykorzystywany w każdym nowo rozpoczynanym projekcie. Wpływa to znacząco na kontrolę jakości
   i jednolitości dokumentacji wychodzącej z biura.
  • Normy projektowe i rysunkowe - Dokumentacja może być tworzona z uwzględnieniem ok. 20 norm projektowych (w tym norm: PN-84/B-03264, PN-B-03264:1999) oraz odpowiadających im normom rysunkowym (m.in. PN-ISO 4066:1194).
  • Współpraca z Autodesk Revit Structure i Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Program pozwala na import danych o zbrojeniu zarówno z Autodesk Revit Structure jak i Autodesk Robot Structural Analysis Professional i na ich podstawie generuje rysunki wykonawcze.
  Moduł Rysunki szalunkowe:
  • Model 3D - Konstruktor, pracujący w programie, tworzy rzeczywisty trójwymiarowy model konstrukcji, na podstawie którego generowana jest dokumentacja.
  • Dokumentacja wykonawcza - Program umożliwia automatyczną generację rysunków, w tym rysunki szalunkowe konstrukcji żelbetowych, rzuty, przekroje, elewacje, czy widoki aksonometryczne modelowanej konstrukcji. Można generować rysunki dla każdego obiektu, w tym dowolne przekroje wprowadzanych elementów.
  • Automatyzacja opisów  - Program oferuje automatyczne pozycjonowanie elementów, automatyzację opisów i wymiarowania elementów, a ponadto po zmianie modelu 3D można automatycznie zaktualizować opisy i wymiary elementów na wygenerowanych już rysunkach.
  • Zestawienia - Zestawienia elementów (podsumowujące, szczegółowe itp.) mogą być generowane automatycznie w dowolnym momencie. Program oferuje przy tym dużą dowolność konfigurowania generowanych tabel zestawczych (aranżacje, zawartość, sposób drukowania itp.)
  • Współpraca z modułem Żelbet - Konstruktor może wysłać do modułu Żelbet rysunki szalunkowe elementów w celu wrysowania zbrojenia. Ponadto w przypadku eksportu typowych elementów jest możliwość użycia funkcji do ich automatycznego zbrojenia.
  • Współpraca z Autodesk Revit Structure i Robot Structural Analysis Professional

  Konstruktor może zaimportować model 3D konstrukcji z Revit Structure w celu uzupełnienia go o połączenia i wygenerować dokumentację warsztatową.  Stworzoną konstrukcję można wyeksportować do Autodesk Robot Structural Analysis w celu dokonania analizy statyczno-wytrzymałościowej, weryfikacji przyjętych profili stalowych i wymiarowania połączeń (spawanych i śrubowych). Konstrukcje po obliczeniach i dokonanych zmianach (w tym między innymi gotowymi modelami połączeń)  można automatycznie uaktualnić w AutoCAD Structural Detailing.

   

 • Dla 32-bitowej wersji AutoCAD Structural Detailing 2014

  System:

  • Windows® 8 Enterprise, Professional lub Home edition
  • Microsoft® Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise lub Home Premium
  Procesor:
  • Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon Dual Core, minimum 3.0 GHz, z obsługą technologii SSE2
  • Windows 7 i Vista:  Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon™ Dual Core, minimum 3.0 GHz, z obsługą technologii  SSE2.
  Pamięć:
  • 3 GB RAM (zalecane 4 GB)
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z obsługą trybu True Color (zalecany ekran 1600 x 1050 z obsługą trybu True Color)
  Dysk:
  • 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji programu
  Grafika:
  • Karta graficzna o rozdzielczości minimum 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color

  Dla 64-bitowej wersji AutoCAD Structural Detailing 2013

  System:

  • Windows® 8 Enterprise, Professional lub Home edition
  • Microsoft® Windows® 7 Professional, Ultimate, Enterprise  (64-bit)
  Procesor:
  • Procesor AMD Athlon 64 z technologią SSE2 lub AMD Opteron® z technologią SSE2 lub Intel® Xeon® z technologią SSE2 i obsługą EM64T lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T
  Pamięć:
  • 4 GB RAM (zalecane 8 GB)
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z obsługą trybu True Color (zalecany ekran 1600 x 1050 z obsługą trybu True Color)
  Dysk:
  • 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji programu
  Grafika:
  • Karta graficzna o rozdzielczości minimum 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color

  Dodatkowe wymagania systemowe dla modelowania trójwymiarowego (niezależnie od konfiguracji)

  • Procesor Pentium 4 lub Athlon, 3.0 GHz lub szybszy, bądź procesor dwurdzeniowy Intel lub AMD, 2.0 GHz lub szybszy
  • 8 GB RAM lub więcej
  • 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji programu
  • Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color z co najmniej 128 MB pamięci, Pixel Shader 3.0, z obsługą Microsoft® Direct3D®. Zalecana obsługa rozdzielczości 1600 x 1200.

 


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.