Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Revit MEP 2019 to narzędzie dla projektantów z branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, ułatwiające projektowanie, analizę i dokumentację w budynku.

 • Promocja - Autodesk Revit MEP 2013

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • NOWOŚCI W WERSJI 2017

  Od wersji 2017 wszyscy użytkownicy Revitów branżowych (Architecture, MEP, Structure) zostają zmigrowani do jdnego programu REVIT 2017 w ramach aktywnej subskrypcji.
  • NOWOŚCI - WSZYSTKIE BRANŻE:
  Parametry globalne
  Parametry globalne umożliwiają wprowadzanie rodzin parametrycznych do środowiska projektu, aby lepiej uchwycić założenia projektowe. Można utworzyć parametry globalne charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu, które nie są przypisane do kategorii. Użyj parametrów globalnych w celu sterowania wartością wymiaru lub wiązania, przypisania do właściwości wystąpienia elementu, aby sterować jego wartością, lub raportowania wartości wymiaru, tak aby wartość mogła być użyta w równaniach innych parametrów globalnych. 
   
  Wydajność
  Prezentacja modelu przebiega w sposób płynny i ciągły, bez przerw na odświeżenie grafiki i przerysowanie wszystkich elementów. Program wyświetla tylko widoczne elementy w widoku, nie przerysowuje niewidocznych.
   
  Autodesk Raytracer
  Wizualizacje tworzone są szybciej i bardziej realistycznie. Autodesk Raytracer jest silnikiem do renderowania, znacznie skraca czas tworzenia wizualizacji. Lepiej przedstawia oświetlenie, światła odbite i materiały.
   
  Edycja tekstu
  Nowe narzędzia ułatwiające wstawianie i edycję tekstu. Możliwość wstawiania indeksów górnych i dolnych, zmniejszanie i zwiększanie akapitów, tworzenie list punktowych, numerycznych i literowych, automatyczne zwiększanie i zmniejszanie list, zamiana wszystkich liter na wielkie.
   
  Wartości obliczeniowe w etykietach
  Narzędzie działa w każdym typie etykiety. Możliwość dodawania obliczonych parametrów w rodzinie etykiety.
   
  Dynamo
  Revit jest całkowicie zintegrowany  z Dynamo, programem do graficznego programowania. Nowe narzędzie nie wymaga dodatkowych instalacji. Przyjazne do dostosowywania informacji o budynku i tworzenia nowych skryptów.
   
  Styczność blokady
  Podczas szkicowania można teraz zablokować styczność na liniach konturu (stropu, dachu, itp.) i liniach w edytorze rodziny. To udoskonalenie eliminuje poprzednią konieczność stosowania skomplikowanych wzorów i skojarzeń parametrycznych do sterowania zależnościami stycznych.
   
  Szablon widoku dla zestawień
  Szablon widoku dla zestawień zawiera takie parametry jak pola, filtr, sortowanie/grupowanie, formatowanie, wygląd.
  • NOWOŚCI - INSTALACJE MEP:
  Narzędzie „Projekt do Produkcja”
  Wprowadzono możliwość przejścia z poziomu projektowania do poziomu wykonawczego dzięki uszczegółowieniu elementów narzędziem Projekt do Produkcja. Narzędzie dostarcza listę wybieralną kilku powiązanych typów systemów. Elementy trasy generowane są według zasad zdefiniowanych w ustawieniach narzędzi Fabrication – element produkcyjny.
   
  Optymalizacja długości
  Ostrzeżenia pomagają nam zidentyfikować zbyt długi prosty odcinek trasy. Narzędzie pozwala prawidłowo podzielić taki segment i wybrać pozycję krótszego odcinka trasy.
   
  Ulepszenia w modelowaniu: Znajdź przebieg i wypełnij
  Aby pomóc zautomatyzować tworzenie modeli wykonawczych (produkcyjnych), dodano nowe narzędzie Znajdź przebieg i wypełnij. Narzędzie pozwala na wskazanie dwóch otwartych końców trasy, Revit MEP pokaże możliwości połączenia tych elementów. Narzędzie pozwala podejrzeć kształtki które zostaną wstawione w każdym możliwym rozwiązaniu trasy. Dodatkowo, można samodzielnie wskazać które kształtki mają być użyte. Narzędzie posiada duże możliwości kontroli trasy włączając w to spadek.
   
  Ulepszenia w modelowaniu: Przytnij i wydłuż
  Modyfikacja elementów wykonawczych (produkcyjnych) jest możliwa przy pomocy narzędzi Przytnij i wydłuż. Program będzie brał pod uwagę zasady zdefiniowane w ustawieniach.
   
  Ulepszenia w modelowaniu: Dopasuj przedłużenie
  Dodano strzałki które pozwalające rozciągać kształtki i odpowiednio je dopasowywać.
   
  Ulepszony sytem generacji zawiesi
  Istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowych zawiesi. Wprowadzono nowe możliwości modyfikowania tych elementów.
   
  Ulepszenia w  procesach obliczeniowych
  Do obliczania objętości w instalacjach rurowych wykorzystano wieloprocesorowość.
  Obliczenia objętości prowadzone są w tle co poprawia  wydajność programu w procesie tworzenia modelu.
   
  Ulepszenia w  procesach obliczeniowych
  Dodano nowy parametr  – różnica temperatur
  Wprowadzono dokładniejszy sposób obliczania spadków ciśnień na trasie kanału wentylacyjnego. Istnieje możliwość połączenia tabeli spadków ciśnień z kształtką .


  NOWOŚCI W WERSJI 2016

  Ogólne nowości

  Zwiększona wydajność programu

  Polepszenie wydajności interfejsu graficznego. Przyspieszenie procesu wyświetlania modelu na ekranie.
  • Przeglądanie modelu podczas odświeżania grafiki
  Prezentacja modelu przebiega w sposób płynny i ciągły, bez przerw na odświeżenie grafiki i przerysowanie wszystkich elementów. Można przybliżać, oddalać, obracać model zanim program odświeży wszystkie szczegóły widoku obiektu.    

  Ułatwienia podczas pracy w programie
  Dzięki nowym narzędziom praca w programie jest bardziej płynna. Dostępne są nowe funkcje do sprawniejszego przeglądania modelu i tworzonej dokumentacji projektowej. Pozwala to efektywniej kontrolować tworzony model.

  • Praca w widoku perspektywicznym
  Możliwość edycji modelu w widoku kamery. Bez przechodzenia na widok 3D można używać funkcji przesuń, wyrównaj, odepnij, przypnij.
  • Resetowanie widoku perspektywicznego
  Nowe narzędzie resetowania obiektu docelowego umożliwia przywrócenie położenia celu kamery w środku zakresu przycięcia. W trakcie modyfikacji położenia kamery i zakresu przycięcia cel kamery może zostać przesunięty poza środek lub pole widoku. Nowe narzędzie umożliwia automatyczne przywrócenie celu kamery do środka zakresu przycięcia i przywrócenie początkowego widoku perspektywicznego
  • Zmiana widoku perspektywicznego na równoległy i odwrotnie
  Możliwość swobodnego przełączania widoku perspektywicznego na równoległy widok 3D i odwrotnie.
  • Prezentacja wiązań
  Można wyświetlić wymiary i wiązania w widoku. Polepsza to kontrolę nad zachowaniem modelu i zależnościami pomiędzy wymiarami i położeniem poszczególnych obiektów.
  • Sprawniejsze przeglądanie projektu
  Nowa opcja „otwórz arkusz” umożliwia automatyczne otworzenie arkusza rysunkowego, na którym znajduje się dany widok.
  • Sprawniejsze przeglądanie modelu
  Nowe narzędzie „Pole Wyboru”. Umożliwia automatyczne wyodrębnienie wybranych elementów w celu utworzenia nieprzysłoniętego widoku 3D.
  • Zwiększona funkcjonalność plików IFC
  Geometria z podłączonego pliku IFC może zostać użyta jako odniesienie do wymiarów, do funkcji wyrównaj, czy też do trybu przyciągania. Może także być obiektem nadrzędnym dla rodzin opartych na powierzchniach. Program rozpoznaje elementy IFC do definiowania pomieszczeń.
  • Rewizje
  Możliwość usuwania więcej niż jednej rewizji na raz. Można dodawać przedrostki (prefixy) i przyrostki (suffixy) do numerycznego i alfanumerycznego automatycznego nazewnictwa rewizji.
  • Nowe kształty przekrojów w profilach stalowych
  Przy tworzeniu nowych rodzin ram i słupów konstrukcyjnych dostępne są nowe gotowe kształty przekrojów z wszystkimi potrzebnymi parametrami.
  • Obracanie pasów kratownicy
  Wraz z obrotem kratownicy można obróć też profile jej pasów lub pozostawić ich orientację zgodnie z wyjściową płaszczyzną definicji kratownicy.

  Nowe możliwości tworzenia dokumentacji
  Zwiększona wydajność przeglądania dokumentacji drukowanej do formatu PDF. Nowe możliwości w procesie generacji  zestawień.

  • Automatycznie połączone widoki w eksportowanych plikach PDF
  Wydrukowane do formatu PDF arkusze i widoki są automatycznie połączone. Każdy symbol przekroju, czy elewacji w plikach PDF generowanych przez Autodesk Revit zachowuje się jak hiperłącze.  
  • Stropy, belki, płyty fundamentowe                                                                                               
  W celu usprawnienia generacji opisów i tworzenia zestawień stropów architektonicznych dostępne są teraz następujące dodatkowe pola:
  • Rzędna u góry
  • Rzędna górnej warstwy nośnej (stropy wielowarstwowe)
  • Rzędna dolnej warstwy nośnej (stropy wielowarstwowe)
  • Rzędna u dołu.
  Dla subskrybentów

  Nowe opcje w analizie energetycznej
  Nowy tryb analizy energetycznej. Automatyczne wyświetlanie modelu analitycznego do analizy energetycznej. Automatyczne tworzenie zestawień powierzchni i przestrzeni analitycznych.

  • Analiza energetyczna                                                                                                    
  Narzędzia „Użyj trybu bryły koncepcyjnej” i „Użyj trybu elementów budynku” zostały przesunięte z menu wstążkowego do okna dialogowego Ustawienia energii. Są tam dostępne jako odrębne tryby analizy. Umożliwia to przeprowadzenie analizy energetycznej modelu, który zawiera oba typy projektu. Tryb ten może być przydatny w sytuacji, gdy projekt jest częściowo szczegółowy i częściowo koncepcyjny.
  Wprowadzono nowe narzędzie do automatycznego tworzenia modelu energetycznego. W celu generacji modelu energetycznego nie ma już potrzeby eksportowania go do pliku gbXML lub do programu  Autodesk Design Review. Po wybraniu trybu analizy uwzględniającego elementy budynku, a następnie włączeniu modelu energetycznego, program Autodesk Revit tworzy 3 widoki: Model energetyczny 3D (widok 3D), Przestrzenie analityczne 3D (zestawienie) i Powierzchnie analityczne (zestawienie).  NOWOŚCI W WERSJI 2015 R2

  Narzędzia podstawowe
  • Zwiększona wydajność oprogramowania
  Uzyskaj lepszą wydajność, używając mniej pamięci do analizy energii dla dużych modeli. Program Revit  umożliwia również edytowanie i ponowne wygenerowanie złożonych powierzchni terenu, obszarów podrzędnych i płyt.  
  • Nawigacja podczas przerysowywania
  Nawigacja w modelach przebiega płynniej, w sposób ciągły. Nie trzeba już czekać zakończenie rysowania elementów przez program przy każdej operacji przesuwania, powiększania i obracania wokół widoku. Opcja Nawigacja podczas przerysowania powoduje przyspieszenie nawigacji przez przerwanie wyświetlania elementów modelu podczas poruszania się w modelu.  
  • Automatycznie połączone widoki w eksportowanych plikach PDF
  Popraw komunikację przez łatwiejsze przenoszenie plików PDF eksportowanych z programu Revit. Udostępniaj swoje projekty w postaci elektronicznych plików PDF z automatycznie połączonymi widokami i arkuszami. Każdy znacznik widoku w pliku PDF jest hiperłączem.
  • Tryb Ujawnij ograniczenia
  Lepiej zrozum przyczyny zachowania modelu w programie Revit dzięki trybowi Ujawnij ograniczenia wyświetlającemu wszystkie ograniczenia dotyczące rozmieszczenia i wymiarów.
  • Graficzny interfejs programowania Dynamo
  Usprawniaj i rozszerzaj zachowanie modelu nawet bez wiedzy programistycznej. Dynamo oferuje wizualne środowisko programowania przystępne dla projektantów. Oprogramowanie umożliwia wizualne tworzenie logiki sterującej geometrią i zachowaniem elementów oraz danych programu Revit.
  • Praca na widokach perspektywicznych
  Zwiększenie wydajności dzięki nowej funkcji, umożliwiającej wprowadzanie zmian w widokach perspektywicznych. Wprowadzaj modyfikacje szybko bez zmiany widoków za pomocą nowych narzędzi i funkcji dostępnych w widokach perspektywicznych. Użyj narzędzi edycji, aby przesunąć, wyrównać, przypiąć i odpiąć. Narzędzie Resetuj cel umożliwia przywrócenie położenia celu kamery na środku pola widoku. Przełącz między reprezentacją perspektywiczną i równoległą widoku 3D.
  • Usługi w chmurze
  A360 Collaboration for Revit
  Połącz budynek i zespoły projektu konstrukcyjnego ze scentralizowanym dostępem do danych projektu BIM w chmurze dzięki usłudze A360 Collaboration for Revit dostępnej w ramach Cloud Service Subscription. Zachowaj łączność w czasie rzeczywistym, używając narzędzia Communicator w modelach.
  • Zwiększona użyteczność pliku IFC
  Użyj istniejącej geometrii w podłączonym modelu IFC jako odniesienie dla wymiarów, linii trasowania, przyciągania i obiektu nadrzędnego niektórych rodzin opartych na powierzchni w modelu programu Revit. Po podłączeniu pliku IFC jego elementy są przypisane do domyślnego etapu i podlegają dalszej integracji z otwartymi standardami w programie Revit. Użyj wielu elementów z plików IFC w celu zdefiniowania obwiedni pomieszczeń podczas tworzenia pomieszczeń w modelu obiektu nadrzędnego.

  Inżynieria MEP
  • Opcje ustawień obliczeń
  Nowe ustawienia w oknie rozwijanym Obliczenia zwiększają wydajność modelu w dużych projektach.
  - Ustawienie „Wydajność” wyłącza przetwarzanie poziomu obliczeń z większości systemów kanałów i rur.
  - Ustawienie „Tylko objętość” zwiększa wydajność programu Revit podczas pracy z dużymi systemami ochrony ppoż., wentylacji i innymi typami systemów klasyfikacji przez wyłączenie obliczania parametru Objętość.

  • Szczegóły produkcyjne
  Utwórz modele gotowe do produkcji w programie Revit za pomocą komponentów pochodzących z oprogramowania Autodesk Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep i Fabrication CAMduct w celu uzyskania bardziej skoordynowanego modelu. Komponenty produkcyjne zawierają szczegółowe definicje połączeń, definicje bardziej szczegółowej kontroli na złączach i znormalizowane długości segmentów, co prowadzi do uzyskania bardziej dokładnych długości, ilości i koordynacji. Modeluj i koordynuj komponenty MEP LOD 400 w środowisku Revit.
  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Nowa metoda obliczeniowa
  Obliczanie spadków ciśnienia dla przewodów i rur za pomocą równań Haaland’a lub Colebrook’a. Odpowiedni algorytm można wybrać w ustawieniach mechanicznych. Pomaga to poprawić dokładność obliczeń mechanicznych, w zależności od lokalnych założeń normowych.

  Oznaczenia przewodów
  Teraz wyświetlanie oznaczenia jest możliwe równolegle do przewodu lub rury.
  Revit wyświetla rzeczywistą wartość parametru zastosowanego w etykiecie w odniesieniu do punktu, w którym etykieta jest umieszczona. Znakowanie przewodów lub rur jest teraz bardziej dokładne.

  Ulepszenia elektryczne
  Użytkownicy mają dostęp do wszystkich metod tworzenia przewodów elektrycznych poprzez interfejs API, w tym dodawanie i modyfikowanie właściwości przewodu i usuwania wierzchołków.  

  Dodatkowa zawartość dla Japonii i USA
  Aby pomóc klientom, którzy pracują nad projektami instalacji sanitarnych w USA, zawartość rodzin MEP dla wody i kanalizacji sanitarnej jest obecnie dostępna w standardowej instalacji Revit MEP 2015 i spełnia wymagania AWWA (Amerykańskie Stowarzyszenie Wodociągowe –Amerykanów).
  Dla klientów z Japonii lub klientów, którzy pracują nad projektami zlokalizowanymi w Japonii Revit & Revit MEP 2015 zawiera obecnie rodziny elektryczne.
  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Wspólne dla wszystkich wersji branżowych programu Autodesk Revit

  Zakres widoku dowolnego kształtu
  Dzięki temu udogodnieniu, zakres widoku może być dopasowany do kształtu projektowanego budynku, przez co łatwo i szybko możemy poprawić wygląd dokumentacji.

  Udoskonalone zestawienia
  Nowe możliwości w zakresie edycji wyglądu zestawień i ich konfiguracji znacznie poprawiają efektywność pracy z zestawieniami , a także w znaczącym stopniu zwiększają przejrzystość dokumentacji. Od teraz użytkownik może m.in. manewrować szerokością kolumn bezpośrednio z poziomu zestawienia, wstawiać elementy graficzne w nagłówkach kolumn i co najważniejsze wszystkie te zmiany będą widoczne również na arkuszach.

  Tymczasowe szablony widoków
  Umożliwiają chwilowe zastosowanie właściwości wybranego szablonu do danego widoku bez modyfikacji zapisanych ustawień. Opcja ta jest dostępna z poziomu paska kontroli widoku.

  Zwiększona wydajność
  Lepsze zarządzanie zasobami karty graficznej poprzez wyłączenie najbardziej wymagających sprzętowo efektów, podczas takich czynności jak: przesuwanie, orbita oraz zoom.

  Usprawniona praca z chmurami punktów
  W wersji 2014 zaimplementowano nowy silnik zarządzający chmurami punktów w Revit dzięki czemu praca z tego typu elementami uległa znacznemu przyspieszeniu.  Dodatkowo Revit umożliwia SNAP’owanie do punktów z chmury oraz płaszczyzn wyznaczonych za ich pomocą. Wprowadzono również narzędzia ułatwiające graficzną wizualizację/prezentację chmur punktów.

  Nowy interfejs edycji materiałów
  Wersja 2014 oferuje nową odsłonę interfejsu pozwalającego na przeglądanie, edytowanie, zarządzanie bibliotekami materiałów. Nowy interfejs jest udanym kompromisem pomiędzy tym, co użytkownicy mieli do dyspozycji w wersjach 2012 i 2013.


  Dedykowane dla branży konstrukcyjnej

  Ulepszony model analityczny
  Wersja 2014 przyniosła kilka ważnych nowości w zakresie Modelu Analitycznego. Jedną z nich jest długo oczekiwana możliwość manipulacji modelem analitycznym ścian, tak aby zapewnić jego spójność z modelem analitycznym stropów.
  Kolejne udoskonalenie dotyczy węzłów analitycznych. Status połączenia węzła może być wykorzystany podczas definiowania kryteriów filtrów graficznych. Dodatkowo zarówno węzły, jak i połączenia analityczne, mogą zostać opisane etykietami.
  Wreszcie, jest możliwość stworzenia wspólnych zestawień dla elementów fizycznych i analitycznych.

  Structural Analysis and Code Checking Toolkit for Autodesk Revit
  Zestaw narzędzi umożliwiający m.in. współpracę pomiędzy Autodesk Revit, a Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 oraz Structural Analysis for Autodesk Revit. Ostatni z wymienionych produktów jest usługą opartą na platformie Autodesk Cloud i jest dostępny wyłącznie dla klientów posiadających aktywną subskrypcję.
  W skład zestawu wchodzą również narzędzia ułatwiające zarządzanie wynikami analiz.
  Pakiet można pobrać ze strony: Autodesk Exchange Apps.

  Udoskonalone narzędzia zbrojeniowe
  Poprawki dotyczą  trzech głównych obszarów:
  • dokładności umieszczania prętów w elemencie: możliwość edycji odniesień dla pręta
  • właściwości prętów: możliwość definicji zaokrąglenia długości prętów
  • opisów prętów i ich prezentacji graficznej: nowe typy etykiet opisujące rozstawy prętów oraz możliwość kolorystycznego rozróżnienia prętów w zależności od średnicy.

  Ulepszona lokalizacja belek i stężeń w konstrukcji
  Udoskonalenia w tym obszarze znacznie zwiększają precyzję wstawiania elementów belkowych do konstrukcji  jak i możliwości modyfikacji ich położenia.

  Zmiana kolejności „łączenia geometrii”
  Długo oczekiwana funkcja, umożliwia modyfikację kolejności łączenia geometrii dwóch elementów konstrukcyjnych. Teraz to użytkownik decyduje o tym który element „docina”, a który obiekt jest docinany.  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Wspólne dla wszystkich wersji branżowych programu Autodesk Revit

  • Materiały fizyczne do analizy zachowania budynków - W nowej wersji zostały rozszerzone możliwości definicji
   i wykorzystania fizycznych cech materiałów. Dzięki temu można efektywnie nadawać i wykorzystywać właściwości termiczne
   i konstrukcyjne elementów budynku. Jedną z korzyści jest możliwość eksportu danych termicznych określonych w elementach Revit jako dane gbXML do analizy cieplnych budynku.
  • Integracja z Autodesk Cloud - Autodesk Revit ułatwia klientom z aktywną Subskrypcją Autodesk, uzyskanie dostępu do zintegrowanych funkcji Autodesk Cloud, takich jak rendering i koncepcyjna analiza energetyczna. Dzięki temu udogodnieniu, możliwe jest wysłanie swoich projektów do chmury, aby uzyskać szybszy rendering o wyższej jakości bez przerywania pracy.
  Projektowanie orurowania zgodnie z normami branżowymi

  Programy Autodesk Revit oraz Autodesk Revit MEP pozwalają projektować i trasować orurowanie zgodnie z normami branżowymi
  i z większą dokładnością. Użytkownik ma dzięki temu gwarancję, że projekty spełniają odpowiednie wymagania.

  • Obliczanie ciśnienia i prędkości
   przepływu w kanałach i rurach

   - Prędkość przepływu i ciśnienie można
   obliczać oddzielnie dla każdego podsegmentu biegu kanału lub rury, gdy stosowane są łączenia gwintowane zamiast trójników.
   Wyniki można wyświetlić, aby upewnić się,
   że kanały lub rury są prawidłowo podłączone do urządzeń i wykluczyć występowanie otwartych końców.
   
  • Raporty spadków ciśnienia w instalacjach rurowych - Raporty spadków ciśnienia mogą być tworzone dla jednego lub wielu systemów kanałów lub rur. Raporty można zapisywać jako pliki HTML i CSV oraz można je konfigurować, co ułatwia weryfikację projektów kanałów lub rur.
 • Autodesk Revit MEP to narzędzie dla projektantów instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, jak również mechanicznej. Program doskonale ułatwia projektowanie, analizę i dokumentację instalacji w budynku.

  Zastosowania

  Rysunek budowlany

  Program pozwala zautomatyzować większość prac kreślarskich dzięki czemu projektant może skupić uwagę na czynnościach najistotniejszych takich jak właściwy dobór elementów instalacji, optymalizacja rozwiązań, a także precyzyjna koordynacja z innymi branżami np. architektami i konstruktorami.

  Kosztorysy

  Zestawienia tworzy się manualnie i to użytkownik decyduje, jakie elementy się w nich pojawiają. Mogą to być ilości okien, powierzchnie ścian czy kubatury pomieszczeń itd. Raz utworzone zestawienia można zapisać w szablonie, dzięki czemu po utworzeniu nowego projektu, zestawienia będą uzupełniane automatycznie wraz z postępem prac projektowych, co da użytkownikowi pełną kontrolę nad kosztami.

  Renowacje

  Autodesk Revit MEP umożliwia rysowanie elementów przed remontem i po remoncie na jednym modelu. Możemy w każdej chwili pokazać w innym kolorze elementy istniejące, te które należy usunąć i te, które dopiero powstaną.

  Planowanie budowy i współpraca z wykonawcą

  Dzięki trójwymiarowemu modelowi konstrukcji, łatwiejsze jest przedstawienie zamysłu projektanta inżynierowi budownictwa, ponadto model można wyeksportować do darmowej przeglądarki plików 3D Design Review. Kolejność wykonywanych prac również może zostać zawarta w projekcie, a następnie zestawiona w harmonogramie lub nawet pokazana w formie animacji.

  Projektowanie otoczenia

  Program umożliwia tworzenie trójwymiarowego modelu terenu, umieszczanie dowolnych elementów zabudowy oraz import plików rastrowych i DWG.

  Kluczowe funkcje

  Modelowanie obiektowe 3D

  Autodesk Revit MEP daje możliwość wstawiania całych obiektów w 3D takich jak ściany, belki, okna, elementy instalacji itp., co pozwala na automatyczną generację przekrojów i elewacji.

  Dynamiczne zmiany

  Naniesione zmiany zostaną wprowadzone na rzutach, elewacjach i przekrojach na dowolnym etapie projektowania. W programie Autodesk Revit  MEP zmiana w jednym miejscu jest zmianą globalną - zmiana dowolnej informacji skutkuje jej modyfikacją w całym modelu Revit.

  Sprawdzanie kolizji

  Przydatnym rozwiązaniem jest opcja służąca do sprawdzania kolizji, która umożliwia przeanalizowanie modelu Revit pod kątem występowania kolizji pomiędzy poszczególnymi elementami.

  Parametryczne obiekty (rodziny)

  Oprogramowanie Autodesk Revit MEP daje możliwość tworzenia elementów, których wymiary można zmieniać już po wstawieniu do rysunku bez konieczności edycji geometrii. Wystarczy zaznaczyć obiekt i wpisać nową wartość np. wysokość, średnicę czy zmienić materiał. Parametryczne komponenty doskonale nadają się zarówno do tworzenia najbardziej skomplikowanych zespołów, jak i do bardziej podstawowych, takich jak ściany, słupy czy np. rury. Co najważniejsze, korzystanie z nich nie wymaga znajomości żadnego języka programowania.

  Automatyczne zestawienia

  Program pozwala tworzyć dowolne zestawienia z wybranych elementów, a następnie zapisać je w szablonie. Zestawienia są automatycznie uaktualniane, dzięki czemu można na bieżąco monitorować koszty tworzonego projektu.

  Przedmiar materiałów

  Sporządzanie przedmiaru materiałów, dzięki udostępnionym narzędziom, ułatwia szczegółowe obliczanie ilości materiałów i śledzenie ich w kosztorysach. Mechanizm parametrycznych zmian pozwala na uzyskanie dokładniejszych przedmiarów.

  Inteligentne opisy

  Opcja inteligentnych opisów sprawia, że wstawiane opisy aktualizują się automatycznie. Jeśli zmieni się element opisywany (np. zwiększy się przekrój słupa czy typ okna) wówczas treść opisu również ulegnie zmianie. Podobnie zachowują się łańcuchy wymiarów, które zawsze są aktualne.

  Narzędzia związane z chmurami punktów

  Wykorzystując narzędzia związane z chmurami punktów programu Autodesk Revit MEP, włączając skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, przyspiesza się realizacje projektów renowacyjnych i modernizacyjnych. Dzięki wizualizacji chmury punktów bezpośrednio w środowisku Revit, można pracować nad modelem rzeczywistego budynku z większą pewnością i dokładnością.

  Zautomatyzowana praca grupowa

  Autodesk Revit MEP umożliwia podział pracy pomiędzy członków zespołu projektowego, a dzięki możliwości ciągłego wglądu w całość projektu zwiększają się znacznie szanse na uniknięcie błędów. Zintegrowane narzędzia do rewizji i porównywania rysunków pozwalają na znaczne zaoszczędzenie czasu przy szukaniu zmian.

  Praca zespołowa

  Tryb pracy współdzielonej umożliwia rozpowszechnianie informacji o budynku w całym zespole projektowym. Wiele osób może pracować na tym samym, „inteligentnym” modelu informacji o budynku i zapisywać efekty pracy w centralnym pliku.

  Revit Server

  Revit Server umożliwia zespołom projektowym, znajdującym się w różnych lokalizacjach, współpracę na współdzielonych modelach Revit w sieci rozproszonej (WAN). Ta funkcja Autodesk Revit pozwala utrzymywać zintegrowany zbiór modeli centralnych Revit na jednym serwerze, do którego można uzyskać dostęp z serwerów lokalnych.

  Trójwymiarowa współpraca z konstruktorem i instalatorem

  Dzięki Autodesk Revit MEP możliwa jest sprawna wymiana informacji i modeli 3D pomiędzy architektami, inżynierami odpowiadającymi za konstrukcje i instalacje. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności i kolizji.

  Obsługa DWG, DWF, DXF i DGN

  Oprogramowanie Autodesk Revit MEP umożliwia import, eksport i łączenie danych z najbardziej popularnymi w branży formatami,
  w tym DWG™, DXF™, DGN oraz IFC, ułatwiając pracę z danymi otrzymanymi od konsultantów, klientów i wykonawców.


 • Advance PowerPack for Autodesk Revit oferuje szeroką gamę narzędzi poprawiających wydajność pracy w Revicie oraz dzięki BIM Connect umożliwia przesyłanie informacji o modelu pomiędzy Revitem i Advance Design.

  więcej >>
  Obliczenia w programie BIMware REX Obciążenie Cieplne prowadzone są zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12831. Aplikacja, na podstawie modelu budynku wprowadzonego w programie Autodesk Revit MEP, automatycznie wyznacza strefy, pomieszczenia, powierzchnie przegród oraz strumienie wentylacyjne.

  więcej >>


  Program BIMware REX Edytor Listy Przegród służy do definiowania i edycji parametrów cieplnych przegród używanych przez programy Revit MEP oraz REX Obciążenie Cieplne. Program umożliwia wprowadzanie parametrów dla sufitów, ścian zewnętrznych, świetlików, okien, podłóg, ścian wewnętrznych, drzwi, dachów oraz przegród podziemia.

  więcej >>


  Podstawowym zadaniem realizowanym przez aplikację BIMware REX Rodziny MEP jest dostosowanie Autodesk Revit MEP do polskich realiów projektowych. Nowe funkcje, w połączeniu
  z obszernymi bibliotekami gotowych plików rodzin, tworzą z pakietu Revit MEP + REX Rodziny MEP całościowe rozwiązanie dla instalatorów. Zestaw pozwala na podniesienie wydajności pracy przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości tworzonej dokumentacji.


  więcej >>
 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Wydajność: duże, złożone modele
  System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 dla 64-bitowych:
  Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium


  Microsoft® Windows® 8. 1 64-bitowych:
  Enterprise, Pro i Windows 8.
  1 Microsoft

  ® Windows® 10 64-bitowych:
  Enterprise lub Pro

   
  Typ Procesora Wielordzeniowy procesor Intel® Xeon®, procesor i-Series lub AMD® z obsługą technologii SSE2. Stosowanie najwyższej rzeczywistej CPU prędkości zaleca się.

  Autodesk® Revit® produktów oprogramowania będzie używanych kilka rdzeni do wykonywania wielu zadań, a nawet do 16 rdzeni w operacjach renderowania zbliżonego do fotorealistycznego.
  Pamięć 16 GB RAM
  • Zazwyczaj wystarczające dla typowej sesji edycyjnej pojedynczego modelu wystarcza około 700 MB na dysku. Oszacowanie to jest oparte na wewnętrznych testach i raportach klientów. Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  • Modele utworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci do jednorazowego uaktualniania.
  Wyświetlanie grafiki 1920 x 1200 lub więcej z kolorami true color
  ustawienie wyświetlania DPI: 150% lub mniej
  Karta wideo DirectX® 11 karta graficzna z obsługą Shaderów modelu 5 jako zalecana przez firmę Autodesk.
  Miejsce na dysku
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku
  • 10000 + RPM (dla interakcji chmury punktów) lub dysk Solid State Drive
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
  Urządzenie wskazujące MS-Mouse lub 3Dconnexion® urządzenie zgodne ze standardem
  Przegl Microsoft® programu Internet Explorer® 7. 0 (lub nowszy)
  Połączenie Połączenie internetowe do licencji rejestracji i wstępnego pobrania komponentu


  Wartość: zrównoważona cena i wydajność
  System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 dla 64-bitowych:
  Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium


  Microsoft® Windows® 8. 1 64-bitowych:
  Enterprise, Pro i Windows 8.
  1 Microsoft

  ® Windows® 10 64-bitowych:
  Enterprise lub Pro

   
  Typ Procesora Wielordzeniowy procesor Intel® Xeon®, procesor i-Series lub AMD® z obsługą technologii SSE2. Stosowanie najwyższej rzeczywistej CPU prędkości zaleca się.

  Autodesk® Revit® produktów oprogramowania będzie używanych kilka rdzeni do wykonywania wielu zadań, a nawet do 16 rdzeni w operacjach renderowania zbliżonego do fotorealistycznego.
  Pamięć 8 GB PAMIĘCI RAM
  • Zazwyczaj wystarczające dla typowej sesji edycyjnej pojedynczego modelu wystarcza około 300 MB na dysku. Oszacowanie to jest oparte na wewnętrznych testach i raportach klientów. Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  • Modele utworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci do jednorazowego uaktualniania.
  Wyświetlanie grafiki 1680 x 1050 z kolorami true color
  ustawienie wyświetlania DPI: 150% lub mniej
  Karta wideo DirectX® 11 karta graficzna z obsługą Shaderów modelu 5 jako zalecana przez firmę Autodesk.
  Miejsce na dysku 5 GB wolnego miejsca na dysku
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
  Urządzenie wskazujące MS-Mouse lub 3Dconnexion® urządzenie zgodne ze standardem
  Przegl Microsoft® programu Internet Explorer® 7. 0 (lub nowszy)
  Połączenie Połączenie internetowe do licencji rejestracji i wstępnego pobrania komponentu


  Minimalne: Konfiguracja podstawowa
  System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 dla 64-bitowych:
  Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium


  Microsoft® Windows® 8. 1 64-bitowych:
  Enterprise, Pro i Windows 8.
  1 Microsoft

  ® Windows® 10 64-bitowych:
  Enterprise lub Pro

   
  Typ Procesora Jedno - lub wielordzeniowy Intel® Pentium®, Xeon®, procesor i-Series lub AMD® z obsługą technologii SSE2. Stosowanie najwyższej rzeczywistej CPU prędkości zaleca się.

  Autodesk® Revit® produktów oprogramowania będzie używanych kilka rdzeni do wykonywania wielu zadań, a nawet do 16 rdzeni w operacjach renderowania zbliżonego do fotorealistycznego.
  Pamięć 4 GB PAMIĘCI RAM
  • Zazwyczaj wystarczające dla typowej sesji edycyjnej pojedynczego modelu wystarcza około 100 MB na dysku. Oszacowanie to jest oparte na wewnętrznych testach i raportach klientów. Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  • Modele utworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci do jednorazowego uaktualniania.
  Wyświetlanie grafiki 1280 x 1024 z kolorami true color
  ustawienie wyświetlania DPI: 150% lub mniej
  Karta wideo Grafika podstawowa:
  karta graficzna obsługująca 24-bitowe


  Grafika zaawansowana:
  DirectX® 11 karta graficzna z obsługą technologii Shader Model 3 jako zalecana przez firmę Autodesk.
  Miejsce na dysku 5 GB wolnego miejsca na dysku
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
  Urządzenie wskazujące MS-Mouse lub 3Dconnexion® urządzenie zgodne ze standardem
  Przegl Microsoft® programu Internet Explorer® 7. 0 (lub nowszy)
  Połączenie Połączenie internetowe do licencji rejestracji i wstępnego pobrania komponentu  Wymagania systemowe wersji 2016

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny - Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit (Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium)
  - Microsoft® Windows® 8 64-bit (8 Enterprise, Pro lub podstawowy Windows 8)
  - Microsoft® Windows® 8.1 64-bit (Enterprise, Pro lub podstawowy Windows 8.1)
  Procesor Single-Core lub Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, i-Series. AMD® ze wsparciem technologii SSE2.
  Zalecane najwyższe możliwe taktowanie procesora.
  Pamięć operacyjna

  4 GB RAM

  Monitor

  Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024.

  Karta graficzna

  Karta obsługująca 24-bitową przestrzeń barw. Zalecane wsparcie dla DirectX® 11 oraz Shader Model 3.

  Przestrzeń dyskowa

  5 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia 3Dconnexion® lub inne zgodne z MS-Mouse.

  Nośnik

  Internet, DVD lub pamięć USB.

  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowsza).
  Połączenie internetowe Połączenie jest wymagane do rejestracji oraz pobierania komponentów.  Wymagania systemowe wersji 2014

  Wymagania minimalne - konfiguracja podstawowa

  System:

  • Microsoft® Windows® 7 w wersji 32-bitowej (Professional, Ultimate, Enterprise lub Home Premium)
  Procesor:
  • Jedno- lub wielordzeniowy procesor Intel® Pentium®, Xeon®, lub z serii i albo jego odpowiednik firmy AMD® z obsługą SSE2. Zalecany najszybszy procesor, jaki można nabyć.
  • Oprogramowanie Autodesk Revit wykorzystuje wiele rdzeni do różnych zadań, maksymalnie 16 rdzeni w przypadku renderingu.
  Pamięć:
  • 4 GB RAM
  • Zwykle wystarcza do typowej sesji edycji pojedynczego modelu zajmującego do 100 MB na dysku. Szacunki te uzyskano na podstawie testów wewnętrznych i relacji klientów.
  • Poszczególne modele w różnym stopniu wykorzystują zasoby komputera i wpływają na jego wydajność.
  • Modele stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Autodesk Revit mogą wymagać więcej pamięci podczas jednorazowej konwersji do wyższej wersji.
  • Nie zaleca się stosowania opcji systemowej /3GB RAM. Jeśli opcja systemowa /3GB RAM jest włączona, konflikty z pamięcią sterowników karty graficznej mogą wpłynąć na stabilność systemu i oprogramowania Revit.
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color   
  Dysk:
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym  
  Grafika:
  • Grafika podstawowa:  Karta graficzna obsługująca kolory 24-bitowe
  • Grafika zaawansowana:  Karta graficzna z obsługą DirectX® 10 i z modelem cieniowania Shader Model 3, zgodnie z zaleceniami firmy Autodesk.

  Konfiguracja zrównoważona - zapewniają równowagę między ceną a wydajnością

  System:

  • Microsoft® Windows® 8 w wersji 64-bitowej (Enterprise lub Professional)
  • Microsoft® Windows® 7 w wersji 64-bitowej (Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium)
  Procesor:
  • Wielordzeniowy procesor Intel® Pentium®, Xeon®, lub z serii i albo jego odpowiednik firmy AMD® z obsługą SSE2. Zalecany najszybszy procesor, jaki można nabyć.
  • Oprogramowanie Autodesk Revit wykorzystuje wiele rdzeni do różnych zadań, maksymalnie 16 rdzeni w przypadku renderingu.
  Pamięć:
  • 8 GB RAM
  • Zwykle wystarcza do typowej sesji edycji pojedynczego modelu zajmującego do 300 MB na dysku. Szacunki te uzyskano na podstawie testów wewnętrznych i relacji klientów.
  • Poszczególne modele w różnym stopniu wykorzystują zasoby komputera i wpływają na jego wydajność.
  • Modele stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Autodesk Revit mogą wymagać więcej pamięci podczas jednorazowej konwersji do wyższej wersji.
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1680 x 1050 z obsługą trybu True Color   
  Dysk:
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym  
  Grafika:
  • Karta graficzna z obsługą DirectX® 11 i z modelem cieniowania Shader Model 3, zgodnie z zaleceniami firmy Autodesk.

  Wysoka wydajność - konfiguracja dla dużych i złożonych modeli

  System:
  • Microsoft® Windows® 8 w wersji 64-bitowej (Enterprise lub Professional)
  • Microsoft® Windows® 7 w wersji 64-bitowej (Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium)
  Procesor:
  • Wielordzeniowy procesor Intel® Pentium®, Xeon®, lub z serii i albo jego odpowiednik firmy AMD® z obsługą SSE2. Zalecany najszybszy procesor, jaki można nabyć.
  • Oprogramowanie Autodesk® Revit® wykorzystuje wiele rdzeni do różnych zadań, maksymalnie 16 rdzeni w przypadku renderingu.
  Pamięć:
  • 16 GB RAM
  • Zwykle wystarcza do typowej sesji edycji pojedynczego modelu zajmującego do 700 MB na dysku. Szacunki te uzyskano na podstawie testów wewnętrznych i relacji klientów.
  • Poszczególne modele w różnym stopniu wykorzystują zasoby komputera i wpływają na jego wydajność.
  • Modele stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Autodesk Revit mogą wymagać więcej pamięci podczas jednorazowej konwersji do wyższej wersji.
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 z obsługą trybu True Color   
  Dysk:
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym  
  • od 10 tys. obr./min (do interakcji z chmurami punktów)
  Grafika:
  • Karta graficzna z obsługą DirectX® 10 i z modelem cieniowania Shader Model 3, zgodnie z zaleceniami firmy Autodesk.

Tagi: Autodesk Revit MEP 2013, Autodesk Revit MEP 2014, Revit MEP 2013, Revit MEP 2014, Autodesk Revit MEP, Revit MEP, Autodesk Revit MEP 2015, Revit MEP 2015, Revit MEP 2016, Revit MEP 2017, Autodesk Revit MEP 2017
Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Na pytania handlowe odpowie:
Agnieszka Zięba
tel.: 12 639 25 55
e-mail: az@graitec.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.