Kontakt handlowy Robobat

Oprogramowanie Autodesk Revit 2018 służy do modelowania informacji o budynku (BIM) i wchodzi
w skład pakietu Autodesk AEC Collection 2018. Program ten łączy w pojedynczej, wszechstronnej aplikacji narzędzia do projektowania: architektonicznego, instalacji budowlanych i inżynierii budowlanej.

 • Autodesk Revit 2014
 • Promocja - Autodesk Revit MEP 2013


 • Autodesk Revit Structure Autodesk Revit Structure to nowoczesne oprogramowanie przeznaczone w głównej mierze dla projektantów konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Usprawnia ...

  więcej >>
 
 • Autodesk Revit Architecture Autodesk Revit Architecture to wydajne narzędzia do projektowania architektonicznego ...


  więcej >>
 • Autodesk Revit MEP Autodesk Revit MEP to narzędzie dla projektantów z branży mechanicznej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej (MEP) ułatwiające projektowanie, analizę ...

  więcej >>
 

NOWOŚCI W WERSJI 2017
 • NOWOŚCI - WSZYSTKIE BRANŻE:
Od wersji 2017 wszyscy użytkownicy Revitów branżowych (Architecture, MEP, Structure) zostają zmigrowani do jdnego programu REVIT 2017 w ramach aktywnej subskrypcji.

Parametry globalne
Parametry globalne umożliwiają wprowadzanie rodzin parametrycznych do środowiska projektu, aby lepiej uchwycić założenia projektowe. Można utworzyć parametry globalne charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu, które nie są przypisane do kategorii. Użyj parametrów globalnych w celu sterowania wartością wymiaru lub wiązania, przypisania do właściwości wystąpienia elementu, aby sterować jego wartością, lub raportowania wartości wymiaru, tak aby wartość mogła być użyta w równaniach innych parametrów globalnych. 
 
Wydajność
Prezentacja modelu przebiega w sposób płynny i ciągły, bez przerw na odświeżenie grafiki i przerysowanie wszystkich elementów. Program wyświetla tylko widoczne elementy w widoku, nie przerysowuje niewidocznych.
 
Autodesk Raytracer
Wizualizacje tworzone są szybciej i bardziej realistycznie. Autodesk Raytracer jest silnikiem do renderowania, znacznie skraca czas tworzenia wizualizacji. Lepiej przedstawia oświetlenie, światła odbite i materiały.
 
Edycja tekstu
Nowe narzędzia ułatwiające wstawianie i edycję tekstu. Możliwość wstawiania indeksów górnych i dolnych, zmniejszanie i zwiększanie akapitów, tworzenie list punktowych, numerycznych i literowych, automatyczne zwiększanie i zmniejszanie list, zamiana wszystkich liter na wielkie.
 
Wartości obliczeniowe w etykietach
Narzędzie działa w każdym typie etykiety. Możliwość dodawania obliczonych parametrów w rodzinie etykiety.
 
Dynamo
Revit jest całkowicie zintegrowany  z Dynamo, programem do graficznego programowania. Nowe narzędzie nie wymaga dodatkowych instalacji. Przyjazne do dostosowywania informacji o budynku i tworzenia nowych skryptów.
 
Styczność blokady
Podczas szkicowania można teraz zablokować styczność na liniach konturu (stropu, dachu, itp.) i liniach w edytorze rodziny. To udoskonalenie eliminuje poprzednią konieczność stosowania skomplikowanych wzorów i skojarzeń parametrycznych do sterowania zależnościami stycznych.
 
Szablon widoku dla zestawień
Szablon widoku dla zestawień zawiera takie parametry jak pola, filtr, sortowanie/grupowanie, formatowanie, wygląd.
 • NOWOŚCI - ARCHITEKTURA:
Wskazywanie głębokości
Funkcja służy do sterowania sposobem wyświetlania elementów oddalonych od obserwatora w przekrojach i elewacjach. Zmiana sposobu wyświetlania elementów polega na stapianiu się obiektów z kolorem tła. Zakres odległości stapiania kontrolujemy za pomocą suwaków.
 
Nowe obiekty nadrzędne dla poręczy
Obiektem nadrzędnym dla poręczy może być góra ściany, strop, dach. Poręcz uwzględnia spadki i krzywizny elementów.
 
Formit 360 Converter
Konwertuje pliki SketchUP i rodziny Revitowe na pliki Formit jak i Formit na RFA. Dodatek do konwersji jest wewnątrz Revita 2017.
 
Autodesk Insight 360
Subskrypcja Revita 2017 obejmuje także dostęp do Autodesk Insight 360. Insight 360 integruje istniejące procesy projektowe, takie jak analiza energetyczna Revit i analiza oświetlenia w programie Revit, które zawierają teraz rozszerzone opcje dostosowywania.
 
 • NOWOŚCI - KONSTRUKCJE:
Łącznik zbrojenia konstrukcyjnego
Narzędzie umożliwia umieszczenie elementu łącznika do połączenia sąsiadujących prętów. W razie potrzeby program automatycznie skróci pręty.
 
Zmienny zestaw zbrojenia
Określa zestaw zbrojenia, który umożliwia stosowanie różnych długości poszczególnych prętów w nietypowym obiekcie nadrzędnym.  Pręty w zestawie zbrojenia są przyciągane do nierównoległych ścian obiektu nadrzędnego. Zestaw cały czas zachowuje możliwość opisania narzędziem „Wiele zbrojeń”. Każdy różniący się pręt w zestawie ma indywidualny numer i może figurować osobno w zestawieniach.
 
Graficzna edycja wiązań zbrojenia
Umieszczanie zbrojenia jest bardziej precyzyjne i domyślne. Wybór analizowanej krawędzi poprzez kliknięcie i standardowa edycja wymiaru tymczasowego. Nowe możliwości zastępują okno dialogowe „Wiązanie zbrojenia”.
 
Zagięte zbrojenie siatkami
Podczas umieszczania arkuszy zbrojenia siatkami można teraz wykonać szkic zagiętych arkuszy, aby uwzględnić różne kształty betonowego obiektu nadrzędnego.
 
Połączenie konstrukcyjne
Dodaje symboliczne połączenie konstrukcyjne do elementów stalowych. Ułatwia wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Połączenia posiadają szczegółowe informację jak status zatwierdzenia, typ, siły i dane analityczne, materiały, producent, itp. Połączenia są zestawialne.
Autodesk Steel Connections for Revit
Nowy dodatek umożliwiający wyświetlenie szczegółowej geometrii sparametryzowanych połączeń. Połączenia są zsynchronizowane z programem Advance Steel.
 
Podziel element
Funkcja „Podziel element” w Revicie 2017 działa również na słupy.
 
Nowe stalowe profile katalogowe
Revit 2017 posiada nowe katalogowe profile stalowe dla wielu państw w tym Polski.
 
Fundamenty konstrukcyjne
Polecenie „Dołącz górę/podstawę” umożliwia teraz dołączenie słupów konstrukcyjnych do stóp fundamentowych i płyt fundamentowych. Dopasowanie do wysokości fundamentu spowoduje, że długość słupa dopasuje się odpowiednio.
 
 • NOWOŚCI - INSTALACJE MEP:
Narzędzie „Projekt do Produkcja”
Wprowadzono możliwość przejścia z poziomu projektowania do poziomu wykonawczego dzięki uszczegółowieniu elementów narzędziem Projekt do Produkcja. Narzędzie dostarcza listę wybieralną kilku powiązanych typów systemów. Elementy trasy generowane są według zasad zdefiniowanych w ustawieniach narzędzi Fabrication – element produkcyjny.
 
Optymalizacja długości
Ostrzeżenia pomagają nam zidentyfikować zbyt długi prosty odcinek trasy. Narzędzie pozwala prawidłowo podzielić taki segment i wybrać pozycję krótszego odcinka trasy.
 
Ulepszenia w modelowaniu: Znajdź przebieg i wypełnij
Aby pomóc zautomatyzować tworzenie modeli wykonawczych (produkcyjnych), dodano nowe narzędzie Znajdź przebieg i wypełnij. Narzędzie pozwala na wskazanie dwóch otwartych końców trasy, Revit MEP pokaże możliwości połączenia tych elementów. Narzędzie pozwala podejrzeć kształtki które zostaną wstawione w każdym możliwym rozwiązaniu trasy. Dodatkowo, można samodzielnie wskazać które kształtki mają być użyte. Narzędzie posiada duże możliwości kontroli trasy włączając w to spadek.
 
Ulepszenia w modelowaniu: Przytnij i wydłuż
Modyfikacja elementów wykonawczych (produkcyjnych) jest możliwa przy pomocy narzędzi Przytnij i wydłuż. Program będzie brał pod uwagę zasady zdefiniowane w ustawieniach.
 
Ulepszenia w modelowaniu: Dopasuj przedłużenie
Dodano strzałki które pozwalające rozciągać kształtki i odpowiednio je dopasowywać.
 
Ulepszony sytem generacji zawiesi
Istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowych zawiesi. Wprowadzono nowe możliwości modyfikowania tych elementów.
 
Ulepszenia w  procesach obliczeniowych
Do obliczania objętości w instalacjach rurowych wykorzystano wieloprocesorowość.
Obliczenia objętości prowadzone są w tle co poprawia  wydajność programu w procesie tworzenia modelu.
 
Ulepszenia w  procesach obliczeniowych
Dodano nowy parametr  – różnica temperatur
Wprowadzono dokładniejszy sposób obliczania spadków ciśnień na trasie kanału wentylacyjnego. Istnieje możliwość połączenia tabeli spadków ciśnień z kształtką .

NOWOŚCI W WERSJI 2016

Ogólne nowości

Zwiększona wydajność programu
Polepszenie wydajności interfejsu graficznego. Przyspieszenie procesu wyświetlania modelu na ekranie.

 • Przeglądanie modelu podczas odświeżania grafiki
Prezentacja modelu przebiega w sposób płynny i ciągły, bez przerw na odświeżenie grafiki i przerysowanie wszystkich elementów. Można przybliżać, oddalać, obracać model zanim program odświeży wszystkie szczegóły widoku obiektu.    

Ułatwienia podczas pracy w programie
Dzięki nowym narzędziom praca w programie jest bardziej płynna. Dostępne są nowe funkcje do sprawniejszego przeglądania modelu i tworzonej dokumentacji projektowej. Pozwala to efektywniej kontrolować tworzony model.

 • Praca w widoku perspektywicznym
Możliwość edycji modelu w widoku kamery. Bez przechodzenia na widok 3D można używać funkcji przesuń, wyrównaj, odepnij, przypnij.
 • Resetowanie widoku perspektywicznego
Nowe narzędzie resetowania obiektu docelowego umożliwia przywrócenie położenia celu kamery w środku zakresu przycięcia. W trakcie modyfikacji położenia kamery i zakresu przycięcia cel kamery może zostać przesunięty poza środek lub pole widoku. Nowe narzędzie umożliwia automatyczne przywrócenie celu kamery do środka zakresu przycięcia i przywrócenie początkowego widoku perspektywicznego
 • Zmiana widoku perspektywicznego na równoległy i odwrotnie
Możliwość swobodnego przełączania widoku perspektywicznego na równoległy widok 3D i odwrotnie.
 • Prezentacja wiązań
Można wyświetlić wymiary i wiązania w widoku. Polepsza to kontrolę nad zachowaniem modelu i zależnościami pomiędzy wymiarami i położeniem poszczególnych obiektów.
 • Sprawniejsze przeglądanie projektu
Nowa opcja „otwórz arkusz” umożliwia automatyczne otworzenie arkusza rysunkowego, na którym znajduje się dany widok.
 • Sprawniejsze przeglądanie modelu
Nowe narzędzie „Pole Wyboru”. Umożliwia automatyczne wyodrębnienie wybranych elementów w celu utworzenia nieprzysłoniętego widoku 3D.
 • Zwiększona funkcjonalność plików IFC
Geometria z podłączonego pliku IFC może zostać użyta jako odniesienie do wymiarów, do funkcji wyrównaj, czy też do trybu przyciągania. Może także być obiektem nadrzędnym dla rodzin opartych na powierzchniach. Program rozpoznaje elementy IFC do definiowania pomieszczeń.
 • Rewizje
Możliwość usuwania więcej niż jednej rewizji na raz. Można dodawać przedrostki (prefixy) i przyrostki (suffixy) do numerycznego i alfanumerycznego automatycznego nazewnictwa rewizji.
 • Nowe kształty przekrojów w profilach stalowych
Przy tworzeniu nowych rodzin ram i słupów konstrukcyjnych dostępne są nowe gotowe kształty przekrojów z wszystkimi potrzebnymi parametrami.
 • Obracanie pasów kratownicy
Wraz z obrotem kratownicy można obróć też profile jej pasów lub pozostawić ich orientację zgodnie z wyjściową płaszczyzną definicji kratownicy.

Nowe możliwości tworzenia dokumentacji
Zwiększona wydajność przeglądania dokumentacji drukowanej do formatu PDF. Nowe możliwości w procesie generacji  zestawień.

 • Automatycznie połączone widoki w eksportowanych plikach PDF
Wydrukowane do formatu PDF arkusze i widoki są automatycznie połączone. Każdy symbol przekroju, czy elewacji w plikach PDF generowanych przez Autodesk Revit zachowuje się jak hiperłącze.  
 • Stropy, belki, płyty fundamentowe                                                                                               
W celu usprawnienia generacji opisów i tworzenia zestawień stropów architektonicznych dostępne są teraz następujące dodatkowe pola:
 • Rzędna u góry
 • Rzędna górnej warstwy nośnej (stropy wielowarstwowe)
 • Rzędna dolnej warstwy nośnej (stropy wielowarstwowe)
 • Rzędna u dołu.

Autodesk Revit moduł architektoniczny

Nowe narzędzia zwiększające efektywność i jakość pracy
Nowe opcje renderingu. Wraz z obrotem kierunku północy obracają się także elementy opisu.

 • Rendering
Możliwość wybrania jednego z dwóch silników renderingu. NVIDIA mental ray i Autodesk Raytracer.
 • Obracanie kierunkiem północy
Przy ustalaniu kierunku północnego  projektu obracają się elementy opisów takie jak tekst, linia szczegółu, obszar wypełnienia, czy chmurka rewizji.
 • Automatyczne umieszczanie pomieszczeń
Umożliwia automatyczne umieszczenie pomieszczeń we wszystkich zamkniętych i ograniczonych obszarach na bieżącym poziomie. Pomieszczeniom zostaną przypisane nazwy i numery


Autodesk Revit moduł konstrukcyjny

Udoskonalona integracja BIM
Ulepszenie integracji danych w procesie BIM. Ujednolicenie baz danych zwiększa efektywność procesu eksportu, importu i synchronizacji pomiędzy Autodesk Revit i programami do analizy oraz detalowania konstrukcji.

 • Usprawnienie integracji pomiędzy Autodesk Revit i programami do analizy konstrukcji
Poprawa spójności danych wewnątrz programów BIM, możliwość przypisywania parametrów reprezentujących właściwości ram i słupów konstrukcyjnych.
 • Usprawnienie integracji pomiędzy Autodesk Revit i programem Advance Steel
Nowy format wymiany pliku (smlx).  

Nowe funkcje w modelu analitycznym
Układy współrzędnych elementów zakrzywionych. Możliwość definicji sił w węzłach obliczeniowych. Rzutowanie obciążeń na elementy nachylone.

 • Układ współrzędnych zakrzywionych elementów
Udostępnione zostały lokalne układy współrzędnych dla belek i ścian zakrzywionych. Dzięki temu dla obiektów zakrzywionych możliwa jest definicja obciążeń powierzchniowych i liniowych zgodne z kierunkiem lokalnych osi współrzędnych.
 • Siły na końcach elementów prętowych
Istnieje możliwość określenia sił wewnętrznych na końcach elementów prętowych w przypadku słupów, belek i stężeń. Siły te mogą zostać uwzględnione w zestawieniach oraz dodane do etykiet opisu. Zdefiniowane w ten sposób siły wewnętrzne mogą być również używane przez programy obliczeniowe innych producentów do projektowania połączeń stalowych i weryfikacji normowej elementów.
 • Obciążenie rzutowane
Nowy parametr „Obciążenie rzutowane” dla obciążeń liniowych i powierzchniowych. Program automatycznie zrzutuje obciążenie uwzględniając spadek elementu.

Rozszerzenie funkcjonalności modułu zbrojenia
Usprawnienie procesu tworzenia elementów zbrojenia. Rozszerzenie możliwości tworzenia zestawień zbrojenia.

 • Edycja wiązania zbrojenia
Przy otwartym oknie edycji wiązania zbrojenia można przesuwać, przybliżać, oddalać widok modelu. Możliwy jest wybór obiektu docelowego wiązania poprzez wskazanie go kursorem. Możliwość wpisania wartości odsunięcia pręta zbrojeniowego od otuliny.
 • Automatyczne zaokrąglanie długości zbrojenia
Nowe możliwości obliczania długości prętów. Program nie tylko ma możliwość zaokrąglania długości pręta do konkretnej wskazanej dokładności. Potrafi także zaokrąglać w górę lub w dół.
 • Dogodniejsze precyzyjne umieszczanie zbrojenia
Większa kontrola nad umieszczaniem prętów zbrojeniowych w elementach. Na obszarze zbrojonego obiektu możliwe jest umieszczanie zbrojenia równolegle do wybranej powierzchni elementu na całej jego długości. Program już nie umieszcza zbrojenia w sposób domyślny.  
 • Nowe możliwości przy zbrojeniu po ścieżce
Szerszy zestaw kształtów wkładek zbrojeniowych może zostać użyty w procesie zbrojenia po ścieżce. Kształt nie musi ograniczać się jak do tej pory do prostego pręta z hakami.
 • Zestawienie zbrojenia
W zestawieniach zbrojenia jest możliwość zliczania obiektów nadrzędnych. Umożliwia to uzyskanie zestawienia zbrojenia dla konkretnego elementu zbrojonego.

Dla subskrybentów

Nowe opcje w analizie energetycznej
Nowy tryb analizy energetycznej. Automatyczne wyświetlanie modelu analitycznego do analizy energetycznej. Automatyczne tworzenie zestawień powierzchni i przestrzeni analitycznych.

 • Analiza energetyczna                                                                                                    
Narzędzia „Użyj trybu bryły koncepcyjnej” i „Użyj trybu elementów budynku” zostały przesunięte z menu wstążkowego do okna dialogowego Ustawienia energii. Są tam dostępne jako odrębne tryby analizy. Umożliwia to przeprowadzenie analizy energetycznej modelu, który zawiera oba typy projektu. Tryb ten może być przydatny w sytuacji, gdy projekt jest częściowo szczegółowy i częściowo koncepcyjny.
Wprowadzono nowe narzędzie do automatycznego tworzenia modelu energetycznego. W celu generacji modelu energetycznego nie ma już potrzeby eksportowania go do pliku gbXML lub do programu  Autodesk Design Review. Po wybraniu trybu analizy uwzględniającego elementy budynku, a następnie włączeniu modelu energetycznego, program Autodesk Revit tworzy 3 widoki: Model energetyczny 3D (widok 3D), Przestrzenie analityczne 3D (zestawienie) i Powierzchnie analityczne (zestawienie)
NOWOŚCI W WERSJI 2015 R2


Narzędzia podstawowe
 • Zwiększona wydajność oprogramowania
Uzyskaj lepszą wydajność, używając mniej pamięci do analizy energii dla dużych modeli. Program Revit umożliwia również edytowanie i ponowne wygenerowanie złożonych powierzchni terenu, obszarów podrzędnych i płyt.  
 • Nawigacja podczas przerysowywania
Nawigacja w modelach przebiega płynniej, w sposób ciągły. Nie trzeba już czekać zakończenie rysowania elementów przez program przy każdej operacji przesuwania, powiększania i obracania wokół widoku. Opcja Nawigacja podczas przerysowania powoduje przyspieszenie nawigacji przez przerwanie wyświetlania elementów modelu podczas poruszania się w modelu.  
 • Automatycznie połączone widoki w eksportowanych plikach PDF
Popraw komunikację przez łatwiejsze przenoszenie plików PDF eksportowanych z programu Revit. Udostępniaj swoje projekty w postaci elektronicznych plików PDF z automatycznie połączonymi widokami i arkuszami. Każdy znacznik widoku w pliku PDF jest hiperłączem.
 • Tryb Ujawnij ograniczenia
Lepiej zrozum przyczyny zachowania modelu w programie Revit dzięki trybowi Ujawnij ograniczenia wyświetlającemu wszystkie ograniczenia dotyczące rozmieszczenia i wymiarów.
 • Graficzny interfejs programowania Dynamo
Usprawniaj i rozszerzaj zachowanie modelu nawet bez wiedzy programistycznej. Dynamo oferuje wizualne środowisko programowania przystępne dla projektantów. Oprogramowanie umożliwia wizualne tworzenie logiki sterującej geometrią i zachowaniem elementów oraz danych programu Revit.
 • Praca na widokach perspektywicznych
Zwiększenie wydajności dzięki nowej funkcji, umożliwiającej wprowadzanie zmian w widokach perspektywicznych. Wprowadzaj modyfikacje szybko bez zmiany widoków za pomocą nowych narzędzi i funkcji dostępnych w widokach perspektywicznych. Użyj narzędzi edycji, aby przesunąć, wyrównać, przypiąć i odpiąć. Narzędzie Resetuj cel umożliwia przywrócenie położenia celu kamery na środku pola widoku. Przełącz między reprezentacją perspektywiczną i równoległą widoku 3D.
 • Usługi w chmurze
A360 Collaboration for Revit
Połącz budynek i zespoły projektu konstrukcyjnego ze scentralizowanym dostępem do danych projektu BIM w chmurze dzięki usłudze A360 Collaboration for Revit dostępnej w ramach Cloud Service Subscription. Zachowaj łączność w czasie rzeczywistym, używając narzędzia Communicator w modelach.
 • Zwiększona użyteczność pliku IFC
Użyj istniejącej geometrii w podłączonym modelu IFC jako odniesienie dla wymiarów, linii trasowania, przyciągania i obiektu nadrzędnego niektórych rodzin opartych na powierzchni w modelu programu Revit. Po podłączeniu pliku IFC jego elementy są przypisane do domyślnego etapu i podlegają dalszej integracji z otwartymi standardami w programie Revit. Użyj wielu elementów z plików IFC w celu zdefiniowania obwiedni pomieszczeń podczas tworzenia pomieszczeń w modelu obiektu nadrzędnego.

Projekt architektoniczny

 •  Informacja energetyczna o projekcie Solon
Podejmuj lepsze i bardziej korzystne decyzje projektowe, dysponując danymi przewidywanej wydajności energetycznej. Badaj wydajność energetyczną w tablicy narzędzi niestandardowych w projekcie Solon, dostępnym w oknie dialogowym Wyniki i porównanie w programie Revit 2016.

Inżynieria budowlana
 • Udoskonalona integracja między programami Revit i Structural Analysis
Można poprawić spójność danych w ramach procesów BIM i zapewnić większą spójność parametrów przez przypisywanie parametrów reprezentujących oczekiwane właściwości do ram konstrukcyjnych i rodzin słupów konstrukcyjnych. Parametr Obciążenie rzutowane dla obciążeń powierzchniowych umożliwia zdefiniowanie wartości obciążeń rzutowanych, zwiększając możliwości manipulowania i badania modelu analitycznego w programie Revit, aby pomóc rozwiązać problemy dotyczące konwersji zwrotnej między programami Revit i oprogramowaniem do analizy konstrukcyjnej.
 • Siły elementów dla projektu połączeń
Przekazuj obciążenia projektowe do projektanta połączeń stalowych lub producenta z nowym zestawem parametrów sił wewnętrznych dla zakończeń elementów ram i słupów. Te siły wewnętrzne mogą być również używane przez oprogramowanie innych producentów do projektowania połączeń stalowych i weryfikacji kontroli kodu. Ta nowa funkcja obsługuje procesy robocze charakterystyczne dla funkcji Projektowanie połączeń i Szczegóły.

Inżynieria MEP

 • Opcje ustawień obliczeń
Nowe ustawienia w oknie rozwijanym Obliczenia zwiększają wydajność modelu w dużych projektach.
- Ustawienie „Wydajność” wyłącza przetwarzanie poziomu obliczeń z większości systemów kanałów i rur.
- Ustawienie „Tylko objętość” zwiększa wydajność programu Revit podczas pracy z dużymi systemami ochrony ppoż., wentylacji i innymi typami systemów klasyfikacji przez wyłączenie obliczania parametru Objętość.

 • Szczegóły produkcyjne
Utwórz modele gotowe do produkcji w programie Revit za pomocą komponentów pochodzących z oprogramowania Autodesk Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep i Fabrication CAMduct w celu uzyskania bardziej skoordynowanego modelu. Komponenty produkcyjne zawierają szczegółowe definicje połączeń, definicje bardziej szczegółowej kontroli na złączach i znormalizowane długości segmentów, co prowadzi do uzyskania bardziej dokładnych długości, ilości i koordynacji. Modeluj i koordynuj komponenty MEP LOD 400 w środowisku Revit.

Konstrukcja
 • Narzędzia planowania terenu
ROZSZERZENIE
OBEJMUJE SUBSKRYPCJĘ
Przedstaw koncepcje planowania terenu budowy. Kształtuj teren pod teren budowy w środowisku Revit i przekaż inżynierom koncepcje planowania terenu budowy. Rozszerzenie Projektant terenu Autodesk dla Revit działa w ramach programu Revit i używa natywnych rodzin, komponentów i modeli terenu, dzięki czemu projekty terenu stają się częścią modelu ogólnego. Możesz modelować alternatywne modele brył skarp, płyt, ulic, chodników, parkingów i ścian oporowych — wszystko w ramach programu Revit.

Subskrypcja
 • Narzędzia planowania terenu
OBEJMUJE SUBSKRYPCJĘ
Kształtuj teren pod teren budowy w środowisku Revit i przekaż inżynierom koncepcje planowania terenu budowy. Rozszerzenie Projektant terenu Autodesk dla Revit działa w ramach programu Revit i używa natywnych rodzin, komponentów i modeli terenu, dzięki czemu projekty terenu stają się częścią modelu ogólnego.
NOWOŚCI W WERSJI 2015

Wspólne dla wszystkich wersji branżowych programu Autodesk Revit


Zakres widoku dowolnego kształtu
Dzięki temu udogodnieniu, zakres widoku może być dopasowany do kształtu projektowanego budynku, przez co łatwo i szybko możemy poprawić wygląd dokumentacji.

Udoskonalone zestawienia
Nowe możliwości w zakresie edycji wyglądu zestawień i ich konfiguracji znacznie poprawiają efektywność pracy z zestawieniami , a także w znaczącym stopniu zwiększają przejrzystość dokumentacji. Od teraz użytkownik może m.in. manewrować szerokością kolumn bezpośrednio z poziomu zestawienia, wstawiać elementy graficzne w nagłówkach kolumn i co najważniejsze wszystkie te zmiany będą widoczne również na arkuszach.

Tymczasowe szablony widoków
Umożliwiają chwilowe zastosowanie właściwości wybranego szablonu do danego widoku bez modyfikacji zapisanych ustawień. Opcja ta jest dostępna z poziomu paska kontroli widoku.

Zwiększona wydajność
Lepsze zarządzanie zasobami karty graficznej poprzez wyłączenie najbardziej wymagających sprzętowo efektów, podczas takich czynności jak: przesuwanie, orbita oraz zoom.

Usprawniona praca z chmurami punktów
W wersji 2014 zaimplementowano nowy silnik zarządzający chmurami punktów w Revit dzięki czemu praca z tego typu elementami uległa znacznemu przyspieszeniu.  Dodatkowo Revit umożliwia SNAP’owanie do punktów z chmury oraz płaszczyzn wyznaczonych za ich pomocą. Wprowadzono również narzędzia ułatwiające graficzną wizualizację/prezentację chmur punktów.

Nowy interfejs edycji materiałów
Wersja 2014 oferuje nową odsłonę interfejsu pozwalającego na przeglądanie, edytowanie, zarządzanie bibliotekami materiałów. Nowy interfejs jest udanym kompromisem pomiędzy tym, co użytkownicy mieli do dyspozycji w wersjach 2012 i 2013.Usprawnienia w zakresie selekcji elementów

W celu poprawienia kontroli nad pracą podczas selekcji obiektów w projekcie, zostało wprowadzonych 5 trybów selekcji umożliwiających m.in. selekcję obiektów z plików podłączonych, z podrysów, selekcję obiektów przypiętych jak i opartych o konkretną płaszczyznę.

Dodatkowe udoskonalenia
Oprócz dużych zmian wymienionych powyżej, pojawił się szereg drobnych, aczkolwiek bardzo sprytnych usprawnień, na które również trzeba zwrócić uwagę. Oto niektóre z nich:
 1. Rozbite widoki
 2. Dokowanie okien (góra, dół, prawo, lewo)
 3. Łączenie okien dialogowych w jedno z poszczególnymi zakładkami
 4. Edycja elementów opartych o szkic  poprzez podwójne kliknięcie (tzw. dwuklik)
 5. Lepsza współpraca w zakresie importu DWG i IFC
 6. Opisywanie materiałów w zamrożonych widokach 3D
 7. Zmienna wartość parametrów elementu w różnych wystąpieniach tej samej grupy
 8. Wprowadzenie „Punktu przynależności do pomieszczenia” dla rodzin z kategorii: Meble
 9. Usprawnienia w zakresie schodów i poręczy
 10. Wymiary alternatywne (na jednej linii wymiarowej wyświetlane są zarówno  wymiary główne jak i zastępcze)
 11. Zagnieżdżanie tabel z lików CSV w rodzinach
 12. API dla obliczeń rur i kanałów w instalacjach
 13. Domyślny szablon kanalizacyjny
 14. Podział systemów  instalacyjnych na mniejsze

Tagi: Autodesk Revit 2013,Autodesk Revit 2015, Autodesk Revit 2016, Revit 2016, Revit 2015, Autodesk Revit 2014, Revit 2013, Revit 2014, Autodesk Revit Revit
Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.