Kontakt handlowy Robobat

Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite 2016 to kompleksowe rozwiązanie do projektowania
infrastruktury w technologii BIM. Łączy w sobie narzędzia do planowania, projektowania, budowania
infrastruktury transportowej, komunalnej, wodnej i lądowej. Pozwala też na zarządzanie
zaprojektowanymi treściami.

 • Icon 01
Od 1 sierpnia 2016 r. pakiety Design Suite i Creation Suite nie są już dostępne w sprzedaży.
Obecni klienci będą mogli używać oprogramowania wraz z pomocą techniczną i korzyściami tak długo, jak długo będą odnawiać subskrypcję lub plan obsługi do posiadanego pakietu Design Suite lub Creation Suite.
Od października będzie można w wygodny sposób przejść z subskrypcji pakietów Design Suite i Creation Suite na kolekcję branżową, która zapewnia więcej narzędzi w porównywalnej cenie.

Poznaj Autodesk AEC Collection


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:
 • NOWOŚCI W WERSJI 2016

  Infrastructure Design Suite w wersji 2016 oferuje połączenie wstępnych prac inżynieryjnych z etapem projektowania szczegółowego, zapewnia lepsze możliwości współpracy przy rozszerzonej wymianie danych, ulepszone narzędzia organizacji projektów i usprawnioną koordynację oprogramowania dzięki ujednoliconym interfejsom użytkownika.


  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Autodesk Infrastructure Design Suite wprowadza szereg istotnych ulepszeń programu AutoCAD Civil 3D, w tym ulepszony interfejs użytkownika, większą swobodę w modelowaniu korytarzy, sprawniejsze tworzenie układów profili, lepsze kreślenie rysunków wykonawczych i prostsze sposoby tworzenia nietypowych podzespołów.
  Autodesk InfraWorks 360, oferujący inżynierom lądowym dodatkowe usługi w chmurze, posiada nowy interfejs użytkownika, obsługuje więcej formatów danych, zawiera ulepszenia dla Roadway Design for InfraWorks 360 oraz nową aplikację Bridge Design for InfraWorks 360.


  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  WERSJA STANDARD:
  Autodesk ReCap 2014 -aplikacja ReCap pozwala wizualizować, oczyszczać i porządkować dane ze skanów laserowych i zdjęć w wyposażonym w odpowiednie narzędzia środowisku przygotowawczym.  WERSJA  PREMIUM:
  Autodesk InfraWorks - Wcześniej znane jako Autodesk Infrastructure Modeler, oprogramowanie Autodesk InfraWorks daje dostęp do przełomowej technologii modelowania i wizualizowania w 3D za pośrednictwem aplikacji stacjonarnej, Internetu i urządzeń przenośnych. Pozwala inżynierom i planistom efektywniej zarządzać wielkoskalowymi modelami infrastruktury i przyspieszyć proces projektowania, a tym samym lepiej realizować projekty. Ponadto, dostęp do scenariuszy projektowych z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie daje użytkownikom możliwość komunikowania się z szerszym gronem odbiorców.

  AutoCAD Utility Design - Tworzenie, analizowanie i dokumentowanie projektów sieci energetycznych przy użyciu znajomej platformy AutoCAD.

  Autodesk Revit Structure - Projektowanie konstrukcji przy użyciu technologii modelowania informacji o budynku dzięki narzędziom do projektowania konstrukcyjnego i wykonywania analiz.

  Nowości w wersji PREMIUM dostępne dla subskrybentów
  Autodesk InfraWorks 360 - Dostępna wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji do pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate, aplikacja Autodesk InfraWorks 360 usprawnia przepływ zadań oprogramowania Autodesk InfraWorks, pozwala użytkownikom publikować i przechowywać duże modele oraz zarządzać nimi w bezpieczny i scentralizowany sposób w chmurze. Umożliwia to współpracę z większą liczbą uczestników przedsięwzięcia jednocześnie – członków zespołu można zapraszać do przeglądania, pobierania i edytowania udostępnionych modeli oraz recenzowania wielu alternatywnych rozwiązań projektowych przy użyciu tych samych danych.

  Dodatkowe możliwości:

  • Aplikacja zapewnia różnym uczestnikom przedsięwzięcia dostęp do modeli infrastruktury i scenariuszy projektowych - podczas pracy w terenie. Członkowie zespołu mogą przeglądać alternatywne rozwiązania projektowe pracując w terenie i w ten sposób  podejmować lepsze decyzje. Mając dostęp do propozycji projektowych w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca, zewnętrzni uczestnicy przedsięwzięcia stają się bardziej zaangażowani i lepiej poinformowani. Mogą również na bieżąco komentować projekt zapewniając członkom zespołu informację zwrotną. Dostęp do projektu w trakcie pracy w terenie możliwy jest za pośrednictwem aplikacji Autodesk InfraWorks 360 przez Internet i przy użyciu urządzeń przenośnych.
  • Wykonanie optymalizacji profilu drogi pozwala rozważyć szereg optymalnych rozwiązań - skomplikowane procesy obliczeniowe zostają przeniesione w przestrzeń chmury, dzięki czemu można szybko ocenić alternatywne opcje profi lu drogi w oparciu o aktualne dane dotyczące terenu, parametry projektu, standardy projektowe i informacje na temat kosztów.
  Autodesk Bridge Module - Dostępny wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji do pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate, moduł Autodesk Bridge Module umożliwia modelowanie mostów i komponentów mostu.
  • Modelowanie mostu w oparciu o geometrię drogi i modele powierzchni z programu Autodesk AutoCAD Civil 3D.
  • Modelowanie płyt pomostu, filarów, przyczółków, łożysk i barier.
  • Eksport linii wzdłuż np. dźwigarów czy barier pozwala tworzyć profile w programie AutoCAD Civil 3D.
  Autodesk Geotechnical Module - Dostępny wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji do pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate, moduł ten obejmuje zestaw funkcji pomagających usprawnić import, wykorzystanie i dokumentowanie danych dotyczących odwiertów.
  • Importowanie otworów wiertniczych do programu AutoCAD Civil 3D.
  • Tworzenie powierzchni z warstw odwiertu.
  • Dokumentowanie.
  Autodesk Geotechnical Module - Dostępny wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji do pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate, moduł ten obejmuje zestaw funkcji pomagających usprawnić rozmieszczanie torów kolejowych. Umożliwia tworzenie nowych linii trasowania i przełączanie grafiki w oparciu o katalog rozjazdów kolejowych.


  WERSJA ULTIMATE:
  Autodesk Roads and Highways Module for InfraWorks - Moduł do projektowania dróg i autostrad dla programu InfraWorks pomagający inżynierom opracowującym projekty infrastruktury transportowej badać wstępne rozwiązania i optymalizować wydajność projektu – przy jego pomocy mogą efektywniej zaprojektować geometrię drogi w kontekście istniejącego otoczenia.

  Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 - Zaawansowane narzędzie do wykonywania analiz konstrukcyjnych, umożliwiające badanie liniowych i nieliniowych zachowań dużych, złożonych konstrukcji.

  Autodesk ReviT 2014 - Pojedyncza aplikacja wyposażona w funkcje do projektowania architektonicznego i budowlanego oraz do projektowania konstrukcji i opracowywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i mechanicznych. Oprogramowanie Autodesk Revit wchodzi w skład tylko niektórych pakietów Autodesk, takich jak pakiet Infrastructure Design Suite 2014 w wersji Ultimate.

  Nowości w wersji Ultimate dostępne dla subskrybentów
  Autodesk River and Flood Analysis Module - Dostępny wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji do pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite w wersji Ultimate, moduł ten pozwala zautomatyzować funkcje analizowania, mapowania i modelowania podczas wykonywania analiz dla rzek i obszarów zalewowych.
  • Automatyzacja takich zadań jak tworzenie przekrojów HEC-RAS, wykonywanie analizy powierzchni wody, tworzenie map terenów zalewowych oraz zautomatyzowanie innych zadań związanych z modelowaniem.
  • Zautomatyzowane obliczenia dotyczące podmywania mostu.
  • Automatyczne generowanie map terenów zalewowych i kanałów przeciwpowodziowych, do przedstawienia odpowiednim instytucjom.


  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite to wszechstronne rozwiązanie programowe łączące narzędzia wspomagające planowanie, projektowanie, budowanie i zarządzanie infrastrukturą lądową
  i sieciami.

  Dzięki Autodesk Infrastructure Design Suite można:

  • Planować i zarządzać dysponując kompletem informacji
  • Projektować z większą prędkością i w sposób przemyślany, dzięki inteligentnym narzędziom opartym na modelach
  • Oceniać postępy projektu przy użyciu zintegrowanych narzędzi do analizy i symulacji
  • Prezentować wizualizacje na dowolnym etapie projektu

  Nowy składnik pakietu: AutoCAD Raster Design 2013
  Aplikacja AutoCAD Raster Design wzbogaca oprogramowanie zbudowane na platformie AutoCAD o zaawansowane narzędzia do edytowania i przekształcania plików rastrowych w wektorowe.

  Nowy składnik pakietu: Autodesk Infrastructure Modeler 2013
  Oprogramowanie Autodesk Infrastructure Modeler to narzędzie do projektowania koncepcyjnego, które pomaga inżynierom i urbanistom tworzyć, oceniać i komunikować wizualnie dopracowane propozycje projektów infrastruktury i w ten sposób przyspieszać proces zatwierdzania projektu.

  Nowy składnik pakietu: AutoCAD Utility Design 2013
  Oprogramowanie AutoCAD Utility Design, przeznaczone do projektowania sieci energetycznych w oparciu o model, łączy zaawansowane funkcje projektowania i dokumentowania z przepływami zadań opartymi o normy i standardy oraz możliwością wykonywania analiz.

  Nowy składnik pakietu: Autodesk Revit Structure 2013
  Oprogramowanie Autodesk Revit Structure pomaga modelować i dokumentować konstrukcje budowlane, w tym mosty, tunele, mury oporowe i fundamenty.

  Autodesk 360
  Dostęp do platformy Autodesk 360, oferującej różnorodne funkcje i usługi w chmurze, pozwala użytkownikom pakietu Autodesk Building Design Suite połączyć tryb pracy aplikacji desktopowych z bezpiecznym i zawsze dostępnym przetwarzaniem w chmurze, co przyspiesza projektowanie, tworzenie wizualizacji i przeprowadzanie symulacji oraz umożliwia udostępnianie projektów w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie.

 • Wersja Ultimate - zaawansowane projektowanie infrastruktury wodno lądowej i komunalnej.

  Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate zawiera:

  Dodatkowe usługi dostępne w ramach aktywnej subskrypcji:
  • Autodesk 360: 25GB przestrzeni dyskowej, 100 jednostek chmury umożliwiających przeprowadzenie procesów renderowania, symulacji, optymalizacji i analizy strukturalnej w Autodesk 360
  • Remote
  • Rendering in A360
  • Structural Analysis for Revit
  • Green Building Studio
  • Civil Engineering Data Translator
  • InfraWorks 360 LT

  AutoCAD

  AutoCAD to zaawansowane  narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, rozbudowane możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb oraz natywną obsługę formatu DWG.

  AutoCAD Map 3D
  AutoCAD Map 3D to aplikacja do planowania infrastruktury i zarządzania nią w oparciu o model. Zapewnia szeroki dostęp do danych CAD i GIS, na podstawie których urbaniści i inżynierowie mogą podejmować bardziej kompetentne decyzje odnośnie projektu i zarządzania nim.

  AutoCAD Raster Design
  Aplikacja AutoCAD Raster Design wzbogaca oprogramowanie zbudowane na platformie AutoCAD o zaawansowane narzędzia do edytowania i przekształcania plików rastrowych w wektorowe.

  Autodesk ReCap
  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.

  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D umożliwia projektowanie infrastruktury w technologii BIM, a tym samym pomaga inżynierom budownictwa wodnego i lądowego koordynować współpracę, łatwiej i efektywniej badać alternatywne warianty projektu i analizować jego wydajność oraz opracowywać bardziej spójną dokumentację wyższej jakości.

  Geotechnical Module
  Moduł obejmuje zestaw funkcji pomagających usprawnić import, wykorzystanie i dokumentowanie danych dotyczących odwiertów.

  Bridge Module
  Moduł Autodesk Bridge Module umożliwia modelowanie mostów i komponentów mostu.

  River and Flood Analysis Module
  Moduł pozwala zautomatyzować funkcje analizowania, mapowania i modelowania podczas wykonywania analiz dla rzek i obszarów zalewowych.

  AutoCAD Utility Design
  AutoCAD Utility Design przeznaczony jest do projektowania sieci energetycznych w oparciu o model. Łączy zaawansowane funkcje projektowania i dokumentowania z przepływami zadań opartymi o normy i standardy oraz możliwością wykonywania analiz.

  Autodesk 3ds Max
  Oprogramowanie Autodesk 3ds Max służy do modelowania, animacji i renderowania 3D.


  Autodesk InfraWorks

  Oprogramowanie daje dostęp do przełomowej technologii modelowania i wizualizowania w 3D za pośrednictwem aplikacji stacjonarnej, Internetu i urządzeń przenośnych. Pozwala inżynierom i planistom efektywniej zarządzać wielkoskalowymi modelami infrastruktury i przyspieszyć proces projektowania, a tym samym lepiej realizować projekty. Ponadto, dostęp do scenariuszy projektowych z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie daje użytkownikom możliwość komunikowania się z szerszym gronem odbiorców.

  Autodesk Navisworks Manage
  Oprogramowanie Autodesk Navisworks Manage pomaga łączyć modele 3D z danymi pochodzącymi z plików w różnych formatach, dzięki czemu można lepiej koordynować pracę specjalistów z różnych branży, rozwiązywać konflikty i wirtualnie planować projekty przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji obiektu.

  Robot Structural Analysis Professional

  Wszechstronne i szybkie narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Pozwala na kompleksową analizę dowolnych konstrukcji  zgodnie z obowiązującymi normami.

  Autodesk Revit
  Oprogramowanie Autodesk Revit służy do modelowania informacji o budynku (BIM) i umożliwia profesjonalistom z branży projektowej i budowlanej realizacje wszystkich etapów projektu od koncepcji do budowy w skoordynowanym i spójnym środowisku opartym na modelu. Autodesk Revit to jedna aplikacja, która zawiera funkcje projektowania architektonicznego, MEP, inżynierii budowlanej i tworzenia konstrukcji.
 • Wersja Premium - zastosowanie technologii BIM w projektowaniu infrastruktury wodno-lądowej.

  Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite Premium zawiera:

  Dodatkowe usługi dostępne w ramach aktywnej subskrypcji:
  • Autodesk 360: 25GB przestrzeni dyskowej, 100 jednostek chmury umożliwiających przeprowadzenie procesów renderowania, symulacji, optymalizacji i analizy strukturalnej w Autodesk 360
  • Remote
  • Rendering in A360
  • Structural Analysis for Revit
  • Green Building Studio
  • Civil Engineering Data Translator
  • InfraWorks 360 LT

  AutoCAD
  AutoCAD to zaawansowane  narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, rozbudowane możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb oraz natywną obsługę formatu DWG.

  AutoCAD Map 3D
  AutoCAD Map 3D to aplikacja do planowania infrastruktury i zarządzania nią w oparciu o model. Zapewnia szeroki dostęp do danych CAD i GIS, na podstawie których urbaniści i inżynierowie mogą podejmować bardziej kompetentne decyzje odnośnie projektu i zarządzania nim.

  AutoCAD Raster Design
  Aplikacja AutoCAD Raster Design wzbogaca oprogramowanie zbudowane na platformie AutoCAD o zaawansowane narzędzia do edytowania i przekształcania plików rastrowych w wektorowe.

  Autodesk ReCap
  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.

  Autodesk Navisworks Simulate
  Oprogramowanie Autodesk Navisworks Simulate pomaga łączyć modele 3D z danymi pochodzącymi z plików w różnych formatach, dzięki czemu można lepiej koordynować pracę specjalistów z różnych branży, rozwiązywać konflikty i wirtualnie planować projekty przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji obiektu.

  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D umożliwia projektowanie infrastruktury w technologii BIM, a tym samym pomaga inżynierom budownictwa wodnego i lądowego koordynować współpracę, łatwiej i efektywniej badać alternatywne warianty projektu i analizować jego wydajność oraz opracowywać bardziej spójną dokumentację wyższej jakości.

  Geotechnical Module
  Moduł obejmuje zestaw funkcji pomagających usprawnić import, wykorzystanie i dokumentowanie danych dotyczących odwiertów.

  Bridge Module
  Moduł Autodesk Bridge Module umożliwia modelowanie mostów i komponentów mostu.

  AutoCAD Utility Design
  AutoCAD Utility Design przeznaczony jest do projektowania sieci energetycznych w oparciu o model. Łączy zaawansowane funkcje projektowania i dokumentowania z przepływami zadań opartymi o normy i standardy oraz możliwością wykonywania analiz.

  Autodesk 3ds Max
  Oprogramowanie Autodesk 3ds Max służy do modelowania, animacji i renderowania 3D. • Wersja Standard - projektowanie i korzystanie z danych GIS. Pakiet zawiera oprogramowanie.

  Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite Standard zawiera:

  Dodatkowe usługi dostępne w ramach aktywnej subskrypcji:
  • Autodesk 360: 25GB przestrzeni dyskowej, 100 jednostek chmury umożliwiających przeprowadzenie procesów renderowania, symulacji, optymalizacji i analizy strukturalnej w Autodesk 360
  • Remote
  • Rendering in A360
  • Civil Engineering Data Translator

  AutoCAD
  AutoCAD to zaawansowane  narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, rozbudowane możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb oraz natywną obsługę formatu DWG.

  AutoCAD Map 3D
  AutoCAD Map 3D to aplikacja do planowania infrastruktury i zarządzania nią w oparciu o model. Zapewnia szeroki dostęp do danych CAD i GIS, na podstawie których urbaniści i inżynierowie mogą podejmować bardziej kompetentne decyzje odnośnie projektu i zarządzania nim.

  AutoCAD Raster Design
  Aplikacja AutoCAD Raster Design wzbogaca oprogramowanie zbudowane na platformie AutoCAD o zaawansowane narzędzia do edytowania i przekształcania plików rastrowych w wektorowe.

  Autodesk ReCap
  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.

  Autodesk Navisworks Simulate
  Oprogramowanie Autodesk Navisworks Simulate pomaga łączyć modele 3D z danymi pochodzącymi z plików w różnych formatach, dzięki czemu można lepiej koordynować pracę specjalistów z różnych branży, rozwiązywać konflikty i wirtualnie planować projekty przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji obiektu.

Tagi:

Autodesk Infrastructure Design Suite 2016,Autodesk Infrastructure Design Suite 2015, Autodesk Infrastructure Design Suite 2013, Autodesk Infrastructure Design Suite 2014, Infrastructure Design Suite 2013, Infrastructure Design Suite 2014, Infrastructure Design Suite, Autodesk Infrastructure Design Suite


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Na pytania handlowe odpowie:
Bartosz Kania
tel.: 607 509 206
e-mail: bkania@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.