Kontakt handlowy Robobat

Pakiet Autodesk Factory Design Suite 2016 to zintegrowane rozwiązanie dedykowane do tworzenia
i optymalizacji planów zakładów produkcyjnych w oparciu o ich cyfrowe modele. Zawiera kompleksowy zestaw kompatybilnych, powszechnie stosowanych w branży narzędzi do projektowania 2D i 3D, obejmujący m. in. programy AutoCAD i Autodesk Inventor.

 • Icon 01
Od 1 sierpnia 2016 r. pakiety Design Suite i Creation Suite nie są już dostępne w sprzedaży.
Obecni klienci będą mogli używać oprogramowania wraz z pomocą techniczną i korzyściami tak długo, jak długo będą odnawiać subskrypcję lub plan obsługi do posiadanego pakietu Design Suite lub Creation Suite.
Od października będzie można w wygodny sposób przejść z subskrypcji pakietów Design Suite i Creation Suite na kolekcję branżową, która zapewnia więcej narzędzi w porównywalnej cenie.

Poznaj Autodesk Product Design Collection • NOWOŚCI W WERSJI 2016

  W wersji 2016 wprowadzono liczne ulepszenia w obszarze przekształcania zasobów CAD z 2D do 3D z dużo większą dokładnością i wydajnością. Ponadto klienci projektujący zakłady produkcyjne, otrzymają ulepszoną integrację danych chmur punktów pochodzących ze skanów laserowych.
  Do pakietu Ultimate został dołączonyprogram AutoCAD MEP.

  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Autodesk Factory Design Suite w wersji 2015 umożliwia łatwiejsze przechodzenie z dwuwymiarowych rysunków w AutoCAD do trójwymiarowych układów zakładów produkcyjnych, ułatwione wykorzystanie klasycznych procesów projektowych, obsługę chmur punktów do uchwycenia bieżącego stanu zakładu, rozszerzone wykorzystanie danych Factory Design oraz ulepszenia aplikacji Factory Design Mobile.  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Współpraca z Autodesk Revit

  Poprzez import modeli z Autodesk Revit użytkownicy mogą lepiej zrozumieć środowisko, w którym projekty ich fabryk będą realizowane. Pomaga im to wykorzystywać istniejące pliki projektowe, oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów.
  Użytkownicy mogą importować modele budynków w formacie programu Revit do projektu FDS. Użytkownicy mogą również uprościć projekt fabryki i eksportować go jako plik w formacie programu Revit i integrować go z innymi projektami.

  Warstwy, komentarze, punkty połączenia

  Warstwy w programie Inventor działają dokładnie tak samo jak warstwy w programie AutoCAD. Użytkownicy mogą tworzyć unikalne identyfikatory do każdego zasobu z biblioteki i określić punkty połączeń. Dodatkowo użytkownicy mogą dodawać opisy umieszczonych zasobów i poszerzać je o dodatkowe informacje lub adresy URL.


  Większa biblioteka zasobów infrastruktury przemysłowej.

  Ponad 300 nowych zasobów ułatwia użytkownikom tworzenie układów z wykorzystaniem powszechnie używanych elementów w fabryce.
  W społeczności Autodesk cały czas przybywa nowych modeli. Są one dostępne bezpośrednio z przeglądarki zasobów infrastruktury przemysłowej.

  Oddzielna instalacja Factory Design Utilities

  Narzędzie Factory Design Utilities 2014 jest licencjonowane niezależnie, może więc być instalowane oddzielnie lub w pakiecie.

  Lepsza integracja Autodesk Vault

  Zarządzanie danymi pomaga użytkownikom lepiej nadzorować projekty fabryk i kontrolować tworzone zasoby.


  Nowy składnik pakietu: Autodesk ReCap 2014 - usprawnione działanie chmury punktów

  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.


  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Nowy składnik pakietu: AutoCAD 2013

  AutoCAD to najbardziej popularne na świecie narzędzie do tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D oraz 3D. Umożliwia projektantom szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości dokumentacji budowlanej i profesjonalnych rysunków technicznych.

  Synchronizacja między rysunkami z AutoCAD i Autodesk Inventor

  Synchronizacja jeden do jednego między rysunkami 2D z programu AutoCAD a 3D z programu Inventor oznacza, że zmiany wprowadzone na rysunku w AutoCAD zostaną uwzględnione na modelu w Autodesk Inventor i na odwrót.

  Dodatkowe narzędzia planowania i optymalizacji linii produkcyjnych

  Dzięki nowym rozwiązaniom wprowadzonym w Autodesk Factory Design Suite projektowanie i optymalizacja linii produkcyjnych staje się łatwiejsze.

  Autodesk 360

  Dzięki usłudze Autodesk 360 plany zakładów produkcyjnych można przeglądać z dowolnego miejsca – on-line lub za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Przy pomocy Autodesk 360 użytkownicy pakietu Autodesk Factory Design Suite mogą zarządzać zasobami, współpracować i udostępniać projekty współpracownikom wykorzystując pliki w formacie DWF. Możliwość prywatnego i publicznego udostępniania plików ułatwia współpracę z członkami zespołu i zewnętrznymi uczestnikami projektu.

  Możliwości pakietu Autodesk Factory Design Suite:
  • Środowisko planowania wizualnego 2D i 3D – Opcja zmiany trójwymiarowych modeli maszyn i urządzeń w plany 2D, ułatwia analizowanie różnych scenariuszy. Rysunki i trójwymiarowe modele planu zakładu produkcyjnego są ze sobą dwukierunkowo skojarzone, aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmian w projekcie.
  • Obszerna biblioteka obiektów wyposażenia zakładu produkcyjnego – Pakiet Autodesk Factory Design Suite daje użytkownikowi dostęp do gotowych dwuwymiarowych elementów i trójwymiarowych, parametrycznych obiektów wyposażenia zakładu produkcyjnego, takich jak przenośniki, urządzenia do transportu materiałów i typowe maszyny produkcyjne, które można wykorzystywać wielokrotnie, a także zmieniać ich wymiary.
  • Kreator wyposażenia zakładów produkcyjnych – Oprogramowanie Autodesk Inventor umożliwia tworzenie modeli wyposażenia zakładu oraz ułatwia importowanie obiektów od dostawców i włączanie ich do opracowywanego planu.
  • Usługi w chmurze – Możliwość zarówno prywatnego i jak publicznego udostępniania i publikowania plików oraz zarządzania nimi ułatwia współpracę z członkami zespołu i zewnętrznymi uczestnikami projektu. Projekty można udostępniać w formacie DWF on-line lub za pomocą urządzeń przenośnych, co usprawnia współpracę z różnymi udziałowcami przedsięwzięcia.
  • Wydajne projektowanie zakładu produkcyjnegoWydajność projektowania cyfrowego planu zakładu produkcyjnego można zwiększyć poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie widoków i przekrojów. Pakiet pozwala również zaoszczędzić czas, umożliwiając zastosowanie w procesie tworzenia planu skanowanie laserowe zamiast ręcznych pomiarów.
  • Wizualizacja i analiza trójwymiarowego planu zakładu - Zaawansowane renderingi i wizualizacje wysokiej jakości ułatwiają współpracę i pozwalają analizować cyfrowy plan zakładu produkcyjnego w sposób interaktywny, metodą „wirtualnego spaceru” lub „wirtualnego przelotu”.
 • Wersja Ultimate – zaawansowane projektowanie układu zakładu produkcyjnego i wyposażenia.

  Pakiet Autodesk Factory Design Suite Ultimate zawiera:

  Dodatkowe usługi dostępne w ramach aktywnej subskrypcji:
  • Autodesk 360: 25GB przestrzeni dyskowej, 100 jednostek chmury umożliwiających przeprowadzenie procesów renderowania, symulacji, optymalizacji i analizy strukturalnej w Autodesk 360
  • Process Analysis 360
  • Green Building Studio
  • Rendering in A360
  • Remote

  Autodesk Navisworks Manage
  Oprogramowanie Autodesk Navisworks Manage pomaga łączyć modele 3D z danymi pochodzącymi z plików w różnych formatach, dzięki czemu można lepiej koordynować pracę specjalistów z różnych branży, rozwiązywać konflikty i wirtualnie planować projekty przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji obiektu.


  Autodesk Inventor Professional
  Aplikacja umożliwia projektowanie, wizualizowanie i wykonywanie symulacji wyposażenia zakładu produkcyjnego w rzeczywistych warunkach, dzięki zaawansowanym funkcjom projektowania elementów mechanicznych w 3D, przeprowadzania symulacji produktu, projektowania systemów trasowanych oraz tworzenia oprzyrządowania.

  Autodesk 3ds Max
  Oprogramowanie Autodesk 3ds Max służy do modelowania, animacji i renderowania 3D. Pozwala zademonstrować, w jaki sposób plan zakładu produkcyjnego będzie funkcjonował w rzeczywistych warunkach, a tym samym usprawnia komunikację i przyspiesza zdobywanie nowych zleceń.


  Autodesk Showcase
  Aplikacja Autodesk Showcase ułatwia promowanie i prezentowanie projektów, które pozwala przekształcać modele cyfrowe w fotorealistyczne obrazy i wciągające, interaktywne prezentacje.

  Autodesk Vault Basic
  Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania procesami projektowania, przeprowadzania symulacji i dokumentowania, zapewnia zwiększenie kontroli nad danymi projektowymi.

  AutoCAD Mechanical
  Światowej klasy oprogramowanie AutoCAD wzbogacone o kompletny zestaw funkcji zwiększających wydajność projektowania elementów mechanicznych pozwala szybko tworzyć rysunki i dokonywać ich rewizji.

  AutoCAD Architecture
  AutoCAD Architecture to oprogramowanie AutoCAD dla architektów. Łączy narzędzia do kreślenia elementów architektonicznych ze znanym środowiskiem pracy programu AutoCAD, zwiększając tym samym wydajność projektowania i usprawniając współpracę.

  AutoCAD MEP
  AutoCAD MEP to oprogramowanie AutoCAD dla instalatorów. Łączy narzędzia do kreślenia elementów instalacji ze znanym środowiskiem pracy programu AutoCAD.


  AutoCAD
  AutoCAD to zaawansowane  narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, rozbudowane możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb oraz natywną obsługę formatu DWG.


  Autodesk AutoCAD Raster Design
  Oprogramowanie do konwersji grafiki rastrowej na wektorową. Umożliwia ono projektantom instalacji budowlanych szybciej osiągać lepsze i dokładniejsze wyniki. Dzięki AutoCAD Raster Design można posługiwać  się metodami konwersji raster-to-vector.

  Autodesk ReCap
  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.

 • Wersja Premium – projektowanie układu zakładu produkcyjnego w 3D wraz z wizualizacją.

  Pakiet Autodesk Factory Design Suite Premium zawiera:

  Dodatkowe usługi dostępne w ramach aktywnej subskrypcji:
  • Autodesk 360: 25GB przestrzeni dyskowej, 100 jednostek chmury umożliwiających przeprowadzenie procesów renderowania, symulacji, optymalizacji i analizy strukturalnej w Autodesk 360
  • Process Analysis 360
  • Green Building Studio
  • Rendering in A360
  • Remote

  Autodesk Navisworks Simulate
  Program Autodesk Navisworks Simulate zapewnia wszechstronne możliwości rewizji i prezentowania projektu, które pomagają użytkownikom przedstawiać zamierzenia projektowe i przeprowadzać symulacje budowy, a tym samym gwarantują lepsze zrozumienie
  i większą przewidywalność przedsięwzięcia.


  Autodesk Inventor
  Program zapewnia parametryczne środowisko pracy, dedykowane do projektowania zakładów produkcyjnych, co pozwala tworzyć dokładne cyfrowe modele zakładów i wyposażenia oraz pomaga podejmować bardziej kompetentne decyzje, jeszcze przed montażem jakichkolwiek urządzeń.

  Autodesk 3ds Max
  Oprogramowanie Autodesk 3ds Max służy do modelowania, animacji i renderowania 3D. Pozwala zademonstrować, w jaki sposób plan zakładu produkcyjnego będzie funkcjonował w rzeczywistych warunkach, a tym samym usprawnia komunikację i przyspiesza zdobywanie nowych zleceń.

  Autodesk Showcase
  Aplikacja Autodesk Showcase ułatwia promowanie i prezentowanie projektów, które pozwala przekształcać modele cyfrowe
  w fotorealistyczne obrazy i wciągające, interaktywne prezentacje.

  Autodesk Vault Basic
  Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania procesami projektowania, przeprowadzania symulacji i dokumentowania, zapewnia zwiększenie kontroli nad danymi projektowymi.

  AutoCAD Mechanical
  Światowej klasy oprogramowanie AutoCAD wzbogacone o kompletny zestaw funkcji zwiększających wydajność projektowania elementów mechanicznych pozwala szybko tworzyć rysunki i dokonywać ich rewizji.

  AutoCAD Architecture
  AutoCAD Architecture to oprogramowanie AutoCAD dla architektów. Łączy narzędzia do kreślenia elementów architektonicznych ze znanym środowiskiem pracy programu AutoCAD, zwiększając tym samym wydajność projektowania i usprawniając współpracę.

  AutoCAD
  AutoCAD to zaawansowane  narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, rozbudowane możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb oraz natywną obsługę formatu DWG.


  Autodesk AutoCAD Raster Design
  Oprogramowanie do konwersji grafiki rastrowej na wektorową. Umożliwia ono projektantom instalacji budowlanych szybciej osiągać lepsze i dokładniejsze wyniki. Dzięki AutoCAD Raster Design można posługiwać  się metodami konwersji raster-to-vector.

  Autodesk ReCap
  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.
 • Wersja Standard – projektowanie układu zakładu produkcyjnego w programie AutoCAD.

  Pakiet Autodesk Factory Design Suite Standard zawiera:


  Dodatkowe usługi dostępne w ramach aktywnej subskrypcji:
  • Autodesk 360: 25GB przestrzeni dyskowej, 100 jednostek chmury umożliwiających przeprowadzenie procesów renderowania, symulacji, optymalizacji i analizy strukturalnej w Autodesk 360
  • Process Analysis 360
  • Green Building Studio
  • Rendering in A360
  • Remote

  AutoCAD
  AutoCAD to zaawansowane  narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji, rozbudowane możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb oraz natywną obsługę formatu DWG.


  AutoCAD Architecture
  AutoCAD Architecture to oprogramowanie AutoCAD dla architektów. Łączy narzędzia do kreślenia elementów architektonicznych ze znanym środowiskiem pracy programu AutoCAD, zwiększając tym samym wydajność projektowania i usprawniając współpracę.

  AutoCAD Mechanical
  Światowej klasy oprogramowanie AutoCAD wzbogacone o kompletny zestaw funkcji zwiększających wydajność projektowania elementów mechanicznych pozwala szybko tworzyć rysunki i dokonywać ich rewizji.

  Autodesk Vault Basic
  Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania procesami projektowania, przeprowadzania symulacji i dokumentowania, zapewnia zwiększenie kontroli nad danymi projektowymi.


  Autodesk Showcase
  Aplikacja Autodesk Showcase ułatwia promowanie i prezentowanie projektów, które pozwala przekształcać modele cyfrowe
  w fotorealistyczne obrazy i wciągające, interaktywne prezentacje.

  Autodesk AutoCAD Raster Design
  Oprogramowanie do konwersji grafiki rastrowej na wektorową. Umożliwia ono projektantom instalacji budowlanych szybciej osiągać lepsze i dokładniejsze wyniki. Dzięki AutoCAD Raster Design można posługiwać  się metodami konwersji raster-to-vector.

  Autodesk ReCap
  Program pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii. Zamiast rozpoczynać pracę od zera, dzięki Autodesk ReCap możliwe jest uzupełnianie, modyfikowanie, weryfikowanie i dokumentowanie procesu projektowego w kontekście istniejącego otoczenia.

Tagi: Autodesk Factory Design Suite 2016,Autodesk Factory Design Suite 2013, Autodesk Factory Design Suite 2014, Autodesk Factory Design Suite 2015, Autodesk Factory Design Suite, Factory Design Suite, Autodesk Factory Design Suite Ultimate, Premium, Standard, Autodesk Factory Design Suite 2015


 


Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Piotr Mędrek
tel.: 601 820 500
e-mail: pm@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.