Kontakt handlowy Robobat

AutoCAD 2017 to najbardziej popularne na świecie narzędzie do tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D oraz 3D. Umożliwia projektantom szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości dokumentacji budowlanej i profesjonalnych rysunków technicznych.

 • Icon 01
 • Icon 01 • NOWOŚCI W WERSJI 2017

  Import plików PDF
  Importuj geometrie z pliku PDF do rysunku w postaci obiektów AutoCAD.
   
  Udostępnianie widoków projektów
  Udostępniaj widoki rysunków współpracownikom, publikując je w chmurze.
   
  Aplikacja Autodesk
  Łatwo zarządzaj wszystkimi aktualizacjami oprogramowania za pomocą aplikacji pulpitowej Autodesk.

  Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
  Przemieszczaj powiązane obiekty, a linie środkowe i znaczniki środka będą automatycznie aktualizowane.

  Narzędzia do przenoszenia ustawień
  Z łatwością przenoś swoje niestandardowe ustawienia oraz pliki z poprzednich wersji programu. Twoje ustawienia zostaną wykryte automatycznie, będziesz miał możliwość wyboru ustawień, które mają być użyte w wersji 2017.

  Model koordynacyjny
  Nowa funkcjonalność pozwoli Ci na precyzyjne przyciąganie do podłączonych modeli koordynacyjnych. Narzędzie wykorzystuje standardowe dwuwymiarowe przyciąganie do końca elementu oraz środka elementu.

  Druk 3D
  Wysyłaj swoje modele 3D do 3D Print Service, albo zainstaluj program Print Studio aby połączyć się z drukarką 3D.

  Aplikacja AutoCAD 360 Pro na urzadzenia mobilne
  Miej zawsze AutoCAD pod reka dzieki oficjalnej aplikacji mobilnej.  NOWOŚCI W WERSJI 2016

  Porównaj funkcje oprogramowanie AutoCAD 2016 z wersjami programu AutoCAD 2013 - 2015.


  DOKUMENTACJA
   
  Ulepszone pliki PDF
  Dzięki dopracowanym, wydajniejszym plikom o mniejszych rozmiarach tworzenie dokumentów przebiega szybciej. Aby zapewnić lepszą wydajność, istnieje możliwość wyszukiwania tekstu, a pliki PDF można załączać do rysunków.
   
  Inteligentne wymiarowanie
  Automatycznie twórz odpowiednie pomiary w oparciu o zawartość rysunków. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć podgląd wymiarów przed rozpoczęciem jego faktycznego tworzenia.

   

  PROJEKT
   
  Wyjątkowe wrażenia wizualne
  Program pozwala poprawić jakość wyświetlania obrazu za pomocą narzędzia Przygaszanie linii. Dzięki zastosowaniu krzywych rzeczywistych zamiast segmentów linii została poprawiona czytelność. Można ograniczyć konieczność cofania operacji poprzez używanie polecenia Podgląd, co pozwala zobaczyć wyniki polecenia przed ich wykonaniem. Program ułatwia przenoszenie i kopiowanie dużych zbiorów wskazań.
   
   
  Model koordynacji
  Dołączaj i wyświetlaj modele Navisworks (angielski) i BIM 360 Glue (angielski) bezpośrednio w oprogramowaniu AutoCAD. Podczas projektowania odwołaj się do modelu Navisworks, aby uniknąć potencjalnych konfliktów. Skorzystaj z obsługi plików różnorodnych formatów oferowanej przez Navisworks, aby importować modele do programu AutoCAD z innych aplikacji.

  DOSTOSOWYWANIE
   
  Monitor zmiennych systemowych
  Zapobiegaj wprowadzaniu niepożądanych zmian w ustawieniach systemowych. Ta funkcja wyświetla ostrzeżenie o wprowadzeniu zmian do ustawień preferencji, które mogą mieć wpływ na pracę z rysunkiem.

   
   


  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Nowa zakładka (New Tab)
  Nowa zakładka (New Tab) wyświetlana jest w sytuacji, gdy nie jest otwarty żaden rysunek. Składają się na nią dwie przesuwne ramki Learn i Create.

  Strona Create umożliwia dostęp do plików przykładowych, ostatnio używanych projektów, szablonów, uaktualnień produktu oraz usługi Autodesk 360.

  Strona Learn zawiera narzędzie umożliwiające poznanie i naukę AutoCADa 2015, podzielona jest na trzy kolumny: What’s New, Getting Started VIdeos i Tip/Online Resources.


  Pomoc (Help)
  System pomocy wyposażono w nowe rozwiązanie umożliwiające wskazanie lokalizacji narzędzia w interfejsie programu. Narzędzie ma postać animowanej strzałki wskazującej odpowiednie miejsce na wstążce.

  Schematy kolorów
  AutoCAD 2015 oferuje współczesny, ciemny schemat kolorów interfejsu obejmujący wstążkę, pasek stanu i palety. Nowy ciemny schemat interfejsu w połączeniu z ciemnym tłem przestrzeni modelu zmniejsza kontrast pomiędzy obszarem rysunku a otaczającymi go narzędziami pomagając zredukować wytężanie wzroku.

  Obszary robocze 
  Rozwijalna lista wyboru obszarów znajdująca się na pasku szybkiego dostępu została wyłączona. Można ją włączyć lub przełączać obszar roboczy korzystając z paska stanu. Opcja umożliwiająca korzystanie z klasycznej przestrzeni pracy została usunięta.

  Wstążka Widok
  Narzędzia na wstążce Widok zostały zreorganizowane ułatwiając kontrolę wyświetlania takich elementów interfejsu jak ikona LUW (UCS), ViewCube, Navigation bar i kart układu.

  Wstążka BIM 360
  Nowa wstążka BIM 360 oferuje możliwość współdzielenia plików z zespołem projektowym i sprawdzania kolizji wykorzystując usługę online Autodesk BIM 360 Glue.

  Karty układu
  Karty układu udoskonalono dodając nową ikonę plus (+) umożliwiającą szybkie tworzenie nowych układów. Wygląd arkuszy został uaktualniony, dodano nową opcję pozwalającą zmienić kolor papierowego tła.

  Poprawiona grafika
  Zmienna LINESMOOTHING pozwala włączyć wygładzanie linii w oknie wyświetlającym rysunki w trybie modelu szkieletowego 2D. Uaktywnienie opcji powoduje, że obiekty 2D takie jak linie, łuki i okręgi wyglądają lepiej, szczególnie gdy są narysowane pod kątem.

  Usprawnienia tworzenia i edycji
  AutoCAD 2015 oferuje ulepszenia wizualne podczas tworzenia i edycji obiektów.
  Podczas operacji przesuwania, wybrane obiekty są wyświetlane w swoim bazowym położeniu jako wyszarzone zamiast kreskowanego efektu wyboru.
  Złożone typy linii wyświetlają się w trakcie rysowania, przesuwania, kopiowania i obracania ułatwiając ich rozmieszczenie. Zachowanie to można kontrolować nową zmienną COMPLEXLTPREVIEW.
  AutoCAD 2015 wyświetla kolor, typ oraz grubość linii i polilinii podczas rysowania.

  Ulepszenia selekcji
  W AutoCADzie 2015 można kliknąć kursorem w pusty obszar a następnie przeciągnąć go dookoła obiektów wybierając je tym samym trybem lassa.
  Podczas umieszczenia kursora nad obiektem w rysunku sprawia, że jego geometria pogrubia się oraz przyciemnia lub rozjaśnia w zależności od koloru tła.

  Podgląd polecenia
  Nowa opcja podglądu polecenia jest dostępna na zakładce wybór w opcjach programu. Pozwala ona na podgląd rezultatu działania takich poleceń jak utnij, wydłuż, przedłuż, przerwij oraz uzgodnij właściwości przed dokonaniem wyboru obiektów. Podgląd polecenia działa także z poleceniami zaokrąglij, fazuj i odsuń.

  Ulepszenia kursora
  W wersji 2015 kursorowi towarzyszyć będą ikony odzwierciedlające status wielu powszechnych operacji. Odpowiednie ikony kursora towarzyszą selekcji oknem, narzędziom służącym do obmiarów, wskazują kierunek podczas obracania. Są też wyświetlane podczas kopiowania, przesuwania, skalowania, zoomowania i usuwania obiektów.

  Konfiguracja rzutni
  Po utworzeniu wielu rzutni w modelu krawędź aktywnej rzutni podświetlana jest na kolor jasnoniebieski. Wielkość rzutni można z łatwością zmieniać przeciągając ich poziome lub pionowe granice.
  Nowe ikony „+” na krawędziach rzutni pozwalają z łatwością dodawać kolejne okna przez proste kliknięcie w ikonę i przeciągnięcie w celu ustalenia rozmiaru nowej rzutni. Można również wcisnąć klawisz Ctrl w trakcie przeciągania krawędzi rzutni w celu rozdzielenia jej na dwie. Rzutnie można łączyć ze sobą lub usuwać przeciągając ich granice do krawędzi.

  Sortowanie warstw
  Listy warstw są teraz wyświetlane z zachowaniem naturalnego porządku. Np. warstwy nazwane 1,4, 25, 6, 21, 2, 10 będą ułożone jako 1, 2, 4, 6, 10, 21, 21 zamiast 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6. Sortowanie wg kodu ASCII używane w poprzednich wersjach można przywrócić ustawiając wartość nowej zmiennej SORTORDER na 0.

  Środowisko rysunku izometrycznego
  Nowe narzędzie na pasku stanu zapewnia dostęp do środowiska rysunku izometrycznego. Uruchamiamy je wybierając jedną z opcji: Isoplane Left, Isoplane Right lub Isoplane Top.

  Ulepszenia tekstu wielowierszowego
  Edytor tekstu wielowierszowego oferuje lepszą widoczność i kontrolę. Jeśli przyspieszenie sprzętowe jest włączone, tło tekstu jest teraz przeźroczyste umożliwiając oglądanie geometrii rysunku. Wielkość pola tekstowego oraz kolumn można teraz zmieniać przesuwając jego dolną lub prawą krawędź.

  Automatyczne numerowanie i punktowanie tekstu
  Podczas tworzenia tekstu wielowierszowego AutoCAD automatycznie zastosuje punktowanie lub numerację.
  Jeśli linia tekstu zostanie rozpoczęta symbolem lub literą albo numerem poprzedzonym jednym z tych symboli i spacją lub tabulatorem AutoCAD automatycznie stworzy punktowaną lub numerowaną listę: „.”, ”)”,  „>”, ”}”, ”,” lub „]”.

  Dopasowanie tekstu
  Nowe polecenie TEXTALIGN umożliwia szybkie wyrównanie jedno- i wielo- wierszowych tekstów oraz atrybutów przez wskazanie ich a następnie wybranie tekstu, do którego chcemy je wyrównać lub wskazanie punktów tworzących linię wyrównania.

  Ulepszenia polilinii
  Można teraz zaokrąglać łukowe segmenty polilinii. Podczas rysowania łuku polilinii wciśnięcie klawisza Ctrl spowoduje zmianę jako kierunku.

  Położenie geograficzne
  Lokalizację geograficzną można ustalić korzystając z narzędzia na wstążce. Aby uzyskać dostęp do map online należy zalogować się na konto Autodesk 360.

  Bez logowania można ustawić lokalizację wprowadzając długość i szerokość geograficzną.

  Jedną z możliwości narzędzia jest przechwytywanie i wydruk obrazu mapy. Przechwycona mapa jest osadzana w rysunku, tak więc po osadzeniu mapy i określeniu jej zakresu do pracy nie jest konieczne połączenie z Internetem.

  Przechwytywanie rzeczywistości
  Narzędzie Utwórz chmurę punktów znajdujące się do tej pory na karcie Wstaw zostało zastąpione przez nowe narzędzie uruchamiające aplikację Autodesk ReCap. W związku z tym usunięto z AutoCADa możliwość tworzenia plików PCG i ISD.

  Przejście z poprzednich formatów plików chmur punktów (PCG i ISD) na pliki ReCap (RCP i RCS) pozwala na bardziej efektywne oglądanie i używanie danych z chmury punktów.

  Po dołączeniu i wybraniu chmury punktów dostępna jest kontekstowa wstążka zawierająca kilka istotnych udogodnień.

  Wyświetlanie – pozwala sterować wielkością wyświetlanych punktów. Wprowadzono suwak Level of Detail pozwalający sterować gęstością wyświetlania chmur punktów w rysunku, maksymalna ilość punktów wyświetlanych na ekranie wzrosła z 10 do 25 milionów.

  Wizualizacja – dodano nowe narzędzia do koloryzacji punktów na więcej sposobów. Można teraz przedstawiać dane uwzględniając ich wysokość lub przyporządkowanie ze wzglądu na kolory skanu, kolory obiektów, intensywność jeśli te dane są zawarte w chmurze punktów.

  Nowe narzędzie pozwala oglądać chmury punktów używając różnych efektów oświetlenia, takich jak single- lub doble-sided, diffuse lub specular oraz pojednynczego lub podwójnego źródła światła.

  Przycinanie – poprzednie narzędzia do przycinania chmur punktów zostały zastąpione przez bardziej intuicyjne i elastyczne.

  Manager chmur punktów
  Nowy manager ułatwia pracę z wieloma chmurami punktów. Wyświetla listę chmur podłączonych do pliku. Jeśli chmury te zawierają (zdefiniowane w programie ReCap) regiony są one również wyświetlane na liście managera.

  Lokalizacja elementów chmury punków (snap)
  AutoCAD 2015 umożliwia lokalizację (przyciąganie) do elementów chmury punktów.

  Dostęp
  Paleta Design Feed zapewnia możliwość dołączania wiadomości i obrazów do rysunku, które mogą być następnie współdzielone z zespołem, klientami lub innymi uczestnikami procesu projektowego przy pomocy usługi Autodesk 360.

  Autodesk Translation Framework
  Podczas importowania popularnych danych z popularnych formatów takich jak CATIA (V4 i V5), Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parsolid, JT, NX, STEP, Rhino i IGES/IGS używany jest nowy moduł Autodesk Translation Framework (ATF). Pozwala on na przenoszenie siatek, krzywych jak również kolorów i warstw obiektów.  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Więcej swobody w projektowaniu
  Zwiększone możliwości kontroli ułatwiają tworzenie trójwymiarowych projektów, a aktualizowane na bieżąco mapy i funkcje geolokalizacji dają wgląd do realnego świata bezpośrednio z poziomu programu AutoCAD.

  Szybsze dokumentowanie
  Karty plików i inteligentniejsze wiersze poleceń pomagają ograniczyć ilość powtarzalnych zadań i przyspieszyć realizację projektu.

  Bardziej intuicyjne połączenie
  Funkcje Design Feed ułatwiają współpracę z udziałowcami przedsięwzięcia, a usługi w chmurze Autodesk® 360 zapewniają dostęp do projektów za pośrednictwem urządzeń przenośnych.

  Sugestywna komunikacja
  Zintegrowane narzędzia do renderowania pozwalają łatwo tworzyć efektowne reprezentacje modeli 3D.

  Łatwiejsze dostosowanie do indywidualnych potrzeb
  Dzięki aplikacjom z witryny Autodesk
  ® Exchange użytkownicy mogą dopasować posiadane oprogramowanie do własnych potrzeb, a usługi w chmurze Autodesk 360 umożliwiają im działanie zgodnie z własnymi preferencjami.


  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Widoki szczegółowe i widoki przekroju

  Nowa zakładka Układ ułatwia dostęp do narzędzi umożliwiających tworzenie widoków przekroju i widoków szczegółowych importowanych modeli.

  Bardziej przyjazny interfejs

  Interfejs użytkownika wyposażono w subtelniejszy, a jednocześnie bardziej elastyczny wiersz poleceń oraz dodatkowe kontekstowe zakładki - wstążki i więcej wielofunkcyjnych uchwytów.

  Podgląd edycji właściwości

  Przed zastosowaniem zmian we właściwościach obiektu, możliwy jest ich natychmiastowy i dynamiczny podgląd.

  Przekreślony tekst

  Użytkownicy mają do dyspozycji nowy styl – przekreślenie, który zapewnia większą swobodę  reprezentowania tekstu w dokumentach.

  Komunikacja dzięki Autodesk 360

  Ścisłe sprzężenie programu z chmurą Autodesk® 360 umożliwia synchronizację plików. Komunikacja obejmuje synchronizowanie rysunków i folderów z kontem internetowym bezpośrednio z poziomu oprogramowania AutoCAD®. Pliki można eksportować i załączać bezpośrednio do konta internetowego, a następnie udostępniać je innym użytkownikom.

 • Program AutoCAD ® jest wiodącą aplikacją do projektowania CAD w 2D oraz w 3D. Jest dostępny na systemy Windows ® i Mac ® OS.

  Projektowanie

  AutoCAD to elastyczne i intuicyjne narzędzie, które umożliwia użytkownikom przeglądanie projektów w 2D i 3D. Jest najbardziej rozpowszechnioną aplikacją, służącą do komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

  Dokumentacja

  AutoCAD jest potężnym narzędziem do tworzenia dokumentacji projektowej każdego typu. Wykorzystywany jest przez inżynierów wszystkich branż.

  Komunikacja

  Użytkownicy programu AutoCAD mogą importować modele z różnych aplikacji, a dzięki natywnej obsłudze formatu DWG ™ mają pewność pełnej wierności i kompatybilności danych. Ponadto, dostęp do usług w chmurze Autodesk® 360 daje swobodę opracowywania projektów z niemal dowolnego punktu na świecie. 

  Dostosowywanie

  Użytkownicy mogą łatwo dostosować program do indywidualnych potrzeb, a dzięki otwartej architekturze, rozszerzać jego możliwości przy pomocy własnych lub dostępnych do pobrania  aplikacji. Dzięki temu na rynku funkcjonuje ogromna liczba bibliotek, funkcji i rozszerzeń specyficznych dla wielu branż.

 • Wymagania sprzętowe wersji 2017

  Wymagania systemowe dla programu AutoCAD 2017
  System operacyjny
  • Microsoft® Windows® 10 (desktop OS)
  • Microsoft Windows 8. 1 z aktualizacją KB2919355
  • Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1
  Typ Procesora 1 gigaherc (GHz) lub (x86) szybciej 32-bitowy lub 64-bitowy (x 64)
  Pamięć Dla 32-bitowy 2017 AutoCAD:
  • 2 GB (zalecane 3 GB)
  program AutoCAD dla 64-bitowej 2017:
  • 4 GB (zalecane 8 GB)
  Rozdzielczość wyświetlania 1360 x 768 (zalecana 1600 x 1050 lub wyższa) z kolorami True Color.
  125% zalecana desktop Skalowanie (120 DPI) lub mniej.
  Karta graficzna Karta graficzna obsługująca 1360 x 768 z True Color możliwości i DirectX® 9 wyświetlanie Windows. Zalecana karta zgodna z DirectX 11.
  Miejsce na dysku Instalacja 6. 0 GB
  Urządzenie wskazujące Zgodne z MS-Mouse
  Digitizera Obsługa WINTAB
  Nośnik (DVD) Pobieranie i instalowanie z płyty DVD
  Przeglądarka Windows Internet Explorer ® 9. 0 (lub nowszy)
  . NET Framework . NET Framework w wersji 4. 6
  Narzędzia Toolclip Media Player Adobe Flash Player v10 lub w górę
  Sieć Obraz stanowiska za pomocą Kreatora obrazu stanowiska.

  Serwer licencji i wszystkich stacjach roboczych, które będzie działał aplikacjach zależne od licencjonowania sieciowego należy uruchomić protokół TCP/IP.

  Stosy protokół Novell TCP/IP lub albo Microsoft ® są akceptowalne. Podstawowy logowania na stacjach roboczych może być Netware lub okna.

  Oprócz obsługiwane dla aplikacji systemy operacyjne serwera licencji będzie działał na Windows Server ® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server Edition.

  Citrix ® XenApp ™ 6. 5 FP1 Citrix ® XenDesktop ™ 5.6.
   
   
  Dodatkowe wymagania dotyczące dużych zestawów danych, chmur punktów i modelowania 3D
  Pamięć 8 GB pamięci RAM lub więcej
  Miejsce na dysku 6 GB wolnego miejsca na dysku dostępnych, nie obejmuje wymogów instalacji
  Karta graficzna 1600 x 1050 lub większa karta graficzna True Color; 128 MB pamięci RAM VRAM lub szybszy; Technologia Pixel Shader 3. 0 lub większa; Karta graficzna klasy stacji roboczej z obsługą technologii Direct3D ®.

  Uwaga: 64-bitowe systemy operacyjne są zalecane, jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych, chmur punktów i modelowania 3D, dlatego jeśli używasz elemencie dokumentacji modelu programu AutoCAD.
  Wymagania systemowe wersji 2016

  Obsługiwane systemy operacyjne

  • Microsoft® Windows® 8/8.1 Enterprise
  • Microsoft® Windows® 8/8.1 Pro
  • Microsoft® Windows® 8/8.1
  • Microsoft® Windows® 7 Enterprise
  • Microsoft® Windows® 7 Ultimate
  • Microsoft® Windows® 7 Professional
  • Microsoft® Windows® 7 Home Premium

  SPRZĘT

  Procesor

  • Minimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor

  Pamięć
  • 32-bit AutoCAD 2016:
   2 GB (3 GB zalecane)
  • 64-bit AutoCAD 2016:
   4 GB (8 GB zalecane)

  Dysk
  • 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym

  Karta graficzna
  • Z obsługą True Color w rozdzielczości 1024x786 (Zalecana zgodność z DirectX9 lub DirectX11)

  Dodatkowe składniki systemu:
  • .NET Framework 4.5
  • Internet Explorer® 9.0 lub wyższy


  Wymagania systemowe wersji 2015

  Obsługiwane systemy operacyjne

  • Windows® 8/8.1 Enterprise
  • Windows® 8/8.1 Pro
  • Windows® 8/8.1
  • Windows® 7 Enterprise
  • Windows® 7 Ultimate
  • Windows® 7 Professional
  • Windows® 7 Home Premium


  SPRZĘT

  Procesor
  32-bitowy:
  • Intel® Pentium® lub AMD Athlon™ Dwurdzeniowy, 3.0 GHz lub szybszy z obsługą technologii SSE2
  64-bitowy:
  • Intel® Xeon®, Intel® Pentium® 4  z obsługą technologii Intel® EM64T oraz SSE2
   AMD Athlon™ 64, AMD Opteron™ z obsługą technologii SSE2

  Pamięć
  • 2 GB (zalecane 8 GB)

  Dysk
  • 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym

  Karta graficzna
  • Z obsługą True Color w rozdzielczości 1024x786 (Zalecana zgodność z DirectX9 lub DirectX11)

  Dodatkowe składniki systemu:
  • .NET Framework 4.5
  • Internet Explorer® 9.0 lub wyższy  Wymagania systemowe wersji 2014

  Obsługiwane systemy operacyjne


  Wersja 32-bitowa
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows XP Professional (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
  • Windows XP Home (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
  Wersja 64-bitowa
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows XP Professional (z dodatkiem SP2 lub nowszym)*
  * Ważna uwaga: Windows XP Professional nie obsługuje języka VBA


  SPRZĘT

  Procesor
  Wersja 32-bitowa
  • Dla Windows 8 i Windows 7: procesor Intel Pentium 4 albo dwurdzeniowy procesor AMD Athlon 3,0 GHz lub szybszy z technologią SSE2
  • Dla Windows XP: Procesor Intel® Pentium® 4 albo dwurdzeniowy procesor AMD Athlon™1,6 GHz lub szybszy z technologią SSE2
  Wersja 64-bitowa
  • Procesor AMD Athlon™ 64 z technologią SSE2
  • Procesor Intel Pentium 4 z obsługą Intel EM64T i technologią SSE2
  • Procesor Intel® Xeon® z obsługą Intel EM64T i technologią SSE2
  • Procesor AMD Opteron™ z technologią SSE2
  Pamięć
  2 GB (zalecane 4 GB)

  Rozdzielczość monitora
  1024 x 768 z obsługą True Color (zalecana rozdzielczość 1600 x 1050 lub większa)

  Wolne miejsce na dysku
  6 GB wolnego miejsca do zainstalowania programu

  Komputer wyposażony w wiele procesorów
  Aplikacja powinna obsługiwać system wieloprocesorowy

  Karta graficzna
  Adapter wyświetlania Windows obsługujący rozdzielczość 1024x768 i tryb True Color

Tagi:

AutoCAD 2017, AutoCAD 2016, AutoCAD 2015, AutoCAD 2014, AutoCAD 2013, AutoCADZobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.