forum » ROBOT Millennium » Analiza sejsmiczna wg EN 1998 - metoda zastępczje siły poziomej
Autor
Post
gharpula

Analiza sejsmiczna wg EN 1998 - metoda zastępczje siły poziomej

Dzień dobry
Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie program robot przy uproszczonej analizie sejsmicznej wg EN 1998 oblicza masę sejsmiczną konstrukcji. W masie tej trzeba przecież przyjąć ciężar własny konstrukcji wraz z wszystkimi obciążeniami stałymi oraz odpowiednią częścią obciążeń użytkowych. W parametrach analizy sejsmicznej uproszczonej metodą zastępczej siły bocznej nigdzie program nie pyta o masę sejsmiczną. Zdefiniowanych jest wiele przypadków obciążenia (kilka obciążeń stały i kilka wzajemnie wykluczających się obciążeń zmiennych). na jakie podstawie program oblicza bazową siłę sejsmiczną nie znając masy sejsmicznej obiektu. Przy analizie dokładnej metoda modalnej analizy spektrum odpowiedzi sprawa jest prosta bo definiuje się masę konstrukcji oraz masy dodane. Tutaj masa nigdzie nie jest dodawana. Z góry dziękuję za informacje

 
forum » ROBOT Millennium » Analiza sejsmiczna wg EN 1998 - metoda zastępczje siły poziomej

Autodesk Advance Steel to oprogramowanie BIM do tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowych, które automatyzuje procesy modelowania, tworzenia dokumentacji rysunkowej, zestawień materiałowych oraz plików NC. Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to proces oparty na przepływach pracy, pozwalający na płynne, efektywne oraz terminowe realizowanie projektów zgodnie z zaplanowanym budżetem. Autodesk Advance Steel wspomaga pracę inżynierów budownictwa w zakresie projektowania konstrukcji stalowych w 3D zgodnie z technologią BIM.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.