forum » RCAD » błąd otwarcia/zapisu - prośba o pomoc
Autor
Post
asg

błąd otwarcia/zapisu - prośba o pomoc

Proszę o pomoc:
zarówno ASD jak i AutoCad2012 po kliknięciu w ikonę "otwórz" lub wybraniu z menu rozwijalnego "Otwórz-otwórz plik" pojawia się tekst w linii komend "Podaj nazwę rysunku do otwarcia :" domagając się podania pełnej ścieżki i nazwy pliku.
To samo jest w przypadku próby zapisu pliku. Program oczekuje pełnej ścieżki.
Rozwiązanie pewnie banalne, ale nie mogę na nie wpaść.

asg

bez tytulu

Rozwiązanie - zmienna FILEDIA: 1

 
forum » RCAD » błąd otwarcia/zapisu - prośba o pomocGRAITEC Advance Design jest w pełni rozwiniętym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem do analizy strukturalnej MES, dedykowanym inżynierom konstruktorom pracującym w środowisku BIM. Daje możliwość projektowania każdego typu konstrukcji, kompleksowych obliczeń statycznych, wraz z wymiarowaniem elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Wszystko to zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów) - EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 oraz EC8.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.