forum » RCAD » błąd otwarcia/zapisu - prośba o pomoc
Autor
Post
asg

błąd otwarcia/zapisu - prośba o pomoc

Proszę o pomoc:
zarówno ASD jak i AutoCad2012 po kliknięciu w ikonę "otwórz" lub wybraniu z menu rozwijalnego "Otwórz-otwórz plik" pojawia się tekst w linii komend "Podaj nazwę rysunku do otwarcia :" domagając się podania pełnej ścieżki i nazwy pliku.
To samo jest w przypadku próby zapisu pliku. Program oczekuje pełnej ścieżki.
Rozwiązanie pewnie banalne, ale nie mogę na nie wpaść.

asg

bez tytulu

Rozwiązanie - zmienna FILEDIA: 1

 
forum » RCAD » błąd otwarcia/zapisu - prośba o pomoc

Autodesk Advance Steel to oprogramowanie BIM do tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowych, które automatyzuje procesy modelowania, tworzenia dokumentacji rysunkowej, zestawień materiałowych oraz plików NC. Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to proces oparty na przepływach pracy, pozwalający na płynne, efektywne oraz terminowe realizowanie projektów zgodnie z zaplanowanym budżetem. Autodesk Advance Steel wspomaga pracę inżynierów budownictwa w zakresie projektowania konstrukcji stalowych w 3D zgodnie z technologią BIM.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.