forum » EXPERT » pale, siła pozioma
Autor
Post
olekg

pale, siła pozioma

gdzie w programie kalkulator pali wpisać wartość hH lub
moment działający na głowicę pala, które są niezbędne do
obliczenia momentów w palu i nośności poziomej?

Leszek_J

pale, siła pozioma

Zakłada sie w kalkulatorze, ze obciążenia są zawsze na
poziomie oczepu pala (głowicy). Tak więc, należy
modyfikować położenie oczepu nad gruntem, zeby uzyskać
pożądany efekt (zakładka 'Grunty - Poziom posadowienia
oczepu').
Obciążenie momentowe dostępne jest jedynie dla grupy pali -
na ostatniej zakładce.

 
forum » EXPERT » pale, siła pozioma

Autodesk Advance Steel to oprogramowanie BIM do tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowych, które automatyzuje procesy modelowania, tworzenia dokumentacji rysunkowej, zestawień materiałowych oraz plików NC. Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to proces oparty na przepływach pracy, pozwalający na płynne, efektywne oraz terminowe realizowanie projektów zgodnie z zaplanowanym budżetem. Autodesk Advance Steel wspomaga pracę inżynierów budownictwa w zakresie projektowania konstrukcji stalowych w 3D zgodnie z technologią BIM.

CADKON+ BASIC jest skutecznym narzędziem CAD do edycji i przeglądania rysunków, posiada pełną kompatybilność ze wszystkimi formatami DWG. Zapewnia użytkownikom proste, naturalne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie oraz edycję rysunków.