Kontakt handlowy Robobat

BIMware MASTER EC7 Fundamenty to aplikacja służąca do obliczeń fundamentów bezpośrednich, zgodnie z zaleceniami najnowszej wersji normy EUROKOD 7 (PN-EN 1996-1-1:2010).

  • Kalkulator EC7 Fundamenty
  • Kalkulator EC7 Fundamenty

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


  • Nowe funkcje - wersja 6.0
    • Rozszerzenie opcji optymalizacji o nowe tryby (optymalizacja w dół, optymalizacja z uwzględnieniem fundamentów sąsiednich, optymalizacja z zachowaniem stałej objętości)
    • Import reakcji ze ścian z ARSA dla ław fundamentowych (import reakcji podporowych znajdujących się pod ścianami / panelami z programu Autodesk Robot Structural Analysis)

    Nowe funkcje - wersja 5.5
    • Import sił z ARSA (Autodesk Robot Structural Analysis 2014);
      • Opcja umożliwia import węzłowych reakcji podporowych z programu ARSA do tabeli obciążeń Master EC7 Fundamenty;
      • Import polega na selekcji węzła (lub węzłów) w ARSA, a następnie wywołaniu polecenia do importu w Master EC7 Fundamenty;
      • Możliwy jest dowolny wybór przypadków obciążeń i/lub kombinacji do importu;
      • Możliwy jest import reakcji od wielu węzłów podporowych jednocześnie ( zaimportowane zostaną wartości reakcji od wszystkich węzłów, co umożliwi analizę fundamentu na obwiednie tych sił);
      • Import sił odbywa się przy uruchomionym programie ARSA;
      • [Import sił jest obsługiwany dla fundamentów typu Stopa fundamentowa pod jeden słup.
    • Możliwość tworzenia własnej bazy danych gruntów:
    • możliwość dodawania własnych gruntów do bazy danych;
    • możliwość utworzenia własnej bazy z danymi gruntów oraz zapisu i odczyty tej bazy do pliku.

    Nowe funkcje - wersja 5.0
    • Obsługa nowych załączników krajowych do normy EC7.
      • Bułgaria (БДС  EN 1997-1:2004/NА)
      • Dania (DS/EN 1997-2 DK NA:2011)
      • Finlandia (NA to SFS-EN 1997-1:2004)
      • Wielka Brytania (NA to BS EN 1997-1:2004)
         
    • Możliwość wypełnienia tabeli obciążeń przy użyciu kopiowania przez schowek.
      • Umożliwia wkopiowanie listy z zestawem sił z dowolnej tabeli (np. z arkusza kalkulacyjnego).
         
    • Zwiększenie funkcjonalności okna do definicji gruntu.
      • Zwiększenie szerokości tabeli do definicji uwarstwienia gruntu, dzięki czemu łatwiej przeglądać i edytować zawartość tabeli. 
    • Po uruchomieniu obliczeń prowadzone są one jednoczesne dla SGN, SGU i zbrojenia.
      • Po obliczeniach wyniki dostępne są na wszystkich trzech oknach z notkami, co eliminuje potrzebę niezależnego uruchamiania obliczeń dla każdego typu analiz.
         
    • Ulepszenia notek z wynikami:
      • Dodanie na początku notki zestawienia z informacjami o spełnieniu warunków weryfikacyjnych (umożliwia szybkie zorientowanie się w jakim stopniu fundament spełnia wymagane warunki).
      • Dodanie informacji w jakim stopniu (w %) został spełniony/przekroczony dany warunek weryfikacyjny.
         
    • Dodanie możliwości rezygnacji ze sprawdzania nośności gruntu w warunkach bez odpływu.
      • Umożliwia prowadzenie analizy bez brania pod uwagę warunku normowego, który w pewnych przypadkach bywa traktowany jako zbyt restrykcyjny.
  • Najważniejsze cechy programu:

    Program MASTER EC7 Fundamenty umożliwia analizę stóp i ław fundamentowych posadowionych w gruncie uwarstwionym.

     Obliczenia obejmują sprawdzanie nośności gruntu dla podłoża uwarstwionego, analizę naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowanie podstawy na zginanie, sprawdzanie stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenie nośności na przebicie oraz analizę osiadań. Ponadto program posiada możliwość weryfikacji zbrojenia analizowanego fundamentu.

     Program analizuje stopy i ławy fundamentowe o kształcie prostokątnym, trapezowym lub schodkowym oraz stopy okrągłe. Stopy fundamentowe można zdefiniować pod słup pojedynczy lub pod dwa słupy.

    Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 7 (PN-EN 1997-1-1:2008) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych.

     

    Zalety programu:

    • obliczenia zgodnie z normą EUROKOD 7 (PN-EN 1997-1-1:2008)
    • definicja gruntu uwarstwionego z uwzględnieniem wody gruntowej
    • dynamiczny widok geometrii fundamentu
    • możliwość definicji listy obciążeń wymiarujących albo definicji przypadków prostych z automatyczną ich kombinacją
    • weryfikacja nośności gruntu dla podłoża uwarstwionego
    • analiza zmian naprężeń przy odrywaniu
    • możliwość mimośrodowego ustawienia słupów
    • możliwość prowadzenia optymalizacji geometrii
    • możliwość zapisu profilu uwarstwienia gruntu do pliku
    • weryfikacja zbrojenia fundamentu
    • analiza przebicia fundamentu
    • łatwość prowadzenia obliczeń i ewentualnego ich powtarzania
    • czytelne i konfigurowalne noty obliczeniowe
    • możliwość przechowywania zadania w chmurze BIMware Platform
    • możliwość łatwego współdzielenia danych i wyników dzięki BIMware Platform
    • dostępne wersje językowe: polska, angielska, francuska
    • możliwość generacji dokumentacji w innym języku niż język interfejsu
    Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:

     

    • Microsoft® Windows® 7 / 8
    • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x800


MASTER EC7 Foundations – software for foundations design, spread footings and continuous footings calculation and soil capacity verification for the Eurocode 7. Learn more in English at www.bimware.com


Kontakt z Działem Handlowym
Aneta Kuhny
tel.: 12 639 25 13
e-mail: akh@robobat.pl

 
Anna Zelek
tel.: 12 639 25 11
e-mail: azk@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.