Kontakt handlowy Robobat

BIMware MASTER EC5 Połączenia Drewniane to program stworzony przez firmę GRAITEC, służący do weryfikacji nośności zakładkowych połączeń śrubowych elementów drewnianych z drewnopochodnymi i stalowymi.

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • Obliczenia w programie BIMware MASTER EC5 Połączenia Drewniane prowadzone są zgodnie z zaleceniami normy EUROKOD 5
  (PN-EN 1995-1-1:2010) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych. Analiza złącza może być wykonana dla pełnego zestawu sił wewnętrznych. Łączone elementy definiowane są jako przekroje prostokątne jedno- lub dwugałęziowe. Układ łączników można zdefiniować jako prostokątny lub przestawny z możliwością ręcznej edycji rozkładu śrub przez użytkownika. W połączeniu mogą występować łączniki jedno- lub dwucięte. Program umożliwia wprowadzenie danych materiałowych i parametrów łączników zarówno ręcznie, jak i przy pomocy baz danych dostarczonych wraz z programem.


  Po wykonaniu obliczeń program generuje noty obliczeniowe: uproszczoną i pełną. Nota w formie uproszczonej zawiera zestawienie warunków weryfikacyjnych i może być dołączana wprost do dokumentacji technicznej.  Nota pełna służy do weryfikacji poprawności obliczeń i zawiera bardzo szczegółowy opis analizy połączenia wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi.


  Zalety programu:
  • szybka weryfikacja nośności połączenia drewnianego
  • obliczenia zgodnie z zaleceniami normy EUROKOD 5 (PN-EN 1995-1-1)
  • łatwość obsługi dzięki czytelnemu i intuicyjnemu interfejsowi
  • okno prezentacji graficznej umożliwiające ciągły podgląd projektowanego połączenia
  • ręczna edycja proponowanego układu łączników
  • szczegółowa nota weryfikacyjna pozwalająca na szybkie sprawdzenie poprawności obliczeń
  • praca w jednym z 3 dostępnych języków interfejsu (polski, angielski, francuski), z możliwością generacji dokumentacji w innym języku
  • rozbudowane bazy materiałowe: elementów drewnianych, stalowych i płyt drewnopochodnych
  • rozbudowana baza łączników (śrub)
  • możliwość generowania notek obliczeniowych pod MS Office 2010
  • możliwość przechowywania zadania w chmurze BIMware Platform
  • możliwość łatwego współdzielenia danych i wyników dzięki BIMware Platform

  Aktualizacja 2018 - zmiany:
  • Zmiana numeru wersji (z 4.201 na 5.000 ), zmiana numeru w nazwie programu (z 2014 na 2018) i zmiana nazwy firmy, właściciela marki BimWare (z Robobat Polska sp. z o.o. na Graitec sp. z o.o.).
  • Poprawa błędu w połączeniach zakładkowych stal-drewno polegającego na wyświetlaniu zerowej wartości nośności przy ścinaniu (Vc,Rd,1), przy wprowadzonej zerowej sile ściskającej.
  • Poprawa błędu w połączeniu zakładkowym stal-drewno polegającego na tym, że maksymalna siła ścinająca łączniki mogła być wyświetlana jako ujemna.
  • Poprawa błędu w połączeniu zakładkowym stal-drewno w wyznaczaniu nośności dla pierwszego ze schematów zniszczenia śruby.
  • Poprawa liczenia nośności śruby (FvRd) w połączeniu zakładkowym stal-drewno w przypadku blach klasyfikowanych jako cienkie lub jako pośrednie między cienkimi a grubymi.
  • Poprawa błędu w połączeniu zakładkowym stal-drewno polegającego na błędnej klasyfikacji grubości blachy, gdy jej grubość = 0.5d, a tym samym na wyświetlaniu niepoprawnych wzorów dla schematów zniszczenia śruby w notkach obliczeniowych.
  • Zmiana wyznaczania minimalnej odległości granicznej śruby od krawędzi blachy stalowej w połączeniu zakładkowym stal-drewno - teraz odległości te (a3.1 i a4.1) przyjmowane są zgodnie z Eurokod 3 (1.2*d0, gdzie średnica otworu d0 do jest wyznaczana jako średnica śruby d powiększona o 1mm dla d<16, 2mm dla 16<=d<27, 3mm dla d>=27)
  • Zmiana wyznaczania wartości nośności łącznika na wyciąganie (Fax,Rx) w połączeniach elementów drewnianych o podwójnej gałęzi (śruby dwucięte) – dla takiego schematu w nośności podkładki uwzględniana jest teraz wytrzymałość tylko zewnętrznego elementu drewnianego.  Uwaga - w szczególnych przypadkach (głównie dla niektórych połączeń kratowych) w notkach może być prezentowany zbędny wzór na wybór wytrzymałości drewna Fc90k jako minimum od obu elementów, a nie jako wartość od elementu zewnętrznego.
  • Zmiana listy materiałów drewnianych - dodano klasy dla drewna klejonego wg obowiązującej normy EN14080. W związku z tym nazwy klas drewna klejonego wg poprzedniej normy EN 1194 zostały zmienione poprzez dodanie przyrostka z nazwą normy |EN1194|.
  • Microsoft® Windows® 7
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768


MASTER EC5 Timber Connections – software for timber connections design and capacity verification for the Eurocode 5. Learn more in English at www.bimware.com


Kontakt z Działem Handlowym
Aneta Kuhny
tel.: 12 639 25 13
e-mail: akh@robobat.pl

 
Anna Zelek
tel.: 12 639 25 11
e-mail: azk@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.