Kontakt handlowy Robobat

BIMware MASTER EC3 Połączenia Stalowe to program stworzony przez firmę GRAITEC, służący do weryfikacji nośności typowych połączeń stosowanych w konstrukcjach stalowych.


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • Nowe funkcje - wersja 6.0

  • Zwiększenia zakresu uwzględniania wzmocnień w obliczeniach połączeniach podstaw słupów.
   • zmiany w uwzględnianiu w obliczeniach na ściskanie (uwzględnienie żeber w efektywnej powierzchni stref docisku, poprawa obliczania nośności na czyste ściskanie, uwzględnienie wzmocnień w wyznaczaniu króćców teowych)
   • zmiany w uwzględniana obliczeń na rozciąganie (w tym w wyznaczaniu efektywnej nośności króćców teowych)
   • zmiany w uwzględniana obliczeń na zginanie (w tym uzupełnienie wpływu wzmocnień w poszczególnych mechanizmach zniszczenia)
   • uwzględnienie wzmocnień w weryfikacji spoin
  • Zwiększenie czytelności notki i poprawa związana z wyświetlaniem wyników dla nośności większej liczby rzędów śrub.

   

  Nowe funkcje - wersja 5.5

  • Kluczowe nowości
   • Możliwość definicji i prowadzenie obliczeń dla wielu przypadków obciążeń jednocześnie
   • Możliwość importu danych z ARSA (Autodesk Robot Structural Analysis) do kolejnych pięciu połączeń
  • Inne nowości i ulepszenia
   • Rozbudowa połączenia Węzeł rurowy o analizę nośności spoin.
   • Rozszerzenie analizy nośności blach nakładek w połączeniu nakładkowym
   • Możliwość definicji górnej krawędzi blachy doczołowej poniżej górnej krawędzi belki, w połączeniu doczołowym Belka/Słup.
   • Rozszerzenie importu danych z ARSA dla połączeń w których import był już obsługiwany, o mechanizm wczytywania wszystkich przypadków obciążeń jednocześnie.

   

  Nowe funkcje - wersja 5.0

  • Nowy rodzaj połączenia – węzeł rurowy
   • Kratownicowy węzeł z rur prostokątnych.
   • Dostępne typy węzłów w obrębie nowego połączenia:  K, KT, N, T, X, Y  
   • Możliwość definicji pionowych i poziomych blach wzmacniających rurę pasa.
     
  • Import danych do połączeń bezpośrednio z Autodesk Robot Structural Analysis
   • Import danych geometrycznych (profile, materiały, wzajemne położenie).
   • Import sił wewnętrznych  (z wybranego przypadku obciążenia).
   • Import dostępny jest w połączeniach:
    • Belka/Belka - doczołowe,
    • Belka/Słup - doczołowe,
    • Belka/Belka do środnika,
    • Nakładkowe.
  • Możliwość definicji połączenia Belka/Słup – doczołowe jako spawanego (bez blachy czołowej).
    
  • Możliwość definicji żebra ukośnego na słupie w połączeniu Belka/Słup – doczołowe.
    
  • Obsługa brytyjskiego załącznika krajowego normy (NA to BS EN 1993-1-8:2005).
    
  • Zmiany w bazach danych łączników:
   • Zmiana formatu baz danych łączników (średnie i klasy śrub) na format XML (umożliwia samodzielną edycję tych baz)
   • Rozdzielenie baz śrub i śrub kotwiących
   • Rozbudowa listy klas śrub o śruby ze stali nierdzewnej

  Nowe funkcje - wersja 4.5

  • nowy wariant połączenia belki do środnika belki - połączenie „do żebra”.
  • obliczenia sztywności obrotowej dla połączenia doczołowego belek oraz połączenia belka–słup.
  • połączenie belka – słup - dodanie informacji o wymaganym momencie dokręcenia śrub

  Nowe funkcje - wersja 4.0

  • definicja wzmocnień (żeber) w połączeniu doczołowym rur okrągłych
  • definicja wzmocnień (żeber) w połączeniu doczołowym rur prostokątnych
  • definicja wzmocnień (żeber) w połączeniu stopy słupa z rury okrągłej
  • analiza nośności dla dwukierunkowego zginania w połączeniu stopy słupa z dwuteownika
  • analiza nośności dla dwukierunkowego zginania w połączeniu stopy słupa z rury prostokątnej
  • możliwość przechowywania zadania w chmurze BIMware Platform
  • możliwość łatwego współdzielenia danych i wyników dzięki BIMware Platform
 • Najważniejsze cechy programu:

  Program MASTER EC3 Połączenia Stalowe służy do weryfikacji połączeń elementów stalowych, na podstawie wprowadzanych danych geometrycznych, parametrów łączników i sił wewnętrznych. Program umożliwia analizę połączeń elementów stalowych typu:

  • doczołowe - belka/belka,
  • doczołowe - belka/słup,
  • doczołowe elementów rurowych,
  • nakładkowe - belka/belka,
  • belka/środnik belki na kątownik,
  • stopy słupów dwuteowych,
  • stopy słupów z elementów rurowych

   Weryfikacja złącza prowadzona jest zgodnie z zaleceniami najnowszej wersji normy EUROKOD 3 (PN-EN 1993-1-8, PN-EN 1993-1-1).

   Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci notki obliczeniowej, która może zostać zapisana w formacie RTF lub PDF, a następnie dołączona do dokumentacji projektowej.


  Zalety programu:

  • szybka weryfikacja połączeń stalowych
  • obliczenia zgodnie z normą EUROKOD 3 (PN-EN 1993-1-8, PN-EN 1993-1-1)
  • intuicyjny interfejs odzwierciedlający kolejne etapy projektowania połączeń
  • szybka korekta parametrów połączenia i ponowne obliczenia
  • rozbudowane bazy typowych materiałów, profili i łączników
  • możliwość wykorzystania materiałów i profili zdefiniowanych przez użytkownika
  • konfigurowalne noty obliczeniowe do wykorzystania w dokumentacji projektowej
  • możliwość przechowywania zadania w chmurze BIMware Platform
  • możliwość łatwego współdzielenia danych i wyników dzięki BIMware Platform
  • dostępne wersje językowe: polska, angielska, francuska i rosyjska
  • w możliwość generacji dokumentacji w innym języku niż język interfejsu
  • Microsoft® Windows® 7 / 8
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x800


MASTER EC3 Steel Connections – software for steel connections design and capacity verification for the Eurocode 3. Learn more in English at www.bimware.com


Kontakt z Działem Handlowym
Aneta Kuhny
tel.: 12 639 25 13
e-mail: akh@robobat.pl

 
Anna Zelek
tel.: 12 639 25 11
e-mail: azk@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.