Kontakt handlowy Robobat

BIMware MASTER EC2 Żelbet to program stworzony przez firmę GRAITEC, służący do wymiarowania elementów konstrukcji żelbetowej.


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • Nowe funkcje - wersja 6.0

  • Automatyczna generacja kombinacji obciążeń w module belki  wieloprzęsłowej
  • Obliczenia skręcania w modułach analizy i wymiarowania przekroju
  • Możliwość definicji obciążenia trapezowego w module belki wieloprzęsłowej
  • Możliwość graficznej modyfikacji danych w module ekspertyzy przekroju


  Nowe funkcje - wersja 5.5
   

  • Nowy moduł Ekspertyza Przekroju
   • Opcja służy do prowadzenia analizy przekroju o dowolnym kształcie z dowolnie zdefiniowanym rozkładem zbrojenia.
   • Kształt przekroju może być definiowany przy użyciu automatycznych generatorów typowych kształtów, jak również poprzez określenie współrzędnych punktów.
   • Zbrojenie definiowane jest poprzez rozmieszczenie dowolnej liczby prętów w przekroju z możliwością precyzyjnego określenia ich położenia.
   • Analiza prowadzona jest dla zdefiniowanej listy obciążeń działających na analizowany przekrój (siła osiowa i momenty zginające), osobno dla SGN i SGU.
   • Dla obciążeń SGN wyznaczane są naprężenia i odkształcenia we wszystkich prętach zbrojenia oraz prezentowana jest graficznie strefa ściskana.
   • Dla obciążeń SGU wyznaczane są:
    • w stanie niezarysowanym – faza I:  naprężenia i odkształcenia w stali, wartości naprężeń w wierzchołkach przekroju oraz informacje o charakterystykach przekroju niezarysowanego;
    • w stanie zarysowanym – faza II: naprężenia i odkształcenia w stali, rozkład strefy ściskanej (w formie graficznej), maksymalne naprężenie w betonie oraz informacje o charakterystykach przekroju zarysowanego.
  • W module „Obliczenia dla słupów” wprowadzono możliwość określenia parametrów wyboczeniowych dla obu kierunków słupa jednocześnie.
    
  • W module „Belka wieloprzęsłowa” wprowadzono wyznaczanie ugięcia dla przypadków SGU z uwzględnieniem parametrów reologicznych (uwzględnienie zarysowania przekroju).
    
  • Modyfikacja analizy dwukierunkowego zginania dla przekrojów. Wprowadzono zmiany w algorytmie oraz sposób wprowadzania danych i wyświetlania wyników. Zmiany umożliwiają uzyskanie wartości momentów zginających dla zadanego zbrojenia i zadanej siły ściskającej. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie wyniku dla kierunku określonego przez wprowadzony mimośród.
  Modyfikacje:
  • W module Analiza przekroju wprowadzono dodatkowy wynik – równoważnik betonowy. Jest to stosunek modułu sztywności stali do modułu sztywności betonu. Wartość ta jest pomocna podczas analizy przekroju z uwzględnieniem parametrów reologicznych.
  • Umożliwienie automatycznego wyświetlanie wykresów interakcji po obliczeniach analizy nośności przekroju ze ściskaniem/rozciąganiem mimośrodowym.


  Nowe funkcje - wersja 5.0

  • Nowy moduł – belka wieloprzęsłowa:
   • łatwa definicja geometrii belek wieloprzęsłowych
   • definicja obliczeniowych przypadków obciążenia
   • łatwość definicji i modyfikacji obciążenia
   • obliczenia statyczne
   • wykresy obwiedni momentów i sił tnących
   • wyznaczenie zbrojenia podłużnego i poprzecznego
   • poglądowe rysunki zbrojenia
     
  • Obsługa nowych załączników krajowych do normy EC2:
   • Belgia
   • Bułgaria
   • Dania
   • Finlandia
   • Hiszpania
   • Niemcy
   • Portugalia
   • Rumunia
   • Wielka Brytania
   • Włochy
     
  • Możliwość wypełnienia tabeli obciążeń w module analizy przekroju przy użyciu kopiowania przez schowek.
   Umożliwia wkopiowanie listy z zestawem sił z dowolnej tabeli (np. z arkusza kalkulacyjnego).

  Nowe funkcje - wersja 4.5

  • uwzględnienie wpływu skurczu i pełzania betonu w obliczeniach SGU
  • obliczenia zarysowania przekrojów kołowych
  • wykresy interakcji dla zginania ze ściskaniem w analizie nośności przekrojów bisymetrycznych (prostokątnych, wielokątnych i kołowych)
  • nowy moduł do liczenia zbrojenia słupów
   • możliwość definicji obciążenia w obu płaszczyznach
   • wyznaczanie zbrojenia w wielu przekrojach
   • wykresy interakcji sił wewnętrznych
   • uwzględnianie efektów drugiego rzędu
  Nowe funkcje - wersja 4.0
  • możliwość wymiarowania przekroju dla  listy obciążeń
  • możliwość ograniczania szerokości rys i naprężeń dla przekrojów zginanych z siłą osiową
  • możliwość ograniczenia odkształceń w stali przy zginaniu
  • usprawnienie analizy zbrojenia dla przekrojów kołowych
  • rozbudowa modułu do liczenia belek:
   • nowe okno do definicji obciążeń
   • możliwość definicji listy obciążeń
   • możliwość uwzględnienia ciężaru własnego belki
   • możliwość definicji dowolnego rozkładu sił wewnętrznych „punkt po punkcie”
   • analiza zbrojenia dla obwiedni obciążeń
   • weryfikacja ze względu na minimalny stopień redystrybucji
   • nowe okno do generowania i prezentowania zbrojenia
   • analiza długości zakotwienia prętów podłużnych
   • rysunek schematu zbrojenia
   • eksport rysunku do formatu DXF
   • eksport danych o zbrojeniu do formatu ADD (do programu ADFER)
 • Najważniejsze cechy programu:

   Program MASTER EC2 Żelbet służy do wyznaczania pola powierzchni zbrojenia w przekrojach żelbetowych. Ponadto program może wyznaczyć nośność przekroju na podstawie określonej powierzchni zbrojenia, jak również wyznaczyć maksymalne ugięcie belki żelbetowej. Program pozwala na wyznaczenie zbrojenia podłużnego i poprzecznego jednocześnie w wielu przekrojach belki oraz zbrojenia podłużnego w słupach.

   Analizy prowadzone za pomocą programu MASTER EC2 mogą być wykonywane dla wielu typów przekrojów, w tym: prostokątnego, teowego, typu L, dwuteowego, kołowego i wielobocznego.

   Wszystkie obliczenia prowadzone są zgodnie z normą EUROKOD 2 (PN-EN 1992-1-1) z uwzględnieniem odpowiednich załączników krajowych.

   

  Zalety programu:

  • szybka weryfikacja nośności przekrojów żelbetowych
  • szybkie wyznaczanie zbrojenia teoretycznego dla przekrojów betonowych
  • obliczenia zgodnie z normą EUROKOD 2 (PN-EN 1992-1-1:2008)
  • łatwość prowadzenia obliczeń i ewentualnego ich powtarzania
  • rozbudowane bazy materiałów (stal, beton)
  • imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzędu dla słupów
  • wyznaczanie zbrojenia podłużnego i poprzecznego dla belek
  • wyznaczanie zbrojenia podłużnego dla słupów
  • prezentacja graficzna zbrojenia belki z eksportem rysunku do formatu DXF
  • czytelne i konfigurowalne noty obliczeniowe
  • możliwość przechowywania zadania w chmurze BIMware Platform
  • możliwość łatwego współdzielenia danych i wyników dzięki BIMware Platform
  • dostępne wersje językowe: polska, angielska, francuska i rosyjska
  • możliwość generacji dokumentacji w innym języku niż język interfejsu
  • Microsoft® Windows® 7 / 8
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x800


 


MASTER EC2 Reinforcement – software for concrete structures design for the Eurocode 2. Sections, beams, columns reinforcement calculation and verification. Learn more in English at www.bimware.com


Kontakt z Działem Handlowym
Aneta Kuhny
tel.: 12 639 25 13
e-mail: akh@robobat.pl

 
Anna Zelek
tel.: 12 639 25 11
e-mail: azk@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.