Kontakt handlowy Robobat

Advance PowerPack for Autodesk Revit 2019 oferuje szeroką gamę narzędzi poprawiających wydajność pracy w Revicie oraz dzięki BIM Connect umożliwia przesyłanie informacji o modelu pomiędzy programami Autodesk Revit i Advance Design.
GRAITEC Advance Power Pack jest dołączany bezpłatnie do każdej subskrypcji programu Revit zakupionej w Graitec Polska. Bezpłatny dostęp do Advance Power Pack dotyczy również odnowienia planu obsługi zrealizowanego w Graitec Polska.


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • NOWOŚCI W WERSJI 2019

  • ulepszone narzędzie do tworzenia zakresu przekroju
  • modyfikacja procesu wymiany danych z arkuszami Excel
  • możliwość zapisu filtra z poziomu opcji Wyszukiwanie elementu
  • ulepszony proces zarządzania zestawami rodzin w projekcie
  • zarządzanie rodzajami linii w prezentacji modelu

  Pobierz pełną listę nowości>>>

  NOWOŚCI W WERSJI 2018 R2
   

  Wyszukiwanie elementu
  Nowe narzędzie Wyszukiwanie elementów przeszukuje bazę danych całego projektu na podstawie listy dostępnych parametrów. Dzięki temu poleceniu można błyskawicznie wyszukać dowolne obiekty w całym projekcie, aktywnym widoku lub w aktywnej selekcji, a następnie można je zaznaczyć, wyświetlić albo wyizolować.

  Do linii modelu
  Komenda Do linii modelu tworzy linie na podstawie zaznaczonych elementów. Za pomocą polecenia można, między innymi, uzyskać prezentację osi na widokach 3D.

  Powiel arkusze
  Powiel arkusze to nowa funkcja, służąca do szybkiego i efektywnego powielania arkuszy. Umożliwia wybór sposobu powielania tabelki rysunku i widoków, a także pozwala w łatwy sposób zarządzać numeracją i nazewnictwem arkuszy.
   
  Długość kabla
  Nowa komenda służy do obliczania długości kabla z zaznaczonej ścieżki. Wybór ścieżki może odbywać się automatycznie, poprzez wyznaczenia najkrótszej trasy lub poprzez ręczną jej selekcję. Możliwe jest wyznaczenie długości całkowitej z króćcami lub bez króćców. 

  Rzędne poziomów
  Rzędne poziomów to nowa komenda w kategorii Opis, która automatycznie generuje wymiar poziomu razem z etykietą wysokościową. Użytkownik musi tylko wskazać miejsce, gdzie wymiar będzie umieszczony po wygenerowaniu. W konfiguracji opisów można zdefiniować wykorzystywany rodzaj linii wymiarowych.

  Więcej zmian, nowości i udogodnień można znaleźć w pliku, który jest do pobrania tutaj  >> KLIK <<.
   

  NOWOŚCI W WERSJI 2018

  Pobierz pełną listę nowości>>>

  Zgodność z Revit® 2017 oraz Revit® 2018
  Wersja 2018 dodatku GRAITEC PowerPack for Revit® jest kompatybilna zarówno z programem Revit w wersji 2017 oraz w wersji 2018.  
   
  Przygotuj podkład
  Nowa funkcja Przygotuj podkład stworzona została w celu ułatwienia procesu przygotowania modelu architektonicznego dla konstruktorów oraz inżynierów MEP. Zawiera takie operacje, jak odłączanie od pliku głównego, audyt pliku, usuwanie widoków, usuwanie arkuszy, usuwanie nieużywanych elementów czy usuwanie łącz.
   
  Podłącz podkład
  Podłącz podkład to nowa funkcja, która pozwala na podłączenie modelu architektonicznego do modelu instalacji lub konstrukcji. Użytkownik może wybierać pomiędzy kilkoma opcjami, takimi jak: przeniesienie standardów projektu z podłączonego pliku, kopiowanie zakresów modelu z podkładu i ograniczeń pomieszczeń.
   
  Dodaj rzuty
  Nowa funkcja Dodaj rzuty pozwala użytkownikom na szybkie i efektywne tworzenie rzutów opartych na predefiniowanych szablonach. Możliwe jest wybór wielu szablonów oraz wielu poziomów jednocześnie. Funkcja pozwala również na tworzenie takich widoków, jak: rzut kondygnacji, rzut sufitu i rzut konstrukcyjny.  
   
  Złącz/Rozłącz geometrię
  Złącz/Rozłącz geometrię to nowa funkcja, zaprojektowana by ułatwić pracę podczas łączenia lub ustawiania kolejności połączeń geometrii modelu. Jest to zautomatyzowana funkcja, dzięki której możliwe jest bardzo szybkie łączenie elementów z innymi oraz łatwe przełączanie kolejności połączeń między tymi elementami.
   
  Izolacja rur
  Funkcja Izolacja rur automatycznie przypisuje izolację do systemów, albo wyliczając jej grubość ze średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej, albo poprzez podanie stałej wartości. 
   
  Modelowanie konstrukcji
  Nowy zestaw narzędzi w PowerPack for Revit, o nazwie Konstrukcja, zawiera kilka narzędzi przydatnych podczas weryfikacji i korekcji modelu analitycznego. Dzięki nim eksportując model analityczny do programów obliczeniowych (np. Advance Design) otrzymamy poprawne rezultaty analizy MES.
   
  • Wykryj błędy wskazuje wszystkie elementy, które wydają się być połączone, chociaż z punktu widzenia obliczeniowego nie są,
  • Przywróć model analityczny resetuje ręczne dostosowywania modelu analitycznego (dla całego modelu lub selekcji),
  • Przytnij lub rozciągnij automatycznie przycina lub rozciąga koniec bliskiego elementu,
  • Dopasuj do węzła automatycznie rozciąga najbliższy koniec elementów do punktu referencyjnego. 
   
  Nowy język interfejsu użytkownika: Rosyjski
  PowerPack for Revit jest teraz również dostępny w rosyjskiej wersji językowej. Użytkownicy mogą wybrać nowy język, wchodząc w okno Dostosowywanie PowerPack.
   
  Instalacja niestandardowa
  W wersji 2018 użytkownik ma dodatkową możliwość instalacji tylko wybranych opcji z PowerPack for Revit. Są to moduły: Menedżer rodzin, Połączenie Excel oraz Menedżer znaku wodnego.
   
  Szybkie linie wymiarowe 
  Narzędzie Szybkie linie wymiarowe uwzględnia teraz belki oraz siatki, może także działać na przekrojach i elewacjach.
   
  Zmiana organizacji wstążki
  Konsekwencją dodania nowych narzędzi w tej wersji programu jest przeorganizowanie wstążki. Zmiany polegają między innymi na takim rozmieszczeniu nowych narzędzi, aby zachować czytelność całego interfejsu. Największa zmiana w wyglądzie wstążki, w stosunku do poprzednich wersji programu, to przeniesienie narzędzi Zbrojenie z PowerPack do aplikacji Reinforced Concrete BIM Designers. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy znajdą wewnątrz jednego pakietu narzędzia dedykowane do obliczeń zbrojenia, generowania zbrojenia w modelu oraz tworzenia rysunków dla zbrojenia.
   

  NOWOŚCI W WERSJI 2017

  Pobierz pełną listę nowości>>>


  Zgodność z Revit 2016 oraz Revit 2017
  GRAITEC PowerPack for Revit 2017 działa zarówno w środowisku Autodesk Revit 2016 jak i w wersji 2017. 

  Numeracja 
  Jednym z najbardziej pożądanych i oczekiwanych funkcji wersji 2017 jest obszerne narzędzie do numeracji. Jego główną zaletą jest fakt, że za pomocą tylko jednego narzędzia użytkownik może utworzyć, zreorganizować lub usunąć numerację dla KAŻDEJ wczytanej kategorii w projekcie. Złożoność okna numeracji wynika z ogromnej elastyczności narzędzia, które może być stosowane do dowolnej kategorii i jest równoważona przez intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs.  Dane BIM - Połączenie z Excel    
  Kolejną dużą nowością tej wersji PowerPack for Revit® 2017 jest możliwość synchronizowania plików pomiędzy programem Revit i Microsoft Excel, poprzez zastosowanie nowej rozbudowanej funkcji „Połączenie z Excel”.

  Widoki rozszerzone  
  Rysunki szalunkowe zawierające dodatkowe informacje przysłoniętych obiektach (takich jak ściany znajdujące się na niższej kondygnacji) mogą być teraz tworzone automatycznie przy pomocy narzędzia „Widoki rozszerzone”, dzięki czemu możemy oszczędzić czas i wysiłek potrzebny na utworzenie takiej dokumentacji.

  Otwory na instalacje    
  GRAITEC PowerPack for Revit® 2017 udostępnia nowe narzędzie do tworzenia i wycinania otworów na instalacje w konstrukcji budynku. Moduł  „Otwory na instalacje” może być stosowany dla kanałów, rur czy też dla drabinek kablowych. Jedną z jego zalet jest możliwość aktualizacji już istniejących otworów oraz możliwość łatwej lokalizacji i podejrzenia danego otworu.

  Opis rur
  Obok innych rozwiązań dedykowanych branży MEP, ta wersja PowerPack zawiera również narzędzie do automatycznego dodawania etykiet i opisów dla kanałów i rur.
     
  Dodatkowe parametry współdzielone    
  Nowa wersja PowerPack zawiera nowe parametry współdzielone, dzięki którym proces dokumentacji jest szybszy i prostszy, a dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne informacje.  Nowe parametry dostępne w PowerPack for Revit 2017 to:  Grubość płyty, Wykończenia pomieszczeń oraz Grubość rur.

  Współrzędne i poziom    
  To narzędzie dodaje parametry współdzielone do elementów konstrukcyjnych:  fundamentów, słupów, belek, ścian i płyt.  
  Nowo dodane parametry są zgrupowane w sekcji “Położenie geometrii”, którą można znaleźć we właściwościach poszczególnych elementów.

  Nowa zawartość w Menedżerze rodzin
  Wraz z najnowszą wersją PowerPack uaktualniona została biblioteka rodzin dostarczanych razem z programem głównie poprzez dodanie nowych rodzin dla użytkowników z Francji, Czech i Wielkiej Brytanii.
  Wszystkie rodziny zostały oznaczone znakiem wodnym, a ich nazwy zostały odpowiednio dostosowane.
  Dodatek dostarcza 1131 rodzin, pogrupowanych według kraju i według kategorii: opisy, elementy konstrukcyjne, tabelki rysunkowe, itp.

  ULEPSZENIA:
  • Akceptowanie selekcji poprzez użycie klawisza Enter    
  • Wielkość liter – możliwość zmiany wielkości liter jak w zdaniu  oraz możliwość zmiany nazw widoków i arkuszy
  • Menedżer Rodzin - obsługa lokalizacji sieciowej dla plików oraz obsługa katalogów typów
  • Szybkie linie wymiarowe  - możliwość tworzenia wielu linii wymiarowych jednocześnie
  • Szkicuj pręt  - wraz ze szkicem pręta tworzona jest teraz również jego etykieta
  • Widok 3d dla każdego poziomu - możliwość wyboru poziomów
  • Połącz otwory - obsługa otworów utworzonych za pomocą wystąpienia rodziny  
  • BIM Connect - szereg usprawnień, w tym związane z synchronizacją przekrojów okrągłych 

  NOWOŚCI W WERSJI 2016 R2

  Pobierz pełną listę nowości>>>
  • Poręczne narzędzie do zarządzania wszystkimi aktywnymi widokami, pozwalające ułożyć je sąsiadująco z wyśrodkowanymi widokami.
  • Proste okno dialogów służące do zmiany sposobu wyświetlania zbrojenie w elemencie nadrzędnym.
  • Dopasowanie zbrojenia powierzchniowego do płyt o dowolnym kształcie, za pomocą jednego polecenia.
  • Szybkie tworzenie, rozbijanie, dostosowywanie i dzielenie rozkładów zbrojenia.
  • Przeglądarka projektu pozwalająca na szybkie pokazywanie i ukrywanie elementów w modelu ze względu na wystąpienie oraz kategorię.
  • Rodziny Revita zabezpieczone hasłem ze znakiem wodnym przy pomocy Menedżera znaku wodnego

  NOWOŚCI W WERSJI 2016

  Pobierz pełną listę nowości>>>

    Menedżer rodzin:
  Wybór rodzin i ich typów do załadowania i używania w projektach, za pomocą komendy Menedżer rodzin. Po zaznaczeniu rodzin w oknie dialogowym należy wybrać typ do załadowania, po czym te rodziny zostaną załadowane do przeglądarki i można ich będzie używać w projekcie.
   
    Modelowanie:

  Przesuń XY

  Wprowadzanie określonych wartości współrzędnych X i Y za pomocą komendy Przesuń XY. Zaznacz elementy i uruchom komendę ze wstążki GRAITEC PowerPack.    

  Strona umieszczenia drzwi
  Narzędzie dodające parametr dotyczący strony umieszczenia drzwi w projektach Revita. Narzędzie rozróżnia drzwi lewe i prawe. Informacje te można wykorzystać w etykietach drzwi lub zestawieniach drzwi.

  CAD 3D Widoczność
  Przekształcanie rysunków 3D w rodziny aktualizowane automatycznie po wprowadzeniu zmian w rysunkach.

   
    Parametry geometrii:

  Wysokość słupa
  Wprowadza parametr współdzielony wysokości dla zaznaczonych słupów.

  Wysokość i grubość ściany
  Wprowadza parametr współdzielony grubości i wysokości ścian w danym projekcie.   

  Rzędna parapetu i nadproża
  Wprowadza parametr współdzielony rzędnych parapetu i nadproża dowolnego otworu, na podstawie właściwości drzwi lub okien zdefiniowanych w projekcie.
             
  Elewacja (GK/DK) belki
  Wprowadza parametr współdzielony dla górnego i dolnego poziomu dla zaznaczonych belek.   

  Elewacja (poziom GK/DK) stropu
  Wprowadza parametr współdzielony poziomu dla górnego i dolnego stropu oraz parametr współdzielony grubości stropu.

  Widok 3D
  Szybkie i łatwe tworzenie widoków 3D dla określonych przekrojów lub każdego z poziomów budynku, czy też dla wyselekcjonowanych elementów. Rozdziela widoki na przemieszczone widoki 3D dla każdego poziomu za pomocą narzędzia Przemieszczenia poziomami. Łatwy powrót do ustawień pierwotnych widoku za pomocą narzędzia Resetuj Przemieszczenia.
   
  Podział rur
  Opcja Podział rur umożliwia dzielenie rur i kanałów na krótsze odcinki. Po zaznaczeniu rur i kanałów, które mają zostać podzielone, i ustawieniu długości odcinków, komenda podzieli elementy zgodnie ze zdefiniowanymi wartościami.   

   
    Opis:

  Automatyczne wymiarowanie
  Tworzenie zestawu linii wymiarowych dla ścian. Narzędzia uwzględnia otwory w ścianach, ściany dochodzące do wymiarowanego elementu oraz osie konstrukcyjne.

  Szybkie linie wymiarowe
  Przekształcanie linii szczegółowej w linię wymiarową w dowolnym obszarze projektu.    

  Łączenie linii wymiarowych
  Tworzenie czytelnego widoku wszystkich wymiarów poprzez utworzenie jednej wspólnej linii wymiarowej (łańcucha linii wymiarowych).

  Konfiguracja
  Definiowanie liczby, rodzajów i odległości między liniami wymiarowymi dla wszystkich narzędzi wymiarowania.    

  Parapet okna
  Stworzenie etykiet wysokości parapetów i otworów za pomocą komendy Parapet okna.    

  Etykiety konstrukcyjne
  Dodawanie etykiety zawierającej wszystkie warstwy stropu za pomocą jednego kliknięcia.  

  Linia schodów
  Ta prosta komenda umożliwia stworzenie linii schodów o dowolnym kształcie na podstawie szkicu.     

  Edycja pozycji
  Modyfikuje składnię pozycji, parametr „Znakowanie”, dla wybranych elementów.

   
    Prefabrykaty:

  Generator Arkuszy
  Umożliwia automatyczną generację widoków z rzutami wybranego zespołu, które następnie są automatycznie rozmieszczane na nowym arkuszu. W przypadku selekcji wielu zespołów jednocześnie, dla każdego zespołu generowany jest osobny arkusz z widokami.

  Uwzględnij lub wyklucz z zestawień
  Zapewnia pełną kontrolę nad uwzględnieniem zaznaczonych elementów w harmonogramach.    

  Oblicz objętość
  Pozwala określić, czy objętość każdego elementu zostanie wliczona do całkowitej objętości elementu wysyłkowego.

   
    Dokumentacja:

  Wyrównanie
  Komenda Wyrównanie może być używana dla każdej rzutni na arkuszu. Wyrównuje widoki w pionie, w poziomie lub wzdłuż linii. Można je wyrównywać do lewej lub prawej krawędzi, do górnej lub dolnej krawędzi lub też do linii środkowej wskazanego widoku.  

  Legendy
  Definiowanie zestawu elementów, które zostaną zawarte w legendzie, a następnie tworzenie, modyfikowanie, kopiowanie i filtrowanie parametrów legendy. Narzędzie to daje możliwość szybkiego stworzenia zestawień dla okien i drzwi. Funkcja ta była długo oczekiwana przez użytkowników Revita i stanowi duże ułatwienie w projektowaniu.
   
  Eksport arkuszy do DWG
  Wybór dowolnej liczby arkuszy Revita i natychmiastowy eksport do jednego lub wielu plików .dwg.
      
  Połączenie Excel
  Powiązanie arkusza Excela z projektami Revita.    

  Parametr klucza
  Definiowanie i uzupełnianie współdzielonych parametrów w kategoriach Revita. Zarządzanie wartościami parametrów elementu bezpośrednio z arkusza Excela.

   
 • Revit PowerPack to dynamiczna aplikacja wertykalna opracowana przez firmę GRAITEC dla użytkowników programu Autodesk Revit.
  GRAITEC PowerPack to zestaw wyjątkowych narzędzi i funkcji, zwiększających wydajność pracy w oprogramowaniu Revit.

  Revit PowerPack daje m.in. możliwość szybszego wymiarowania rysunków za pomącą narzędzi automatycznego wymiarowania, definiowania i wyrównywania widoków, tworzenia arkuszy jak i parametrów legend (w tym zestawień okien i drzwi), import danych z Excela oraz eksportowanie arkuszy z Revita bezpośrednio do plików dwg.

  Ta innowacyjna aplikacja jest nakładką na oprogramowanie Autodesk Revit: Architecture, Structure, MEP oraz One Box.


  GRAITEC PowerPack for Autodesk Revit to szereg innowacyjnych narzędzi, zaprojektowanych w celu zapewnienia użytkownikom oprogramowania Revit we wszystkich branżach lepszej funkcjonalności, większej kontroli i automatyzacji.

 • Wymagania systemowe wersji 2019

  Graitec Advance PowerPack for Revit 2019 działa wyłącznie na platformie Autodesk Revit.  Wydajność: duże, złożone modele
  System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 dla 64-bitowych:
  Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium


  Microsoft® Windows® 8. 1 64-bitowych:
  Enterprise, Pro i Windows 8.
  1 Microsoft

  ® Windows® 10 64-bitowych:
  Enterprise lub Pro

   
  Typ Procesora Wielordzeniowy procesor Intel® Xeon®, procesor i-Series lub AMD® z obsługą technologii SSE2. Stosowanie najwyższej rzeczywistej CPU prędkości zaleca się.

  Autodesk® Revit® produktów oprogramowania będzie używanych kilka rdzeni do wykonywania wielu zadań, a nawet do 16 rdzeni w operacjach renderowania zbliżonego do fotorealistycznego.
  Pamięć 16 GB RAM
  • Zazwyczaj wystarczające dla typowej sesji edycyjnej pojedynczego modelu wystarcza około 700 MB na dysku. Oszacowanie to jest oparte na wewnętrznych testach i raportach klientów. Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  • Modele utworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci do jednorazowego uaktualniania.
  Wyświetlanie grafiki 1920 x 1200 lub więcej z kolorami true color
  ustawienie wyświetlania DPI: 150% lub mniej
  Karta wideo DirectX® 11 karta graficzna z obsługą Shaderów modelu 5 jako zalecana przez firmę Autodesk.
  Miejsce na dysku
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku
  • 10000 + RPM (dla interakcji chmury punktów) lub dysk Solid State Drive
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
  Urządzenie wskazujące MS-Mouse lub 3Dconnexion® urządzenie zgodne ze standardem
  Przegl Microsoft® programu Internet Explorer® 7. 0 (lub nowszy)
  Połączenie Połączenie internetowe do licencji rejestracji i wstępnego pobrania komponentu


  Wartość: zrównoważona cena i wydajność
  System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 dla 64-bitowych:
  Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium


  Microsoft® Windows® 8. 1 64-bitowych:
  Enterprise, Pro i Windows 8.
  1 Microsoft

  ® Windows® 10 64-bitowych:
  Enterprise lub Pro

   
  Typ Procesora Wielordzeniowy procesor Intel® Xeon®, procesor i-Series lub AMD® z obsługą technologii SSE2. Stosowanie najwyższej rzeczywistej CPU prędkości zaleca się.

  Autodesk® Revit® produktów oprogramowania będzie używanych kilka rdzeni do wykonywania wielu zadań, a nawet do 16 rdzeni w operacjach renderowania zbliżonego do fotorealistycznego.
  Pamięć 8 GB PAMIĘCI RAM
  • Zazwyczaj wystarczające dla typowej sesji edycyjnej pojedynczego modelu wystarcza około 300 MB na dysku. Oszacowanie to jest oparte na wewnętrznych testach i raportach klientów. Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  • Modele utworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci do jednorazowego uaktualniania.
  Wyświetlanie grafiki 1680 x 1050 z kolorami true color
  ustawienie wyświetlania DPI: 150% lub mniej
  Karta wideo DirectX® 11 karta graficzna z obsługą Shaderów modelu 5 jako zalecana przez firmę Autodesk.
  Miejsce na dysku 5 GB wolnego miejsca na dysku
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
  Urządzenie wskazujące MS-Mouse lub 3Dconnexion® urządzenie zgodne ze standardem
  Przegl Microsoft® programu Internet Explorer® 7. 0 (lub nowszy)
  Połączenie Połączenie internetowe do licencji rejestracji i wstępnego pobrania komponentu


  Minimalne: Konfiguracja podstawowa
  System operacyjny Microsoft® Windows® 7 SP1 dla 64-bitowych:
  Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium


  Microsoft® Windows® 8. 1 64-bitowych:
  Enterprise, Pro i Windows 8.
  1 Microsoft

  ® Windows® 10 64-bitowych:
  Enterprise lub Pro

   
  Typ Procesora Jedno - lub wielordzeniowy Intel® Pentium®, Xeon®, procesor i-Series lub AMD® z obsługą technologii SSE2. Stosowanie najwyższej rzeczywistej CPU prędkości zaleca się.

  Autodesk® Revit® produktów oprogramowania będzie używanych kilka rdzeni do wykonywania wielu zadań, a nawet do 16 rdzeni w operacjach renderowania zbliżonego do fotorealistycznego.
  Pamięć 4 GB PAMIĘCI RAM
  • Zazwyczaj wystarczające dla typowej sesji edycyjnej pojedynczego modelu wystarcza około 100 MB na dysku. Oszacowanie to jest oparte na wewnętrznych testach i raportach klientów. Poszczególne modele będą różnie wykorzystywać zasoby komputera i jego wydajność.
  • Modele utworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci do jednorazowego uaktualniania.
  Wyświetlanie grafiki 1280 x 1024 z kolorami true color
  ustawienie wyświetlania DPI: 150% lub mniej
  Karta wideo Grafika podstawowa:
  karta graficzna obsługująca 24-bitowe


  Grafika zaawansowana:
  DirectX® 11 karta graficzna z obsługą technologii Shader Model 3 jako zalecana przez firmę Autodesk.
  Miejsce na dysku 5 GB wolnego miejsca na dysku
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z dysku DVD9 lub klucza USB
  Urządzenie wskazujące MS-Mouse lub 3Dconnexion® urządzenie zgodne ze standardem
  Przegl Microsoft® programu Internet Explorer® 7. 0 (lub nowszy)
  Połączenie Połączenie internetowe do licencji rejestracji i wstępnego pobrania komponentu  Wymagania systemowe wersji 2016

  Graitec Advance PowerPack for Revit 2016 działa wyłącznie na platformie Autodesk Revit.


  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny - Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit (Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium)
  - Microsoft® Windows® 8 64-bit (8 Enterprise, Pro lub podstawowy Windows 8)
  - Microsoft® Windows® 8.1 64-bit (Enterprise, Pro lub podstawowy Windows 8.1)
  Procesor Single-Core lub Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, i-Series. AMD® ze wsparciem technologii SSE2.
  Zalecane najwyższe możliwe taktowanie procesora.
  Pamięć operacyjna

  4 GB RAM

  Monitor

  Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024.

  Karta graficzna

  Karta obsługująca 24-bitową przestrzeń barw. Zalecane wsparcie dla DirectX® 11 oraz Shader Model 3.

  Przestrzeń dyskowa

  5 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia 3Dconnexion® lub inne zgodne z MS-Mouse.

  Nośnik

  Internet, DVD lub pamięć USB.

  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowsza).
  Połączenie internetowe Połączenie jest wymagane do rejestracji oraz pobierania komponentów.Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.