Kontakt handlowy Robobat

GRAITEC Advance Workshop to Management Information System (MIS) - łatwy w obsłudze program, będący odpowiedzą na potrzeby pojawiające się w trakcie zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych. Został zaprojektowany w taki sposób, że zapewnia wytwórcom elementów stalowych pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji. Zarządzanie zapasami, identyfikowalnością, nakładem pracy i procesami CNC zapewnia efektywność i redukuje koszty, co z kolei usprawnia działania firmy.


"Przewodnik Instalacji 2018" (PL)  "Podręcznik Użytkownika" (EN)


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • NOWOŚCI W WERSJI 2018

  Pobierz pełną listę nowości (EN) >>>


  Nowy sterownik do maszyn FICEP  (format PNI)
  Nowy sterownik do komunikowania się z nową generacją maszyn FICEP. 
   
  Nowy import IFC/IFCXML/XML
  Od najnowszej wersji Advance Workshop możliwy jest importu plików Tekla w formacie IFC, IFCXML i XML.
   
  Nowe zlecenie Eksport-Usuń
  Ta nowa funkcja pozwala na eksport i tworzenie kopii zapasowej folderu dla każdego zamówienia. Folder zawiera kopię każdego wykorzystanego certyfikatu materiału.
   
  Nowe zlecenie zakupu
  Zlecenia zakupu w Advance Workshop zostały wzbogacone o kilka nowych funkcji zwiększających ich funkcjonalność, w tym między innymi: multi magazyn, możliwość wprowadzania danych bezpośrednio czy zakup przez ciężar.
   
  Nowa funkcja multi magazyn
  Advance Workshop umożliwia teraz użytkownikom zarządzanie magazynem posortowanym według źródła, co jest przydatne zwłaszcza w przypadkach, gdy materiały pochodzą od różnych dostawców i użytkownik chce trzymać je rozdzielone. Jest możliwe dodanie dowolnej liczby nazw magazynów. Zamówienie może zawierać tylko elementy z wybranego magazynu.
                  
  Feedback Console (Konsola zwrotna)
  Do Advance Workshop zostało dodane specjalne narzędzie zaprojektowane do poprawy i kontroli wydajności przedsiębiorstwa. Konsola kontaktu zwrotnego zapisuje i monitoruje wszystkie działania na stanowisku roboczym, za pomocą prostego narzędzia opartego na wykorzystaniu kodów kreskowych. 
   
  Nowa funkcja do obliczania ciężaru netto dla blach
  W raportach dla części Advance Workshop wyświetlać może ciężar netto dla blach. Użytkownicy mogą wyłączyć tą funkcję w ustawieniach Advance Workshop.
   
  Nowe okno do wyładowania profili
  Advance Workshop ma teraz nowe okno do ręcznego wyładowania profili. Nowe okno jest bardziej czytelne i funkcjonalne.
   
  Zoptymalizowany import DSTV
  W nowym importerze plików DSTV, łatwiej rozpoznać pręty płaskie i przekonwertować je na blachy lub wybrać blachę i przekonwertować ją do pręta płaskiego. 
   
  Nowa funkcja "Raporty dla stanowiska roboczego"
  W Advance Workshop możliwe jest teraz tworzenie różnych raportów, indywidualnie dla każdego stanowiska roboczego. Użytkownik może utworzyć inny układ raportu dla każdego stanowiska, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie odpowiednich informacji do pracowników.
   
  Nowy filtr ze względu na ciężar
  Advance Workshop pozwala teraz użytkownikom na sortowanie wszystkich części i złożeń ze względu na ciężar. Podczas definicji procesu można wybrać nowy filtr - ciężar . Jeśli stanowisko roboczego ma ograniczenie ze względu na ciężar, teraz możliwe jest sprawdzenie go z wykorzystaniem ciężaru minimalnego i maksymalnego.
   
  Nowy raport dla śledzenia zespołu
  Od najnowszej wersji możliwe jest pełne śledzenie złożenia, w tym materiały spawania, nazwisko spawacza i miejsce produkcji. Raport z tymi informacjami dostępny jest dosłownie po wciśnięciu jednego przycisku w Advance Workshop.
   
  Nowy sposób znakowania poprzez frezowanie
  W  Advance Workshop 2018 użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać oznaczenia profili wykonane za pomocą frezowania.
   
  Podgląd profilu z czterech stron
  Funkcja wprowadzona dla nowego oznakowania przez frezowanie umożliwia wyświetlanie wszystkich czterech rzutów przekroju (lewo, prawo, góra, dół).
   
  Zwalnianie elementów z maszyn CNC
  Od najnowszej wersji programu możliwe jest zwolnienie części bezpośrednio z maszyn CNC połączonych z Advance Workshop, wraz z możliwością wysłania odpowiednich danych.


  Oferujemy indywidualne webinaria
  oraz prezentacje w siedzibie Klienta.

  Kliknij i skontaktuj się z nami>>


  GRAITEC Advance Workshop jest wszechstronnym i uniwersalnym rozwiązaniem do procesu wytwarzania elementów konstrukcji stalowych.
  Dysponuje bezpośrednimi połączeniami do importu danych ze wszystkich najważniejszych programów 3D, będących częścią systemu BIM, wliczając w to Autodesk Advance Steel; importu z Excela, systemów ERP, albo nawet ręcznego definiowania i modyfikacji, a dodatkowo wyposażony jest w sterowniki wszystkich najważniejszych producentów maszyn.

  Zobacz nowości wersji 2017>>kliknij tutaj

  FUNKCJE PROGRAMU:

  • Menedżer informacji

  BIM – współpraca systemów
  Ładowanie, sortowanie i zarządzanie danymi z projektów BIM z wielu źródeł CAD/BIM z dwukierunkowym połączeniem do Autodesk Advance Steel.    

  Obsługa wielu formatów plików
  Import, sortowanie i zarządzanie wieloma standardowymi formatami branżowymi stosowanymi w produkcji sterowanej cyfrowo, m.in.: CAM, PCS, DXF, CSV, XLS, BOM, DSTV, NC, NC1 itp.    

  Kompatybilność ze wszystkimi systemami 3D do tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji stalowych
  Możliwość ładowania danych z każdego systemu BIM/CAD, jak: Autodesk Advance Steel, Bentley ProSteel3D, Tekla Structure, Aveva BOCAD, StruCAD, SDS/2,TechoMetal i wiele innych. Import danych NC, BOM lub z Excela, a nawet bezpośrednie połączenie z systemem ERP Twojej firmy, dzięki czemu Advance Workshop stanowi integralną część procesów w przedsiębiorstwie.

  Szybkie tworzenie części dzięki bibliotekom
  Wbudowane szablony standardowych kształtów i przekrojów umożliwiają szybki tworzenie części lub edycję importowanych części. Element jest wprowadzany ręcznie z podaniem długości i szerokości albo bezpośrednio dodaje się pliki rysunkowe. Edycja wszystkich kształtów blach i profili jest możliwa w edytorze elementów programu Advance Workshop.    

  Menedżer dokumentów ułatwia kontrolę i identyfikowalność
  Pełna kontrola nad dokumentacją powiązaną z projektem, rysunkami, danymi dotyczącym spawania itd. ma istotne znaczenie dla jakości oraz identyfikowalności podczas całego procesu produkcyjnego w Twojej firmie.    

  Zaawansowana przeglądarka i edytor do części i elementów wysyłkowych
  Przeglądanie i edycja części za pomocą wbudowanej przeglądarki 2D & 3D oraz kreatora szkiców części. Prezentacja informacji o produkcji w podziale na poszczególne części lub całościowo, np. przygotowanie pod spawanie i pozycje części, w celu dostosowania do potrzeb firmy.

  Zastosowanie przygotowania brzegów pod spawanie we wszystkich sytuacjach
  Zastosowanie przygotowania brzegów pod spawanie na krawędziach blach i profili, w celu odpowiedniego przygotowania części do spawania i dostarczenia dokładnych danych do obróbki.    

  Bezpieczne ustawienia do kontroli nad uprawnieniami użytkownika
  Definiowanie uprawnień licznych użytkowników stosownie do potrzeb,
  na podstawie pełnionych funkcji, stanowisk lub dostępu do zarządzania.    

  Automatyzacja weryfikacji błędów w danych produkcyjnych
  Podczas importu danych produkcyjnych są one weryfikowane na obecność błędów, a specjalne filtry sprawdzają możliwości produkcyjne, w celu wykrycia ewentualnych problemów przed rozpoczęciem wytwarzania.

  Podwykonawstwo i outsourcing prac
  Łatwe definiowanie specjalistycznych usług świadczonych przez innych wykonawców, dzięki czemu te zadania zostaną podświetlone już na początku i łatwo przydzielone; ewentualnie zostaną wysłane zapytania do jednego lub wielu wykonawców.

   

  • Menedżer wytwarzania
  Udoskonalanie procesów w wirtualnym warsztacie
  Definiowanie i zarządzanie każdym etapem procesu produkcyjnego, aż do najmniejszych szczegółów, w celu zapewnienia optymalnego i wydajnego działania warsztatu.    

  Inteligentne przesyłanie części
  Części są inteligentnie przesyłane wewnątrz zakładu produkcyjnego, z uwzględnieniem zarówno maszyn CNC, jak obszaru obróbki ręcznej, w tym elementów wysyłkowych, malowania i załadunku.    

  Wykrywanie specjalistycznych wymogów lub metod w dziedzinie spawania
  Łatwe definiowanie, wykrywanie i zarządzanie wieloma specjalizacjami spawaczy i nakładem pracy wynikającym z certyfikacji.

  Monitorowanie ruchu materiałów
  Ruch materiałów i części jest śledzony podczas ich przemieszczania wewnątrz warsztatu, w celu dostarczenia precyzyjnych danych zapewniających optymalne przesyłanie.    

  Części elementu wysyłkowego dostarczane do wytworzenia „na czas”
  Śledzenie części powiązanych z elementem wysyłkowym w celu dostarczenia do spawania i wytworzenia „na czas” (just-in-time), czyli wtedy, kiedy ma zostać wykorzystany i wbudowany.    

  Kontrola nad logistyką i załadunkiem
  Zarządzanie licznymi dostawcami usług logistycznych i kontrola nad dostawami zamówień, w podziale na części, elementy wysyłkowe, partie, fazy, masę, wymiary itp.

  Analiza produkcji
  Optymalizacja produkcji i analiza wszystkich procesów produkcyjnych, każdego etapu, zakładu, czasu i kosztów ponoszonych przez firmę.    

  Porównanie i analiza procesu poprodukcyjnego
  Porównanie procesów produkcyjnych poprzez śledzenie czasu obsługi przez każde stanowisko i w ramach każdego działania lub procesu, z możliwością analizy każdego centrum sterowania.    

  Raporty dotyczące produkcji
  Sporządzanie raportów z produkcji, z selekcją, filtrowaniem, wyświetlaniem i prezentacją danych w raporcie według okresu, maszyny, projektu itp. Raporty mogą być prezentowane w postaci wydruku, pliku .PDF, .XLS lub .XML

  Śledzenie statusu produkcji i projektu
  Śledzenie statusu produkcji począwszy od wczesnego stadium zamówienia, poprzez status produkcyjny na każdym etapie, centrum sterowania i pojedyncze części, po śledzenie dostaw: od załadunku na samochód ciężarowy po dostarczenie na budowę.  

  Zarządzanie projektem do zamówienia, przez wysyłkę, aż po dostawę
  Centralne zarządzanie postępami produkcji na każdym z etapów i dostarczanie odpowiednich arkuszy z instrukcjami dla każdego procesu: cięcia, wiercenia, tłoczenia, spawania, malowania i załadunku na pojazdy – wszystko zgodnie z definicjami procesów obowiązującymi w firmie i wymogami klienta.

  • Optymalizacja cięcia
  Automatyczna optymalizacja cięcia elementów z możliwością przełączenia na ustawienia ręczne
  Wydajna funkcja cięcia umożliwia osiągnięcie dużych oszczędności materiału w ciągu sekund. Automatycznie wybiera z zapasów optymalne profile i wytwarza szczegółowe rysunki cięcia w celu zminimalizowania liczby wykorzystanych profili i redukcji zużycia materiałów. Obsługuje liczne wymiary z zapasów i konsolidację części.


  • Centrum sterowania


  Obsługa wszystkich najważniejszych maszyn CAM
  Procesory CAM dostarczają dane do obróbki CNC w ramach wymaganych procesów, obejmujących wszystkie aspekty produkcji uwzględniane przez najważniejszych producentów maszyn CNC do obróbki elementów stalowych.

  Informowanie o działalności zakładu
  Połączenie z maszynami CAM w celu otrzymywania aktualnych informacji o postępach prac (działanie zależne od typu maszyny).    

  Definiowanie i edycja kolejności prac
  Definiowanie i edycja kolejności prac oraz elektroniczne wykorzystanie tych procesów, poprzez tworzenie i przypisywanie zleceń zakładom i procesom. Możliwość wyboru modelu najlepiej pasującego do zakładów i procesów albo stworzenia własnego formatu.

  Optymalizacja i precyzja w przygotowaniu elementów wysyłkowych
  Funkcja gwarantuje, że pojedyncze części docierają do odpowiedniego wytwórcy we właściwym czasie. Umożliwia dostosowanie wytwarzania do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Kierownik warsztatu może zagwarantować prawidłowe, zgodne ze specyfikacją, wykonanie części lub elementu. W obróbce elementów stalowych precyzja jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania firmy.    

  Połączenie wszystkich maszyn CAM
  Funkcja umożliwia dodanie procesorów CAM dla wszystkich maszyn CNC zgodnie z wymogami i obejmuje wszystkie aspekty produkcji, stosowane przez wszystkich najważniejszych producentów maszyn CAM do obróbki elementów stalowych.    

  Optymalizacja kontroli produkcji z uwzględnieniem prac wykonywanych ręcznie
  Dodawanie i wyświetlanie obecnego statusu oraz przypominanie o pracach wykonywanych ręcznie za pomocą terminali telekomunikacyjnych, ze wzajemnym rozpoznawaniem relacji między nimi.

  Optymalizacja kontroli produkcji i dodanie wszystkich dodatkowych centrów CAM
  Dodawanie i uwzględnianie wszystkich połączeń z centrami CAM w celu aktualizacji na bieżąco informacji o postępach prac (zależnie od typu i możliwości maszyny) i zapewnienia jak największej wydajności produkcji.    

  Przeglądarka plików DSTV w programach Advance

   

  • Menedżer zapasów
  Identyfikowalność zapewnia jakość i kontrolę
  Identyfikowalność na wszystkich etapach, obejmująca również dostawców i certyfikaty spawalnicze, umożliwia przestrzeganie lokalnych norm zgodności. Identyfikacja pozycji w celu śledzenia pochodzenia, procesu, historii, usytuowania lub zastosowania.    

  Pełne zarządzanie zapasami i materiałami eksploatacyjnymi
  Wszechstronne możliwości zarządzania zapasami, obejmujące dostawców, certyfikaty materiałowe, wstępne zobowiązania, terminy dostaw, śledzenie odpadów, wykorzystanie pozostałości – baza danych zapasów jest łatwa do skonfigurowania, działa w czasie rzeczywistym i może się łączyć z modułami optymalizacji cięcia jak i systemami ERP. Wydajne zarządzanie zapasami pozwala dysponować odpowiednią ilością zapasów we właściwym miejscu i czasie. W ten sposób kapitał nie jest niepotrzebnie zamrożony w zapasach, a jednocześnie ciągłość produkcji zostaje zabezpieczona na wypadek problemów w łańcuchu dostaw.    

  Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi
  Centralizacja zamówień pozwala uniknąć zdublowanych zamówień i ułatwia śledzenie zamówień, z bezpośrednim dostępem i połączeniem z systemem ERP.

  Zarządzanie łańcuchem dostaw
  Śledzenie zamówień i dostaw od wielu dostawców, z możliwością bezpośredniego połączenia z systemem ERP.

  Rozdzielanie zapasów i znajdowanie właściwych elementów we właściwym miejscu, z właściwymi danymi
  Wydajne zarządzanie zapasami pozwala dysponować odpowiednią ilością zapasów we właściwym miejscu i czasie. Zarządzanie zapasami daje wiedzę, gdzie zapasy się znajdują, do jakiego celu mają służyć; umożliwia ich wstępne i docelowe zarezerwowanie, ustalenie priorytetu ich wykorzystania w zależności od projektu, typu, gatunku itp.     

  Zarządzanie pozostałościami materiałów i redukcja zapasów
  Śledzenie stanu pozostałości materiałów, po zastosowaniu optymalizacji cięcia blachy lub profili, w celu maksymalnego ich wykorzystania.

  Tworzenie i wydruk listy zapasów na podstawie zaznaczonych elementów
  Listy zapasów można drukować w celu łatwiejszego śledzenia różnych materiałów, gatunków i pozostałości oraz wykazania ilości zapasów w danym momencie i sposobu ich inwentaryzacji.    

  Śledzenie i centralizacja certyfikatów
  Definiowanie i zarządzanie wszystkimi rodzajami dokumentów oraz zapewnienie zoptymalizowanego i skutecznego śledzenia certyfikatów dostawców i materiałów.    


  • Planowanie produkcji
  Kontrola planowania produkcji
  Bieżące informacje, uzyskiwane w dowolnym momencie za pomocą prostego interfejsu graficznego, dające dostęp do dokładnych danych wysokiej jakości, umożliwiają sprawną i precyzyjną produkcję.    

  Optymalizacja szczegółowych danych produkcyjnych
  Zarządzanie i kontrolowanie przebiegu prac nad projektem i procesów produkcyjnych, sortowanie według projektu, partii, fazy, warsztatu, a nawet części, w celu optymalizacji produkcji.


  • Generator zestawień i system kodów paskowych
  Dokładniejsze i prostsze wprowadzanie danych dzięki systemowi kodów paskowych
  Zwiększenie precyzji danych dzięki wyeliminowaniu ręcznego wprowadzania danych na wszystkich etapach procesu. Uproszczenie wprowadzania danych dzięki prostej w obsłudze wizualnej prezentacji zebranych danych. Możesz generować własne kody paskowe dla poszczególnych aktywów, techników, lokalizacji magazynowych i części.    

  Szybkie definiowanie zoptymalizowanej listy elementów ciętych
  Ręczne zdefiniowane prostej listy elementów ciętych zabiera dużo czasu. W naszym programie lista zawiera wszystkie informacje niezbędne do oszacowania kosztów, ilości odpadów poprodukcyjnych i zarządzania zapasami w magazynie, wytwórni lub u dostawcy. Lista elementów ciętych zawiera finalne wymiary każdej części projektu (lub projektu składającego się z kilku faz). Pozwala to zagwarantować, że żadna część nie zostanie pominięta podczas planowania prac.    

  Łatwa konfiguracja, dopasowanie i dopracowanie list i raportów
  Dostęp do raportów z produkcji jest możliwy dzięki łatwym do skonfigurowania listom i formularzom, które można dostosować do potrzeb procesów w danym przedsiębiorstwie. Dane produkcyjne można wyświetlać i umieszczać w raportach, stosując własny styl prezentacji, w postaci wydruku, pliku .PDF, arkusza .XLS lub pliku XML.

  Tworzenie i wydruk listy załadunkowej
  Zminimalizowaliśmy wysiłek niezbędny do tego celu i obecnie do wydruku danych wystarczą dwa kliknięcia. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić dużo czasu, gdy trzeba wydrukować listę załadunkową do zamówień lub dołączyć dokumenty i etykiety do wysyłki. Za pomocą tej funkcji można również konfigurować informacje drukowane w liście przewozowym. Można skonfigurować informacje o firmie, a także inne dane, np. stopkę, logo, kod paskowy.    

  Śledzenie części i materiałów za pomocą etykiet
  Pełna możliwość śledzenia, począwszy od długości magazynowych, przez części, aż po elementy wysyłkowe. Etykiety to najlepszy sposób śledzenia, zapewniający dokładność danych i oszczędność czasu. Na żądanie klienta dostarczamy wersję demonstracyjną, która pokazuje dokładnie, na czym polegają oferowane udogodnienia.


  • Dostosowanie do potrzeb
  Powiązanie systemu ERP z danymi produkcyjnymi
  Łatwo konfigurowane, działające w czasie rzeczywistym połączenie baz danych daje możliwość powiązania z systemem ERP w celu zarządzania zapasami, zamówieniami, dostawami, fakturowaniem lub czasem. Advance Workshop natychmiast aktualizuje dane dotyczące śledzenia, a informacje są automatycznie poddawane ocenie w oparciu o politykę firmy i jej system ERP.    

  Inteligentne i konfigurowalne rozwiązania outsourcingowe
  Wcześniejsze zdefiniowanie filtrów umożliwia szybką identyfikację robót, które zostaną wykonane przez wykonawców zewnętrznych i upraszcza kontrolę zleceń przekazywanych do outsourcingu.


  • GRAITEC BIM Connect
  GRAITEC BIM Connect to dodatek, który pozwala na dwukierunkowe inteligentne przesyłanie danych z produktami GRAITEC.
  Wtyczka GRAITEC BIM Connect jest dostępna w Advance Workshop 2017 i pozwala na lepszą współpracę z Autodesk Advance Steel. GTC data sharing wraz z Advance Workshop dają teraz możliwość dokończenia/ kontynuowania projektów wyeksportowanych z Autodesk Advance Steel. • Pakiety

  Z CAM czy bez? Który pakiet jest najbardziej odpowiedni?

  GRAITEC Advance Workshop zapewnia pełną skalowalność, spełniając wymagania zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak dużych firm. Od w pełni wyposażonych, wykorzystujących CAM, stalowych centrów serwisowych po warsztaty z jednym pracownikiem pracującym na zlecenie – Advance Workshop to rozwiązanie w dziedzinie zarządzania produkcją, które wspomaga sukces każdej firmy.
  Znajdź pakiet odpowiadający Twoim potrzebom.


  Pakiety GRAITEC Advance Workshop

  FUNKCJE/Pakiety

  Viewer Standard    Professional Premium Ultimate

  Przeglądarka plików DSTV

    

  1 x licencja użytkownika (obsługuje wiele profili użytkownika)

   

  Zarządzanie BIM, danymi i dokumentacją

    

  Centrum kontroli produkcji

   

  Generator zestawień i system kodów paskowych

   

  Menedżer postępu robót

     

  Optymalizacja cięcia elementów

     

  Zarządzanie zapasami

       

  Planowanie produkcji

         

  Stwórz rozwiązanie optymalne dla siebie – dodaj:

  Procesory CAM


  Warsztatowy moduł PC nadzoru procesu
   

  Moduł łącza nadzoru procesu CAM*

  Dodatkowe licencje użytkownika

 • Poznaj opinie naszych Klientów:
         „…dzięki Advance Workshop możemy mieć jedno centrum sterowania…”

  więcej...
   
   

  „…Advance Workshop to rozwiązanie na miarę potrzeb przemysłu stalowego…”

  więcej...

   
   
   

  MPL s.r.l. (Italy)

  „…Advance Workshop pozwala nam kontrolować cały cykl produkcji. Advance Workshop w zdecydowanym stopniu zwiększył naszą zdolność produkcyjną...”
   
 • Oprócz aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia odpowiedzialnego za formaty DSTV i DXF, GRAITEC angażuje się we współpracę ze swoimi partnerami, dzięki czemu nasze oprogramowanie generuje i interpretuje kod NC w 100% zgodnie z wymogami producentów maszyn na całym świecie. Następujący producenci potwierdzili pełną zgodność ich maszyn z formatem DSTV i współpracują z nami w celu dalszego usprawnienia procesu „od projektu do produkcji”:

     

     

                 
 • Menedżer informacji

  Obsługa wielu formatów plikówObsługa wielu formatów plików Szybkie tworzenie części dzięki bibliotekomSzybkie tworzenie części dzięki bibliotekom Menedżer dokumentów ułatwia kontrolę i identyfikowalnośćMenedżer dokumentów ułatwia kontrolę i identyfikowalność Zaawansowana przeglądarka i edytor do części i elementów wysyłkowychZaawansowana przeglądarka i edytor do części i elementów wysyłkowych Zastosowanie przygotowania brzegów pod spawanie we wszystkich sytuacjachZastosowanie przygotowania brzegów pod spawanie we wszystkich sytuacjach Bezpieczne ustawienia do kontroli nad uprawnieniami użytkownikaBezpieczne ustawienia do kontroli nad uprawnieniami użytkownika
   

  Menedżer wytwarzania

  Raporty dotyczące produkcjiRaporty dotyczące produkcji Śledzenie statusu produkcji i projektuŚledzenie statusu produkcji i projektu Zarządzanie projektem do zamówienia, przez wysyłkę, aż po dostawęZarządzanie projektem do zamówienia, przez wysyłkę, aż po dostawę
   

  Optymalizacja cięcia

  Automatyczna optymalizacja cięcia elementów z możliwością przełączenia na ustawienia ręczneAutomatyczna optymalizacja cięcia elementów z możliwością przełączenia na ustawienia ręczne
   

  Centrum sterowania

  Obsługa wszystkich najważniejszych maszyn CAMObsługa wszystkich najważniejszych maszyn CAM Przeglądarka plików DSTV w programach AdvancePrzeglądarka plików DSTV w programach Advance
   

  Menedżer zapasów

  Tworzenie zamówień i zarządzanie nimiTworzenie zamówień i zarządzanie nimi
   

  Planowanie produkcji

  Kontrola planowania produkcjiKontrola planowania produkcji
   

  Dostosowanie do potrzeb

  Inteligentne i konfigurowalne rozwiązania outsourcingoweInteligentne i konfigurowalne rozwiązania outsourcingoweZobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.