Kontakt handlowy Robobat

GRAITEC Advance Design 2019 stanowi kompleksowy system do analizy konstrukcji budowlanych. Główne atuty programu to łatwość modelowania, generator klimatyczny 3D, zaawansowane siatkowanie, silnik MES, wymiarowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych zgodnie z Eurokodami (posiada Polskie Załączniki Krajowe do Eurokodów), automatyczny post-processing i raporty. Advance Design jest wynikiem ponad 20 lat pracy inżynierów i konstruktorów firmy GRAITEC. Advance Design stanowi integralną część pakietu GRAITEC Advance, który umożliwia modelowanie 3D, analizę oraz tworzenie dokumentacji wykonawczej.


"Przewodnik startowy" (PL) "Podręcznik Użytkownika" (PL) "Przykłady weryfikacyjne" (EN, 2016)

Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • Planowany rozwój programu:
  GRAITEC Advance Design jest bardzo dynamicznie rozwijającym się programem. Firma GRAITEC planuje udostępniać co roku 2 nowe wersje programu Advance Design, które będą uwzględniały nowe zestawy narzędzi stworzone w oparciu o sugestie użytkowników.

   

  NOWOŚCI W WERSJI 2019

  Zobacz wszystkie nowości 2019>>  kliknij tutaj

  • Nowy wielordzeniowy solver MES
  • Nowe typy połączeń stalowych w BD Steel Connection
  • Nowa procedura wymiarowania elementów stalowych z uwzględnieniem imperfekcji i bi-momentów (np. dla przekrojów monosymetrycznych jak ceowniki)
  • Optymalizacja profili ze względy na SGN i SGU (nośność i ugięcia)


  NOWOŚCI W WERSJI 2018 R2

  Zobacz wszystkie nowości 2018 R2>>  kliknij tutaj
  • Automatyczne kombinacje wg Eurokodu 0, zgodne z polskim załącznikiem krajowym
  • Automatyczna korekta zbrojenia teoretycznego elementów żelbetowych, ze względu na zarysowanie (EC2)
  • Lokalne imperfekcje łukowe dla stalowych elementów poziomych (EC3)
  • Długości referencyjne dla weryfikacji ugięć elementów stalowych (EC3)
  • Ulepszenia komponentu tabeli danych
  • Nowe typy wyników dla elementów żelbetowych
  • Plik z obrazowaniem powyższych nowości do pobrania tutaj >>KLIK <<  NOWOŚCI W WERSJI 2018

  Zobacz wszystkie nowości 2018>>  kliknij tutaj
   

  Wybrane nowości w wersji 2018:

  • Imperfekcje lokalne oraz analiza drugiego rzędu – W Advance Design 2018 poszerzono zakres możliwości programu związanych z zagadnieniami imperfekcji dla konstrukcji stalowych (PN-EN 1993-1-1), poprzez wprowadzenie imperfekcji lokalnych dla słupów pionowych. Ponadto wpływ zdeformowanej geometrii na skutek wprowadzonych imperfekcji (globalnych i lokalnych) może być uwzględniony podczas analizy nieliniowej z dużymi przemieszczeniami (analiza 2-go rzędu).
  • Grupy do wymiarowania dla elementów żelbetowych – Dzięki wykorzystaniu nowej funkcjonalności o nazwie "Grupy do wymiarowania", która jest dostępna w modułach żelbetowych BIM Designers działających na platformie Autodesk Revit lub Advance Design, możliwe jest wyznaczanie obwiedni zbrojenia teoretycznego dla elementów w grupie i generowanie jednakowego rozkładu zbrojenia rzeczywistego we wszystkich zgrupowanych elementach. Dzięki temu uzyskuje się: unifikację zbrojenia, również poprzez zmniejszenie różnorodności długości i kształtów wykorzystywanych prętów oraz możliwość przygotowania tylko jednego rysunku, z odpowiednim uwzględnieniem ilości elementów i zbrojenia w zestawieniach.
  • Schematy prętów zbrojeniowych na rysunkach – Na rysunkach zbrojenia, generowanych przez moduły żelbetowe BIM Designers (Belka, Słup i Fundament), możliwe jest teraz tworzenie schematów prętów zbrojeniowych (prętów wyrzuconych). Zestaw opcji z ustawieniami dodany został na nowej zakładce "Schematy prętów". Umożliwia ona ustawienie parametrów związanych z generacją schematów prętów na rysunkach, w tym określenie sposobów wymiarowania i opisywania.
  • Grunt wielowarstwowy – Jedną z nowości w module BIM Designers do obliczeń fundamentów jest możliwość definicji gruntu wielowarstwowego wraz z możliwością łatwego zarządzania warstwami i parametrami gruntu. Rodzaj gruntu dla każdej warstwy może być wybrany z łatwej do rozszerzenia biblioteki wstępnie zdefiniowanych gruntów.
  • Nowe połączenia stalowe – W Steel Connection Designer 2018 dodane zostały dwie nowe rodziny połączeń stalowych: połączenia na kątowniki (do łączenia na kątowniki belki z inną belką lub słupem) i na blachę węzłową (do łączenia prętów skratowania z wykorzystaniem blachy węzłowej). 
  • Zwiększenie szybkości obliczeń wymiarowania – Dzięki wykorzystaniu wielu rdzeni procesora przez silnik obliczeniowy modułów do wymiarowania BIM Designers, w znacznym stopniu został zredukowany czas obliczeń, w przypadku analizy wielu elementów żelbetowych jednocześnie.
  • Integracja Advance Design z Advance Design Connections – Advance Design Connections jest wyjątkową wersją programu IDEA StatiCa Connection, dostosowaną dla klientów GRAITEC. Umożliwia obliczenia, projektowanie i weryfikację stalowych połączeń o dowolnym kształcie i budowie. Advance Design 2018 zawiera połączenie BIM do Advance Design Connection, które umożliwia automatyczne przesyłanie danych (geometria i obciążenia) z modelu Advance Design do Advance Design Connection.

  NOWOŚCI W WERSJI 2017

  Zobacz wszystkie nowości 2017>>kliknij tutaj
  Pobierz wersję TRIAL

  Wybrane nowości w wersji 2017:

  • Tabele (Data Grid) – możliwość wyświetlenia i edycji parametrów (związanych z geometrią lub obciążeniami) modelu w formie tabel. Narzędzie umożliwia również bardzo szybki eksport/import danych do/z arkusza Excel, dzięki czemu znacznie łatwiej można dokonywać szybkich modyfikacji w modelu lub tworzyć dokumentację (narzędzie jest w trakcie rozwoju i planowany jest dalsze zwiększenie jego funkcjonalności).
  • Możliwość wyłączenia elementów z obliczeń – możliwość przypisania wybranym elementom cechy, która pozwala ignorować te elementy podczas obliczeń MES.
  • Steel Structure Designer – zintegrowany z Advance Design nowy moduł BIM Designers (Steel Structure Designer), który służy do szybkiego przygotowania modelu konstrukcji stalowej. Moduł można traktować jako generator konstrukcji stalowych w oparciu o zestaw okien do określania poszczególnych jego składników (ilość/wymiary/typ ram, rozmieszczenie płatwi, stężenia, pomosty, okładziny, itp.). Moduł zawiera kilka przykładowych konstrukcji wyjściowych i umożliwia tworzenie własnej biblioteki typowych konstrukcji.
  • Połączenia stalowe – zintegrowany z Advance Design nowy moduł BIM Designers (Steel Connection), który służy do modelowania i obliczenia połączeń stalowych w oparciu o normę Eurokod 3. Połączenia mogą być projektowane w oparciu o grupy połączeń w Advance Design. Modelując połączenia dostępnych jest wiele opcji (różnego typu stężenia, śruby, fazowania, itp.), a na podstawie obliczeń przygotowywane są szczegółowe raporty z wynikami i rysunki. Pierwsza wersja modułu zawiera połączenia typu: Doczołowe (belka-belka), Belka-słup (z blachą czołową) oraz Stopa słupa.
  • Wymiarowanie elementów żelbetowych – Belki, Słupy, Fundamenty – zintegrowane z Advance Design w jedno narzędzie trzy nowe moduły BIM Designers (Beam, Column, Footing), które służą do projektowania belek słupów i fundamentów betonowych. Obliczenia prowadzone są w oparciu o wybraną normę (w tym EC2 i EC7 z polskimi załącznikami krajowymi), na podstawie wyników MES z Advance Design. W zależności od projektowanego elementu (belka/słup/fundament) i wybranych opcji obliczeniowych, prowadzone są różnego typu weryfikacje (nośność elementów, nośność gruntu, ugięcia, osiadania, odporność ogniowa, itd.). Efektem finalnym jest kompletny model zbrojenia (3D), wraz z dedykowanym rysunkiem i szczegółowym raportem obliczeniowym.


   

  NOWOŚCI W WERSJI 2016 SP1

  GRAITEC ADVANCE Design 2016 SP1 to ponad 140 ulepszeń i poprawek.

  Zobacz wszystkie nowości 2016 SP1>>kliknij tutaj
   

  ADVANCE Design 2016 SP1 zawiera jedną dużą nowość: generator obciążeń ruchomych.

  Advance Design 2016 SP1 udostępnia generator obciążeń ruchomych, który umożliwia tworzenie obciążenia pojazdami na mostach drogowych, zgodnie z PN-EN 1991-2 oraz definiuje obciążenia (modele i reprezentatywne wartości) związane z ruchem drogowym, ruchem pieszym i obciążeniami na pozostałych obszarach (poza pasami ruchu), uwzględniając również efekty dynamiczne, zgodnie z PN-EN 1992-2.


  NOWOŚCI W WERSJI 2016

  Zobacz wszystkie nowości 2016
  >>
  kliknij tutaj

  Advance Design 2016 zawiera 4 główne nowości:

  • Nowe wstążki dla lepszego komfortu obsługi.
  • Nowe możliwości w wymiarowaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych: automatyczne sztywne diafragmy, wymiarowanie żeber żelbetowych, imperfekcje globalne, nowe raporty z wymiarowania stali itd.
  • Ulepszenie połączenia z Revit Structure, zapewniające wygodny i przejrzysty przepływ danych BIM.
  • Nowe możliwości i ulepszenia w wymiarowaniu konstrukcji według norm kanadyjskich i amerykańskich.
  Wersja 2016 przynosi również zestaw drobniejszych usprawnień, przygotowanych w odpowiedzi na zgłoszenia otrzymywane spośród kilkutysięcznej społeczności użytkowników programu:
  • Ulepszenie eksportu rezultatów graficznych do formatu DXF;
  • Ulepszenie wyświetlania obciążenia zmiennego;
  • Nowa konwencja znakowania dla sił reakcji podporowych;
  • Rozszerzenie zawartości pliku TXT o dane z siatki MES.
  Advance Design 2016 jest teraz lepiej dostosowany dla rynku polskiego, zarówno poprzez uaktualnienie języka, jak również poprzez implementację polskich załączników krajowych do eurokodów.  NOWOŚCI W WERSJI 2015 /SP2

  GRAITEC ADVANCE Design 2015 SP2 to ponad 150 ulepszeń i poprawek.

  Zobacz wszystkie nowości 2015 SP2>>kliknij tutaj


  POLSKIE ZAŁĄCZNIKI KRAJOWE
  DO EUROKODÓW


  Advance Design 2015 SP2 umożliwia prowadzenie obliczeń z  wykorzystaniem Polskich Załączników Krajowych do Eurokodów:
  • PN-EN 1990–kombinacje obciążeń
  • PN-EN1991-1-3 i PN-EN1991-1-4-obciążenia wiatrem i śniegiem
  • PN-EN1992-1-1-projektowanie konstrukcji z betonu
  • PN-EN1993-1-1-projektowanie konstrukcji stalowych
  • PN-EN1995-1-1-projektowanie konstrukcji drewnianych
  .

  WYŚWIETLANIE ZMIENNEGO OBCIĄŻENIA POWIERZCHNIOWEGO
  • Przed pojawieniem się wersji Advance Design 2015 SP1, opis zmiennego obciążenia powierzchniowego zawierał wartość obciążenia jednorodnego i współczynniki modyfikujące, co sprawiało trudności w interpretacji:
   
  Ten sposób wyświetlania jest znacznie łatwiejszy do interpretacji, jednak bywa niewygodny przy dużej ilości wierzchołków.
  • W Advance Design 2015 SP1 użytkownik miał możliwość wyświetlenia wartości obciążenia w każdym wierzchołku:
  • Advance Design 2015 SP2 sposób wyświetlania został zoptymalizowany, aby pokazywać tylko istotne wartości (bez zbędnego powielania identycznych wartości):
  ULEPSZENIA W EKSPORCIE DO FORMATU DXF
  Advance Design 2015 SP1 (zobacz Co nowego w Advance Design 2015 SP1) udostępnił możliwość eksportu plików w formacie DXF dla:
  • rysunków zbrojenia;  
  • widoków z rezultatami w formie graficznej.
  Advance Design 2015 SP2 umożliwia dodatkowo eksport do formatu DXF widoków  z rezultatami prezentowanymi w trybie “wartości” lub “wartości na siatce”:
   
  ULEPSZENIE EKSPORTU DO FORMATU TXT
  Advance Design 2015 SP2 przynosi szereg usprawnień w zakresie eksportu do formatu tekstowego. Została dodana nowa ulepszona wersja pliku TXT => wersja 2015, dostępna w oknie „Plik \ Export \ Plik tekstowy…”:
   
  Najistotniejsze ulepszenia:
  • Plik TXT zawiera teraz numery węzłów w opisie definicji elementów liniowych i powierzchniowych.
  • Plik TXT dostępny jest teraz w angielskiej lub francuskiej wersji językowej, w zależności od ustawień językowych.
  • Punkty geometryczne z modelu opisowego są teraz eksportowane jako węzły o zerowych stopniach swobody
  • Poprawa problemu związanego z warunkami brzegowymi elementów liniowych => dla elementu z różną definicją zwolnień na obu końcach program eksportował parametry tylko dla pierwszego końca.
  • Eksport modelu z siatką elementów skończonych został również usprawniony w zakresie przypisania warunków brzegowych do siatki.
  • Plik TXT zawiera teraz również opis zdefiniowanych systemów
  • Plik TXT zawiera również nową sekcję z opisem offsetów zdefiniowanych dla elementów liniowych (z wartościami liczbowymi w obu osiach układu lokalnego). Sekcja ta będzie zawierać informacje dla każdego z systemów, jeśli ciężar własny nie jest wygenerowany dla całego modelu.
  NOWE RAPORTY DLA WYMIAROWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH
  Advance Design 2015 SP2 zawiera ulepszone i nowe rodzaje tabel z wynikami wymiarowania elementów stalowych:
  • W zestawieniach pojawiła się możliwość wyświetlenia nazwy elementu
  • Nowa tabela z długościami wyboczeniowymi i zwichrzeniowymi
  • Nowa tabela z rezultatami ugięć
  • Nowa tabela z wynikami weryfikacji ogniowej
  Większość z tych tabel można konfigurować z wykorzystaniem szablonów projektu.
   
  Advance Design 2015 SP2 zawiera zestaw przygotowanych szablonów projektowych dla wybranych krajów.  
  Dostęp do plików .xml z ich definicją możliwy jest z poziomu okna do definicji szablonów projektowych.
   
  W plikach .xml można zapisać szablony wymiarowania dla typowych elementów konstrukcji (słupy, belki, płatwie, stężenia itp.). Zawierają one odpowiednio ustawione parametry do wymiarowania (na przykład współczynniki długości wyboczeniowych, graniczne przemieszczenia, itd.).  

   
  NOWOŚCI W WERSJI 2015 /SP1

  GRAITEC ADVANCE Design 2015 SP1 to ponad 340 ulepszeń i poprawek.

  Zobacz wszystkie nowości 2015 SP1>>kliknij tutaj

   
  WYŚWIETLANIE OBCIĄŻENIA ZMIENNEGO
  W Advance Design 2015 z dodatkiem SP1 znacznie poprawiono sposób wyświetlania wartości obciążeń zmiennych.  
  Dotychczas opisy wartości dla obciążeń o zmiennej intensywności prezentowane były w formie jednej zbiorczej etykiety.
   
  W Advance Design 2015 z dodatkiem SP1 prezentacja opisów wartości przy pomocy opcji "Intensywność" została zmodyfikowana tak, aby wartości pokazywane były osobno dla każdego naroża obszaru obciążenia.
   
  Wartości obciążeń o zmiennej intensywności mogą być prezentowane zarówno w lokalnym jak i globalnym (opcja "Globalna intensywność") układzie współrzędnych.
   
  NOWY SYSTEM TWORZENIA KOPII ZAPASOWEJ
  ADVANCE Design 2015 z dodatkiem SP1 pozwala użytkownikowi decydować, czy program ma automatycznie tworzyć kopie zapasowe bieżącego modelu.
   
  Jeśli opcja jest włączona, kopia zapasowa pliku ("BAK(20xx-xx-xx).adb") jest tworzona za każdym razem, gdy użytkownik zapisuje plik lub zamyka aplikację.
  Przechowywanych jest 'n' ostatnich plików (n jest parametrem podanym w oknie dialogowym Opcje - Aplikacja).
  Pliki kopii zapasowej znajdują się w folderze Dane / Odzyskiwanie dla bieżącego projektu.
   
  EKSPORT DXF (RYSUNKI I WYNIKI)
  ADVANCE Design 2015 z dodatkiem SP1 umożliwia teraz tworzenie plików DXF z:
  • rysunków zbrojenia
  • widoków tworzonych przy prezentacji rezultatów.  
  Pliki DXF mogą być tworzone automatycznie z rysunków zbrojenia, jeśli tylko użytkownik aktywuje nową opcję w założeniach wymiarowania żelbetu.
   
  Rysunki zbrojenia mogą być również tworzone na żądanie w oknie dialogowym Zbrojenie dla wybranej belki lub słupa, za pomocą nowej ikony DXF.
  Pliki DXF są zapisywane w folderze Dokumenty dla bieżącego projektu.
   
  Każdy element zbrojenia (pręty dolne, pręty górne, pręty poprzeczne...), jak i zestawienia zbrojenia, są przypisane do odpowiedniej warstwy.
   
  Pliki DXF mogą być również tworzone z widoków generowanych przy prezentacji rezultatów.  
  Najpierw, użytkownik musi zapisać widok graficzny, zawierający wyniki wyświetlane jako:
  • Kolory dla elementów liniowych
  • Izolinie dla elementów powierzchniowych.  
  Eksport DXF jest dostępny przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w odpowiedni element znajdujący się w oknie Pilot.
  W utworzonym pliku DXF, model i wyniki będą znajdować się na osobnych warstwach.
  Możliwy jest jednoczesny eksport kilku widoków z rezultatami.
   
  W tym przypadku tworzony jest tylko jeden plik DXF; jego nazwa jest zgodna z nazwą widoku wybranego do eksportu:
   
  NOWE WYNIKI ZBROJENIA
  Nowe opcje prezentacji rezultatów dla elementów powierzchniowych, znajdujące się w pasku narzędzi dla Wyników Żelbetu, umożliwiają użytkownikowi łatwą identyfikację obszarów, w których zbrojenie rzeczywiste nie spełnia warunków wymaganego zbrojenia:
  • ∆Axi pokazuje różnicę pomiędzy Axteoretyczne i Axrzeczywiste w warstwie dolnej
  • ∆Ayi pokazuje różnicę pomiędzy Ayteoretyczne i Ayrzeczywiste w warstwie dolnej
  • ∆Axs pokazuje różnicę pomiędzy Axteoretyczne i Axrzeczywiste w warstwie górnej
  • ∆Ays pokazuje różnicę pomiędzy Ayteoretyczne i Ayrzeczywiste w warstwie górnej
  W tych obszarach użytkownik może zdecydować, czy lokalnie zwiększyć zbrojenie rzeczywiste; może to zrobić dodając siatki lub pręty zbrojeniowe w wybranej strefie.

  Advance Design 2015 jest jedną z części pakietu Graitec Advance w skład, którego wchodzą także Advance CAD 2015 oraz Graitec BIM Connect 2015 (umożliwiający wymianę oraz synchronizację danych z Autodesk Revit).
  Pakiet GRAITEC Advance jest połączony z Autodesk Advance Steel 2015 i Autodesk Advance Concrete 2015 celem umożliwienia pracy w systemie modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces projektowy od modelowania przez analizę, wymiarowanie oraz detalowanie konstrukcji.
   

  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  Zobacz wszystkie nowości 2015>>kliknij tutaj

  Advance Design 2015 jest jedną z części pakietu Graitec Advance w skład, którego wchodzą także Advance CAD 2015 oraz Graitec BIM Connect 2015 (umożliwiający wymianę oraz synchronizację danych z Autodesk Revit).
  Pakiet GRAITEC Advance jest połączony z Autodesk Advance Steel i Autodesk Advance Concrete celem umożliwienia pracy w systemie modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces projektowy od modelowania przez analizę, wymiarowanie oraz detalowanie konstrukcji.
   
  Advance Design 2015 zawiera 3 główne nowości:
  • Nowe opcje wymiarowania elementów żelbetowych według EC2.
  • Nowy ekran startowy ułatwiający korzystanie z programu.
  • Implementacja włoskich norm NTC 2008.
   Wersja 2015 zawiera także wiele mniejszych usprawnień i poprawek, które pochodzą ze zgłoszeń użytkowników: 
  • Nowy wygląd ikon
  • Usprawnienia w wymiarowaniu elementów betonowych o zmiennej grubości
  • Uproszczone rysunki zbrojenia dla belek i słupów
  • Aktualizacja metody sumowania modalnego SRSS dla szybszej analizy sejsmicznej prostych modeli
  • Nowa opcja solvera obliczeń torsora dla ścian przy pomocy elementów T6-Q9
  • Usprawniony eksport zasiatkowanego modelu do pliku .TXT
  • Wykresy dla reakcji na podporach liniowych
  Advance Design 2015 jest kompleksowym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów. 
   
     
   
     
   
   
     
   
     
   
   
     
   

  • Grunt wielowarstwowy – Jedną z nowości w module BIM Designers do obliczeń fundamentów jest możliwość definicji gruntu wielowarstwowego wraz z możliwością łatwego zarządzania warstwami i parametrami gruntu. Rodzaj gruntu dla każdej warstwy może być wybrany z łatwej do rozszerzenia biblioteki wstępnie zdefiniowanych gruntów.
  • Nowe połączenia stalowe – W Steel Connection Designer 2018 dodane zostały dwie nowe rodziny połączeń stalowych: połączenia na kątowniki (do łączenia na kątowniki belki z inną belką lub słupem) i na blachę węzłową (do łączenia prętów skratowania z wykorzystaniem blachy węzłowej). 
 • Łatwe i szybkie modelowanie

  GRAITEC Advance Design posiada obszerną bazę elementów konstrukcyjnych, podpór i obciążeń. Te łatwe w adaptacji elementy dostosowują się do wszystkich sytuacji, jak np. mimośrody, tężniki, cięgna wstępnie napinane itp.
  Advance Design, jest zaawansowanym programem wspomagającym projektowanie, przy jednoczesnym intuicyjny i bardzo łatwy w obsłudze interfejsie graficznym.

  • Koncepcja poziomów: zdefiniuj słup jednym kliknięciem, a ścianę – dwoma.
  • Szablony właściwości dla elementów liniowych i powierzchniowych.
  • Funkcje linii komend i zapisu skryptu.
  • Punkty przyciągania umożliwiają różne działania: rozciąganie, docinanie lub wydłużanie, kopiowanie, przesuwanie itp.
  • Tryb prezentacji elementów jako „krawędziowy”, „niewidoczne powierzchnie” lub „realistyczny”.
  • Użycie licznych rzutni umożliwia jednoczesną pracę w kilku widokach modelu i trybach wizualizacji.
  • Możliwość wprowadzania elementów w płaszczyźnie pracy 2D lub w układzie współrzędnych zdefiniowanym przez użytkownika (kartezjańskim lub biegunowym).
  • Pasek narzędzi BIM Center do importu, eksportu i synchronizacji z różnymi standardowymi formatami wymiany danych: GTC (Graitec BIM file), IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DXF.
  W przypadku obciążeń generowanie oddziaływań klimatycznych i sejsmicznych również jest zautomatyzowane:
  • Generator obciażeń klimatycznych 2D i 3D dla śniegu i wiatru, narzędzia CAD pozwalające dostosować zaimportowany model (weryfikacja, przyciąganie do węzłów, automatyczne „dotnij i wydłuż”, rzutowanie na płaszczyznę itp.).
  • Generator spektrum odpowiedzi
  • Asystent całkowania równań ruchu

  Normy międzynarodowe

  W Advance Design zaimplementowano najnowsze wersje Eurokodów wraz z załącznikami krajowymi w tym PN-EN (projektowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych) i norm USA (projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych):

  • Automatyczne generowanie obwiedni spektrów dla EC8.
  • Obciążenia klimatyczne na dachach jednopołaciowych, wielopołaciowych, budynkach z uwzględnieniem przepuszczalności przegród – ścian zewnętrznych i gromadzenie się śniegu na dachach.
  • Kompleksowe zarządzanie przypadkami obciążeń i ich kombinacjami za pośrednictwem macierzy współwystępowania.
  • Projektowanie i optymalizacja elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych.
  • Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe – materiały: beton, stal i drewno.
  • Projektowanie połączeń według EC3 i norm amerykańskich (AISC).
  • Weryfikacja przebicia płyt według EC2.
  • Automatyczne obliczenia współczynnika dynamicznego CsCd według EN1991-1-4.
  Wersja 2014 programu Advance Design zawiera jeszcze więcej opcji:
  • Nowe opcje projektowe słupów żelbetowych
  • Generator obciążeń klimatycznych 2D według EN1991-1-3 i EN1991-1-4.
  • Import i eksport oddziaływań na podpory
  • Automatyczne obliczanie sztywności podpór

  Zaawansowane metody siatkowania i obliczeń elementów skończonych MES
  • Elementy liniowe typu: belka, belka krótka, belka zmienna, pręt, pręt ściskany, cięgno oraz kabel
  • Elementy powierzchniowe typu: powłoka, membrana, płyta oraz płaski stan odkształcenia
  • Zaawansowany system tworzenia siatek elementów: siatka standardowa lub algorytm Delaunay’a, elementy skończone z 3, 4, 6 lub 9 węzłami, progresywne siatkowanie, narzędzia oczyszczające, globalne i lokalne ustawienia siatek
  • Analizy statyczne, dynamiczne i nieliniowe, a także metoda przemieszczeń
  • Rozszerzone możliwości solvera – efektywne wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera

  Przetwarzanie wyników
  • Automatyczny post-processing i aktualizacja wszystkich typów wyników (elementy skończone – żelbet i stal)
  • Kilka metod dla post-processingu: graficzna prezentacja wyników, wykresy statyczne, raporty obliczeń
  • Możliwość zapisu animacji zachowania analizowanej konstrukcji pod zadanym obciążeniem
  • W pełni edytowalne szablony raportów: teksty, style, tabelki, wykresy oraz odnośniki do powiązanych dokumentów
  • Redukcja koncentracji sił w obszarach nad słupami i podporami węzłowymi.
  • Post-processing z uwzględnieniem torsorów dla podpór liniowych.
  • Tabela przemieszczeń międzykondygnacyjnych w budynkach żelbetowych.
  • Opcje sił wewnętrznych w miejscu docięcia przydatne w budynkach przemysłowych z żelbetu, stali i drewna.
  • Zaawansowane narzędzia post-processingu naprężeń w przekrojach.
  • Siatka postprocessingu dla elementów powierzchniowych z parametrami użytkownika niezależnymi od rozmiaru siatki.

  Projektowanie konstrukcji żelbetowych
  • “Szablon projektowy” pozwala na grupowanie elementów w zależności od ich właściwości: klasa betonu, nośność, otulina
  • Wymiarowanie elementów liniowych oraz powierzchniowych
  • Obwiednie sił wewnętrznych
  • Zbrojenie teoretyczne i rzeczywiste
  • Sprawdzenie naprężeń i zarysowania
  • Kompletne raporty projektowe z uwzględnieniem wyników dla żelbetu
  • Obliczenia rozwarcia rys oraz naprężeń w betonie i stali dla zbrojenia rzeczywistego belek i słupów.
  • Weryfikacja rozwarcia rys w płytach.
  • Obliczenia sztywności przekroju zarysowanego.
  • Metoda Baumanna: nowa metoda projektowania zbrojenia na elementach powierzchniowych.
  • Szczegółowe notki obliczeniowe.
  • Szczegółowa weryfikacja przebicia w płycie.
  • Projektowanie z uwzględnieniem ciągliwości konstrukcji.

  Projektowanie konstrukcji stalowych
  • Projektowanie połączeń według EC3 i norm amerykańskich.
  • “Szablon projektowy” pozwala na grupowanie elementów w zależności od ich właściwości: odkształcenie, warunki brzegowe, wyboczenie, itp.
  • Optymalizacja przekrojów elementów – począwszy od zdefiniowanych w bibliotece, a następnie poprzez zautomatyzowany cykl obliczeniowy (MES), dopasowanie odpowiedniego przekroju elementu
  • Kompletne raporty projektowe z uwzględnieniem wyników dla elementów stalowych: klasa przekroju, wyboczenie, zwichrzenie, ugięcie, wytrzymałość, stateczność
  • Karty przekrojów (Shape sheets) zawierające odnośnik do normy, wzory i wartości pośrednie.

  Wymiarowanie konstrukcji drewnianych
  • Możliwość korzystania z szablonów projektowych
  • Weryfikacja wytrzymałości, stateczności i ugięć elementów drewnianych
  • Optymalizacja przekrojów drewnianych
  • Raporty z wymiarowania elementów drewnianych
  • Możliwość weryfikacji odporności ogniowej

  Innowacyjny interfejs
   
  • Możliwość dowolnego dostosowania przestrzeni roboczej - układ rzutni, rozmieszczenie pasków i palet narzędzi
  • Dokowanie, wyświetlanie i ukrywanie poszczególnych komponentów interfejsu
  • Czytelne i zrozumiałe ikony
  • Pomoc kontekstowa
 • Technologia BIM

  Program Advance Design został stworzony przez firmę Graitec, jako integralna część profesjonalnego/kompleksowego rozwiązania BIM, do obsługi procesu projektowania konstrukcji.

                          

  Modele analizowane w systemie mogą być bezproblemowo integrowane w zakresie importu, eksportu i aktualizacji z innymi komponentami tego rozwiązania takimi jak Autodesk Advance Steel, Autodesk Advance Concrete i Autodesk Revit obecnie oferowanymi przez firmę Autodesk.

  Advance Design jest dodatkowo wyposażony w interfejs pozwalający na współpracę z innymi systemami typu CAD poprzez popularne standardy plików IFC, CIS/2, SDNF, PSS co pozwala go włączyć w proces projektowania w praktycznie dowolnym środowisku BIM.

  GRAITEC Advance Design współpracuje również z aplikacjami GRAITEC Advance BIM Designers:   
  Steel Structure Designer
  Steel Structure Designer dla Autodesk Advance Steel i GRAITEC Advance Design pozwala w szybki sposób wygenerować konstrukcję stalową.
  więcej >>

   
  Steel Connection Designer
  Jest to moduł służący do projektowania typowych połączeń stalowych. Aplikacja może być wykorzystywany w wersji standalone albo jako dodatkowy moduł w programie Advance Design.
  więcej >>

   

   
  Reinforced Concrete Column Designer
  Aplikacja do modelowania, wyznaczania zbrojenia 3D i automatycznej generacji dokumentacji dla słupów żelbetowych.
  więcej >>

   

   
  Reinforced Concrete Beam Designer
  Aplikacja do modelowania, wyznaczania zbrojenia 3D i automatycznej generacji dokumentacji dla belek żelbetowych.
  więcej >>
  Reinforced Concrete Footing Designer
  Aplikacja do projektowania fundamentów żelbetowych.
  więcej >>
 • Dostępne funkcje ISV Standard Professional Concrete Professional Steel Professional Timber Premium
    MODELOWANIE
    Konstrukcje 2D i 3D
    Elementy liniowe: belki, belki ciągłe, kable, pręty, cięgna,
    belki o zmiennym przekroju
    Elementy powierzchniowe: powłoki, płyty, membrany,
    płaski stan odkształcenia
    Podpory punktowe, liniowe oraz powierzchniowe:
    sztywne, sprężyste oraz podpory nieliniowe R/S
    (ściskanie-rozciąganie)
    Obciążenia skupione, liniowe, powierzchniowe, obciążenie
    masą, parcie cieczy, przemieszczenia
    Obiekt typu ściana wiatrowa do rozkładu obciążeń
    Katalogi predefiniowanych obiektów: ramy portalowe,
    kratownice, sklepienia prętowe i sklepienia
    powierzchniowe
    Rodzaje przypadków obciążeń: ciężar własny, obciążenia
    zmienne, obciążenia śniegiem, wiatrem, obciążenia
    sejsmiczne, obciążenia temperaturą, obciążenia zmienne
    Połączenia węzeł nadrzędny-podrzędny
    Szybkie definiowanie wzmocnień dla elementów liniowych
    Półsztywne połączenia między elementami liniowymi
    a zdefiniowanym przez użytkownika zachowaniem
    nieliniowym
    Warunki brzegowe dla krawędzi elementów
    powierzchniowych
    Przekroje złożone
    BIBLIOTEKI PRZEKROJÓW
    Katalogi przekrojów: żelbetowych, drewnianych,
    stalowych
    Katalogi profili: profile europejskie, profile Otua, profile
    brytyjskie
    Aplikacja do obliczania charakterystyk geometrycznych
    przekrojów, włącznie z momentem bezwładności na
    skręcanie (Iw) i powierzchnią ścinania (As)
    Profile z bazy Autodesk Advance (dostępne również
    w aplikacji Steel Design: obliczenia i weryfikacja
    elementów stalowych)
    BIBLIOTEKI MATERIAŁÓW
    Żelbet (EN-206; NFB; STAS 10107/0-90; ACI318M-08;
    ACI318-08; CSA A23.3-04); NTC2008
    Stal (EN 10025-2 - 6; EN 10210 -1;
    EN 10219-1; ASTM; CSA G40.21)
    Drewno (EN14374/14279; EN338; NP005)
    SIATKOWANIE
    Siatkowanie automatyczne: metodą Delaunaya
    albo Coonsa
    Zagęszczanie siatki: progresywne, lokalne
    i parametryczne
    Siatkowanie względem obiektów geometrycznych
    Powierzchniowe elementy skończone T6-Q9
    RODZAJE ANALIZ
    Analiza statyczna
    Analiza modalna  
    Analiza sejsmiczna (Eurocode 8; P100/2013; PS 92;
    PS 92/2010; NTC2008; RPS2011; RPA99-2003;
    P100-1/2006)
   
    Nieliniowa analiza statyczna 2. rzędu  
    Analiza wyboczeniowa  
    Całkowanie równań ruchu  
    Obliczenia elementów skończonych mogą się składać
    z kilku etapów
   
    Wielowątkowy i wielordzeniowy silnik obliczeniowy MES
    GENERATOR OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH
    Śnieg i wiatr według EN1991-1-3 i 1-4 (krajowe
    załączniki dla: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
    Czech i Rumunii), NV2009, CR 1-1-3/2012,
    CR 1-1-4/2012, NTC2008
     
    AUTOMATYCZNY GENERATOR KOMBINACJI PRZYPADKÓW OBCIĄŻENIOWYCH
    Zdefiniowane kombinacje (możliwość postprocessingu
    modeli użytkownika)
    EN1990 (krajowe załączniki dla: Francji, Niemiec,
    Wielkiej Brytanii i Czech)
   
    CR 0-2012  
    BAEL91  
    CM66  
    NTC2008  
    ACI/AISC  
    CAN/CSA  
    Newmark  
    Zarządzanie relacjami współwystępowania i wykluczania
    się pomiędzy przypadkami i rodzinami obciążeń
   
    OBLICZENIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
    Powierzchnia zbrojenia teoretycznego dla elementów
    liniowych i powierzchniowych, zbrojenie podłużne,
    poprzeczne oraz minimalna powierzchnia zbrojenia
         
    Obliczenia zbrojenia rzeczywistego dla belek według EC2        
    Weryfikacja słupów żelbetowych za pomocą
    krzywych interakcji
         
    Weryfikacja zarysowania dla elementów liniowych
    i powierzchniowych
         
    Weryfikacja przebicia dla elementów
    powierzchniowych według EC2
         
    Capacity Design dla belek i słupów według EC2 i EC8        
    Zaimplementowane normy: EN1992-1-1 (krajowe
    załączniki dla: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
    Czech i Rumunii), BAEL91, STAS 10107, ACI,
    CAN/CSA, NTC2008
         
    Powierzchnia zbrojenia teoretycznego
    z uwzględnieniem skręcania
         
    Obliczenia ugięcia rzeczywistego dla elementów
    liniowych i powierzchniowych
         
    Projektowanie z uwzględnieniem warunków pożarowych
    według EN 1992-1-2 / Rozdział 5
         
    OBLICZENIA I WERYFIKACJA ELEMENTÓW STALOWYCH
    Obliczenia długości wyboczeniowej, zwichrzeniowej
    i ugięć
         
    Weryfikacja wytrzymałości, stateczności i ugięć        
    Optymalizacja przekrojów stalowych        
    Zaimplementowane normy: EN1993-1-1 (krajowe
     załączniki dla: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
    Czech i Rumunii); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008
         
    Projektowanie z uwzględnieniem warunków pożarowych
    według EN 1993-1-2
         
    PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
    Obliczenia długości wyboczeniowej, zwichrzeniowej
    i ugięć
         
    Wytrzymałość i stateczność elementów drewnianych        
    Optymalizacja przekrojów        
    Dostępne normy: EN1995-1-1 (krajowe załączniki dla:
    Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Rumunii)
         
    Weryfikacja z uwzględnieniem warunków pożarowych
    według EN1995-1-2 (§4.2.2 i §4.2.3)
         
    IMPORT I EKSPORT
    Import: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF
    Synchronizacja BIM z oprogramowaniem kompatybilnym
    z programami GRAITEC i Revit
    Automatyczne tworzenie i eksport rysunków zbrojenia
    według EC2 do Autodesk Advance Concrete
         
    GENERATOR NOTEK OBLICZENIOWYCH
    Predefiniowane notki obliczeniowe
    Parametryczne notki obliczeniowe  
    Notki obliczeniowe definiowane przez użytkownika  
    Wstawanie obrazów
    Automatyczna aktualizacja notek obliczeniowych
    Szczegółowe notki obliczeniowe z wymiarowania
    elementów
    żelbetowych, stalowych i drewnianych
   
    Eksport notek obliczeniowych do plików Worda, Excela,
    PDF
    ANALIZA WYNIKÓW (POST-PROCESSING)
    Zaawansowana technologia „pamięci wyników”
    Możliwość użycia szablonów post-processingu
    w innych modelach
    Automatyczna aktualizacja notek obliczeniowych
    i zapisanych widoków
    Wykresy wyników
    Interaktywna prezentacja wyników w postaci
    izo-obszarów
    Analiza modalna i sejsmiczna  
    Analiza nieliniowa z wynikami w obliczeniach
    etapowych
   
    Całkowanie równań ruchu z uwzględnieniem zmienności
    wyników w czasie
   
    Torsory dla ścian i grup ścian
    Torsory dla podpór liniowych
    Redukcja koncentracji sił dla elementów
    powierzchniowych
   
    Rezultaty MES w miejscu docięcia  
 • Tabela poniżej zawiera normy zaimplementowane w GRAITEC Advance Design 2015.
  W celu uwzględnienia innych norm w programie Advance Design, skontaktuj się z nami: info@graitec.pl
   

    Dziedzina   Norma
    Materiały
  • Stal: EN 10025-2-6; EN 10210-1; EN 10219-1; AISC ASTM; CAN/CSA G40; BS EN 1993-1-1 (Wielka Brytania); NF EN 10025-2-6 (dla budynków); NF EN 10025-2-6 (dla innych konstrukcji) - Francja
  • Żelbet: EN206; NFB18-406; STAS 10107/0-90; ACI318M-08*; CSA A23
  • Drewno: EN 14081-1 (drewno miękkie, twarde, klejone); EN 14374/14279 (sklejka fornirowana); NP005
    Przekroje
    Analiza sejsmiczna
  • PS92 / PS92-2010 - Francja
  • P100/2006, P100-1/2013 - Rumunia
  • RPS2011 - Maroko
  • EC8 - z załącznikami krajowymi dla Francji, Rumunii i Czech
  • RPA99 – 2003 (Algieria)
  • NTC2008 - Włochy
    Obciążenia klimatyczne
    (wiatr i śnieg)
  • NV65-84/2009 - Francja
  • CR1-1-3/CR1-1-4 (2012) - Rumunia
  • EC1 - z załącznikami krajowymi dla Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski (PN-EN1991-1-3 i PN-EN1991-1-4)
  • NTC2008 - Włochy
    Kombinacje obciążeń
  • BAEL 91 - francuski regulamin kombinacji obciążeń (konstrukcje żelbetowe)
  • CM66 - francuski regulamin kombinacji obciążeń (konstrukcje stalowe)
  • CR0-2012 - rumuński regulamin kombinacji obciążeń
  • EC0 - europejski regulamin kombinacji obciążeń z załącznikami krajowymi dla Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski (PN-EN 1990)
  • ASCE 2010
  • NBCC 2010
  • NTC2008
    Projektowanie
    konstrukcji
    żelbetowych
  • BAEL91 - Francja
  • 10107/0-90 - Rumunia
  • EC2 - z załącznikami krajowymi dla Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski (PN-EN1992-1-1)
  • ACI318-08
  • CAN/CSA A23.3-04
  • NTC2008 - Włochy
    Projektowanie
    konstrukcji
    stalowych
  • CM66 Francja
  • 10107/0-90 - Rumunia
  • EC2 z załącznikami krajowymi dla Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski (PN-EN1993-1-1)
  • ANSI / AISC 360-05 (ASD & LRFD)
  • CAN/CSA S16-01
  • NTC2008 - Włochy
    Projektowanie
    konstrukcji
    drewnianych
  • EC5 z załącznikami krajowymi dla Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski (PN-EN1995-1-1)
 • Wymagania systemowe wersji 2016


  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny - Microsoft® Windows® 10
  - Microsoft® Windows® 8.1 64-bit (Enterprise, Pro lub podstawowy Windows 8.1)
  - Microsoft® Windows® 8 64-bit (8 Enterprise, Pro lub podstawowy Windows 8)
  - Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit (Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium)
  Procesor Single-Core lub Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, i-Series. AMD® ze wsparciem technologii SSE2.
  Zalecane najwyższe możliwe taktowanie procesora.
  Pamięć operacyjna

  4 GB RAM

  Monitor

  Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024.

  Karta graficzna

  Karta obsługująca 24-bitową przestrzeń barw. Zalecane wsparcie dla DirectX® 11 oraz Shader Model 3.

  Przestrzeń dyskowa

  5 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia 3Dconnexion® lub inne zgodne z MS-Mouse.

  Nośnik

  Internet, DVD lub pamięć USB.

  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowsza).
  Połączenie internetowe Połączenie jest wymagane do rejestracji oraz pobierania komponentów.  Wymagania sprzętowe wersji 2015

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny - Microsoft Windows 8 - 32 / 64 bit
  - Microsoft Windows 7 - 32 / 64 bit
  - Microsoft Windows Vista - 32 / 64-bit
  - Protokół TCP/IP
  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub wyższa
  Procesor Intel Core i3 trzeciej generacji (lub procesorem AMD o równoważnych parametrach);
  Pamięć operacyjna

  4 GB RAM
  W przypadku większych i bardziej złożonych projektów zalecane jest zwiększenie pamięci RAM; W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z firmą Graitec;

  Monitor 19-calowy monitor o rozdzielczości ekranu 1200 x 900 lub wyższej, z obsługą trybu True Color.
  Przestrzeń dyskowa

   Minimum 50 GB wolnego miejsca na dysku twardym komputera.

  Karta graficzna

  Karta graficzna kompatybilna z systemem Windows (posiadająca co najmniej 512 MB RAM), z najnowszym sterownikiem (zalecanym przez producenta) obsługującym standardy OpenGL i DirectX;

  Nośnik

  DVD lub internet

  Połączenie internetowe Połączenie internetowe lub inne rozwiązanie umożliwiające aktywację licencji (patrz: odpowiedni rozdział Przewodnika instalacji);
  Licencje sieciowe: Serwer licencji sieciowej Microsoft Windows skonfigurowany zgodnie z Przewodnikiem instalacji i wymaganiami Flexera (patrz: http://www.flexerasoftware.com);
  Dodatkowe wymagania

  Napęd DVD / karta sieciowa / klawiatura / mysz / port USB;
  Funkcja Multi-user: odpowiednio skonfigurowany serwer Microsoft Windows.


  Uwaga na temat stosowania Microsoft Office® na systemach 64-bitowych

  Niektóre z wersji Microsoft Office instalują 32-bitową wersję na 64-bitowym systemie operacyjnym (łącznie z 32-bitowym sterownikiem ODBC). Taka konfiguracja uniemożliwia poprawne działanie programów GRAITEC Advance. Problem ten można naprawić przez ręczne wykonanie kilku operacji, które opisane zostały na stronie internetowej GRAITEC. Aby uniknąć spadku wydajności programów GRAITEC Advance, zalecamy aby na systemach 64-bitowych instalować oraz używać wyłącznie 64-bitowych wersji Microsoft Office, zwierających 64-bitowe wersje sterowników ODBC.
 • Do największych zalet oprogramowania należą (w wielkim skrócie):
  Niesamowity rozwój oprogramowania na przestrzeni ostatnich kilku lat (pierwsze testy w 2014 roku) w tym stałe dodawanie nowych modułów obliczeniowych, wydany w tym roku tryb obsługi tabel (data grid – łatwa komunikacja z arkuszami Excel) czy chociażby moduł BIM Designers /../
  Dzięki decyzji o zakupie oprogramowania w 2015 roku firma CST wydała szereg projektów jako niezależne biuro, podwykonawca GW, czy też dużych biur projektowych. Polecam zakup oprogramowania jako konkurencyjnego cenowo oraz jakościowo wobec innych rozwiązań dedykowanych dla segmentu AEC na rynku Polskim.

  zobacz więcej >>

  MW Marcin Wicik
  PROJEKTY KONSTRUKCYJNE,
  EKSPERTYZY, INWENTARYZACJE
  Na wybór programu Graitec Advance Design wpływ miało kilka czynników.
  · Pierwszym czynnikiem była w miarę prosta obsługa programu oraz moduły do wymiarowania żelbetu, stali i drewna według eurokodów.
  · Drugim czynnikiem było wsparcie techniczne.
  · Trzecim czynnikiem była cena oprogramowania.
  Uważam, że oprogramowanie Advance Design jest godne polecenia innym biurom projektowym.

  zobacz więcej >>

  KONSTRUKCJE STALOWE
  Andrzej Poręba

  Program Advance Design pozwolił wprowadzić naszej firmie nowy standard projektowania oraz obsługi klienta. Szybkość modelowania oraz obciążania konstrukcji pozwala przyśpieszyć proces ofertowania gotowej hali oraz uzyskać elastyczność przy wprowadzaniu wszelkich korekt związanych z geometrią konstrukcji stalowej. Zdecydowanym atutem oprogramowania firmy Robobat jest pełna współpraca z programem Advance Steel służącym do detalowania konstrukcji.

  zobacz więcej >>
  Rzeźba KIA - Południowa Korea

  Zastosowane oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Lokalizacja: South Korea
  Biuro projektowe: CAPITA Property & Infrastructure
  Klient: Gerry Judah

  Opis projektu:
  Konstrukcja powłokowa (zamknięty trójkątny przekrój utworzony ze stalowych arkuszy blachy), unosząca na szczycie prawdziwy samochód

  Wyzwanie:

  • Nietypowa stalowa konstrukcja w formie ramy utworzonej z cienkich blach stalowych narażonych na wyboczenie i duże przemieszczenia.
  • Konieczność uwzględnienia zagadnień dynamicznych oraz geometrycznie nieliniowych

  Rozwiązanie:

  • Zastosowanie analizy MES i zaawansowanych opcji siatkowania w strefie wysokich naprężeń, zwłaszcza w obszarze styków i połączeń.
  • Graitec Advance Design pozwolił na łatwe wykonanie projektu, mimo nietypowej formy konstrukcji z uwzględnieniem dynamiki i nieliniowości statycznej. Z uwagi na przyjazny interfejs, wprowadzanie zmian i zarządzanie modelem było niezwykle łatwe.

  Korzyści:

  • Dynamiczna i nieliniowa analiza MES
  • Zastosowanie BIM, kompleksowe obliczenia
  • Przyjazny interfejs użytkownika, wizualizacje 3D, narzędzia CAD, szybka tworzenie geometrii modelu

  „Wykorzystanie oprogramowania Advance Design pozwoliło na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zestaw funkcji dostęnych w programie Advance Design pozwoliły inżynierom i projektantom zarządzać analizą i projektem szybko i sprawnie ”
  - Hooman Baghi, Główny inżynier, CAPITA Property & Infrastructure


  Konstrukcja wsporcza silosów w fabryce paszy Neamţ, Romania

  Zastosowane oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Lokalizacja: Neamţ, Romania
  Biuro projektowe: ALFACON SRL
  Klient: SC AGROSUIND COM SR


  Jean Bouin Stadium - Paryż, Francja

  Zastosowane oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Lokalizacja: Paris, France
  Biuro projektowe: Rudy Ricciotti
  Zarządzanie projektem: Paris City hall


  Wymiary trybuny północnej:
  • konstrukcja podziemna: 3 kondygnacje do poziomu -10m
  • wymiary w rzucie: długość 118m, szerokość 62m, 5 oddylatowanych sekcji.
  • konstrukcja nadziemna: 8 poziomów,  szczyt na wysokości +31m, wymiary w rzucie 118mx41m, 3 oddylatowane sekcje

  Opis projektu:
  Jean Bouin Stadium jest stadionem rugby przeznaczonym na 20 000 miejsc.

  „Dla projektu tak dużego i skomplikowanego jak Jean Bouin Stadium, łączącym różne materiały i dużą ilość przypadków obciążenia, przestrzenna analiza MES staje się niezbędnym narzędziem by sprostać ograniczeniom czasowym i optymalizacji. Advance Design stworzony jest jako ergonomiczne  i niezawodne narzędzie pozwalające na rozwiązanie problemu od etapu modelownia aż po uzyskanie rezultatów.”
  - Mr Laurent Mahé, Inżynier - CTE Strasbourg

  Hala przemysłowa – konstrukcja stalowa - Bukareszt, Rumunia

  Zastosowane oprogramowanie: GRAITEC Advance Design, Advance Steel
  Lokalizacja: Lunca Cetăţii Street, Bukareszt, Rumunia
  Inwestor: S.C. CARDINAL SRL
  Projektant konstrukcji: Ing. Panait Alexandru
  Biuro projektowe: Pavial SRL


  Świątynia prawosławna - Satu Mare, Rumunia

  Lokalizacja: Satu Mare, Romania
  Oprogramowanie: Advance Design
  Biuro architektoniczne: S.C."PROARH" S.R.L.
  Biuro konstrukcyjne: S.C."G.I.B." S.R.L.


  Maszt radiowo-telekomunikacyjny H=317 m - Żółwieniec, Polska

  Lokalizacja: Żółwieniec, Polska
  Oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Biuro projektowe: Biuro Inżynierskie M.N.


  Opis konstrukcji:
  Projekt dotyczy istniejącego masztu z trzonem kratowy oraz pięcioma poziomami odciągów modelowanymi jako kable. Do obliczeń statycznych tej konstrukcji wybrano program Advance Design z uwagi na intuicyjny interfejs, łatwe modelowanie i możliwości w zakresie nieliniowej analizy MES.


  Goodwood Festival of Speed 2015 - Mazda

  Lokalizacja: Goodwood House, Chichester, UK
  Oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Artysta: Gerry Judah
  Klient: Goodwood Festival of Speed 2015


  Opis konstrukcji:
  Każdego roku na trawniku przed Goodwood House prezentowana jest zapierająca dech konstrukcja z okazji cyklicznych pokazów samochodowych, projektowana przez Gerry Judah z pracowni Architecture and Engineering by CAPITA P&I and Fabrication by Littlehampton Welding Ltd.

  „Zastosowanie AD umożliwiło nam szybkie i sprawne importowanie geometrii modelu BIM. Obciążenia i założone kombinacje pozwoliły w łatwy sposób przeprowadzić analizę dynamiczną tego skomplikowanego modelu”
  - Hooman Baghi, główny inżynier


  Centre Pompidou Metz, France

  Lokalizacja: Metz, France
  Oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Biuro projektowe: CTE Design Office


  Opis konstrukcji:
  Konstrukcja składa się z 3 galerii wystawowych długości 86m, 15m szerokości i 8m wysokości, oraz 7-mio kondygnacyjnego budynku, owalnej restauracji,  8-mio bocznej wieży oraz stalowo-żelbetowej fasady.

  „Centre Pompidou-Metz było wyzwaniem dla zespołu inżynierskiego w zakresie analizy statycznej i dało możliwość wykazanie się wszystkimi umiejętnościami w tym zakresie. Dzisiaj, ta realizacja jest jedną z najcenniejszych w portfolio naszego biura obok Grenoble Stadium położonego w strefie sejsmicznej, szpitala Strasbourg Hospital (budynek 108m zrealizowany bez dylatacji), itd.”
  - Mr Thierry HUMMEL, CTE Design Office


  North Mamaia Hotel, Romania

  Lokalizacja: Metz, France
  Oprogramowanie: GRAITEC Advance Design, Autodesk Advance Steel
  Biuro projektowe: Inginerie structurală Năvodari, Romania
  Inwestor: S.C. TRACON S.R.L. Brăila  Malabata Hills Tangier, Maroko

  Lokalizacja: Tangier, Maroko
  Oprogramowanie: GRAITEC Advance Design
  Biuro projektowe: SGI Ingénierie SA
  Biuro architektowniczne: KLK Group


  Opis konstrukcji:
  Hotel z 3-ma poziomami parkingów, 1-wszą kondygnacją ogólnego, komercyjnego  przeznaczenia i 15-ma kondygnacjami apartamentowymi.
  Mimo iż obiekt jest zlokalizowany w umiarkowanej strefie sejsmicznej pierwotna koncepcja architektoniczna łączyła poprzez żelbetowe elementy przestrzeń dzielącą bryłę, co nie było konieczne z uwagi na warunki sejsmiczne i wymagania w zakresie stateczności.  Dlatego też zdecydowano o usunięciu tych połączeń i uwzględnianiu efektów termicznych w analizie statycznej w programie Advance Design.

  „Advance Design który zastosowaliśmy do analizy staycznej i dynamicznej pozwolił nam przeprowadzić wiele symulacji do osiągniecia optymalnego rozwiązania. Dziękujemy z pracownikom z działu szkoleń i dewelopmentu firmy GRAITEC za ich wsparcie.”
  - Mr. Frédéric Richard, Design Office Manager, SGI Ingénierie


Tagi:

Advance Design, Advance Design 2019, Advance Design 2018, Advance Design 2017, Advance Design 2016, Advance Design 2015, GRAITEC Advance Design 2015

 

 
Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.