Kontakt handlowy Robobat

Reinforced Concrete Column Designer 2018 służy do modelowania, wyznaczania zbrojenia 3D
i automatycznej generacji dokumentacji dla słupów żelbetowych w środowisku Advance Design, Revit oraz Standalone. Aplikacja jest częścią pakietu GRAITEC BIM Designers Collection.

 • GRAITEC Advance PowerPack 2015 - Logo


 • Reinforced Concrete Column Designer 2018 jest częścią pakietu Reinforced Concrete BIM Designers i może być wykorzystywany na każdym etapie procesu projektowego.

  Pobierz wersję TRIAL

  NOWOŚCI W WERSJI 2018 R2

  Belki dochodzące w węźle górnym
  Okno Przekrój górny zostało rozszerzone o nowe opcje pozwalające na dodawanie belek dochodzących do słupa, oddzielnie dla każdej strony (lewa, prawa, przód, tył).
   
  Ulepszenia w zarządzaniu prętami startowymi
  Dla lepszego zarządzania prętami startowymi w słupach, zostały dodane nowe opcje służce do określenia sposobu przyjmowana długości starterów oraz do określenia miejsca podziału - na dolnej lub górnej powierzchni belki.

  Kombinacje obciążeń wg Eurokodu 0 z użyciem równań 6.10a i 6.10b
  W oknie kombinacji obciążeń dostępna jest nowa opcja do wyboru wzoru normowego dla kombinacji, umożliwiająca definicję kombinacji obciążeń STR/GEO według Eurokodu 0 przy użyciu wzoru 6.10 lub wzorów 6.10a i 6.10b (zalecanych do stosowania przez polski załącznik krajowy do normy EC0).

  Kody kształtu zbrojenia wg PN-EN ISO 3766
  Dostępna jest nowa metoda opisywania długości prętów: Kod kształtu (ISO 3766). Wybór ten skutkuje użyciem kodów kształtów zbrojenia (używanych w zestawieniach zbrojenia) i wykorzystaniem metody wyznaczania długości częściowych prętów zbrojenia zgodnie z normą PN-EN ISO 3766:2006.

  Nowe raporty do obciążeń i kombinacji
  Do listy dostępnych raportów z wynikami dodany został dodatkowy typ raportu:
   
  - w module do belek - lista kombinacji obciążeń
  - w module do fundamentów - lista obciążeń i kombinacji
  - w module do słupów - lista sił wewnętrznych i kombinacji


  Wszystkie powyższe nowości zobrazowane są w pliku, który jest do pobrania tutaj  >>KLIK <<.  NOWOŚCI W WERSJI 2018

  Pobierz pełną listę nowości (EN) >>>


  Obliczenia nieliniowe drugiego rzędu
  Moduł BIM Designer 2018 do obliczeń słupów żelbetowych został wzbogacony w nową zaawansowaną opcję - możliwość prowadzenia obliczeń nieliniowych drugiego rzędu.
   
  Obciążenia zewnętrzne wzdłuż słupa
  Kolejną dużą nowością dodaną do modułu do obliczeń słupa jest możliwość definicji obciążenia wzdłuż jego wysokości, zarówno w postaci sił skupionych jak i obciążenia ciągłego, definiowanych na dowolnym zakresie wysokości słupa.
   
  Podpory sprężyste 
  W najnowszej wersji programu, wraz z wprowadzeniem podpór sprężystych podczas definicji parametrów wyboczeniowych słupa, możliwe jest określenie dowolnych pośrednich sztywności. W module do projektowania słupów, podpory sprężyste można określić po aktywowaniu opcji "Wprowadzone sztywności" w oknie dialogowym Długość wyboczeniowa

  Grupy do wymiarowania
  Dzięki wykorzystaniu nowej funkcjonalności o nazwie Grupy do wymiarowania, która dostępna jest w modułach żelbetowych BIM Designers działających na platformie Autodesk Revit lub Advance Design, możliwe jest grupowanie elementów o tym samych wymiarach, a następnie wyznaczenie jednakowego rozkładu zbrojenia dla wszystkich elementów w grupie, na podstawie obwiedni sił.

  Pręty wyrzucone
  W oknie z ustawieniami rysunków dodana została nowa zakładka: Schematy prętów. Umożliwia ona ustawienie parametrów związanych z generacją schematów prętów (prętów wyrzuconych) na rysunkach, w tym sposoby ich wymiarowania i opisywania.

   
  Zwiększenie szybkości obliczeń przy jednoczesnej analizie wielu elementów
  W trakcie pracy z modułami żelbetowymi BIM Designer w środowisku Advance Design i Revit, obliczenia wymiarowania prowadzone dla wielu elementów jednocześnie wykonywane są teraz w sposób równoległy (z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora), co przekłada się na znaczne skrócenie czasu obliczeń.
   
  Raporty skrócone
  W wersji 2018 pojawiły się nowe skrócone szablony raportów, dzięki czemu raporty mogą być znacznie krótsze niż te, które są generowane według szablonów raportów standardowych lub szczegółowych. 
   
  Podgląd zestawień zbrojenia
  W oknie dialogowym Ustawienia dla rysunków - w części Zestawienie prętów, dodany został przycisk służący do generowania podglądu szablonu wybranego zestawienia.

  Nowości 2018 związane z wersją działającą w środowisku Revit

  Współpraca z Revit 2017 i Revit 2018
  Advance BIM Designers 2018 współpracuje z Autodesk Revit w wersji 2017 oraz 2018.
   
  Narzędzia do zbrojenia
  W wersji 2018, panel z narzędziami do zbrojenia został przeniesiony ze wstążki programu GRAITEC PowerPack for Revit do wstążki GRAITEC Concrete Design. Dzięki tej nowej organizacji narzędzi do zbrojenia użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji wspomagających tworzenie rysunków zbrojenia w programie Revit®.
   
  Import / eksport wielu elementów
  Podczas pracy z Advance BIM Designers w środowisku Revit, do istniejącej dotychczas możliwości synchronizacji (wymiany danych i wyników z programem w wersji samodzielnej) dla pojedynczych elementów, w najnowszej wersji programu pojawiła się możliwość synchronizacji dla wielu elementów jednocześnie.
   
  Automatyczne uaktualnianie zestawień zbrojenia w Revit
  Zestawienia zbrojenia generowane przez moduły BIM Designers w programie Revit są automatycznie aktualizowane po każdej modyfikacji zbrojenia na modelu 3D. Dzięki temu, w porównaniu z poprzednia wersją, nie jest już wymagane ponowne generowanie rysunków w celu uaktualnienia zestawienia prezentowanego na rysunkach. 
   
  Otwory w belkach oparte o rodziny otworów
  Od wersji 2018, otwory utworzone w belkach przy pomocy rodzin otworów w programie Revit, rozpoznawane są przez moduł do belek BIM Designers, a w rezultacie pojawiają się w oknie dialogowym Otwory.
   
  Ulepszone rodziny Graitec
  Pliki rodzin GRAITEC wykorzystywane w programie Revit zostały ulepszone, aby umożliwić pełną kompatybilność między typami elementów dostępnych w modułach BIM Designers w wersji samodzielnej i w programie Revit.
   

  Analiza obiektów może być prowadzona zarówno w oparciu o dane wprowadzone ręcznie jak również w oparciu o geometrię i obciążenia pobrane automatycznie z modeli stworzonych w Revicie i Advance Design.
  Tym samym pakiet Reinforced Concrete BIM Designers pozwala rozszerzyć proces projektowy prowadzony zgodnie z zasadami BIM o obliczeniowe analizy normowe.

  Możesz mieć wpływ na technologię przyszłości. Podziel się z nami swoją opinią. Opinie użytkowników będą wpływały na rozwój i możliwości modułu.
  Projektowanie rozkładu zbrojenia 3D słupów żelbetowych
  • Normy projektowe
  • Konfigurowalne założenia projektowe
  • Ustawienia użytkownika
  • Wybór regionalnych NAD
  • Różne wersje językowe

   
   


  Dokumentacja
  • Notka obliczeniowa
  • Widoki i przekroje
  • Opisy zbrojenia i wymiarowanie
  • Narodowe bazy danych i szablony projektowe
  • Przepływ danych zgodny z BIM
  • Możliwość wykorzystania w różnych scenariuszach projektowych
       Procesy projektowe
  • Przepływ danych zgodny z BIM
  • Przepływ danych miedzy różnymi zespołami projektowymi
  • Możliwość wykorzystania na różnych platformach projektowych
 • Moduł Reinforced Concrete Column Designer 2017 działa jako aplikacja niezależna oraz w środowisku:


   
  • Autodesk Revit 2017
  • Autodesk Revit 2018
  więcej >>
  • Advance Design 2018
  więcej >>
  •  Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.